Kategoriarkiv: Fri- och rättigheter

Ska staten kunna ha samtal med barn utan att föräldrarna närvarar?

Text: Tobias Lindberg 2014-06-04

"Socialstyrelsen april 2011" av Ankara - Eget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Socialstyrelsen april 2011” av AnkaraEget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Det kan vara i skolan eller på ungdomsmottagningar som staten tar sig rätten att samtala med barn om viktiga saker utan att deras föräldrar närvarar. Det kan gälla vad som helst. Livet. Hälsa. Sexualundervisning. Preventivmedel. Abort. Det här är min syn på detta missförhållande.

Ett barn har såklart rättigheter så som alla människor, men de som ska besluta över hur dessa används är såklart föräldrarna, inte staten. De som ska bedöma vad som ligger i barnens intresse är dess föräldrar. Barnen är föräldrarnas ansvar, inte statens. Om det inte fungerar inom en familj så måste det såklart till slut lösas med samhällets hjälp. Det kan då komma till att de sociala myndigheterna får ingrip och att staten efter överenskommelse med föräldrarna eller efter rättegång tar över ansvaret för barnet. Tills dess ska staten hålla sig borta från vad som är människors egen beslutanderätt. Tills ett barn är vuxet ska staten hålla sig borta från vad som är föräldrarnas beslutanderätt.

Att staten går in och lägger sig i alla familjers angelägenheter, vilket är fallet idag, med motiveringen att det inte fungerar så bra i en del (väldigt få) familjer är helt tokigt och är såklart bara ett medel för staten och byråkraterna att få mer makt över medborgarnas liv. Säg att staten skulle säga att den ska ha vårdnaden om alla barn eftersom det finns en del föräldrar som begår övergrepp mot sina barn, det är såklart några snäpp värre, men är ändå samma principiella grundfel. Det skulle ju inga människor acceptera. Så länge ingen har gjort något fel och så länge det fungerar någorlunda bra i en familj så ska staten hålla sina långa fingrar borta.

Inget annat än prövning inför domstol där alla parter kan säga sitt och prövas av sina likar ska kunna ta dessa rättigheter från familjen. För att domstolsförfarandet ska vara helt rättssäkert måste sålunda full öppenhet gälla i alla detaljer, ingenting får vara sekretessbelagt och frågan om eventuell skuld bör beslutas av en jury, som i det anglosaxiska rättssystemet, eftersom det är det enda sättet man kan komma ifrån risken med att etablissemanget får ett för stort inflytande och enda sättet man kan hålla kvar makten hos vanligt folk.

Någon kanske invänder med, att om staten inte får tala med barnen hur kan det då upptäckas om något är fel? Detta är en vanlig invändning, men visar bara att personen inte har tänkt igenom frågan. Om saker och ting inte fungerar i en familj så kommer det nästan alltid ut på något sätt. Det märks. Att skydda mot missförhållanden och övergrepp görs bäst genom att människor engagerar sig i och umgås med sina medmänniskor. Görs det så upptäcks det när det inte står rätt till någonstans. Att staten har rätt att tala med alla barn gör ju inte att alla missförhållanden upptäcks. Hur ofta visar det sig t.ex. inte att det finns problem i familjer utan att det har upptäckts, trots att barnen går i skolan och har varit på samtal med hälsovård och allt möjligt annat utan föräldrarnas närvaro. Det sker hur ofta som helst. Ofta är det också i föräldrarnas frånvaro, t.ex. i skolan, som missförhållanden råder och övergrepp begås mot barnen.

Att staten tar sig denna rätt löser inga verkliga problem, syftet är faktiskt inte heller att lösa problemen, utan det finns ett dolt verkligt syfte som det aldrig pratas om och det är att befolkningen ska lära sig att det är staten som bestämmer över allt. Över dig! Och över dina barn!

Dags att överge sjunkande skepp

seen.is-001Nu vid nyårsskiftet kommer det att bli uppdateringar av användarvillkoren här på Facebook (FB). Tidigare har det varit uttalat i användarvillkoren att FB får använda sig av det mesta av den information som användarna lägger upp på FB, men skillnaden nu efter nyåret kommer att vara att användarna för att kunna fortsätta använda FB måste gå med på att tillåta att FB, förutom att använda all information om användaren som finns uppe på FB, nu även kan använda nästan all information som finns på de enheter som användaren använder för att vara på FB.

