Kategoriarkiv: Polio

Myndighet försöker städa undan bevis att cancervirus kommer från vaccin

Text: Tobias Lindberg 2014-04-01. Uppdaterad 2015-04-08.

cancervirus-vaccin-sv40-cdc-001Någon gång under sommaren 2013 plockade Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA ned information på sin sida som beskrev att apviruset SV40, som har starka kopplingar till flera former av cancer hos människor, har överförts till människor med flera olika slags vacciner. Framförallt skedde detta genom poliovaccinering under 50- och 60-talen och har drabbat många tiotals miljoner människor över hela jorden. Bara i USA gäller det uppskattningsvis 10-30 miljoner människor som fått vaccin innehållande SV40.

Vad gäller CDC:s försök att mörka denna information så får man vara väldigt tacksam över att det finns olika internetarkiv som hela tiden samlar in och lagrar det som står på olika webbsidor vid olika tidpunkter.

Tack vare internetarkivet kan vi nu se att CDC hade en sida där de svarade på ofta ställda frågor som man kan se här:

https://web.archive.org/web/20111208091627/http://www.cdc.gov/vaccinesafety/updates/archive/polio_and_cancer.htm

Och en faktasida om SV40, cancer och vaccin som man kan se här:

https://web.archive.org/web/20110307094146/http://www.cdc.gov/vaccinesafety/updates/archive/polio_and_cancer_factsheet.htm

Informationen på dessa sidor var väldigt avslöjande och man förstår att den blev alltför besvärande för läkemedelsindustrin som hela tiden vill utöka vaccineringen i hela världen och då kan inga som helst kopplingar mellan vacciner, oönskade virus och cancer tillåtas.

Vad som är extremt skrämmande är att det i undersökningar på senare år har visats att SV40 finns i ungefär 18% av befolkningen världen runt. Det är en mycket större andel än som fick SV40 via vaccin. Det betyder att SV40 sprids från människa till människa och det verkar som att spridningen kan ske både horisontellt, från människa till människa, och vertikalt, från förälder till barn.

Detta innebär att på grund av idiotiska idéer om att spruta i kroppsfrämmande kemikalier och cellrester från alla möjliga djur i tron att det ska kunna skydda mot sjukdomar så har vi fört in minst ett väldigt farligt cancervirus in i mänskligheten som vi aldrig kommer att bli av med. Ingen vet heller hur många andra artfrämmande virus vi har fört in i mänskligheten på grund av vaccinerna.

Chockerande är också att läkemedelsbolagen tilläts fortsätta sälja vacciner till intet ont anande befolkningar runt om i världen flera år efter att forskarna visste att de innehöll SV40.

 

Uppdatering 2015-04-08:

En del av informationen om detta med SV40 och poliovaccinerna finns kvar på CDC:s webbplats, men den har skrivits om så att det inte är lika tydligt som det var förut. Så även om CDC inte förnekar informationen så har de genom ändringen av sin webbplats gjort det svårare för folk att få reda på detta.

 

Källor för denna text är:

http://www.greenmedinfo.com/blog/cdc-disappears’-page-linking-polio-vaccines-cancer-causing-viruses1

http://www.infowars.com/cdc-sends-fact-sheet-linking-polio-vaccine-to-cancer-down-the-memory-hole/

Här nedanför är slutligen ett ljudklipp på Youtube med en intervju med Dr. Maurice Hilleman, världens genom tiderna främste vaccinforskare som arbetade för Merck och har skapat hela 7 st av de vacciner som används runt om världen idag i de allmänna vaccinationsprogrammen, där han berättar om hur det gick till när han och andra forskare upptäckte att vaccinerna var förorenade med SV40 och där han erkänner att vaccinerna fortsatte att säljas trots det och så skämtar han på ett makabert sätt om att ryssarna kommer att bli sämre i framtida OS på grund av all cancer de kommer att få av de vacciner som Merck säljer till dem. Han erkänner även att HIV kan ha ha uppståt i människan genom mutation av apornas motsvarighet SIV som också fanns i flera vacciner på den tiden.

Hur idén om vacciner såldes till folket

Visst användes vacciner tidigare, men det som verkligen fick folk att “köpa” idén med vacciner var skapandet av poliovaccinet. Hur det hela gick till var genialiskt på ett djävulskt vis.

Text: Tobias Lindberg 2014-01-11

polio-poliovaccin-reklam-001 I slutet av 1800-talet började flera bekämpningsmedel som innehöll bly och arsenik användas. Antalet bekämpningsmedel och mängden som användes ökade kraftigt under första halvan av 1900-talet, då även klororganiska bekämpningsmedel som DDT började användas. Funktionen hos många av dessa bekämpningsmedel var att insekternas andningsmuskulatur förlamades så att de kvävdes till döds. Läs mer

Tidernas främsta vaccinforskare erkänner att poliovaccin spred cancerviruset SV40

Här är en intressant artikel och ett videoklipp där Dr. Maurice Hilleman, en av världens mest framgångsrika vaccinforskare som bland annat skapade MPR-vaccinet (MMR på engelska), förklarar hur poliovaccinet, som användes under 50- och 60-talen, spred cancerviruset SV40 och kanske även HIV över hela världen.

http://www.infowars.com/merck-developer-admits-vaccines-contain-hidden-cancer-viruses-derived-from-diseased-monkeys/