Kategoriarkiv: Historia

Sfinxen – en ledtråd till vår verkliga historia?

Text: Tobias Lindberg. 2014-03-19. Uppdaterad 2014-12-05.

Allt mer tyder på att den mänskliga civilisationens historia är mycket äldre och väldigt annorlunda än den vi alla har fått berättad för oss och av anledningar som inte är helt klara så klänger det vetenskapliga etablissemanget sig fortfarande fast vid den gamla berättelsen och motarbetar alla nya rön. En pusselbit som pekar mot en äldre och annorlunda historia är Sfinxen i Giza som, av allt nytt som har framkommit om den att döma, verkar ha byggts för drygt 11,700 år sedan, snarare än för 4.500 år sedan som etablissemanget hävdar.

Sfinxen, ett lejon?

Sfinxen, ett lejon?

Visst verkar det väl troligare att Sfinxen ursprungligen föreställde ett mäktigt lejon med ett lejonhuvud än att Sfinxen skulle vara gjord för att se ut som den gör idag, med ett huvud som är alldeles för litet i förhållande till kroppen?

Stämmer denna illustration, vilket jag faktiskt tror den gör, så är Sfinxen troligtvis mycket äldre äldre än de 4500 år som den officiellt sägs vara.

Det finns nämligen väldigt tydliga spår av erosion från stora mängder regn på Sfinxen, men eftersom Giza varit en öken i mer än 4500 år så kan inte Sfinxen ha skapats för bara 4500 år sedan, utan måste ha skapats mycket tidigare än så, innan Giza-området förvandlades till den öken det är idag.

Sfinxen och Chefrens pyramid Foto: S J Pinkney http://bit.ly/1s1rDVb

Sfinxen och Chefrens pyramid
Foto: S J Pinkney http://bit.ly/1s1rDVb

Sfinxen nästan begravd i sand. Foto:  Vincent Brown http://bit.ly/1s1oTam

Sfinxen nästan begravd i sand.
Foto: Vincent Brown http://bit.ly/1s1oTam

Sfinxen från sidan. Foto: Angelo Domini http://bit.ly/1FXjObs

Sfinxen från sidan.
Foto: Angelo Domini http://bit.ly/1FXjObs

Många tusen år efter att Sfinxen hade byggts så var den antagligen så nedsliten av erosion att de dåvarande egyptierna ungefär 2500 år f.kr. bestämde sig för att snygga till den och hackade då också fram sin härskares huvud av den lilla klump som var kvar av vad som en gång hade varit Sfinxens mäktiga lejonhuvud. Att det nuvarande huvudet har formats långt efter att Sfinxen ursprungligen skapades stöds av att Sfinxens nuvarande huvud inte alls har spår efter erosion av regn som Sfinxens kropp har. Att Sfinxens tassar är så stora i förhållande till resten och verkar så välbevarade har antagligen sin förklaring i att de nedre delarna av Sfinxen det mesta av tiden under de årtusendena sedan Giza blev en öken har varit täckta av sand vilket illustreras väl av äldre bilder och målningar från Giza.

Titta på bilder av Sfinxen. Tänk på proportionerna. Längden på kroppen jämfört med dess höjd. Framtassarnas storlek och längd samt dess goda skick jämfört med resten. Det lilla huvudet. Jag tycker att det blir rätt tydligt när man tittar på bilder av allt detta ur olika vinklar.

Många insatta tror idag att Sfinxen var en lejonhane eftersom lejonet i alla möjliga kulturer har haft en stark symbolisk betydelse och om den byggdes ungefär vid den senaste istidens slut så tittade den dessutom då rakt mot lejonets tecken när den stjärnbilden kom upp över horisonten rakt i öster på himlen. Allt detta sammantaget pekar mot att Sfinxen troligtvis byggdes någon gång vid den senaste istidens slut, säg för lite drygt 11.700 år sedan eller till och med ännu längre tillbaks i tiden.

