Etikettarkiv: Kina

Tydligen okej att föreslå obligatoriska aborter

Text: Tobias Lindberg

dan-savage-abortions-600pxl-001Den kände författaren och journalisten Dan Savage föreslog för ugefär ett år sedan att obligatoriska aborter borde införas för att minska jordens befolkning. Tänk vilket ramaskri det hade blivit om han hade föreslagit att pensionärer som inte kunde klara sig så bra på egen hand skulle få obligatorisk dödshjälp. Massorna hade rasat och hans karriär hade kanske varit till ända. Nu gällde det ”bara” ofödda barn som skulle aborteras mot föräldrarnas vilja och då var det alltså okej, inte många brydde sig och hans karriär kunde fortsätta som om ingenting hade hänt. [1]

china-forced-abortion-600pxl-001Visst svarade Dan Savage på en fråga som bad om ”farliga förslag”, men sättet han sa det på visar ändå att han faktiskt tänker den auktoritära och avskyvärda tanken att några ”som vet bättre” ska kunna bestämma över andras reproduktion. Tanken att staten ska styra över andras reproduktion har aldrig slagit väl ut, vilket kanske som allra bäst kan exemplifieras med hjärtskärande vittnesmål från Kina, med kinesiska par där de blivande mödrarna blir kidnappade av polis och förs till kliniker där deras barn blir tvångsaborterade, ibland långt in i graviditeten, på grund av den inhumana kinesiska ”ett barn”-politiken. [2]

Att så många ändå accepterar tankar som de Dan Savage gav uttryck för tror jag till stor del beror på den utspridda missuppfattningen att jorden verkligen står inför en överbefolkningskatastrof. De flesta tycker nog att tvångsaborter känns olustigt, men mot den upplevda rädslan som tankarna på en framtida miljökatastrof ger så väger nog olustkänslorna av tvångsaborter lätt för många. Det är därför det är så viktigt att sprida riktiga fakta till så många som möjligt, så att de verkligen förstår hur inhumant det är med tvångsaborter och att det inte föreligger någon risk för en överbefolkningskatastrof. Den som har förstått hur illa det är i ett land som utför tvångsaborter lär aldrig komma på tanken att föreslå något sådant. Den som känner till att jordens födelsetal redan är så låga att världens befolkning kommer att börja minska av sig själv om några årtionden blir inte lika lätta offer för lögner från grupper som behöver en befolkning som lever i rädsla för att kunna styra. Den som känner till att den ökning av jordens befolkningsmängd som pågår nu inte beror på att för många barn föds utan på ökande medellivslängd kommer inte bli lurad igen. [3] [4] [5] [6]

Källor för denna artikel:

[1] http://www.mediaite.com/tv/dan-savage-suggests-mandatory-abortion-for-30-years-draws-outrage/

[2] http://news.sky.com/story/1150016/china-couple-speak-of-forced-abortion

[3] IIASA har visat att jordens befolkningsmängd kommer att öka till ungefär 9 miljarder någon gång 2060-2070 på grund av ökad medellivslängd, varpå den sedan kommer att börja minska på grund av de låga födseltalen. Faktum är att det redan idag föds för få barn på jorden och denna negativa utveckling förutspås fortsätta. Den kommande befolkningsutvecklingen i världen går att läsa om i denna utmärkta artikelserie i Der Spiegel:.
http://www.spiegel.de/international/world/the-great-contraction-experts-predict-global-population-will-plateau-a-795479.html

[4] http://m.sim.sagepub.com/content/89/2/192.abstract

[5] http://m.pop.org/content/facts-of-global-depopulation-1518

[6] http://www.examiner.com/list/will-world-population-decrease-to-6-2-billion-by-2050