Kategoriarkiv: Förtryck

Vad är den verkliga agendan bakom EU?

Vill ni lära er om den verkliga agendan bakom EU så borde ni börja med att läsa artikeln från Vaken.se som jag länkar till längre ned i denna text!

Redan här kan jag dock avslöja att EU på intet sätt handlar om det som vanligt folk tänker på när de hör ordet demokrati. Inte heller handlar EU om fred, frihet, gräsrotsinflytande eller bättre levnadsstandard för vanligt folk.

I artikeln nämns sedan viktiga böcker att läsa, som Carroll Quigley’s ”Tragedy & Hope: A history of the world in our time” och Daniel Estulin’s ”The True story of the Bilderberg Group”.

http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=691

Nu ska västvärlden knäckas

Det är egentligen bra bakvänt att den rika världen lägger ner flera relativt sett väldigt rena fossilenergikraftverk varje vecka och relativt rena industrier på löpande band, där arbetarna i vart fall har någorlunda arbetsförhållanden, varefter allt flyttas till bland annat Kina, där nya smutsiga kolkraftverk byggs i en strid ström för att driva en industri som nästan helt saknar miljöbestämmelser, med arbetare som oftast fungerar som slavar.

Hade det varit så att den industri och de fossilenergikraftverk som lades ned försvann helt från jordens yta så hade det varit en sak, men så är ju inte fallet. Allt flyttas ju bara och blir ännu sämre.

Bättre vore nog att satsa på att producera det vi behöver lokalt med bra teknik som är så ren det går och under humana arbetsförhållanden. Samtidigt bör en diskussion föras om hur mycket teknik vi, mänskligheten, egentligen behöver.

Som det är nu tjänar bara storföretagen ännu mer pengar genom att flytta industri från den del av världen där folket har mest att säga till om och försvagar på detta sätt den delen av världen. När denna försvagning har gått tillräckligt långt är målet att knäcka västvärlden och göra så att även västvärlden styrs som Kina med en befolkning nästan helt utan fri- och rättigheter.

Inte för att våra fri- och rättigheter är perfekta, vi är långt ifrån framme än, men nog åtnjuter vi ändå mycket större sådana än resten av världen.

Eliten och storföretagen har alltid hatat västvärldens frihet, men de har fram tills nu ändå varit tvungna att acceptera den eftersom västvärlden varit den enda ekonomiska motor som varit tillräckligt effektiv för att ge dem de vinster och den makt de eftersträvat. Mer kontrollerade samhällen har alltid fram till nyligen haft lägre uppfinningsrikedom och produktivitet. Eliten har tidigare fått anpassa sig för att kunna få tillgång till den grädde som de skummar från ytan av den kraftkälla som frihet och hopp ger.

De senaste 30 åren har dock eliten, genom teknikutveckling, automatisering, datorisering och nu på slutet robotisering, lyckats ordna så att de numera gör lika mycket vinst från diktaturer som från fria samhällen och när man nu slutligen har nått dit så behöver de inte längre stå ut med den relativt stora friheten som västvärldens folk har åtnjutit.

Det vi nu bevittnar i form av nedlagd produktion av varor och energi är nedmonteringen av den västliga frihetsmodellen, vilket är möjligt eftersom västvärldens befolkning av idag är så fulla av existensiella skuldkänslor att de för länge sedan har slutat att kämpa för sina fri- och rättigheter. Vanligt folk är idag så övertygade om att det är de som är roten till allt ont att de självmant går med på förminska sig själva utan att se att de blir spelade som schackpjäser i elitens maktspel, utan att förstå att skulden till allt ont går att finna hos eliten, inte hos dem själva, utan att förstå att den fattigare världens befolkningar inte gynnas av att även västvärldens folk får det sämre.