Göbekli Tepe Foto: Pilar Torres http://bit.ly/1FXjObs

Göbekli Tepe
Foto: Pilar Torres http://bit.ly/1FXjObs

Gunung Padang. Foto: Ikhlasul Amal http://bit.ly/1ylXguI

Gunung Padang.
Foto: Ikhlasul Amal http://bit.ly/1ylXguI

Omöjligt, säger säkert vissa, de mänskliga civilisationerna var inte tillräckligt avancerade för att bygga något så avancerat som Sfinxen för så länge sedan. Det är dock inte alls omöjligt. Idag vet vi att de enormt avancerade stenmonumenten vid vid Göbekli Tepe i Turkiet är minst 12.000 år gamla och bevisligen var de människor som levde då tillräckligt avancerade för att bygga dessa. Även i Indonesien har det hittats avancerade byggnadsverk i Gunung Padang som många tror är lika gamla som de i Göbekli Tepe eller ännu äldre. Ändå ”visste” alla för bara några år sedan att människan inte kunde bygga sådana stenmonument för 12.000 år sedan. Nu vet vi att vetenskapen hade fel om detta vad gäller Göbekli Tepe, att den kanske har fel om det när det gäller Gunung Padang och om lägger man sedan uppe på detta lägger spåren av erosion från regn på Sfinxen så blir det tydligt att vetenskapen antagligen också har fel om Sfinxen.

Vad gäller de stora Giza-pyramiderna så tror jag att de byggdes ännu längre tillbaks i tiden än Sfinxen. Alla stora välbyggda pyramider verkar vara väldigt gamla och byggda med en helt annan teknik än de mindre och mycket simplare konstruerade pyramider som bevisligen har byggts senare, t.ex. runt 2.500 f.kr, men dessa tros bara vara kopior av de ursprungliga pyramiderna, där de senare folken försökte efterlikna de fantastiska byggnader som deras ”företrädare” hade efterlämnat. Liksom för Sfinxen så finns det många faktorer som pekar på att de stora pyramiderna är mycket äldre än vi tidigare har trott och att syftet med dem inte alls var att fungera som gravmonument, men det får bli temat för ett framtida blogginlägg. Tills dess vill jag bara avsluta med att säga att jag sedan en tid har börjat tro att det nog är rätt många fel i den bild av vår historia och utveckling som vi fått berättat för oss av det vetenskapliga etablissemanget. Det är allt för mycket av det de säger som helt enkelt inte stämmer.

Det verkar som om de flesta av dessa gigantiska byggnader var gjorda i en tid före den senaste istiden, då civilisationen på jorden var mer högtstående än under senare tid. För helt klart hade inte de egyptier som levde för 4500 år sedan den nivå på sin teknologi som krävs för att bygga de stora Giza-pyramiderna. Frågan är dessutom om vi som lever här på jorden idag, med den avancerade teknik vi har att tillgå, ens skulle klara av att bygga liknande byggnadsverk? Det finns många som inte tror att vi skulle klara det.

Antagligen fanns det innan den senaste istiden en avancerad global civilisation, den Platon och andra pratar om som Atlantis. Det snabba slutet på istiden och andra naturliga händelser kan ha förstört allt och slungat mänskligheten tillbaks till stenåldern igen. Kanske var det även andra händelser som spelade in.

Dessutom höjdes havsytan med ungefär 100 meter när istiden tog slut vilket gör att nästan samtliga av människans boningsplatser och städer, som nästan alltid ligger vid vattnet, förstördes. De årtusenden som sedan följer gör att allt, utom byggnader och verktyg av sten, förstörs och utplånar därmed samtliga spår av att en avancerad civilisation tidigare hade existerat. Om den mänskliga civilisationen plötsligt skulle utplånas idag och de fåtal som överlever på bara några generationer skulle kastas tillbaks till stenåldern igen så skulle kanske deras efterkommande om 12.000 år, när de återigen har utvecklats till en avancerad civilisation, kunna stå mitt på den plats där Manhattan finns idag och inte kunna finna ett spår av att ett av vår tids mest urbaniserade områden hade legat där en gång i tiden. BBC gjorde en intressant dokumentär om detta för några år sedan och slutsatserna från den, dragna av de bästa forskarna, var att alla spår av avancerad mänsklig civilisation skulle vara fullständigt borta efter 10.000 år, bara stenbyggnader, byggda utan betong och sådant, med en teknik som den som de stora pyramiderna är byggda med, skulle finnas kvar tillsammans med spår av olika stenredskap. Alltså ungefär det vi idag hittar runt om på jorden och som har fått oss att tro att människan förr var primitiv och att vi idag står på höjden av vår utveckling.

Atlantis undergång?

Atlantis undergång?

