Kategoriarkiv: Vetenskap

Media tysta om att det fastfrusna skeppet skulle forska om växthuseffekten

Gällande min tidigare blogpost om forskarfartyget som hade frusit fast i isen på sin väg till sydpolen för att dokumentera den påstådda antropogena (människoskapade) växthuseffekten så kanske någon tycker att jag orättvist har gjort en stor sak av något som kan bero på rena tillfälligheter. Drivande is kan ju vara väldigt nyckfullt.

Självklart beror sådant här på tillfälligheter. Så har det alltid varit. Tillfälligheter spelade säkert in även för hundra år sedan då en väldigt berömd historisk expedition lyckades ta sig fram till Sydpolen. Det var denna historiska expedition som den nutida expedition skulle ”återupprepa” för att kunna dokumentera skillnaderna i klimatet mellan då och nu. Hade den historiska expeditionen inte haft tur för hundra år sedan och haft tillfälligheterna med sig så kanske de inte ens hade kommit fram den gången. På den tiden då isbrytare och helikoptrar inte fanns kunde att fastna i drivis mycket väl innebära döden. Nu föll det sig så att de kom fram den gången vilket istället ledde till att de blev fast i två år på Sydpolen eftersom vädret inte tillät hemfärd när de ville.

Det viktiga med denna historia är dock det faktum att nästan inga nyhetsinslag om detta forskarfartyg nämner att det skulle bedriva forskning om växthuseffekten. Tänk om förhållandena hade varit annorlunda än vad de var nu, tänk om det istället hade varit ovanligt lite is vid Sydpolen så att forskningsfartyget hade lyckats ta sig fram till Sydpolen, hur tror ni att nyheterna om det hela hade låtit då? Tror ni att mediaföretagen i detta läge hade låtit bli att rapportera om att forskningen gällde växthuseffekten? Nä, självklart hade de inte det. Det hade istället varit en toppnyhet och vi skulle ha fått höra om det tills våra öron blödde. Nu är det dock helt tyst om syftet med expeditionen och nyheten är istället, kort och gott, om ett fastfruset skepp. Inget mer med det.

Saken är dock den att det globala vädret och temperaturen hela tiden varierar helt naturligt. Så har det varit i alla tider.

Som exempel kan nämnas att 2013, det år som av växthuseffektsteorins förespråkare för åtta år sedan utropades som det första år som Nordpolen skulle vara isfri under sommaren, istället var ett år då sommarisen på Nordpolen hade sin största utbredning och största tjocklek på över femtio år.

Vidare har vi de senaste 1200 åren haft stora helt naturliga klimatväxlingar som innefattar både en 500 år lång värmeperiod runt det förra millenieskiftet med mycket högre global temperatur än dagens då man kunde odla vindruvor i England och efter det en 500 år lång kallperiod som kallades ”den lilla istiden” då svenskarna tågade över isen och slog danskarna. Detta var trots att atmosfärens koldioxidhalt var lägre än idag. Andra perioder har vi haft mycket högre koldioxidhalt än idag och även då har det varit värmeperioder och kallperioder om vartannat.

Människan har inte skapat en global uppvärmning och växthuseffekten är inte antropogen (människoskapad) utan helt normal och naturligt varierande med inslag av korta och långa naturliga cykler av varmare och kallare perioder.

Koldioxid driver inte den globala temperaturen. Tvärtom påverkar den globala temperaturen, med en lång fördröjning på ungefär 700 år, koldioxidhalten i atmosfären. Människan har påverkat koldioxidhalten, men eftersom den inte driver den globala temperaturen så spelar det ingen roll.

Påståendena om antropogen växthuseffekt och global uppvärmning kommer från påhittad forskning med förvrängda data och är till för att skrämma människor så att vissa mäktiga och inflytelserika grupper bättre kan driva igenom sin politiska och ekonomiska agenda.

Vetenskaplig dogmatism

Dogmatism är egentligen alltid något dåligt och vad som är bra är att de flesta människor ogillar och kritiserar den då den visar sig.

