Kategoriarkiv: Paleo

Kött är bra för hälsan

Text: Tobias Lindberg 2014-08-14 Uppdaterad 2015-05-06

bra-kott-daligt-kott-007Många påstår att det är dåligt för hälsan att äta kött, men de som gör det har fel. Självfallet är det inte bra för hälsan att äta dåligt kött, som det konventionellt producerade köttet som nästan alla människor idag äter, precis som att det är dåligt att äta de konventionellt producerade grönsakerna som odlas på utarmade jordar med hjälp av konstgödsel, som besprutas med bekämpningsmedel, som ofta skördas vid fel tidpunkt och som efterbehandlas med mer eller mindre skadliga metoder. Läs mer

Proteindebatt: Är människan gjord för att äta kött?

Här är en otroligt bra ”proteindebatt” mellan Loren Cordain och Collin Campbell (skaparen av ”The China Study”).

Den som läser igenom denna debatt bör nog komma på det klara med att människan är och alltid har varit omnivorer och att det är fullkomligt naturligt för oss och dessutom väldigt hälsosamt att äta animalisk föda.

Cordain visar nämligen att både kol-isotop-analyser och etnografisk forskning om vad jägare-samlare åt entydigt visar att vi alltid har ätit en stor andel animalisk föda. Kol-isotop-analyserna visar att både förmänniskorna, människor av släktet Homo och den moderna människan Homo Sapiens åt en väldigt stor andel animalisk föda. Bland jägar-samlar-grupper man undersökt i någorlunda modern tid fick mer än 70% av alla grupper mer än hälften av energiintaget från animalisk föda, medan ingen grupp har hittats som endast åt vegetabilier. Jag upprepar det igen, ingen grupp av naturligt levande jägare-samlare har hittats som endast åt vegetabilier. Att äta enbart vegetabilier är en tradition som kom först med de moderna civiliserade mänskliga samhällena.

Självklart är det hälsosamt att äta animalisk föda i och med att det är så vi har ätit under vår utveckling. Har man alltid ätit en viss typ av föda så anpassar evolutionen oss till detta. Alltså är det hälsosamt.

För att det ska vara hälsosamt med animalisk föda krävs dock att det moderna industriköttet väljs bort till fördel för äkta gräsbeteskött. Med äkta gräsbeteskött menas kött från djur som bara betar och äter hö/ensilage, inte får något kraftfoder, ingen spannmål, inga hormoner och antibiotika och som lever och dör på ett naturligt och bra sätt. Dessutom ska inte bara skelettmuskelköttet ätas, vilket ju i princip är vad som äts idag, utan hela djuret med inälvskött, märg, hjärna, ögon och allt annat som går att äta, precis som det åts av de traditionella kulturerna.

När det kommer till proteindebatten Är det också väldigt talande, även om det inte är något bevis, att Cordain använder otroligt många referenser till forskning (över hundra stycken har jag för mig) medan Campbell använder noll stycken (0 st) referenser och istället bara verkar lita på att hans ”auktoritet” inom forskarvörlden ska räcka, att man ska lita på det han säger bara för att han säger det.

http://www.catalystathletics.com/articles/downloads/proteinDebate.pdf

Blodgruppsdieter

Det finns ingen forskning som stödjer blodgruppsdieter och det lilla som förespråkare påstår stöds av forskning är fel.

Detta säger Loren Cordain, en av världens främsta forskare när det kommer till kost. Jag har dessutom själv läst flera böcker och forskarartiklar av honom och vet att han är extremt duktig.

Läs artikeln jag länkar till för förklaring om varför de påstådda vetenskapliga bevisen är felaktiga.

Anledningen att de som äter enligt blodgruppsdieten ändå oftast mår rätt bra av den är för att den ger rätt bra allmänna kostråd som passar de flesta, inte för att det passar deras blodgrupp. Människor mår helt enkelt bra av denna diet eftersom den ligger rätt nära den paleolitiska kosten, dvs den kost vi människor är gjorda för att äta.

http://naturalsportsmedicine.blogspot.se/2010/05/critical-examination-of-blood-type.html?m=1

Antinutrienter i spannmål och baljväxter

Följande rapport förklarar i dess sammanfattning på sida 58 och i avsnittet om antinutrienter i spannmål på sida 41-47 om antinutrienter i spannmålen och dess skadliga effekt på vår hälsa.