Slutet på istiden tros nu mer och mer dessutom ha avslutats väldigt tvärt, bara på 1-3 år pratas det om, kanske på grund av kraftiga solutbrott, vilket skulle ha inneburit en enorm katastrof för en eventuellt då existerande avancerad global civilisation, då den snabbt smältande inlandsisen skulle ha fått kontinentalplattorna att röra på sig vilket i sin tur skulle ha skapat översvämningar, jordbävningar, vulkaner och tsunamis över hela jorden. Kanske är det detta som har gjort att nästan samtliga gamla kulturer på jordens alla hörn hade så samstämmiga flod-berättelser där de berättar hur nästan hela mänskligheten utplånades i en katastrof.

Om det gick till på detta sätt så skulle hela jorden efter alla dessa vulkanutbrott antagligen ha hamnat i en flera år lång vinter på grund av allt stoft som hade hamnat i atmosfären. De mest tekniskt avancerade samhällena och människorna som levde i dessa var antagligen de som dog ut allra snabbast, eftersom de flesta människor i sådana samhällen inte har de kunskaperna som behövs för att kunna överleva och leva av naturen utan fungerande utrustning. Efter bara några generationer skulle de enda människor som i princip fanns kvar på jorden vara de små folkgrupper som vid katastrofen levde som jägare-samlare, eftersom de är de enda som verkligen har förmågan att leva av naturen och anpassa sig till den när den förändras. Precis det idag finns människor som lever på stenåldersvis samtidigt som resten av mänskligheten lever i informationsåldern, så fanns det säkert grupper då som levde primitivt trots att resten av världen befann sig på en hög teknisk nivå. Precis som primitiva folk som idag lever avsides långt ut i vildmarken och som aldrig har sett moderna människor kan berätta om metallfåglar som flyger i skyn så kan man tänka sig att de primitiva grupper som överlevde katastroferna vid den senaste istidens slut förde vidare berättelser om metallfåglar och andra underligheter som de hade sett innan den stora floden till sina efterkommande, vilket årtusenden senare tolkas som Atlantis-legender och vidskepelse av den nya allt mer avancerad globala civilisationen som är så djupt övertygade i sitt högmod att de är de mest avancerade som någonsin har vandrat på jorden.

Väldigt intressant är också att Platons uträkningar om att Atlantis gick under vid ungefär 9600 f.kr. nästan perfekt passar ihop med slutet på den senaste istiden, något han omöjligen kan ha haft någon koll på. Lägger man till detta den nya kunskapen om hur snabbt den senaste istiden avslutades och har en förståelse för vilken global förödelse detta måste ha orsakat så känns det inte längre så underligt med Atlantis-historier och samstämmiga flod-berättelser hos nästan samtliga kulturer på jorden.

Så, vad tror då ni om allt detta jag har berättat, har vi fått höra hela sanningen om vår historia eller inte? Vad tror ni om Sfinxen, byggdes den av egyptierna för 4.500 år sedan eller långt tidigare av en mer högstående civilisation?

 

Källor för denna text

Här är tre artiklar om Sfinxen:

http://www.robertschoch.com/sphinxcontent.html

http://eden-saga.com/en/egyptology-gizeh-bauval-hancock-schoch-west-vs-zahi-hawass-1st-round-a-sphinx-war.html

http://www.nbcnews.com/id/3077390/ns/technology_and_science-science/t/how-old-sphinx/

Här är två artiklar om Göbekli Tepe:

http://www.worldofheaven.com/categories.php?mc=8&muuid=8c1ac88777c770973406aa90521bcbdb&l=en&sid=b81d6013ae9bb2b26e4859e1c7d830ba

http://www.svd.se/kultur/understrecket/gobekli-tepe-dodens-aldsta-helgedom_256639.svd?fromMobile=true

Här är en text om Gunung Padang i Indonesien:

http://www.paranormalpeopleonline.com/graham-hancock-offers-update-on-gunung-padang-excavation/

Här är en artikel om det otroligt snabba slutet på den senaste istiden:

http://io9.com/5119304/ice-ages-start-and-end-so-suddenly-its-like-a-button-was-pressed-say-scientists

Storbankerna styr genom mord och krig

Här är ett mycket bra filmklipp som berättar hur i princip alla krig de senaste 240 åren, sedan den amerikanska revolutionen till idag, har startats av de mäktiga intressegrupper som äger de stora privata internationella bankerna. Dessa intressegrupper är samma personer och familjer som styr och kontrollerar världen.

