Kategoriarkiv: Hemundervisning

Varför fortsätta diskutera slaveriets effektivitet?

Här är ännu en artikel som försöker förklara för oss vems felet till dagens dåliga skolresultat är. Visserligen är det bra att tidshorisonten som tittas på är lite längre än vanligt, men alltihop hamnar ändå som vanligt tokigt fel.

Oavsett orsak till dagens dåliga resultat och vems felet för detta är så är väl det egentliga problemet att lärandet är något som är tvingande och som staten styr. Det borde väl vara upp till individen och familjen hur man vill göra, vad man vill studera, hur mycket och på vilket sätt.

Jag tror helt klart att det behövs hårda tyglar för att få bra resultat i ett auktoritärt system. En liknelse. Har man slavar så måste man styra hårt. Släpper man på tyglarna så slutar de arbeta eller gör uppror. På samma sätt fungerar det om man har barn som alla måste lära sig samma sak oavsett om de själva vill det eller inte, då måste man också styra hårt och bestämt. Då fungerar troligtvis inte självbestämmande, fritt val och liknande nymodigheter, utan mer gammaldags metoder med katederundervisning, drillande och korvstoppning är nog det som fungerar bäst.

Hur det än är med detta så tycker jag man hamnar extremt fel om man i frågor som dessa diskuterar hur man ska få systemet att bli effektivare. Istället för att diskutera hur slaveriet blir effektivare borde vi diskutera om det verkligen är rätt att ha slavar. Istället för att diskutera hur det nuvarande skolsystemet ska bli effektivare så borde vi diskutera är om vi över huvud taget ska ha ett tvingande obligatoriskt system för människors lärande.

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/debatten-om-svensk-skola-ar-hapnadsvackande-historielos_3538114.svd

Klokt om lärande med Sir Ken Robinson

För alla som är intresserade av lärande på ett sätt som är bra för barnet eller för eleven så är Sir Ken Robinson ett måste att ha sett och hört.

Här kommer länkarna till några väldigt bra föreläsningar som han har hållit.

Här är Ken Robinsons första tal på TED från 2006 som heter ”Do Schools Kill Creativity?”:

Sedan kommer Ken Robinsons andra tal på TED från 2010 som är lika bra som det första och heter ”Bring on the Learning Revolution”:

Här har RSAnimate gjort en mycket bra och underhållande animering av en del av ett längre tal av Ken Robinson som heter ”Changing Paradigms”:

Och här är hela Ken Robinsons tal ”Changing Paradigms” vilket också är väldigt sevärt:

Insatsstyrka grep hemundervisande familj i Tyskland

Tyska myndigheter bröt sig in hemmet hos en hemundervisande familj och tog alla fyra barnen som var mellan 7 och 14 år. Domaren hade till och med givit tillstånd att använda våld mot barnen om det skulle behövas. Inga anklagelser om att barnen hade farit illa, att föräldrarna skulle vara dåliga föräldrar eller att studierna gick dåligt fanns. Familjens enda ”brott” var att barnen hemundervisade sina barn, något som är tillåtet i alla länder i västvärlden utom Tyskland och Sverige.

Läs om det här:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2407655/Armed-police-turn-family-home-battering-ram-seize-children-defy-Germanys-ban-homeschooling.html

Med största sannolikhet var föräldrarna antagligen mycket bra föräldrar och barnen var antagligen väldigt duktiga akademiskt eftersom inga anmärkningar om detta gjordes. Hade familjen inte varit utöver det vanliga hade detta helt säkert använts som ett argument mot dem. Trots detta valde myndigheterna att krossa denna familj eftersom de inte vill leva exakt som alla andra gör.

Vad som pågår i Tyskland, samt i Sverige, minns hur svenska myndigheter för tre år sedan tog 7-årige Dominic Johansson från sina föräldrar, med förföljelse och övergrepp från statens och myndigheternas sida mot hemundervisande familjer är djupt ovärdigt ett civiliserat och fritt samhälle.

Hemundervisning

Det finns många fördomar och mycket okunskap om hemundervisning. Här är ett svar jag skrev till en person som jag tycker var så pass informativt att jag lägger ut det direkt här som en text.

”Helt riktigt att det är mycket vanligare med hemundervisning i USA. Ca 2 miljoner hemundervisas där, procentuellt så är det ungefär lika många som går i friskolor i Sverige. En fördom är dock att det är högerkristna som hemundervisar. Visst är de högerkristna helt klart den största gruppen bland de som hemundervisar, men de utgör inte majoriteten. Bara 30% av de som hemundervisar i USA gör det av religiösa skäl, de allra flesta gör det av pedagogiska skäl. I Sverige som ju är väldigt sekulärt jämfört med USA hemundervisar nästan 100% av pedagogiska skäl. Trots att jag inte är troende så anser jag för den skulle inte att man kan förbjuda någon att hemundervisa bara för att de är religiösa. Jag tror inte bästa sättet att påverka och förändra saker är genom förbud.

