Kategoriarkiv: Läkemedelsindustrin

Ebola – Verkligheten, förnekelserna och lösningarna

Sent i tisdags kväll (14 okt) konstaterades en andra sjuksköterska vid Texas Health Presbyterian Hospita i Dallas ha ebola. Hon hade smittats då hon ingick i det arbetslag som tog om hand om den ebolasmittade mannen från Liberia som dog förra tisdagen (7 okt). Den första sjuksköterskan som konstaterades ha ebola i söndags (12 okt) hade ingått i samma arbetslag.

http://www.infowars.com/confirmed-ebola-spreading-second-us-nurse-contracts-ebola/

Detta innebär att det nu har varit tre konstaterade fall av ebola, varav två av dessa har blivit smittade i USA. Pojkvännen till den första av de två smittade sjuksköterskorna misstänks också ha smittats av sin partner. Att två stycken har smittats vid sjukhuset i Dallas, trots att de var klädda i full skyddsutrustning och inga kända misstag hade begåtts av någon i arbetslaget, kan tyda på att ebola smittar mycket lättare än vad som officiellt erkänns.

Det finns flera forskarrapporter som bevisar på att ebola är delvis luftburet. Detta innebär dock inte att ebola är luftburet i samma utsträckning som många andra virussjukdomar, tex influensa, men det är ändå så pass luftburet att det inte bara är vid direkt kontakt med smittade individer eller kroppsvätskor som smitta sker. Detta är mycket viktigt att veta med tanke på att medierna inte är tydliga med detta.  Forskarrapporterna visar tydligt att ebolaviruset kan spridas begränsade sträckor i aerosoler, små mikroskopiska vätskedroppar som kan hänga kvar en stund i luften och smitta när de andas in, hamnar i ögonen eller små sår i huden. Vidare visar  forskarrapporterna att ebolaviruset kan leva rätt länge i små mikroskopiska droppar som har fastnat på olika ytor, varför man kan bli smittad om man tex nuddar något och sedan tex kliar sig lite vid ögat även om det inte fanns några synliga vätskor på ytan man nuddade.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1997182/

http://vet.sagepub.com/content/50/3/514.full

http://www.mdpi.com/1999-4915/4/10/2115/pdf

Helt klart är att ebolaviruset sprider sig mycket lättare nu i detta utbrott än vad det har gjort tidigare och inkubationstiden som ligger nu på mellan 2-21 dagar är mycket längre än tidigare och gör viruset farligare. Om båda dessa förändringar beror på att det har skett en naturlig mutation i viruset eller om någon har mixtrat med viruset för att det skulle få dessa egenskaper är i nuläget svårt att veta, men båda alternativen är möjliga.

Att ebola har spridit sig till så många och över ett så stort område i Västafrika, att människor flyr därifrån och att olika länder flyger hem smittade individer till andra delar av världen har redan gjort det omöjligt att begränsa utbrottet. Om ett utbrott är begränsat till en by eller till och med till en stad är en sak, då kan man med en del tur lyckas stoppa spridningen, men det är inte möjligt när stora områden i flera länder är drabbade. Med största sannolikhet kommer det västafrikanska utbrottet utvecklas till en global pandemi och spridas över hela världen de kommande månaderna och åren.

Det finns många människor som påstår att uppgifterna i medierna är överdrivna, att ebola inte alls är så farligt, att utbrottet inte är så stort som det påstås och en del som till och med påstår att det inte ens pågår något ebolautbrott, att allt är påhitt eller att det är vacciner som har gjort att människor blir sjuka och dör i de drabbade länderna i Västafrika. Jag har tittat noga på allt detta och kan i nuläget bara säga att allt tyder på att alla dessa påståenden endast är just påståenden. Det finns nämligen inga hållbara bevis som stödjer dem, bara en massa lösa sammanträffanden som inte går att få ihop till en hållbar helhet.

Faktum är att myndigheterna snarare försöker tona ned ebolautbrottets allvarlighet än att överdriva det, något som snarare talar för att utbrottet är på riktigt och att det är allvarligt. Detta eftersom myndigheter nästan alltid försöker tona ned  sådant här för att inte sprida panik. Det enda undantaget från denna regel är det som hände inför och under svininfluensan, då var det verkligen en överdriven och påhittad skrämselkampanj som pågick. Annars är det som sagt nedtoning som är standard om något verkligen är allvarligt. Sedan så är det faktiskt så, att bara för att det pågick en skrämselpropagandakampanj en gång vid svininfluensalarmet, så måste det inte vara lika dant varje gång.