Det innebär att man för att kunna fortsätta använda FB även måste gå med på att låta FB samla in och använda det mesta av informationen på ens smartphones och/eller datorer, beroende på vad man använder för att komma åt FB. Det innebär att all information om program, filer, bilder och annat som du har på telefonen eller i datorn, allt utom själva innehållet i dem, kommer att samlas in och användas av FB. Alltså vilka program, vilka versioner, filnamn, tider, adresser, namn osv osv. Detta är en otrolig mängd av information och genom ett enkelt men omfattande pusselläggande med den informationen de får från en användare och dennes FB-vänner så kan nästan allt utläsas om användaren även om inte själva innehållet i en bild eller ett email är känt. Denna information kommer sedan FB använda och ha rätt att dela med sig av till tredje part, som förutom andra företag kan vara olika underrättelseorganisationer, myndigheter och annat.

Visst är det allmänt känt att olika underrättelseorganisationer i världen redan samlar in allt detta, men saken är att de gör detta olagligt, vilket i och för sig är illa, men det som FB kommer att genomföra nu är att de vill att avändarna ska godkänna att FB samlar in detta om dem och det är lite väl magstarkt för mig. Jag kan helt enkelt inte godkänna något sådant.

Därför kommer jag som saker och ting ser ut nu att lämna FB vid årsskiftet och istället gå över till Seen.is där jag redan nu är medlem och helt börja använda detta istället om det inte innan dess visar sig att jag har fel i detta som jag nu har sagt om FB:s nya uppdaterade användarvillkor. Jag ska ägna mer tid fram tills nyårsskiftet för att ta reda på mer om detta.

Här kan ni läsa vad Before It’s News berättar om uppdateringarna av användarvillkoren på Facebook och de föreslår att alla börjar använda Seen.is istället:

http://beforeitsnews.com/alternative/2014/12/on-january-1st-2015-facebook-will-drop-a-bombshell-that-will-straight-up-infuriate-you-find-out-what-now-before-its-too-late-3071980.html

Här kan ni se vad Infowars säger om hur de nya uppdateringarna av användarvillkoren som Facebook kommer att genomföra den 1 januari 2015:

http://youtu.be/JFmRKOnHUfc

Jag kommer som sagt att börja använda Seen.is istället som jag tycker verkar vara mycket bättre än vad Facebook någonsin har varit eftersom de respekterar användarnas integritet och frihet. Jag rekommenderar alla FB-användare att också lämna FB och gå över till Seen.is och gå med i och sätta igång samma grupper där på Seen.is som ni är med i och sköter här på FB.

Seen.is är kanske inte så stort i nuläget, men växer väldigt snabbt. Om vi alla går över dit så kommer Seen.is snabbt bli mycket bättre än vad FB någonsin har varit.

Här är min profil på Seen.is:

https://www.seen.is/profile/65131

Här hittar ni Informationskrigets.se som jag driver på Seen.is:

https://www.seen.is/profile/5986

Här hittar ni gruppen Informationskriget.se på Seen.is:

https://www.seen.is/group/4492

Här kan ni läsa vad Mike Adams på Natural News säger om detta med att censuren idag har blivit så stor att det har blivit omöjligt att ta del av helt ocensurerade nyheter. Detta gäller på vanliga nyhetssidor såväl som på de stora sociala medierna som exempelvis Facebook. Lösningen är enligt honom att gå in och etablera sig på de nya helt ocensurerade nyhetstjänster och sociala medier som nu exploderar i antal. Två sådana nya ocensurerade medier som han rekommenderar är Seen.is och Diaspora som han i denna artikel beskriver vad de är och förklarar hur man ansluter sig till.
Om ni ansluter er till någon av dessa två nya medier för ocensurerade nyheter, glöm då inte bort att lägga till Informationskriget.se som en av era kontakter.

http://www.naturalnews.com/047562_news_censorship_social_media_free_speech.html

Nobelkommitté hyllar rättighet genom att förorda tvång

Professor Peter Gray levererar väldigt bra kritik av skolplikten och Barnkonventionen i sitt senaste inlägg på hans blogg ”Freedom to Learn” på ”Psychology Today”. Bland annat påtalar han det bakvända i att nobelkommittén hyllar barns rättigheter genom att förorda tvång att gå i skolan.

Peter Gray skriver:

”Yes, every child should have the right to an education.  But every child should also have the right to the kind of education that he or she craves, in which he or she will truly learn, where he or she is happy!  The state should not have the right to dictate education.  The state should not have that kind of control over families and children.  Why do we allow it?  Why don’t we rise up and stop it, for the sake of our children?  Yes, it’s wonderful to protect children from child labor, but if we then send them off to schools that are constructed as indoor forced workplaces and detention centers, are we doing them, after all, a favor?”