Det man ska titta på om man nu av någon anledning ändå ska kunna förbjuda några att hemundervisa är hur barnen upplever det hela, om de själva vill bli hemundervisade, om de ges tillräcklig frihet att faktiskt följa sina egna intressen, om de tillåts följa sina egna drömmar och vilja. Det är det viktiga.

Tyvärr kan man ju inte säga att grundskolan tillåter barnen en sådan frihet. Med sin läroplan, uttänkt av politiker och byråkrater, som noggrant reglerar att alla ska lära sig exakt samma saker, på samma sätt, vid samma ålder, och detta oavsett barnets egen vilja och drömmar.

En annan sak de flesta inte vet är att hemundervisningen faktiskt uppkom på vänsterkanten. Det är alltså inte någon ”tokig höger-idé” som en del säger, utan det finns människor från alla håll på den politiska skalan som är för hemundervisning. Den som brukar anges som hemundervisningens skapare är John Holt. Han försökte länge reformera skolsystemet så att barnen fick större frihet att göra det de själva ville, men till slut på 80-talet gav han upp och insåg att det skulle gå alldeles för långsamt att ändra skolsystemet från insidan, om de ens var möjligt, och att det då var bättre för de som ville att bryta sig ur skolsystemet och själva göra som de tyckte var bäst.

John Holt skrev flera böcker. De mest kända heter ”How children fail” och ”How children learn”. De finns på svenska och går att hitta på de flesta bibliotek. Så länge han kritiserade skolan inifrån accepterades han, men när han på allvar utmanade skolsystemet och manade folk att lämna de blev han utfryst. Det är svårt att hitta de böcker han skrev efter brytningen med skolsystemet på biblioteken.

Att kritisera och vilja förbjuda hemundervisningen för att det finns en del religiösa som använder hemundervisning för religiös indoktrinering är faktiskt samma sak som att anklaga och förbjuda internet för att det finns nazister som använder det, bibliotek för att det finns förespråkare av dödsstraffet som skriver böcker och föreningslivet för att det finns boxning.

Hemundervisning är ett sätt att leva, en metod, ett verktyg, och precis som alla liv, metoder och verktyg kan de vara eller användas på bra eller dåliga sätt. Med en hammare kan man bygga livsnödvändiga hus likväl som man kan slå ihjäl någon med den.

Jag anser att alla människor ska kunna vara fria att göra vad de själva vill och följa sina egna drömmar, detta oavsett om de är barn eller vuxna. Detta är tyvärr omöjligt för barn då man har en obligatorisk skola med en läroplan. Alla barn måste vara i skolan oavsett om de vill det eller inte. Det har politiker och byråkrater bestämt. Det är fel. Jag tror att barnen, ungdomarna, och deras familjer själva bäst kan avgöra vad som är bäst för dem.

För den som inte visste det kan det dessutom vara bra att veta att barn som blir hemundervisade utvecklas bättre både socialt och kunskapsmässigt än barn från jämförbar social bakgrund som går i skolan.

I de flesta länder finns det alternativ till den vanliga skolan. I alla demokratiska länder, utom Sverige och Tyskland, är hemundervisning tillåtet. Samtliga av Sveriges nordiska grannländer tillåter hemundervisning. I 35 demokratiska länder, däribland flera europeiska, finns skolor av Sudbury-modellen där eleverna får lära sig det de själva vill, i sin egen takt och på sitt eget sätt. Danmark har en Sudburyskola. I dessa skolor finns det inga måsten och ändå lyckas deras elever lika bra i livet som barn som går i vanliga skolor. Och det beror inte på socioekonomiska skillnader utan helt av det faktum att människor som får ägna sig åt det de vill lär sig bäst. I England finns Summerhillskolan som fungerar på samma sätt.

I Sverige är inte lärandet frivilligt. Frivilliga och demokratiska skolor av Sudbury-modellen är inte tillåtet. Hemundervisning är inte tillåtet. Och försöker man ändå ge sina barn frihet att göra det de själva vill och lära sig på sitt eget sätt så tvingas man att upphöra med det och infoga sig i systemet. De familjer som kämpar emot får böter, utsätts för hot, blir mål för socialutredningar och hotas att bli fråntagna vårdnaden om sina barn. I ett fall på Gotland togs faktiskt den då sjuåriga Dominic Johansson från föräldrarna.

Nej, jag tycker inte det är konstigt att en del familjer väljer att lämna Sverige för att kunna hemundervisa i något annat land.

Vad gäller forskning så finns massor av internationell forskning om lärande och hemundervisning och en del av den hittar du länkar till på ROHUS hemsida som du finner här:

http://www.rohus.nu/.”