Det alla måste förstå är att de människor som har störst inflytande i världen utnyttjar alla situationer de kan till sin egen fördel. Att det är på det sättet innebär inte att den situation som de använder sig av, i detta fall kommer det att vara det nu pågående ebolautbrottet, är påhittat. Nästan alltid använder sig de stora spelarna, de som kontrollerar samtliga av de största företagen, av verkliga händelser och sedan manipulerar de lite olika faktorer runt om denna för att de ska kunna dra maximal nytta av det hela. Ibland skapar de händelsen helt och hållet, men det hör till undantagen.

Med allt detta sagt är det enormt viktigt att alla förstår att lösningen på detta med ebola, trots att ebola är ett stort och verkligt hot, inte är att hoppa på och vaccinera sig när företagen och myndigheterna inom kort kommer att annonsera att de har ett eller flera ebolavaccin färdiga. För det är något som kommer att hända inom kort. Var så säker!

I detta fall kommer de stora spelarna att manipulera saker och ting så att rädslan och känslan av maktlöshet hos befolkningen är så stor det bara går vid tiden för att vaccinet lanseras. Lyckas de med detta så vet de att nästan alla frivilligt kommer att vilja bli vaccinerade. Lyckas de riktigt bra så blir vaccineringarna antingen obligatoriska eller tvingande för att även de få som trots skrämselkampanjer inte vill vaccinera sig ska kunna nås.

Det som är viktigt att veta vad gäller vaccinerna är att det kommer att vara experimentella vaccin som inte är ordentligt testade. Säkerhetstesterna för om vaccinet är skadligt kommer inte att vara lika grundligt genomförda. Det vaccin som idag ligger längst fram, det som företaget GalaxoSmithKline står bakom, har för bara några veckor sedan börjat testas på människor. För att nå till det stadiet i vaccinets utveckling så snabbt har flera av de ordinarie rutinerna och säkerhetsåtgärderna hoppats över och för att snabbt bli färdiga med vaccinet så kommer de säker få myndigheternas tillstånd att även snabba på processen med försöken på människor. Normalt tar det många år att få fram ett godkänt vaccin. Bara försöken på människor ska normalt pågå i flera år.

Så om ett eller flera vaccin plötsligt är färdiga inom kort, vilket många tror kommer att vara fallet, kanske redan nu i december mitt under influensasäsongen, så förstår ni alla hur snabbt allt har gått och hur osäkert det hela är. Inga som helst garantier kommer att finnas för att vaccinerna ens fungerar och företagen som äger vaccinerna kommer att lyckas att skriva avtal om total ansvarsfrihet med skrämda myndigheter världen över. Sålunda kommer läkemedelsbolaget tjäna enorma pengar även om vaccinet inte fungerar och de kommer inte hållas ansvariga om människor blir skadade av vaccinerna, om människor dör eller om de som har blivit vaccinerade blir mer mottagliga för ebolaviruset. Detta är nämligen en stor risk med alla typer av vacciner, att vaccinet med sitt innehåll av skadliga kemikalier och kroppsfrämmande molekyler påverkar och försämrar hälsan och immunförsvaret hos de som har blivit vaccinerade, vilket naturligtvis är det sista man vill råka ut för mitt under pågående ebolapandemi.

Inte heller är lösningen på  detta med människors rädsla och känsla av maktlöshet, vilket är det som kommer att göra att folk ropar på att myndigheterna ska ge dem vacciner, att som vissa gör förneka att ebolautbrottet är ett hot eller att det är verkligt. Att blunda för faran hjälper inte när den är verklig, tvärt om så kan det vara ödesdigert. Den verkliga lösningen är istället att informera människor om vad de själva kan göra för att öka sina chanser att inte bli smittad och att motstå eventuell sjukdom om de ändå utsätts för ebolaviruset. Människor som är informerade, förberedda och har allt de behöver för att klara sig är inte lika rädda och känner sig inte lika maktlösa. Mitt tips till alla är därför att lära sig så mycket som möjligt om vad man själva kan göra för att förbereda sig för och skydda sig mot ebola. Hur detta ska göras på bästa sätt är i mitt tycke att börja lyssna på Mike Adams gratiskurs om pandemisk beredskap som finns att lyssna på på biodefense.com. Där finns i dagsläget 16 st väldigt bra och informativa avsnitt med information om hur man stärker sin egen motståndskraft med bra kost, hälsosamt leverne och naturliga tillskott och preparat samt hur man planerar för olika skeenden, införskaffar hållbar mat, förbereder lagring av vatten och köper den viktigaste utrustningen som kan vara behövlig inom en inte allt för avlägsen framtid om saker och ting fortsätter att utveckla sig i fel riktning.

