Kategoriarkiv: Vaccin

Trend av förnekelse utan hållbara bevis kan skada antivaccin-rörelsen

Text: Tobias Lindberg 2014- 11-28 Uppdaterad 2015-01-06

Jag håller helt klart med alla som säger att media generellt ägnar sig åt vaccinpropaganda, men samtidigt vänder jag skarpt mig emot den trend som jag anser pågår inom antivaccin-rörelsen med folk som snabbt och utan hållbara bevis eller argument kommer till slutsatser att vissa infektionssjukdomar helt enkelt inte finns eller är närmast ofarliga.

Som exempel kan nämnas att det de senaste månaderna har varit väldigt populärt inom antivaccin-rörelsen att påstå att ebola antingen inte finns eller är ofarligt för västerlänningar. Jag är ledsen, men bevisen stödjer faktiskt inte dessa slutsatser tillräckligt bra för att sprida dessa uppgifter överallt. Genom att sprida uppgifter som inte har bra stöd så hjälper man till att få hela antivaccin-rörelsen att verka oseriös.

Jag har väldigt bra bevis och argument för att polioviruset och HIV inte orsakar polio respektive AIDS och därför skriver jag ibland om det och tar då också upp bevisen för detta. Exempelvis så finns det inga exempel på forskning som kan bevisa att djur eller människor blir sjuka om de smittas med poliovirus. Samma gäller med HIV. Lika hållbara bevis för att ebola inte kan orsaka de tillstånd som ebolasjuka uppvisar finns inte. Vad jag vet finns det flera forskarrapporter som visar hur sjukdomen ebola faktiskt uppstår då försöksdjur utsätts för viruset. Om någon har hållbara bevis för att ebolaviruset inte kan orsaka ebola så lägg gärna fram dem istället för att bara påstå saker.

Man kan faktiskt vara mot vacciner och informera om att de försvagar immunförsvaret samtidigt som man erkänner att vissa infektionssjukdomar kan vara ett problem. Vidare finns det som bekant många saker man kan göra för att öka sina chanser att inte bli smittad eller sjuk som inte har någonting med vacciner att göra och man kan förespråka dessa utan att behöva förneka att sjukdomen är farlig. Man kan faktiskt ha två tankar i huvudet samtidigt!

Ska bilder som vissa anser vara upprörande inte få visas i de vaccinkritiska grupperna

Text: Tobias Lindberg 2015-01-06

Med jämna mellanrum höjs det röster i en del av de vaccinkritiska grupper jag är med i om att man inte ska visa bilder på barn som har dött, skadats eller lider till följd av vaccinationer. I de flesta fall menar dessa röster att de blir illa berörda av att se bilder som dessa och att människor kanske skräms iväg från de vaccinkritiska grupperna om sådana bilder tillåts. Vidare brukar nämnas att bilderna inte behöver visas eftersom nästan alla vaccinkritiska människor redan vet att vacciner är farliga och kan orsaka det som dessa bilder visar.

Min syn på denna fråga är att jag tror det är viktigt att människor ibland faktiskt får se hur verkligheten ser ut, även om den är jobbig att se och även om de flesta kanske på ett rent förnuftsmässigt sett redan vet att det är på det sättet. När sådana här bilder ibland visas, för det är ju verkligen inte ofta de visas, så talar de till ens undermedvetna på ett helt annat sätt än vad en berättad eller skriven historia gör och det är just detta som kan vara det viktiga med sådana bilder, att de om de används rätt kan påverka människor på ett undermedvetet och känslomässigt sätt och då ge en mycket större effekt. Vi människor behöver bli påverkade både genom förnuftet och genom känslorna för att verkligen beröras av något, för att de allra starkaste känslorna ska väckas som behövs för att ge den där brinnande beslutsamheten som ibland behövs för att kunna bekämpa det dåliga.

