Kategoriarkiv: Mässlingen

Vaccinförespråkare erkänner att det är omöjligt att utrota mässlingen

Här är en mycket bra och uttömmande text om mässlingvaccinet av Dr. Mercola som alla borde läsa!

I texten berättas bland annat om att en av världens största vaccinförespråkare, chefredaktören för den vetenskapliga tidsskriften ”Vaccine”, Dr. Gregory Poland, helt nyligen har gått ut med information om att mässlingen aldrig kommer att gå att utrota även om alla barn i hela världen fick två doser med MPR-vaccin, eftersom mellan 2-10% av alla barns immunförsvar, av en anledning som vetenskapen idag inte förstår, trots två doser MPR-vaccin enligt vaccineringsschemat, misslyckas med att utveckla skyddande nivåer av antikroppar.

En sak som måste poängteras av mig är dessutom att tillräckliga nivåer av antikroppar efter vaccinering inte betyder att man inte kan bli sjuk. Immunförsvarets förmåga att skydda mot sjukdom är mycket mer komplext än än så och antikropparna är bara en liten del i det totala försvaret.

Utöver detta tar artikeln upp mycket av alla nackdelar som finns med vacciner, om biverkningar som leder till skador och död, om vaccinrättegångar där vaccintillverkarna ofta döms att betala stora skadestånd och om hur vaccinering nästan alltid sker trots att de som vaccineras eller deras föräldrar nästan aldrig är fullt informerade om allt som är viktigt att veta om vaccinet.

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/06/17/measles-vaccine-failure.aspx?e_cid=20140617Z2_DNL_art_2&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art2&utm_campaign=20140617Z2&et_cid=DM46716&et_rid=555992686

Flockimmunitet är bara en felaktig teori – Sjukdomsutbrott sker även i fullt vaccinerade populationer

Ibland erkänns det även av etablerade forskare att sjukdomsutbrott av vaccinerbara sjukdomar kan ske i populationer som är fullt vaccinerade.

I ett mässlingsutbrott som skedde i en skola i Illinois, USA, under årsskiftet 1983-1984 i en där vaccinationstäckning var 100%, beskriver forskarna i en forskarrapport som finns på CDC:s hemsida:

… this outbreak suggests that measles transmission can occur within the 2%-10% of expected vaccine failures.

Rapportens slutsatser är i slutänden tokiga. Då ingenting tydde på att utbrottet skulle kunna ha med avtagande immunitet att göra, något som ofta är ett problem med vacciner, så dras slutsatsen att orsaken måste bero på en slumpvis ansamling av individer som inte har lyckats få immunitet av vaccineringen. Detta är dock bara ett dåligt försök att bortförklara att vacciner helt enkelt inte fungerar särskilt bra och att teorierna om flockimmunitet är felaktiga.

Logiken bakom den felaktiga förklaringen är denna, att eftersom vaccinering fungerar väldigt bra måste förklaringen vara att slumpen har orsakat detta.

En mycket troligare förklaring är den att vaccinering inte fungerar särskilt bra och att utbrott alltid sker då och då av anledningar som idag är okända av vetenskapen. En trolig orsak kan vara naturliga förändringar i virusets förmåga att smitta och göra folk sjuka som beror av orsaker vi idag inte förstår eller som är naturliga cykliska variationer i viruset. Andra bidragande förklaringar kan vara socioekonomiska variationer i de mänskliga samhället som försvagar och förstärker virusets naturliga förändringar.

Positivt är dock att de ändå erkänner att vaccinering inte alltid skyddar mot utbrott.

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00000359.htm?mobile=nocontent

I Corpus Christi, Texas, USA, uppstod ett utbrott 1985 trots att 99 % av alla var vaccinerade och att 95 % av alla hade godkända nivåer av antikroppar mot mässlingen.

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJM198703263161303