En typ av dogmatism som dock väldigt sällan ogillas och kritiseras, sanningen är att väldigt få människor ens är kapabla att upptäcka att den finns, är den vetenskapliga dogmatismen.

Ett väldigt bra sätt att vidga sina horisonter och ifrågasätta sådant man tror sig veta är sanningen är att se detta tal av Rupert Sheldrake. Jag lovar dig, det är omvälvande!

Rupert Sheldrake at the conference Electric Universe, Science Set Free, Part 1:

Rupert Sheldrake at the conference Electric Universe, Science Set Free, Part 2:

Vilken typ av mat är egentligen människan anpassad för att äta?

I dagens djungel av olika dieter kan det vara svårt att veta vad man ska äta. Bara som exempel kan nämnas tallriksmodellen, medelhavskost, lågkolhydratskost, LCHF, 5:2, vegankost och Rawfood.

Oavsett om du redan är övertygad om att någon av de exempel jag nämnde är det som är bäst eller om du bara känner dig förvirrad så rekommenderar jag dig att läsa denna mycket välskrivna och informativa artikel av Göran Burenhult och Staffan Lindeberg där de vetenskapligt förklarar vilken mat människan egentligen är anpassad för att äta.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/striden-om-maten-missar-evolutionen_8412072.svd?fromMobile=true

Sammanfattningsvis kan deras viktigaste slutsatser sammanfattas med att vi alla bör undvika alla mjölkprodukter, mat som består av frön (tex spannmål, baljväxter och ris) och i princip all processad mat (mat bör lagas från grunden av bra ekologiska råvaror). Äter man den maten så får vi i oss det vi behöver och undviker i princip alla de folksjukdomar som plågar mänskligheten idag.

Äter du enligt denna rekommendation så äter du enligt en modell som kallas paleolitisk kost, ibland kallas den även stenålderskost.

Jag håller med dem om allt som står i artikeln, men har två små tillägg till informationen som jag tror är viktiga och som gäller salt och smör.

Jag tror de båda artikelförfattarna är lite väl salträdda. Så långe man använder naturligt salt, tex havssalt eller äkta bergssalt, som består av salter av många olika mineraler, så tror jag inte alls att salt är dåligt. Äter man sådant så tror jag man kan äta så mycket som kroppen genom saltsuget ”kräver”. Naturliga salter är ett bra sätt att få i sig en del av de mineraler vi behöver.

Det man inte ska äta är det kemiskt tillverkatde bordssaltet som bara består av saltet av en enda mineral, natriumkloriden. Då blir det lätt en obalans i kroppens mineralupptag. Nästan allt salt som konsumeras i världen idag är natriumklorid.

Sedan vad gäller smör så är det visserligen en mjölkprodukt, men allt det i mjölken som är skadligt för oss försvinner i princip helt i smörtillverkningsprocessen. Det som blir kvar i smöret, det mättade fettet och de fettlösliga vitaminerna, är väldigt nyttigt. Bäst blir smöret om det görs på mjölk från boskap som bara betar och under vintrarna äter hö och ensilage och om mjölken det görs på inte pastöriseras.

Var det kokkonsten som gjorde oss till människor?

Här är en artikel som påstår att det var kokkonsten som gjorde oss till människor.

http://fof.se/tidning/2013/2/artikel/lagad-mat-gjorde-oss-till-manniskor

Intressant, men efter att ha läst den jag har jag några frågor och undrar om det artikeln påstår verkligen stämmer.

Schimpanser kräver 7 timmar födoletande, gorillor 9. Schimpanser är mindre och äter blandkost, gorillor äter bara vegetariskt. Beror skillnaden i tidsåtgång dem emellan på storlek eller på typ av kost? Eller både och?