Jag vill på intet sätt att vi i de vaccinkritiska grupperna ska visa bilder på döda, skadade eller lidande barn hela tiden, dels eftersom jag själv inte gillar att se dessa bilder och dels för att sådana bilder förlorar sin effekt om de visas för ofta, men jag tror att tal om reglering är att gå för långt. Att närmast förbjuda sådana bilder i de vaccinkritiska grupperna, att införa rutiner om att man måste förvarna om känsliga bilder på ett speciellt sätt eller att de jobbiga bilderna måste ligga bland kommentarerna till ett inlägg tror jag kommer att påverka de vaccinkritiska grupperna negativt. Det blir alldeles för reglerat och styrt med sådana påbud som nu föreslås. Sådana påbud hör inte hemma i en vaccinkritisk grupp som som vill fortsätta att vara slagkraftig, eftersom den överhängande risken med att införa sådana regleringar är att det med tiden kommer att börja höjas röster om att mer och mer ska börja räknas som sådana känsliga bilder eftersom synen på vad som är känsligt varierar nästan lika mycket som antalet medlemmar i de vaccinkritiska grupperna. Risken är att vi i slutänden nästan inte kan visa eller beskriva någonting för att det finns någon som kan ta illa vid sig.

Kort sammanfattat, jag tror det är mycket dumt att införa regleringar som dessa som har diskuterats i denna text. Jag tror inte de vaccinkritiska grupperna har ett behov av en sådan praxis eftersom det beskrivna problemet inte ens förekommer särskilt ofta och sålunda inte är så stort. Om någon medlem mot förmodan skulle hålla lägga upp bilder som är alldeles för känsliga och alldeles för ofta så är det istället bättre att man då inleder en diskussion om lämpligheten just i denna medlemmens agerande, istället för att införa generella regler som gäller allt som postas i de vaccinkritiska grupperna.

Vaccin orsakar ibland skador som liknar barnmisshandel

Text: Tobias Lindberg 2014-03-30

vaccin-induceraad-vavnads-skorbjugg-001Här är en mycket bra artikel från Vactruth.com om hur ”Vaccininducerad vävnadsskörbjugg” ofta misstolkas av sjukvården som om barnet har blivit utsatts för våld med resultatet att barnet får fel vård, oskyldiga föräldrar blir fängslade och vaccinindustrin tillåts smita undan ansvar.

Ofta uppstår inre och yttre vävnadsskador på grund av en cellulär C-vitaminbrist orsakat av en autoimmun process till följd av vaccinering.

Vaccinet har gjort att kroppens celler inte reagerar på insulin, vilket gör att cellerna bland annat inte kan ta upp C-vitamin från blodet, vilket i sin tur kan ge svåra vävnadsskador.

Det uppstår alltså skörbjugg i cellerna trots att barnen får i sig tillräckligt med C-vitamin genom födan och att blodet innehåller tillräcklig mängd C-vitamin.

Ett av flera tecken på att vävnadsskador kan bero på vaccinering snarare än våld är om ett barn har högt blodsocker, vilket också beror på insulinbristen.

vaccin-induceraad-vavnads-skorbjugg-002Sådan här ”vaccininducerad vävnadsskörbjugg” kan förekomma i diagnoser som tex plötslig spädbarnsdöd, barnmisshandel, shaken Baby Syndrome, huvudskadot, hjärnskador, Reye’s syndrom, Kawasakis syndrom, anafylaktisk reaktion och typ 1-diabetes. Läkarna har då ofta missat att den verkliga orsaken är vaccinet.

 

Källor för denna text

Artikeln i Vactruth.com:

http://vactruth.com/2014/03/19/tissue-scurvy-not-child-abuse/

Här är en forskarartikel Michael D. Innis som visar att Kawasakis syndrom är en autoimmun sjukdom som uppstår på grund av antigen-stimulering i ett genetiskt mottagligt barn:

http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.ajim.20130102.13.pdf

Här är en annan forskarartikel av Michael D. Innis som visar att läkare ofta feldiagnosticerar vaccininducerad vävnadsskörbjugg, alltså en cellulär C-vitaminbrist som har uppstått på grund av vaccinering, eftersom de inte förstår den och felaktigt tror att barnet har utsatts för misshandel:

http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.cmr.20130206.17.pdf

Måste man vara påläst för att avstå vaccin för sig själv eller sina barn?

Foto: Alex Proimos http://bit.ly/1wCTbFX

Foto: Alex Proimos http://bit.ly/1wCTbFX

Idag är det ofta så att människor som inte vill vaccinera sig själva eller sina barn ofta ifrågasätts för detta, oftast av människor i sin omgivning men ibland också av de som arbetar inom vården. Det kan ställas krav på att man ska motivera varför man inte vill vaccinera och antydas att man måste veta vad man talar om för att ha rätt att gå emot vad sjukvården rekommenderar.