De ledare som går emot storbankernas intressen och försöker införa statliga räntefria pengar (eller går emot petrodollar-systemet) blir mördade eller så blir det land som försöker bryta sig ur storbankernas system attackerat och krossat av övriga länder som storbankerna kontrollerar varpå ledarna i det upproriska landet byts ut till de som accepterar storbankernas FIAT-pengar som bygger på ränta som går till storbankerna.

I USA har tre presidenter mördats på grund av att de försökte införa statliga räntefria pengar och en fjärde överlevde ett mordförsök räddad av slumpen. Kändast av dessa är John F Kennedy som sex månader innan han fick huvudet bortskjutet började införa statliga räntefria pengar.

Länder som har gått emot storbankernas intressen är bland annat Tyskland under 30-talet och på i mer modern tid Irak och Libyen. Alla vet vad som hände med dessa länder. Nu idag sker antagligen samma sak i Syrien och snart kanske det drar igång mot Iran som storbankerna har velat krossa i årtionden.

Filmklippet är 40 minuter långt och fyllt med viktig fakta som presenteras på ett lättbegripligt sätt. Ett måste att se! Lägg 40 minuter på detta och du får mycket mer kunskap om hur världen fungerar än vad du får på en universitetsutbildning.

http://youtu.be/D0iCwn8rxck

Skolsystemets syfte – Barnen ska se staten som sin familj

Text: Tobias Lindberg 2014-07-09. Uppdaterad 2015-02-13.

Skolans verkliga syfte är att att se till att de som styr lättare ska kunna kontrollera befolkningen. Skolsystemet är ett noga utarbetat kontroll- och indoktrineringssystem med ursprung i 1800-talets Preussen – det som årtionden senare utvecklades till det tredje riket. För att staten ska kunna kontrollera befolkningen tillräckligt effektivt måste skolan få människor att börja se staten som sin familj.

Denna otroligt läsvärda text och filmklippet direkt under länken tar upp amerikansk skola, dess syfte och ursprung, men allt som skrivs och sägs i dem är precis lika tillämplig även på den svenska skolan eftersom det svenska skolsystemet är uppbyggd enligt precis samma modell och samma saker som har hänt i USA har hänt och pågår även här i Sverige.

http://www.policestateusa.com/2013/students-taught-that-government-is-family-a-caretaker-that-should-be-obeyed/

Är vacciner och penicillin verkligen den moderna västerländska vetenskapens uppfinningar?

Den moderna västerländska vetenskapen vill ju gärna ta åt sig äran för det mesta, men undersöker man saker och ting lite djupare så ser man att den sällan är upptäckaren av ämnen, mediciner och metoder som den tar åt sig äran för.

Två sådana exempel är föreställningarna att Edvard Jenner var först med inokulering för att försöka stoppa smittkoppor (vilket ledde vidare till vaccinerna) och att Alexander Fleming upptäckte penicillinet.

När det gäller inokulering så användes det som en metod i bland annat Kina för att överföra material från smittkoppssjuka till friska människor i syfte att skapa immunitet eller motståndskraft många århundraden innan europeiska resenärer tog med sig den kunskapen tillbaks till Europa på 1700-talet.

När det gäller penicillin så har den praktiska kunskapen om mögelsvampens antibakteriella egenskaper funnits mycket längre än sedan Alexander Fleming av en slump upptäckte penicillinet i laboratoriet på 1920-talet. Under årtusenden innan detta, i antikens Egypten och Grekland samt i det medeltida Europa, la både läkekunniga och vanliga bönder mögligt bröd och gröt i och runt infekterade sår eftersom det var väl känt att det ofta gjorde folk friska.

Visst är sådan här kunskap fascinerande! Viktigt är att alltid fundera på varför den moderna västerländska vetenskapen alltid försöker sprida sina ”sanningar” och att vara kritisk till dem.

Jordens klimat – en lång och komplex historia

Här är en väldigt bra och uttömmande text från ”Allt om vetenskap” om hur jordens klimat har utvecklats och förändrats från jordens tillblivelse till idag (se länk längre ned). Vad som är tydligt är att klimatet alltid har varit föränderligt, aldrig konstant.

Texten beskriver på ett väldigt bra sätt hur otroligt komplext klimatet är och hur enormt många olika faktorer det är som påverkar klimatet.