Tillagad gör vad jag har förstått näringen mer åtkomlig hos all mat, men finns det en skillnad på hur mycket mer tillgänglig den blir för vegetarisk mat kontra animalisk? Jag har för mig att jag läst att näringen i vegetarisk mat blir särskilt lätt åtkomligt på grund av tillagning på grund av deras cellväggar i rått tillstånd är svåra att smälta. Animalisk föda är enklare att smälta rå.

Så, om människornas förfäder kanske åt mycket mer animaliskt än vad schimpanserna gör idag så kanske en hel del av förändringen beror på det?

Jag tror helt klart att konsten att tillaga mat har spelat en stor roll, dock kanske inte så stor roll som denna artikel vill få det till.

Sedan tror jag det är ofantligt viktigt att inte tillaga en allt för stor andel av maten. En viss del föda, främst den vegetariska delen men även den animaliska, måste alltid ätas rått. Äter man allt tillagat så förstörs vissa vitaminer, fettsyror och enzymer som vi mår bättra av att få i oss hela.

Hur skeptiska är egentligen ”skeptikerna”?

Här är ett viktigt budskap till alla er så kallade ”skeptiker” där ute. Speciellt viktigt är det nog för alla VOF:are.

Som jag ser det så tenderar de som kallar sig ”skeptiker” tyvärr oftast vara de människor som är de allra minst skeptiska och istället de mest auktoritetstroende och de hårdaste försvararna av de ”offentliga sanningarna” som är godkända av etablissemanget oavsett om det verkligen är sanningar eller inte.

Självklart är inte alla så kallade ”skeptiker” sådana, men tyvärr de flesta.

Trots svaga bevis för människoskapad växthuseffekt föreslår IPCC extremt kostsamma och miljöfarliga åtgärder

Här är en bra artikel på NewsVoice om hur det verkar som att IPCC allt mer kommer att börja rekommendera ”geoengineering” (översätts ungefär till ”planetär ingenjörskonst”)för att påverka klimatet.

http://newsvoice.se/2013/09/25/allt-mer-uppenbart-geoengineering-och-chemtrails-finns-pa-den-overstatliga-agendan/

I artikeln på NewsVoice finns en länk till en artikel Aftonbladet där det beskrivs hur denna geoengineering ska gå till. Se även faktarutan i
Aftonbladets artikel.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17537515.ab

Det tokiga är att denna hela denna process med geoengineering, som innebär stora miljömässiga risker, tillsammans med olika skatter för växthusgaser, som kommer att bli oerhört betungande för vanligt folks ekonomi, ska dras igång trots att allt mer faktiskt börjar tyda på att teorierna om en människoskapad växthuseffekt är felaktiga.

Saken är nämligen den att koldioxidnivåerna historiskt väldigt ofta har varit mycket högre än de är idag. Idag ligger koldioxiden på ungefär 400 ppm, väldigt ofta har den historiskt legat på 1000-1500 ppm. Ibland har koldioxidnivåerna till och med varit upp till 15 ggr högre än dagens nivåer. Allt detta utan att någon katastrofal temperaturökning har dragit igång. Det har varit både högre och lägre temperaturer än idag trots mycket högre koldioxidnivåer. Det mesta verkar tyda på att koldioxidennivåerna i sig inte påverkar temperaturen.

Sedan har vi ju även det faktum att temperaturen i motsats till IPCC:s förutsägelser de senaste 15 åren har minskat trots en stadig ökning av koldioxidnivåerna.

Här är två länkar till blogginlägg där jag nyligen har skrivit om detta:

http://tobiaslindberg.se/2013/09/09/ar-manniskoskapad-vaxthuseffekt/

http://tobiaslindberg.se/2013/09/09/jorden-pa-vag-mot-nedkylning/

Antagligen är det så att människans aktivitet här på jorden kan påverka koldioxidnivåerna i atmosfären, men det finns väldigt lite som tyder på att koldioxidens koncentration påverkar jordens temperatur i någon betydande utsträckning.