http://www.biodefense.com/

Kom ihåg att din bästa chans att klara ditt eget och din familjs liv är inte att vänta på att staten ska rädda er med ett vaccin, utan att redan nu börja arbeta för att stärka er hälsa nu och förbereda för det som kommer!

Genomskinliga bortförklaringar för att skydda vaccinerna

Om vetenskapen en gång för alla verkligen skulle vilja slå fast om vacciner var bra eller dåliga så skulle det vara en väldigt enkel sak att sätta upp några serier med stora randomiserade trippelblinda kliniska studier som undersöker skillnaden i hälsa mellan vaccinerade och ovaccinerade människor och som fick fortgå under försökspersonernas livstid eller ännu längre om det skulle anses behövas genom fortsatta studier av försökspersonernas efterkommande. För att göra det så verkligt som möjligt för de ovaccinerade kontrollgrupperna kan olika former av placebovaccinsprutor ges så att risken att de genomskådar att de inte blir vaccinerade på riktigt blir så liten som möjligt.

Argumentet från etablissemanget, från staten, mot att en gång för alla avgöra detta genom kliniska studier med ovaccinerade kontrollgrupper brukar vanligtvis lyda att det skulle vara oetiskt att undanhålla barn och vuxna de ”otroliga fördelar” som vaccinerna ger, vilket såklart sätter effektivt stopp för att mänskligheten någonsin ska kunna få ett säkert svar, svart på vitt, på frågan vad vacciner verkligen har för effekter.

Detta argument, denna otroliga omtanke om vanliga människors väl och ve som staten och etablissemanget säger sig ha, blir dock ett endaste stort hycklande för de som känner till sanningen om staters verkliga inställning till sina medborgares bästa, vilket belyses väl av det ökända Tuskegee-experimentet som jag skrev om för några veckor sedan (se länk här under) där ovetande fattiga svarta män fick gå med obehandlad syfilis i 40 års tid för att myndigheterna ville undersöka hur obehandlad syfilis utvecklade sig och många andra vidriga experiment som har utförts mot ovetande barn och vuxna om och om igen under historien och runt omkring hela världen som skadat och dödat otaliga människor.

http://tobiaslindberg.se/2014/08/26/tuskegee-experimentet/

Den verkliga anledningen till att etablissemanget inte vill tillåta att verkliga kliniska studier med ovaccinerade kontrollgrupper genomförs är självfallet den att detta en gång för alla skulle bevisa hur otroligt skadliga vacciner var och att de antagligen inte heller har några som helst fördelar. Det skulle visa sig att det allra bästa för den totala hälsan skulle vara att vara helt ovaccinerad och att i övrigt leva så hälsosamt det går med så bra och naturlig kost som möjligt och så gott det går undvika att utsätta sig för skadliga  kemikalier. Detta vet etablissemanget och därför ges dessa patetiska undanflykter. Hade det verkligen varit tvärtom, att etablissemanget hade varit så säkra på vacciners positiva effekter, så som de säger att de är, så hade de utan tvekan omgåeende genomfört dessa kliniska studier med ovaaccinerade kontrollgrupper som bevisade vad de påstår. Etablissemangets och staters hänsynslöshet i andra fall bevisar att de aldrig skulle tveka att genomföra sådana studier om de trodde att det skulle gagna deras sak. Nu vet etablissemanget att vaccierna aldrig skulle klara verkliga kliniska studier med ovaccinerade kontrollgrupper och därför fortsätter de med sina genomskinlig bortförklaringar. Att inga kliniska studier med ovaccinerad kontrollgrupp redan har gjorts av staten är i sig ett bevis på att vacciner är skadliga. Tänk lite själva så inser ni att det är så som jag säger.