Bra är också att texten i vart fall påpekar att det är oklart hur klimat och växthusgaser påverkar varandra, att man inte kan säga om det är klimatet som påverkar växthusgaserna eller om det är tvärtom. Det är ju i vart fall mycket bättre än FN:s klimatpanels (IPCC) och våra ”main stream”-mediers propaganda. Lite pliktskyldigt tar texten upp att det kan föreligga en påverkan från människan på växthuseffekten, men det är ingen propaganda på det sätt man är van att se den.

När man får allt lagt framför sig på ett sådant här tydligt och pedagogiskt sätt så inser man snabbt hur enormt osannolikt det är att människa ens kan påverka de starka naturkrafter som styr vårt klimat, vilka främst utgörs av cykliska variationer i solens energiutstrålning, i solens magnetfält, i den kosmiska strålningen, i jordens magnetfält, i jordens omloppsbana runt solen och i jordaxelns lutning mot solen.

Vet man dessutom att att CO2-koncentrationen i snitt har varit på 1200 ppm de senaste 300 miljoner åren och till och med i snitt över 2000 ppm de 300 miljoner åren innan det utan att det har samspelat med temperaturen, vilken har varit både låg och hög vid både låga och höga CO2-koncentrationer, så förstår man att det inte ligger så mycket bakom teorierna som förs fram som ”sanningar” av IPCC.

Källor

Här är texten i ”Allt om vetenskap”:

http://web.archive.org/web/20130925032439/http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/jordens-klimat-en-lang-historia

Här finns uppgifterna om bland ammat koldioxidhalten och temperaturer under de senaste 600 miljoner åren:

http://www.geocraft.com/WVFossils/Carboniferous_climate.html

Nu ska västvärlden knäckas

Det är egentligen bra bakvänt att den rika världen lägger ner flera relativt sett väldigt rena fossilenergikraftverk varje vecka och relativt rena industrier på löpande band, där arbetarna i vart fall har någorlunda arbetsförhållanden, varefter allt flyttas till bland annat Kina, där nya smutsiga kolkraftverk byggs i en strid ström för att driva en industri som nästan helt saknar miljöbestämmelser, med arbetare som oftast fungerar som slavar.

Hade det varit så att den industri och de fossilenergikraftverk som lades ned försvann helt från jordens yta så hade det varit en sak, men så är ju inte fallet. Allt flyttas ju bara och blir ännu sämre.

Bättre vore nog att satsa på att producera det vi behöver lokalt med bra teknik som är så ren det går och under humana arbetsförhållanden. Samtidigt bör en diskussion föras om hur mycket teknik vi, mänskligheten, egentligen behöver.

Som det är nu tjänar bara storföretagen ännu mer pengar genom att flytta industri från den del av världen där folket har mest att säga till om och försvagar på detta sätt den delen av världen. När denna försvagning har gått tillräckligt långt är målet att knäcka västvärlden och göra så att även västvärlden styrs som Kina med en befolkning nästan helt utan fri- och rättigheter.

Inte för att våra fri- och rättigheter är perfekta, vi är långt ifrån framme än, men nog åtnjuter vi ändå mycket större sådana än resten av världen.

Eliten och storföretagen har alltid hatat västvärldens frihet, men de har fram tills nu ändå varit tvungna att acceptera den eftersom västvärlden varit den enda ekonomiska motor som varit tillräckligt effektiv för att ge dem de vinster och den makt de eftersträvat. Mer kontrollerade samhällen har alltid fram till nyligen haft lägre uppfinningsrikedom och produktivitet. Eliten har tidigare fått anpassa sig för att kunna få tillgång till den grädde som de skummar från ytan av den kraftkälla som frihet och hopp ger.

De senaste 30 åren har dock eliten, genom teknikutveckling, automatisering, datorisering och nu på slutet robotisering, lyckats ordna så att de numera gör lika mycket vinst från diktaturer som från fria samhällen och när man nu slutligen har nått dit så behöver de inte längre stå ut med den relativt stora friheten som västvärldens folk har åtnjutit.