Istället för att skänka bort ännu mer av våra pengar och resurser till de redan snuskigt rika energi-, olje- och storbolagen och till de människor som kontrollerar vad alla skattepengar för växthusgasutsläpp går till, så borde vi använda dessa till att stoppa de verkliga miljöproblemen som vår värld lider av, men som, talande nog, inga stora organisationer driver enorma kostsamma propagandakampanjer för att stoppa.

Dessa verkliga miljöproblem är många och av väldigt skiftande karaktär, men kan exemplifieras av förbränningspartiklar från fordonstrafik och industri, kemikalier från utsläpp och läckage från hushåll och industri, konstgödsel och bekämpningsmedel från jordbruket, läkemedelsrester som hamnar i naturen, antbiotikatesistens, strålning från kärnkraft och kärnvapen, elektromagnetisk strålning från trådlös teknik, spridning av GMO i naturen, överfiskning, utrotning av djur- och växtarter, skogsskövling, utarmning av jordbruksmarken genom kemikalieanvändning och stormaskinbruk samt ökenutbredning genom skogsskövling, avskjutning av de vilda betesdjuren och deras rovdjur, följt av felaktigt betesbruk på den boskap som ersätter de vilda betesdjuren.

Visst finns det människor, organisationer och myndigheter som varnar för och försöker stoppa dessa verkliga miljöproblem, men dessa kampanjer är inte på långa vägar lika påkostade och propagandaartade som de som försöker övertyga oss om att vi står inför en katastrof om vi inte minskar utsläppen av koldioxid.

Väldigt talande är också att inga eller väldigt få storbolag, världskändisar eller världspolitiker driver kampanjer för att stoppa några av de verkliga miljöproblem som jag har beskrivit här. Anledningen till detta är att det inte ger dem några pengar. Tvärtom skulle det leda till att de förlorade pengar. Det enda kampanjer dessa är villiga att driva är dessa kejsarens kläder-kampanjer som inte kommer att leda till annat än att göra dem rikare och oss fattigare.

Kommer livet från rymden?

Forskare vid det brittiska Sheffielduniversitetet hävdar:

”Därmed står det klart att liv ständigt anländer till jorden från rymden – liv är inte något som är begränsat till vår planet och det är så gott som säkert att det inte har sitt ursprung här, säger han vidare.

Om liv fortsätter komma hit från rymden, då måste vi helt ändra vår syn på biologi och evolution. Nya läroböcker måste skrivas.”

Citatet kmer från en artikel i Aftonnladet:

http://mobil.dn.se/nyheter/vetenskap/forskare-sager-sig-ha-funnit-organismer-fran-rymden/?brs=d

Ja, kanske måste teorierna om den allra tidigaste evolutionen, tex ursoppeteorin eller teorin om heta djuphavskällor, ändras om det som Sheffieldforskarna nu hävdar stämmer. För det är ju dessa stadier det gäller, om jag förstått saken rätt. Det är ju inte så att flercelliga organismer kommer ”regnande” ner till jorden från rymden.

TED is dead

Mike Adams på Natural News hävdar att ”TED is dead”. Tyvärr verkar han ha rätt!

I ett brev, som det finns en länk till i artikeln, instruerar chefen för TEDx vad som är att anse som vetenskap och vad som anses vara pseudovetenskap och passar där på att placera in seriösa teman och personer, som tex kritik mot GMO, undersökning av placeboeffekter och Andrew Wakefield, i samma grupper som uppenbara tokigheter i det uppenbart avsiktliga syftet att misstänkliggöra och smutskasta dem.

http://www.naturalnews.com/042112_TED_conferences_pseudoscience_GMO.html

Kall fusion på väg att bli verklighet?

Kall fusion – säker och nästan gratis energi – kan det äntligen vara på väg att bli verklighet?

Detta låter verkligen fantastiskt och skulle om det är sant på kort tid förändra världen i grunden.