När västvärldens folk tillåter att den inhemska produktion läggs ned på grund av påhittade problem, som till exempel lögnen att människan skulle påverka klimatet genom sitt utsläpp av växthusgaser, vilket gör att de inte längre själva kan producera det de behöver, så tillåter de att kontrollen över denna produktion flyttar längre ifrån sig och deras inflytande över den minskar. När produktionen fanns hemmavid så var företagsägarna känsligare för vad folket tyckte. När industrin nu ligger på andra sidan jorden behöver ägande eliten inte alls lyssna på folket och om folket inte gör som de säger så låter de bara containerfartygen stå kvar i hamn tills folket ger upp.

De fri- och rättigheter som vanns genom stort lidande under den flera århundraden långa kampen för magna carta i England, vilket sedan gick över i den amerikanska revolutionen och sedan tillbaks till Europa igen med demokratiseringsrörelserna, hade i stort sett återtagits av eliten redan efter det amerikanska inbördeskriget. Det lilla som fanns kvar har sedan väldigt sakta återtagits under de snart 150 år som följt sedan elitens bankmodell vann genom nordstaternas seger.

Nu är det snart dags för nådastöten som kommer att utdelas genom att folket i USA blir knäckt. När det sker är det sedan kört för oss här i Europa, vi som redan har förlorat det mesta av det vi hade efter att EU skapades. Vaknar vi inte upp snart och börjar kämpa så kommer detta att ske.

Bara genom vår kamp för våra fri- och rättigheter kan folken i andra delar av världen få sina fri- och rättigheter. De gagnas inte av att vi också får det dåligt. Genom att vi bekämpar vår elit hör på hemmaplan och om vi sedan förbjuder dem att utnyttja folken i andra delar av världen så hjälper vi folken i andra delar av världen att bekämpa sin elit eftersom vi alla är förtryckta under samma globala maktsystem.

Historien om din förslavning

Text: Tobias Lindberg 2014-04-19. Uppdaterad 2015-07-19.

Här är två viktiga filmklipp som berättar historien om din förslavning! Att verkligen förstå det som förklaras i dessa klipp är avgörande om du och alla vi andra någonsin ska kunna leva som fria människor.

Att de som styr samhället tillåter oss att då och då ”välja” ledare mellan några av dem framlagda valalternativ, att vi har vissa fri- och rättigheter, att vi får lite fritid mellan arbetspassen och har skapliga levnadsförhållanden innebär inte att vi verkligen är fria människor och att de som styr har goda avsikter gentemot oss. Även en bonde planterat sina grönsaker med ett visst avstånd, har en viss yta per boskap, låter sina kreatur vara ute och vattnar dem när de behöver det utan att för den skull vilja att deras ägodelar ska få vara fria, de vet bara att deras ägodelar producerar bättre om dessa behov uppfylls. Läs mer

Sanningen om sociala myndigheter

Är du förälder ska du se detta viktigt klipp om hur CPS (Child Protective Service) i USA får mer pengar ju fler barn de tar från sina föräldrar och hur myndigheten ofta används för att pressa och komma åt oliktänkande människor. Det hela är enormt vidrigt och farligt!

Visst finns det skillnader i hur den svenska ”sociala myndigheterna” fungerar jämfört med CPS, men i stort så fungerar de på samma sätt och det finns åtskilliga exempel på när den svenska socialen har använts för att komma åt oliktänkande människor.

Precis som det sägs i intervjun, ha som grundregler att inte säga eller erkänna någonting till dessa myndigheter. Skriv aldrig på något. De använder precis vad som helst mot er om de vill, precis vilken liten omständighet som helst.

Och om socialen kommer till er för att fråga er saker om någon ni känner måste ni tänka likadant. Prata aldrig med dem. Så länge ni inte har bevittnat de ni känner misshandla sina barn med ett däckjärn, hur de har sina barn fastlåsta vid ett element i källaren eller liknande så bör ni hålla tyst. Ja, kanske var dessa exempel lite överdrivna, men det är viktigt att man faktiskt förstår det, att barnen nästan i alla situationer får det väldigt mycket sämre efter att myndigheterna sätter sina klor i dem jämfört med om de får bo kvar med sin familj.