Jasså, du vill inte bli övervakad, vad försöker du dölja?

På frågan ”Är du orolig över att din nätaktivitet kan övervakas?” svarar ignoranta människor ”Nej, jag har inget att dölja!” . De förstår inte att det överhuvud taget inte handlar om om någon har något att dölja eller inte.

Rätten att kunna vara anonym och att slippa bli övervakad är till för att skydda oss alla från att bli utsatta för brott och övergrepp av såväl individer som av staten. Dessa rättigheter är med andra ord till för att skydda oss, för att skydda dig!

I alla tider har det funnits dåliga, kriminella, människor som begår brott och utnyttjar andra om de bara får chansen. Ibland agerar dessa kriminella enskilt och ibland agerar de i gäng. Ibland tar de kriminella gängen till och med kontroll över hela eller delar av statsmakten. Oavsett vad så har vi alla en rätt att skydda oss mot dem.

För att skydda oss själva och våra hem så har vi lås på våra ytterdörrar. För att skydda våra pengar har vi en pinkod på våra kontokort. För att skydda oss från att information om oss som vi inte vill att andra ska känna till ska användas mot oss har vi väggar som inte går att se igenom och vi lägger våra brev i kuvert. På samma sätt som vi har rätt till skydd i dessa exempel som jag räknade upp så har vi också rätt till skydd för den information om oss som finns på nätet.

Tuskegee-experimentet

Känner ni till Tuskegee-experimentet? De flesta gör inte det. Att de flesta människor inte känner till händelser som denna och andra liknande händelser är förklaringen till att så många fortsätter att tro att staten är till för vår, folkets, skull. Känner man inte till baksidorna så verkar det mesta ändå kanske rätt bra.
I Tuskegee experimentet lät den amerikanska staten 399 fattiga svarta män gå med obehandlad syfilis i 40 års tid tills experimentet upphörde. Ja, de som överlevde vill säga. Inte heller upphörde experimentet för att de som kontrollerade det kände att det var fel att fortsätta längre, nej, det upphörde för att det hela läckte ut till pressen, vilket ledde till upprörda folkliga protester.

Man måste bara gilla hur CDC i texten som jag länkar till här nedanför försöker vrida det hela när de skriver, ”Vad gick fel?” Saken är att ingenting gick fel. Ja, förutom detta att det läckte ut till pressen, det var ju fel. Annars gick allt precis enligt de planer som de psykopater som till stor del befolkar topparna inom politik, forskning, sjukvård, militär och näringsliv hade utformat. För att veta hur obehandlad syfilis framskrider så måste några vara smittade helt enkelt.

Faktum är att det finns många människor som menar att staten i fallet med Tuskegee inte bara passivt lät bli att hjälpa de syfilis-sjuka människorna, utan att många av dessa människor faktiskt blev aktivt smittade av läkarna genom vaccinationer de fick. Detta är dock inte officiellt erkänt, men det finns mycket som pekar på att det mycket väl kan vara på det sättet.

De sjuka männen gick till doktorerna i staten och fick hela tiden höra att de led av något annat. En ärlig doktor hade snabbt konstaterat att männen led av syfilis och kunnat behandla männen, men stadens samtliga doktorer var med i experimentet och lät det fortgå. De såg hur männen blev sämre, hur sjukdomen skadade deras nervsystem och inre organ, hur stora svårläkta sår utvecklades som ibland kunde få delar av deras kroppar, som tex näsan, att ”ramla av” och hur männen smittade sina fruar och fick barn som föddes med syfilis.

Men detta är väl ändå ett tragiskt undantag kanske några tänker. Nej, inte alls. Liknande experiment, utan försökspersonernas samtycke, har skett både före och efter Tuskegee-experimentet. Det har skett på fysiskt och mentalt sjuka människor, på friska människor, på fångar, på militärer, på barn och på helt vanliga vuxna människor. Staten experimenterar på alla helt enkelt. Likadant är det över hela världen, även här i Sverige, och det pågår än idag. Var inte naiv och tro att det är bättre nu eller att det är annorlunda här i Sverige!

De flesta är dock inte intresserade att läsa om Tuskegee-experimentet då det är så mycket viktigare att ha koll på vad favoritkändisarna har gjort den senaste tiden eller att följa alla matcher i något pågående världsmästerskap. Man måste ändå prioritera lite då huvudet trots allt inte kan fyllas med hur mycket information som helst och då får självklart gammal tråkig information om vad som hände fattiga män och deras familjer i någon liten håla i USA ge vika för sådant som faktiskt är viktigt.

http://www.cdc.gov/tuskegee/timeline.htm

Vad är den verkliga agendan bakom EU?