Självklart går antinutrienternas negativa effekt minskas genom korrekt beredning av spannmålen, men de försvinner inte helt.

http://www.direct-ms.org/pdf/EvolutionPaleolithic/Cereal%20Sword.pdf

Följande två rapporter bevisar att det även finns antinutrienter i baljväxter och att även dessa kan reduceras av korrekt beredning, men att de inte försvinner helt.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814604004649

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643802002177

Selektionstryck, laktos och antinutrienter

Längst ned i denna text finns en länk till en bra rapport som förklarar varför laktostoleransen i vissa områden i världen utvecklades så mycket snabbare än vad evolutionen ”normalt” åstadkommer.

Det fanns två väldigt starka selektionstryck, dels rakit (engelska sjukan) i norra Europa och dels malaria i delar av Afrika.

I områden med solfattiga vintrar var rakit ett stort problem eftersom det medförde försämrad möjlighet att klara förlossningar då D-vitaminbristen gjorde att skelettet inte utvecklades optimalt vilket bland annat kunde resultera i att kvinnor fick smala höfter. Eftersom detta är problem som kan ge problem vid förlossningar och alltså förhindra avkomma så är det ett starkt selektionstryck.

I malariaområden så innebär malarian att många människor dör unga innan de hinner få någon avkomma. Detta ger också ett starkt selektionstryck.

De som kunde dricka mjölk i norra europa fick tillräckligt med D-vitamin under vinterhalvåret och slapp alltså rakit och kunde därmed få barn.

De som kunde dricka mjölk i malariaområden fick ett bättre skydd mot malaria och de levde därför oftare till vuxen ålder och fick barn.

Därmed uppstod en utbredd laktostolerans inom stora populationer ovanligt snabbt.

Att gå över till att äta en spannmålsdominerad kost gav nackdelar på grund av dess stora innehåll av antinutrienter. När människor blev bofasta så gjorde antinutrienterna i kosten att de blev kortare, fick sämre tänder, fick sämre utvecklat skelett och fick fler sjukdomar (speciellt längre fram i livet efter barnafödande ålder). Dessa försämringar var dock inte så kraftiga att de omöjliggjorde avkomma och därmed blev inte selektionstrycket så starkt.

Utan starkt selektionstryck så sker evolution mycket långsamt och inte alls lika ”riktat” som närvaro av ett starkt selektionstryck.

Detta är förklaringen till varför laktostolerans uppstod på så kort tid efter människan blev bofast, vilket sägs ha börjat för ungefär 10.000 år sedan, och varför tolerans mot antinutrienter inte har gjort det trots att vi lär har ätit frömat ungefär lika länge.

Källa för denna text:

https://s3.amazonaws.com/paleodietevo2/research/Malaria+and+Rickets+Represent+Selective+Forces+for+the+Convergent+Evolution+of+Adult+Lactase+Persistence+The+Paleo+Diet.pdf

Krävs vaccin för utlandsresa?

Ska du åka utomlands så är det sista man bör göra att försvaga sin kropp och immunförsvar med en massa gifter. Inför utlandsresan bör du istället fokusera på att förstärka hälsan och immunförsvaret så gott du kan genom att äta nyttigt och leva hälsosamt tiden innan du reser samt ägna tiden till att ta reda på all viktig fakta och köpa all den utrustning som behövs för att när du väl är i utlandet kunna dricka och äta så rent och nyttigt vatten och mat som möjligt samt på plats undvika att utsättas för sopor, dåliga avlopp och insekter som kan sprida sjukdomar och dylikt. Med lite förbehållning och planering går allt detta att ordna.

Paleolitisk kost

Den absolut bästa mat vi människor kan äta är paleolitisk kost.

Paleolitisk kost, brukar också kallas stenålderskost, är i princip den mat som människan åt innan vi blev bofasta och började odla och ha boskap. Då var människor jägare samlare och åt samma mat som vi har ätit i hundratusentals år innan det och alltså utvecklats till att tåla. Sedan började vi plötsligt odla spannmål och fick mjölk från boskap för ungefär 10.000 år sedan. Detta är för kort tid för att evolutionen ska kunna anpassa oss att verkligen tåla den maten.