Frågan är då, gör dessa människor rätt som ifrågasätter de som inte vill vaccinera sig? Måste man vara påläst för att ha rätt att avstå vaccin för sig själv eller sina barn?

Nej, självklart måste man inte det, vården accepterar om någon bara vill avstå. Inga som helst kunskaper eller motivering krävs. I vart fall ska det vara på det sättet. I verkligheten så är det dock en och annan som jobbar inom vården som tvärt emot de anvisningar de har att följa nästan kräver motivering av de som väljer att avstå vaccin.

Att det har blivit på det sättet beror nog på att de flesta som arbetar inom vården, liksom de flesta andra människor i vårt samhälle, har börjat se vaccinering som normalt. De är övertygade om att vaccinering är det bästa och anser helt enkelt att om man ska gå emot vad som är normalt och vad auktoriteterna säger är bäst så ska man allt ha väldigt bra på fötterna.

Det är såklart alltid bra att veta vad man gör, det skadar aldrig, men ska det verkligen för den skull kunna krävas av en att man är fullt påläst på allt bara för att man inte vill vaccinera. Nej, självklart ska det inte kunna krävas. Faktum är att det som är onaturligt är att vaccinera. Bara för att något är normalt så är det inte naturligt. Det naturliga är att inte vaccinera. Vi människor är ”skapade” för att klara oss utan vacciner och om vi bara undviker de gifter och de brister som vårt moderna samhälle och liv utsätter oss för så ger det oss de störst chanser till ett bra liv. Att få i sig en ännu större mängd gifter och kroppsfrämmande ämnen utöver det du redan utsätts för genom att bara leva är inte något som hjälper, utan är snarare något som stjälper. Kontentan av detta är att det inte borde behöva läsas en endaste rad för att ta beslutet att inte vaccinera.

Att vaccinera är som sagt onaturligt. Att spruta in skadliga kemikalier samt kroppsfrämmande och bioaktiva cellrester förbi kroppens naturliga skyddsbarriärer är samma sak som att ta en medicin och innan man tar en medicin så borde man som minst vara så pass påläst att man veta vad det är som sprutas in och förstå hur det påverkar ens hälsa.

Det är också just för att det är på det sättet, att det naturliga är att inte ta mediciner, som det är ordnat så inom vården, att det krävs ett godkännande innan vården får ge medicin eller vård. Ett barns båda föräldrar måste till exempel godkänna medicin, vaccin eller vård innan vården får ge det och är en av föräldrarna för vaccin och en emot så gäller det som den förälder som är emot säger.

Det verkliga problemet är inte att det finns människor som avstår vaccin trots att de inte är fullt pålästa, utan det är att det finns så otroligt många som vaccinerar sig utan att egentligen veta tillräckligt om vad det är de sprutar in i kroppen på sig själva och sina barn och vad det gör med deras hälsa. Sanningen är att det oftast är så att det är de som vaccinerar som bara gör det för att en auktoritet säger det utan att själva vara påläst, medan de som avstår från att vaccinera gör det just för att de är så pålästa att de har förstått hur skadligt det är med vacciner. Det borde således vara så att om det är någon som ska ifrågasätta så är det vi som inte vaccinerar som borde ifrågasätter alla som vaccinerar om de verkligen vet vad de gör, inte tvärt om.

Influensavaccin dödar 13 i Italien

Foto:  NIAID http://bit.ly/1w0lDDa

Foto: NIAID http://bit.ly/1w0lDDa

Minst 13 har dött i Italien inom bara 48 timmar från att ha blivit vaccinerade med ett influensavaccin.

I denna artikel beskriver Mike Adams på Natural News att vacciner visserligen innehåller många skadliga ämnen, men att när det går så här snabbt så beror det troligtvis på att något har gått fel i tillverkningsprocessen av just detta vaccin. Vidare skriver Mike Adams att risken för sådant här ökar då läkemedelsbolagen i stora delar av världen är genom lagstiftning är befriade från ansvar för vad deras vacciner orsakar. Artikeln avslutas sedan med att förklara att det finns bättre och naturligare sätt att skydda sig mot influensa, som t.ex. att ta tillskott med D- och C-vitamin samt att stärka immunförsvaret med olika örter, hellre än att ta ett vaccin.