Nu kanske några tänker att bara för att etablissemanget genom staten har genomfört många experiment utan försökspersonernas vetskap och mot deras vilja så är det inte för den skull rätt att genomföra ännu fler sådana experiment i form av dessa kliniska studier jag föreslår med ovaccinerade kontrollgrupper. Saken är dock den att det inte är samma sak. Att vara ovaccinerad är inte ett experiment i sig, utan det är det naturliga. Experimentet är faktiskt det som utförs på nästan samtliga människor på vår jord, insprutandet av vacciner i människor trots att det inte har avgjorts med riktiga randomiserade trippelblinda kliniska studier med ovaccinerade kontrollgrupper, den säkraste och mest ansedda formen av vetenskapliga experiment, med det högsta bevisvärdet, som vetenskapen har att tillgå. Att inte vaccinera en väldigt liten andel av världens befolkning är inte att utföra experiment mot dem och alltså finns det inget moraliskt förkastligt i det jag föreslår.

Går det att utrota sjukdomar?

Ibland hör man människor säga att vi måste vaccinera oss så att vi kan utrota de sjukdomarna som plågar mänskligheten. Frågan är dock, går det att utrota sjukdomar?

En del sjukdomar försvinner av sig själv. Bara sådär. Ett exempel på detta är ”The Sweating Sickness” som härjade under flera århundraden i Europa och periodvis till och med var mer dödlig än smittkopporna. Helt plötsligt försvann bara denna sjukdom. Inga vacciner orsakade försvinnandet. Kanske försvinner sjukdomar bara tillfälligt, kanske för alltid? Ingen vet. Kanske kommer ”The Sweating Sickness” tillbaks en dag när omständigheterna är de rätta för viruset?

Faktum är att det fortfarande är väldigt mycket som vetenskapen inte förstår när det kommer till mikroorganismerna. Varför blir de ibland plötsligt virulenta och dödliga? Varför försvinner de bara helt plötsligt under lång tid? Bakterier ansågs länge vara enbart dåliga, idag vet vi att det finns ”goda” bakterier. Är det likadant med virus? Antagligen!

Så, kan vi då utrota sjukdomar? Nej, troligtvis inte! Det är nog bara önsketänkande!

Nu tänker säkert någon, ”men smittkoppor utrotades ju!”.

Stämmer då det, utrotades verkligen smittkopporna?

Hur många känner egentligen till apkoppor och alla andra koppsjukdomar som finns? Flera av dessa har nästan exakt samma symptom som smittkoppor och är dessutom nästan lika smittsamma och dödliga. De bryter då och då ut runt om i världen. För några år sedan smittades människor i USA med apkoppor från vilda präriehundar.

Forskningen säger dock att dessa koppvirus inte är samma virus som smittkoppsviruset, att deras DNA skiljer sig, vilket ger en delvis annorlunda proteinstruktur.

Men stämmer det? Är det verkligen andra virus eller kan smittkoppsviruset kanske ha muterat någon eller flera gånger under historien? Eller kan det kanske ha handlat om flera olika typer av koppvirus som orsakade de smittkoppsepidemier som återkom om och om igen under flera århundraden?

Det vet man ju inte. Trots allt fanns det inga metoder att analysera DNA på den tiden och virus kände man inte ens till.

När man funderar på detta och inte bara godtar de standardsvar man får från de som kontrollerar sjukvården och forskningen så uppstår otroligt många frågor som det tyvärr inte finns några bra svar på idag.

Vidare måste som alltid de ekonomiska intressena som står bakom vaccinindustrin vägas in i helheten. Kanske är det så viktigt för vaccinindustrin att allmänheten tror att den i vart fall har haft en stor framgång i kriget mot mikroorganismerna att de därför väljer att förvränga sanningen och forskningen för att allt ska passa deras intressen?

För mer information om frågan om Smittkopporna verkligen har blivit utrotade läs gärna denna text som jag skrivit här:

http://tobiaslindberg.se/2014/05/20/ar-smittkopporna-verkligen-utrotade/

Det mesta av min text är ett citat från en lång text om smittkoppsvaccinets historia. Läs den texten, den är riktigt bra! Den texten hittad här:

http://www.vaccinationcouncil.org/2010/02/26/smallpox-vaccine-origins-of-vaccine-madness/

Slutligen kan man läsa om apkoppsviruset på CDC:s webbplats. Bland annat här:

http://www.cdc.gov/ncidod/monkeypox/vaccineqa.htm