En italiensk forskare vid namn Andrea Rossi har utvecklat ett apparat som heter E-Cat (Energy Catalyzer) som enligt beskrivningen utför en exotermisk reaktion mellan nickel och väte med produktionen av koppar och värme som resultat. Denna värme kan sedan driva en turbin som producerar elektricitet. Extern energi används för att värma upp väte till en antändningstemperatur varpå en katalysator gör att vätet på något sätt penetrerar nicklet som då omvandlas till koppar.

Andrea Rossi kallar av någon anledning denna teknik för Low-Energy Nuclear Reactionk (LENR), men det verkar vara samma sak som kall fusion.

Med denna E-cat-teknik skulle det gå att bygga små självständiga elkraftverk, små nog att driva en bil eller ett hus, eller om man kopplar samman flera stycken, stora nog att driva lastbilar, fartyg och kontorskomplex.

Detta skulle i ett slag göra olja helt onödigt i energihänseende, kraftverk av alla slag och till och med elnäten skulle bli obsoleta. Världens maktbalans och ekonomi skulle utsättas för enorma förändringar.

Allt detta går det att läsa om i denna artikel i Network World från 2011, skriven av Mark Gibbs:

http://www.networkworld.com/columnists/2011/101411-backspin-251983.html?mm_ref=http%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fsites%2Fmarkgibbs%2F2013%2F05%2F20%2Ffinally-independent-testing-of-rossis-e-cat-cold-fusion-device-maybe-the-world-will-change-after-all%2F

Skulle allt detta vara sant utgör detta såklart ett stort hot mot flera av världens mäktigaste intressen. Sabotage och mord för att stoppa utvecklingen skulle kunna bli en följd.

Under lång tid har många varit väldigt skeptiska till Andrea Rossis och hans samarbetspartners påståenden. Det har sagts både att kall fusion är en omöjlighet och att Andrea Rossi är en bedragare.

I maj 2013 gjordes dock en första större oberoende test av ett forskarlag sammansatt av erkända auktoriteter på området. Detta beskrivs i denna artikel från Forbes, även den skriven av Mark Gibbs:

http://www.forbes.com/sites/markgibbs/2013/05/20/finally-independent-testing-of-rossis-e-cat-cold-fusion-device-maybe-the-world-will-change-after-all/?view=pc

Det beskrivs i artikeln att det fortfarande finns många frågetecken runt hur tekniken egentligen fungerar, kanske kan det vara så att uppfinnarna själva inte riktigt förstår fysiken bakom, och det är fortfarande många forskare som är skeptiska, men enligt rapporten från det oberoende forskarlaget så utvecklade apparaten energi, mycket energi, och det innebär alltså att det än så länge finns hopp om att tekniken faktiskt fungerar.

Det ska bli väldigt spännande att fortsätta följa Andrea Rossi och utvecklingen av hans E-cat-system.

Ray Kurzweil och transhumanism

Ray Kurzweil, utvecklingschef på Google, är en sjuk människa! Han tror – och vill – att människan ska förenas med datorer och maskiner om 30 år och bli en helt ny livsform. Posthumanism heter det. Människan smälter samman med maskinerna. Då uppnås singularitet.

Läs om detta här:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2344398/Google-futurist-claims-uploading-entire-MINDS-computers-2045-bodies-replaced-machines-90-years.html

Ray Kurzweil och hans likar bara ångar på helt utan förståelse för den oerhörda fara som datorer med artificiell intelligens, eget medvetande och en processhastighet överstigande hela mänsklighetens sammanlagda kapacitet utgör.

Sedan vad gäller de människor som tror på att dessa ”förbättringar” kommer att gagna hela mänskligheten så är de lurade. Dessa ”förbättringar” kommer inte att komma alla till del, bara de allra rikaste, motsvarande någon eller några enstaka procent av mäsnkligheten, kommer att få tillgång, övriga kommer att lämnas åt sin undergång utkonkurerade av den nya mer evolutionärt anpassade arten.

Hade Ray Kurzweil inte varit så inflytelserik så hade jag bara tyckt att han var en tok, men som det är nu är han en farlig människa vars idéer måste bekämpas hårt och bestämt!