Det vi nu bevittnar i form av nedlagd produktion av varor och energi är nedmonteringen av den västliga frihetsmodellen, vilket är möjligt eftersom västvärldens befolkning av idag är så fulla av existensiella skuldkänslor att de för länge sedan har slutat att kämpa för sina fri- och rättigheter. Vanligt folk är idag så övertygade om att det är de som är roten till allt ont att de självmant går med på förminska sig själva utan att se att de blir spelade som schackpjäser i elitens maktspel, utan att förstå att skulden till allt ont går att finna hos eliten, inte hos dem själva, utan att förstå att den fattigare världens befolkningar inte gynnas av att även västvärldens folk får det sämre.

När västvärldens folk tillåter att den inhemska produktion läggs ned på grund av påhittade problem, som till exempel lögnen att människan skulle påverka klimatet genom sitt utsläpp av växthusgaser, vilket gör att de inte längre själva kan producera det de behöver, så tillåter de att kontrollen över denna produktion flyttar längre ifrån sig och deras inflytande över den minskar. När produktionen fanns hemmavid så var företagsägarna känsligare för vad folket tyckte. När industrin nu ligger på andra sidan jorden behöver ägande eliten inte alls lyssna på folket och om folket inte gör som de säger så låter de bara containerfartygen stå kvar i hamn tills folket ger upp.

De fri- och rättigheter som vanns genom stort lidande under den flera århundraden långa kampen för magna carta i England, vilket sedan gick över i den amerikanska revolutionen och sedan tillbaks till Europa igen med demokratiseringsrörelserna, hade i stort sett återtagits av eliten redan efter det amerikanska inbördeskriget. Det lilla som fanns kvar har sedan väldigt sakta återtagits under de snart 150 år som följt sedan elitens bankmodell vann genom nordstaternas seger.

Nu är det snart dags för nådastöten som kommer att utdelas genom att folket i USA blir knäckt. När det sker är det sedan kört för oss här i Europa, vi som redan har förlorat det mesta av det vi hade efter att EU skapades. Vaknar vi inte upp snart och börjar kämpa så kommer detta att ske.

Bara genom vår kamp för våra fri- och rättigheter kan folken i andra delar av världen få sina fri- och rättigheter. De gagnas inte av att vi också får det dåligt. Genom att vi bekämpar vår elit hör på hemmaplan och om vi sedan förbjuder dem att utnyttja folken i andra delar av världen så hjälper vi folken i andra delar av världen att bekämpa sin elit eftersom vi alla är förtryckta under samma globala maktsystem.

Ursprunget till ordet ”nazi”

Lite kuriosa om var ordet ”nazi”, som i ordet ”nazist”, kommer ifrån.

Det fanns redan ett öknamn för socialdemokrater i det tidiga 1900-talets Tyskland vilka av många kallades för ”sozi” på ungefär samma sätt som svenskans ”sosse”.

Ordet ”sozi” kommer dels från de första fyra bokstäverna i det tyska Socialdemokratiska Arbetarpartiets partinamn ”Sozialdemokratische Partei Deutschlands” och dels från att det liknar det tyska ordet ”Ignatz” som på ett ungefär betyder ”tokstolle”.

Med inspiration från öknamnet för socialdemokraterna så var det sedan en inflytelserik journalist som hette Konrad Heiden som under 20-talet myntade ordet ”nazi” för det tyska nationalsocialistiska partiet som heter ”Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei” (NSDAP) på tyska. Där ser man att i ordet ”Nationalsozialistische” finns dessutom bokstäverna ”na” och ”zi” vilket blir ”nazi”.

Helt klart är att Tysklands nationalsocialister själva aldrig kallade sig för ”nazi” eller ”nazister” eftersom ordet var ett öknamn som hade hade uppkommit för att förlöjliga dem.

Så, vill du förolämpa nationalsocialister så ska du med rätta fortsätta att kalla dem ”nazister” och om de själva kallar sig för nazister så har du ännu mer att håna dem för än ”bara” deras korkade politiska åsikter, eftersom de då till och med bevisar sig vara ignoranta för historien till sin egen ideologi. Jag vet i alla fall att jag ska fortsätta att kalla dem ”nazister”.

Källa för detta är Metapedia och efter att ha letat runt på nätet efter antigen stöd eller motsägande information för detta så är min bedömning att informationen verkar vara korrekt.

http://en.metapedia.org/wiki/Nazi

Baby’s Got a Gun

Baby’s Got a Gun är en ögonöppnande kortfilm om de verkliga orsakerna bakom varför de som styr vill att folket ska vara obeväpnade, rädda och beroende av sina ledare för sitt skydd och sin försörjning.