Paleolitisk kost är i princip att man äter allt utom frön och mjölkprodukter.

Till frön hör spannmål, baljväxter, ris, majs, fröoljor (raps, majs, linfrö osv) och liknande. Anledningen till att vi inte tål frön är att de innehåller antinutrienter, molekyler växten har i sina frön för att stoppa djur och insekter från att äta dem.

Övriga grönsaker och växter som vi tål att äta innehåller också antinutrienter, men denna typ av mat har vi ätit under så lång tid att vi har anpassats till att tåla dem. Det har vi inte hunnit när det gäller frön. Plus att växterna skyddar sina frön, sin avkomma, lite extra noga med ännu mer antinutrienter än i resten av växten.

Till mjölkprodukter hör allt utom äkta smör. Det som är dåligt i mjölk är alla hormoner, enzymer, antikroppar, tillväxtfaktorer och dylikt som är till för att få en kalv att växa med raketfart för att snabbt kunna börja följa med flocken. Vuxna människor ska inte dricka kalvraketbränsle. Inget djur dricker mjölk efter småbarnsåren annat än människan och våra boskap/husdjur. Uppe på detta så är det dessutom en annan djurarts mjölk vi dricker, vilket gör det ännu värre. Smör är dock okej eftersom smörtillverkningsprocessen gör att nästan allt utom fettet och de fettlösliga vitaminerna försvinner.

Väljer man ändå att äta frön och mjölkprodukter, trots att det inte är så bra, så är det otroligt viktigt att man förbereder maten på rätt sätt. För att lära sig hur man gör det rekommenderar jag att man går in på Weston A. Price Foundations hemsida och lär sig.

My unusual son

My son who is almost two years old is completely unvaccinated , did not receive vitamin K at birth , eats almost only KRAV-labeled (Ecologic) paleolithic food (Stone Age diet) and dosen’t go to kindergarten, he instead stays at home with us on our farm. We have some animals and eat our own eggs and meat. Sometimes we go on little excursions, usually we go to the open preschool a few times a week. We don´t use toothpaste or other products containing fluoride and have extremely low fluoride levels in the water we get from our well . We eat a lot of animal saturated fat and sea or Himalayan salt with plenty of natural iodine. We eat Omega -3 and vitamin D supplements.

This is our way of living and it has created lots of problems for our son. He is sick very often and has managed to get tetanus, whooping cough and measles. The measles infection gave him permanent side effects. Furthermore , he has problems with tooth decay and has already had several holes . Doctors have recently complained that he has high blood pressure , bad cholesterol levels and they believe that his dwarfism problem is beacuase he dosent get enough essential nutrients through grain and dairy products. Finally , he is slightly under talented and socially maladjusted as a result of low stimulation and a sense of isolatoin due to his lack of kindergarten attendance.

No, by the way, that’s not how it was, that’s what the government’s propaganda would like you to believe.

So, what’s it really like for us? For him?

Well, in reality, he is in most respects just as great as most other children who are almost two years of age, except perhaps in one respect in which he actually sticks out a bit, he is (almost) never ill. At one occasion when he was about 4-5 months, he had a mild cold for a few days and during this time he had a slight fever for one day. That´s his whole medical history, otherwise he’s been completely healthy all the time.

How many children two years of age have really been that healthy during their life? Clearly, not many!

Although it is not possible to draw any scientific conclusions from this single example, I still think it’s a good anecdote that might clarify some of the links and reasons. The most prominent, I’m convinced, being vaccination and nurseries.

Min ovanlige son

Min son som snart är två år är helt ovaccinerad, har inte fått k-vitamin vid förlossningen, äter nästan bara KRAV-märkt paleolitisk mat (stenålderskost) och går inte på dagis utan är hemma med oss på vår gård på dagarna. Vi har en hel del djur och äter en del egna ägg och eget kött. Ibland gör vi små utflykter och oftast går vi till den öppna förskolan några gånger i veckan. Vi använder inte tandkräm eller produkter med fluor och har extremt lite fluor i vårt egna brunnsvatten. Vi äter mycket animaliskt mättat fett och havs- eller Himalaya-salt med mycket naturligt jod. Vi äter Omega-3 och D-vitamin som tillskott. Vi har stängt ner vårt trådlösa internet, slängt de bärbara telefonerna och återfört kablarna till huset.