Vill ni lära er om den verkliga agendan bakom EU så borde ni börja med att läsa artikeln från Vaken.se som jag länkar till längre ned i denna text!

Redan här kan jag dock avslöja att EU på intet sätt handlar om det som vanligt folk tänker på när de hör ordet demokrati. Inte heller handlar EU om fred, frihet, gräsrotsinflytande eller bättre levnadsstandard för vanligt folk.

I artikeln nämns sedan viktiga böcker att läsa, som Carroll Quigley’s ”Tragedy & Hope: A history of the world in our time” och Daniel Estulin’s ”The True story of the Bilderberg Group”.

http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=691

Nej, karantän är så gammaldags, låt oss ta hem de ebolasmittade människorna

I vad som måste vara några av de dummaste medicinska besluten någonsin så har USA och Tyskland börjat föra hem ebolasmittade människor till vanliga sjukhus i hemlandet.

Antagligen handlar det, som Alex Jones påpekar i denna video, om möjligheten för de som styr att skapa en upplevd känsla av fara hos sina respektive befolkningar, en rädsla som de sedan kan använda sig av för att lägga under sig ytterligare makt för att föra sin agenda vidare.

Droga gärna barnen, men inte gorillorna!

Text: Tobias Lindberg 2014-08-04. Uppdaterad 2015-07-25.

I ett intressant reportage från Infowars belyses paradoxen att när psykofarmaka, som ursprungligen utvecklades genom tester på djur för att kunna användas på människor, nu har börjar användas på djur på zoo för att de bättre ska stå ut med sitt liv i fångenskap så framställs användandet av dessa droger plötsligt som något fult. Faktum är att det är så oacceptabelt att ge psykofarmaka till djuren att djurparkerna inte ens vill erkänna att de gör det.

Läs mer

Staten tror att den äger barnen

Text: Tobias Lindberg 2014-05-21

staten-tror-att-den-ager-barnen-001När en förälder som ifrågasätter vad skolan gör mot sina barn inte ens tillåts tillräckligt med tid att diskutera igenom saken vid skolledningens möte så att alla parter känner att de fått säga sitt, utan istället blir arresterad av polis, så vet man att man har ett samhälle som är på väg att eller redan har urartat riktigt allvarligt.

Just i detta exempel tyckte föräldern att en kontroversiell bok som barnen hade fått att läsa var alltför sexuellt grafiskt beskrivande och därför olämplig. Jag kan visserligen hålla med föräldern om det, men det är inte riktigt det som är själva saken i den här frågan.

Det som verkligen borde diskuteras mer innan det verkligen är försent är att det är föräldrarna som har ansvaret för sina barn och ska sköta deras uppfostran. Staten ska inte kunna ta över eller överpröva vad som är föräldrarnas ansvar och rätt!

Idag har vi ett samhälle där staten och dess hantlangare ser det som att de bestämmer och att föräldrarna tillåts vara med och bestämma så länge de tycker likadant som staten. Den dag föräldrar tycker annorlunda kör staten och skolan helt sonika över dem. Fortsätter föräldrarna att ”krångla” så får de böter, blir åtalade eller i slutändan, om det går riktigt långt, blir fråntagen vårdnaden om sina egna barn. Det är fel att det är så, det är sjukt och måste förändras!

I artikeln som jag länkar till finns två filmklipp som visar hur det går till när föräldern blir avvisad och arresterad för att han ifrågasätter staten och skolan. Glöm inte att se dessa!

http://www.theblaze.com/stories/2014/05/06/watch-what-happens-when-one-parent-speaks-out-at-a-school-board-meeting-about-a-controversial-book-assigned-to-his-daughter/

Här finns en sida som har har med ett utdrag av det grafiskt sexuella stycket i den kontroversiella boken:

http://www.sott.net/article/278603-Dad-arrested-for-speaking-up-about-pornographic-content-in-required-reading-for-9th-graders

Intressant är också att då tillfrågad om att trycka detta stycke i tidningen så sa The Daily Sun’s redaktör att en del av beskrivningarna i boken inte var lämpligt för publikation i 99 % av dagstidningarna i Amerika, kanske till och med 100 %. Men i 14-åriga skolbarns obligatoriska skollitteratur är det tydligen okej enligt skolpolitikerna.