Här nedanför är ett filmklipp om den tragiska händelsen i Italien.

Vacciner inte en produkt bland andra

Foto: Sanofi Pasteur http://bit.ly/1FJmkQq

Foto: Sanofi Pasteur http://bit.ly/1FJmkQq

Då de flesta människor med rätta känner sig upprörda av händelser som den som nyligen inträffade i Italien, där flera människor plötsligt avled kort efter vaccinering med vad som troligtvis var ett feltillverkat influensavaccin, så brukar ett fåtal vaccinkramare ta tillfället i akt och sprida ett budskap om att all tillverkning minsann är behäftad med risker och att fel i produkten som leder till skador på intet sätt är unikt för vaccinindustrin. Detta budskap är dock väldigt förledande och falskt eftersom det bortser från det faktum att vacciner faktiskt inte är en produkt bland andra.

Vacciner har till skillnad mot andra produkter oftast statlig finansiering i ryggen, statliga kampanjer som uppmanar folk att ta dem och en propagandaapparat som utmålar föräldrar som inte använder vaccinerar sina barn som oansvariga. Vidare är vacciner på många håll i världen till skillnad mot andra produkter genom lag gjorda obligatoriska och tillverkarna av dem helt befriade från ansvar för de skador som deras produkter orsakar.

Faktorer som dessa gör vacciner är en väldigt unik produkt, skyddade som de är av statens makt, och som med allt som kräver en statsapparats fulla kraft för att folk ”ska förstå sitt eget bästa” så gör man nog klokt i att vara extremt misstänksam mot allt som har med vacciner att göra.

Jon Rappoport om depopulationsvaccin i Kenya och fortsättningen

Text: Tobias Lindberg 2014-11-11

vaccine-africa-women-002

Foto: PATH global health https://www.flickr.com/photos/pathphotos/5224575135/

Den frilansande undersökande reportern Jon Rappoport skrev igår (10:e november) på sin blogg den mycket tänkvärda texten Depopulation vaccine in Kenya and beyond om faktumet att ett fertilitetsvaccin, alltså ett vaccin som gör att kvinnor inte kan bli gravida, nyligen verkar ha givits till mer än en miljon kenyanska kvinnor i fertil ålder utan deras samtycke då de trodde att de fick ett vanligt stelkrampsvaccin. Detta knöt han sedan ihop med flera skrämmande fakta om de FN-anknytna organistionerna och personerna som i 40 års tid har jobbat med att ta fram flera olika fertilitetsvacciner och deras agendor. Sedan avslutade han det hela med att resonera om riskerna som nu föreligger att olika vaccinationsprogram inom kort kanske kommer att används för att i hemlighet sprida dessa fertilitetsvacciner över stora delar av världen för att minska jordens befolkning, speciellt nu när hotet av en global ebolapandemi, verklig eller upplevd, hänger över oss och när det hetsas om att alla flickor som är i eller inför fertil ålder ska ta HPV-vaccin. Texten finns även att läsa på Infowars.

WHO anklagas för abortmedel i vaccin

Text: Tobias Lindberg

En katolsk läkarorganisation anklagar WHO och UNICEF för att ge kenyanska kvinnor ett vaccin som kan få kroppen att börja attackera ett kroppseget graviditetshormon vilket ökar risken för missfall och sterilitet.

vaccine-africa-women-001

UNAMID https://www.flickr.com/photos/unamid-photo/8079403297

Detta är inte första gången som organisationer som tillhör Förenta Nationerna (FN) och andra globala organisationer som de samarbetar med anklagas för att vaccinera kvinnor i fertil ålder med ett stelkrampsvaccin som innehåller graviditetshormonet humant koriongonadotropin (hCG). Dessa organisationer har anklagats för att ha gjort samma sak i Mexiko, Nicaragua och Filippinerna i början på 90-talet och i Nigeria 2004.

I ett uttalande från den 4:e november förklarade den katolska läkarorganisationen att de blev misstänksamma mot vaccinkampanjen i Kenya och skickade därför flera prover av vaccinet för analys till två olika laboratorier, ett i Kenya och ett i Sydafrika, som båda slog fast att vaccinerna innehöll hCG, ett hormon som kroppen producerar när kvinnor blir gravida.