Kortfilmen är gjord för att på ett lättbegripligt sätt kunna nå alla amerikaner som har en känslobaserad uppfattning om sambandet mellan vapen och våld och som inte heller är drivna att sätta sig in i fakta.

Filmen speglar självklart amerikanska förhållanden och är riktad till yngre amerikaner, men kan med fördel ses av människor även här i Sverige, där vi idag efter århundraden av kryperi inför överhet och stat nästan helt saknar känslan för hur viktigt det är med individens rätt att själv välja på vilket sätt man vill försvara sig själv och sina nära, en ursprunglig naturrätt som ingen människa, grupp av människor eller stat har rätt att ta ifrån andra människor.

För den som kommer med det vanliga argumentet ”att jag vill inte ha det som i USA” vill jag först bara säga att våldet inte beror av hur mycket eller vilken typ av vapen det finns i ett samhälle utan på andra samhällsfaktorer, vilket tas upp i denna kortfilm, och sedan vill jag uppmana samme person att titta upp hur mycket och vilken typ av vapen det schweiziska folket har och sedan jämföra våldsstatistiken mellan dessa USA och Schweiz så kommer ni se att er logik inte håller.

Faktum är, vilket den som sätter sig in på djupet i frågan kommer att upptäcka, att i ett givet samhälle med dess påverkande samhällsfaktorer så kommer fler vapen hos vanliga människor att minska våldet. Jag vet att detta låter bakvänt för den som har blivit matad med den känslobaserade statspropagandan i hela sitt liv, men betänk det faktum att de enda som följer vapenbegränsande lagstiftning är de vanliga bra och rättskaffens människorna, skurkar, maktgiriga ledare och psykopater struntar redan i alla lagar och skaffar sig vapen, makt och inflytande ändå.

Den som tittar på denna fråga med öppna ögon och ett ärligt sinnelag kommer att inse att vi inte ska vara rädda för ett samhälle där våra medmänniskor, som i nästan samtliga fall är bra och rättrådiga människor, kan vara fria och bestämma själva hur de vill leva och skydda sig själva, utan att det vi ska frukta är ett samhälle där bara de som styr politiken, storföretagen och våra liv har kontroll på vapnen genom den poliskår och militär som de kontrollerar.

Och här på nedanstående länk kan ni slutligen läsa lite mer om kortfilmen och om skaparna bakom den:

http://www.infowars.com/babys-got-a-gun/

Därför mördades JFK

För 50 år sedan idag sköts John F. Kennedy eftersom han på flera områden agerade mot den globala maktelitens intressen, varav de två främsta var att han dels höll på att ta USA ur vietnamkriget och dels var på väg att återföra makten över att skapa pengar från det privatägda Federal Reserve tillbaks till den amerikanska staten.

jfk.001Flera av USA:s dåtida och kommande ledare, både politiker och tjänstemän, stod bakom och deltog i planerandet av mordet samt den efterföljande mörkläggningen. Själva attentatet utfördes av flera av USA:s bästa agenter och mördare, bland dem den ökände ”Schakalen”.

Kennedy var på inget sätt perfekt, han gjorde många dåliga saker, men relativt till andra amerikanska presidenter var han bra och mycket tyder på att han var på väg att bli ännu bättre. Han mördades helt enkelt för att han försökte agera som en president istället för att vara en nickedocka åt makten.

Genom mordet på den mäktigaste mannen i världen, vilket USA:s president i vart fall officiellt anses vara, skickade den globala makteliten ett mycket tydligt och skrämmande meddelande till alla dåtida och kommande världsledare i såväl USA, Ryssland och Kina som i alla andra länder med lydelsen, den som går oss emot blir dödad. Mottagarna av meddelandet förstod och resten är historia.

Glädjande är att det inte är många idag som tror på den officiella historien om vem som mördade Kennedy. Till exempel misstror hela 90% av amerikanerna påståendet om en ensam skytt.

Kanske kan detta misstroende bland folket förhoppningsvis leda till ett ökat ifrågasättande av makten, något som verkligen skulle behövas eftersom det är samma mäktiga intressen som lät mörda John F. Kennedy som fortfarande innehar makten i USA. Dessa intressen arbetar fortfarande hårt och målmedvetet för att skapa en global värld som styrs av en världsregering som de själva kontrollerar.