Detta, vårt sätt att leva, har medfört att vi har haft massor av problem med vår son. Han är sjuk väldigt ofta och har lyckats få stelkramp, kikhosta och mässlingen. Av mässlingsinfektionen fick han dessutom bestående men. Vidare har han problem med karies och har redan fått laga flera hål. Läkarna har den senaste tiden klagat över att han har högt blodtryck, dåliga blodfettsvärden och de anser att hans dvärgväxtproblematik beror på att han inte får i sig tillräckligt med viktig näring via spannmål och mjölkprodukter. Slutligen så är han aningen underbegåvad och socialt missanpassad på grund av alltför liten stimulans och för få kontakter när han inte går på dagis.

Nej förresten, så var det ju inte, det där var ju vad statspropagandan vill få en att tro att det kommer att hända om man lever som vi gör.

Ja, hur är det då i verkligheten för oss? För honom?

Jo, i verkligheten är han i de flesta hänseenden lika toppen som de flesta andra barn som snart ska fylla två år, utom kanske i ett hänseende där han faktiskt sticker ut en aning, han är nämligen alltid frisk. Någon gång när han var 4-5 månader så var han lite förkyld några dagar och under dessa dagar hade han en lätt feber en dag. Det är hela hans sjukdomshistoria, i övrigt har han varit helt frisk hela tiden.

Hur många barn i tvåårsåldern har egentligen varit så friska under sitt liv? Helt klart inte många!

Även om det inte går att dra några säkra vetenskapliga slutsatser av detta enda exempel så tycker jag ändå att det är en bra anekdot som kanske kan tydliggöra vissa samband och i centrum av dessa är jag övertygad om att vaccinering och dagis står.

Vilken typ av mat är egentligen människan anpassad för att äta?

I dagens djungel av olika dieter kan det vara svårt att veta vad man ska äta. Bara som exempel kan nämnas tallriksmodellen, medelhavskost, lågkolhydratskost, LCHF, 5:2, vegankost och Rawfood.

Oavsett om du redan är övertygad om att någon av de exempel jag nämnde är det som är bäst eller om du bara känner dig förvirrad så rekommenderar jag dig att läsa denna mycket välskrivna och informativa artikel av Göran Burenhult och Staffan Lindeberg där de vetenskapligt förklarar vilken mat människan egentligen är anpassad för att äta.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/striden-om-maten-missar-evolutionen_8412072.svd?fromMobile=true

Sammanfattningsvis kan deras viktigaste slutsatser sammanfattas med att vi alla bör undvika alla mjölkprodukter, mat som består av frön (tex spannmål, baljväxter och ris) och i princip all processad mat (mat bör lagas från grunden av bra ekologiska råvaror). Äter man den maten så får vi i oss det vi behöver och undviker i princip alla de folksjukdomar som plågar mänskligheten idag.

Äter du enligt denna rekommendation så äter du enligt en modell som kallas paleolitisk kost, ibland kallas den även stenålderskost.

Jag håller med dem om allt som står i artikeln, men har två små tillägg till informationen som jag tror är viktiga och som gäller salt och smör.

Jag tror de båda artikelförfattarna är lite väl salträdda. Så långe man använder naturligt salt, tex havssalt eller äkta bergssalt, som består av salter av många olika mineraler, så tror jag inte alls att salt är dåligt. Äter man sådant så tror jag man kan äta så mycket som kroppen genom saltsuget ”kräver”. Naturliga salter är ett bra sätt att få i sig en del av de mineraler vi behöver.

Det man inte ska äta är det kemiskt tillverkatde bordssaltet som bara består av saltet av en enda mineral, natriumkloriden. Då blir det lätt en obalans i kroppens mineralupptag. Nästan allt salt som konsumeras i världen idag är natriumklorid.

Sedan vad gäller smör så är det visserligen en mjölkprodukt, men allt det i mjölken som är skadligt för oss försvinner i princip helt i smörtillverkningsprocessen. Det som blir kvar i smöret, det mättade fettet och de fettlösliga vitaminerna, är väldigt nyttigt. Bäst blir smöret om det görs på mjölk från boskap som bara betar och under vintrarna äter hö och ensilage och om mjölken det görs på inte pastöriseras.