Det existerar idag vacciner som innehåller konstgjorda hCG-molekyler som har kopplats samman med ett modifierat stelkrampstoxin, vilket stimulerar immunförsvaret att producera antikroppar mot kroppens egna hCG. När en kvinna som har fått detta vaccin senare blir gravid och hennes kropp börjar producera hCG så förstörs dessa av immunförsvaret vilket gör att graviditeten snabbt avslutas i ett missfall. Redan 1972 började WHO och andra organisationer forska på dessa fertilitetsvacciner.

Källor för denna text:

https://www.lifesitenews.com/news/a-mass-sterilization-exercise-kenyan-doctors-find-anti-fertility-agent-in-u

http://www.thenhf.se/vaccin-spetsat-med-abortmedel-i-who-program/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1874951

Immunolog: Vacciner före 12 månaders ålder helt värdelösa

Text: Tobias Lindberg

vaccin-bebis-001En immunolog erkänner att vaccinationer före 12 månaders ålder är helt värdelösa och att deras enda syfte är att vänja föräldrarna så att de får in sina barn ordentligt i sjukvårdssystemet.

De flesta vaccinkritiker vet nog redan om eller känner på sig att farorna med vacciner även efter 12 månaders ålder med råge överväger fördelarna, om det nu ens finns några fördelar vill säga, men det är ändå ovanligt att man hör så uppenbara erkännanden som detta, som denne immunolog och vaccinförespråkare nyligen uppgav då hon deltog i en panel av experter som diskuterade vacciner vid en konferens för sjukvårdspersonal.

Det chockerande ärliga erkännandets exakta citat går att lyssna på här i denna ljudfil, att läsa här i denna artikel av Paul Joseph Watson från Infowars eller att lyssna på i nedanstående filmklipp.

Som naturopaten Dave Mihalovic poängterar, “Spädbarn är under sitt första år främst beroende av allmän, icke-specifik immunitet, innefattande (förhoppningsvis) antikroppar från bröstmjölk, för att skydda deras unga kroppar från infektioner. Vacciner är inte bara ineffektiva under det första året av livet, utan de kan orsaka skada genom synergistisk toxicitet och ett tillstånd av överbelastning av immunförsvaret”.

Den som vill läsa en mycket mer ingående förklaring till varför barn före 12 månaders ålder inte kan svara på vacciner på det sätt som är den teoretiska tanken med vacciner rekommenderas att läsa hela Dave Mihalovic’s text på PreventDisease.com.

Att ge barn före ett års ålder så många olika vacciner vid så många olika tillfällen, som i Sverige vid 3 och 5 månaders ålder och i USA vid 2, 4 och 6 månaders ålder, när det bevisligen inte har någon som helst positiv effekt, utan att enda syftet är att ”skola in” föräldrarna och vänja dem vid sjukvårdssystemet, är extremt cyniskt med tanke på att det finns studier som visar att antalet vacciner före ett års ålder i 34 olika länder har ett tydligt samband med spädbarnsdödligheten. Tanken är sålunda att det är viktigare att få in barnen (och föräldrarna) i sjukvårdssystemet, så att man kan tjäna pengar på dem, eftersom det tydligen är så att av de barn som inte tas till sjukvårdskontrollerna de första månaderna i livet så är det färre av dem som fortsätter att komma senare i livet, än att tänka på barnens liv och hälsa. Att det är på detta sätt är en väldigt nedslående insikt!

Läkemedelsverket bekräftar vad vaccinkritiker alltid har sagt

Läkemedelsverket bekräftar att stödet i forskningen för flera av vaccinerna som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet är för svagt, men landar ändå i den underliga slutsatsen att dessa vacciner ska fortsätta att användas.

Text: Tobias Lindberg 2014-11-06. Uppdaterad 2015-02-09.

läkemedelsboken-2014-200x258pxlI Läkemedelsboken 2014, som ges ut gratis av Läkemedelsverket till all svensk sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt, bekräftas i ett uppseendeväckande uttalande vad många vaccinkritiker länge har hävdat, att stödet i forskningen för flera av vaccinerna som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet är för svagt för att vara acceptabelt.

Från Läkemedelsboken 2014 [1]:

”Gamla” vacciner omfattas inte av SBU-rapporten därför att kriterierna för modern evidensbaserad medicin inte går att tillämpa på vacciner som togs fram i början av förra seklet och som idag ges till i stort sett alla barn. Enligt principerna för evidensbaserad medicin räknas i allmänhet endast väl genomförda, randomiserade, kontrollerade prövningar ha högt evidensvärde, och sådana saknas för dessa vacciner. Att det finns övertygande dokumentation av sjukdomsförekomst före och efter införandet av allmän vaccination hjälper inte eftersom sådana analyser räknas som kohortstudier med historiska kontroller, vilket är en studietyp som har lågt evidensvärde.

En systematisk litteraturutvärdering av t ex poliovaccin skulle alltså ge låg evidensgrad för vaccinets skyddseffekt, samtidigt som det vore oetiskt att kräva nya moderna studier. Att idag genomföra en randomiserad, kontrollerad prövning av poliovaccin skulle t ex innebära att man först undanhåller stora barngrupper från vaccination och sedan utsätter dem för poliosmitta, för att kunna jämföra vaccinerade och ovaccinerade.

Kortfattat uttryckt så säger Läkemedelsboken att studierna som stödjer flera av de äldre vaccinerna är så dåligt utförda att de inte når upp till kriterierna för modern evidensbaserad medicin, framförallt för att de inte var randomiserade och saknade kontrollgrupper. På sida 25 i SBU-rapporten som Läkemedelsboken refererar till så ser man att detta gäller vaccinerna mot difteri, stelkramp och polio. [2]

Att Läkemedelsboken på detta sätt bekräftar vad vaccinkritiker så länge har hävdat är visserligen uppseendeväckande, men det allra mest uppseendeväckande med uttalandet i fråga är trots allt inte själva bekräftandet, utan de minst sagt bakvända slutsatserna som författarna till uttalandet därefter drar.  Istället för att komma fram till någon av de två logiska slutsatserna, att man antingen borde sluta använda dessa vacciner för att stödet i forskningen för dem är för svagt eller att man borde göra nya studier av bättre kvalité för att utröna om det är acceptabelt att fortsätta använda dem, så skriver de bara att det vore oetiskt att kräva nya studier av bra kvalité eftersom man då enligt dem först skulle tvingas undanhålla stora barngrupper vaccinernas fördelar och sedan utsätta dem för smitta [sic!].

Dessa slutsatser är tokiga av två anledningar. För det första så så vore det inte alls oetiskt att undanhålla barn dessa vacciner, då det faktiskt inte ens är bevisat att de fungerar. Kanske vaccinerar man barnen med dessa vacciner helt i onödan och om något är oetiskt så är det att bli vaccinerad med något som inte fungerar. För det andra så måste man inte alls utsätta barn för smitta på det sätt som författarna får det att låta som för att kunna jämföra vaccinerade och ovaccinerade.  På dem låter det nämligen som att man aktivt måste smitta försökspersonerna i studien, ungefär som Edward Jenner gjorde, när han med berått mod smittade sina försökspersoner med smittkoppor och på så sätt dödade flera av dem, varav flera var barn. [3] Man måste inte alls utsätta försökspersonerna för smitta, det går utmärkt att göra som man gör vid nästan alla moderna vaccinstudier, där man bara har olika grupper av försökspersoner, där vissa grupper är vaccinerade medan andra inte är det och sedan får slumpen sköta resten. På detta sätt är ingen utsatt för större risk än idag, då nästan alla är vaccinerade med vacciner som ingen vet om de fungerar eller inte.

Att hävda att man inte kan göra nya moderna studier eftersom det vore oetiskt att undanhålla en del av försökspersonerna dessa vacciner, trots att man egentligen inte ens vet om de fungerar, är ingenting annat än ett ohederligt cirkelargument som möjliggör fortsatt användning av dessa vacciner. Man hade kunnat hoppas på lite mer hederlighet än så från våra myndigheter!

Källor för denna text:

[1] http://www.lakemedelsboken.se/c1c_ped_vaccbarnundom_2013fm10.html?id=c1c_57#c1c_57

[2] http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Vaccination_2009/Vacciner%20till%20barn%20_sammanfattning.pdf#8

[3] http://www.vaccinationcouncil.org/2010/02/26/smallpox-vaccine-origins-of-vaccine-madness/

Läs även:

Genomskinliga bortförklaringar för att skydda vaccinerna