Kategoriarkiv: Fördumning

Naken sanning eller betryggande lögn?

De flesta som försöker förklara saker som går utanför det vanliga för andra människor har stött på den, rädslan, som tar sig olika uttryck hos olika individer, som kan visa sig som såväl förnekelse och undandragande som hån och vrede.

Text: Tobias Lindberg 2014-12-30

Journalisten Abby Martin från RT gör i detta filmklipp intressanta reflektioner utifrån Platons ”allegori om grottan” av hur saker och ting är i dagens samhälle.

Foto: Madame Fastras http://bit.ly/1B2yu7W

Foto: Madame Fastras http://bit.ly/1B2yu7W

Filmklippet är tänkvärt! Under informationsålderns tidevarv har lögnerna blivit så talrika och djupgående att de flesta människor har blivit oförmögna att ta in verkligheten. Världen som den verkligen är, under hård kontroll av en hjärtlös och girig global elit, är skrämmande och kall, medan historierna som serveras av skolor, myndigheter och medier, trots att de visserligen innehåller en del tråkigheter, är lugnande och behagliga jämfört med verkligheten. När så människor då och då får sanningen lagd i sin famn så blir de flesta så rädda för vad den avslöjar att de hellre förnekar och skjuter den ifrån sig än tar den till sig.

Att det är på detta sätt är tydligt för alla som försöker att förklara något utöver det vanliga för andra människor. Rädslan som uppstår hos de flesta människor när de presenteras med en bild av världen som de inte känner igen gör ofta att de stöter budbäraren ifrån sig eller svarar med ilska och hån. Att det är så är tråkigt och påfrestande, men samtidigt så är rädslan, vreden och hånet mänskliga reaktioner som varje människa som försöker hjälpa andra måste lära sig att förstå och kunna förlåta.

Jasså, du vill inte bli övervakad, vad försöker du dölja?

På frågan ”Är du orolig över att din nätaktivitet kan övervakas?” svarar ignoranta människor ”Nej, jag har inget att dölja!” . De förstår inte att det överhuvud taget inte handlar om om någon har något att dölja eller inte.

Rätten att kunna vara anonym och att slippa bli övervakad är till för att skydda oss alla från att bli utsatta för brott och övergrepp av såväl individer som av staten. Dessa rättigheter är med andra ord till för att skydda oss, för att skydda dig!

I alla tider har det funnits dåliga, kriminella, människor som begår brott och utnyttjar andra om de bara får chansen. Ibland agerar dessa kriminella enskilt och ibland agerar de i gäng. Ibland tar de kriminella gängen till och med kontroll över hela eller delar av statsmakten. Oavsett vad så har vi alla en rätt att skydda oss mot dem.

För att skydda oss själva och våra hem så har vi lås på våra ytterdörrar. För att skydda våra pengar har vi en pinkod på våra kontokort. För att skydda oss från att information om oss som vi inte vill att andra ska känna till ska användas mot oss har vi väggar som inte går att se igenom och vi lägger våra brev i kuvert. På samma sätt som vi har rätt till skydd i dessa exempel som jag räknade upp så har vi också rätt till skydd för den information om oss som finns på nätet.

Minskar människors intelligens?

Mycket intressant text i The Daily Sheeple om att det mesta faktiskt pekar på att vi blir mindre och mindre intelligenta – och faktiskt också mindre i både storlek och längd – än vad vi är ”gjorda” för att vara.

Självklart bidrar många faktorer till dessa försämringar, men några av de viktigaste är nog ändå sämre kost, mer miljögifter, allt mer och tidigare formellt lärande (dagis och skola), upplösningen av familjen och allt mer av hjärndöd underhållningsmedia som tar tid från viktiga saker.

http://www.thedailysheeple.com/we-now-have-scientific-proof-that-people-are-getting-stupider_082014

Talande om jämställdhet

För några år sedan såg jag en kort notis i en morgontidning där de mest jämställda partierna räknades upp. Mest jämställt enligt notisen var V med 55% kvinnor, sedan kom S och MP med 50% kvinnor och sedan kom ett annat parti med 48% kvinnor och så vidare med allt lägre siffror. Detta tycker jag var rätt talande för vad den dominerande synen inom det politiska och mediala etablissemanget på vad jämställt innebär, inte att det är så nära hälften-hälften som möjligt, utan kort och gott att mer kvinnor på styrande positioner är bättre. Mycket underligt!

Problemet med världen är dock inte att det är för lite kvinnor som sitter i beslutande positioner, utan att de människor som har tagit sig till maktpositionerna, oavsett om de är män eller kvinnor, tenderar att vara dåliga och maktgalna människor med ett behov av att styra och kontrollera andra.

Det är inte könet på de som styr eller förvaltar som är det viktiga, utan vilka värderingar de har. Om vi nu ens ska ha några som styr?

Som om Thatcher inget visste

Det som är fascinerande är att det i olika artiklar, precis som i denna artikel från tidningen ”The Mirror” som jag har länkat till längst ned i denna text, slås upp som om det vore något okänt, detta att höga politiker, byråkrater och företagare är involverade i dessa vidrigheter som nu avslöjas på löpande band i Storbritannien.

De mäktiga i världen består till en ovanligt hög andel av den typ av monster som faktiskt finns på riktigt, alltså människor som njuter av att plåga andra. Bäst av allt tycker dessa är att plåga barn. Ju yngre och mer oskyldiga, ju bättre.

Självklart vet alla ledare, oavsett om de själva deltar i vidrigheterna eller inte, vad som pågår. Deltar de inte själva så ser de som minst mellan fingrarna.

Så självklart visste Thatcher vad dessa ministrar och riksdagsmän höll på med. Självklart visst Thatcher och den brittiska kungafamiljen, om de nu inte deltog själva, vad deras nära vän Jimmy Savile höll på med. Den brittiska säkerhetstjänsten låter inte en enda person komma nära makten, nära premiärminister eller kungafamilj, utan att ha vänt ut och in på allt om den personen.

Saken är att alla som sitter vid makten vet, men de bryr sig helt enkelt inte om de utnyttjade, torterade, våldtagna och mördade barnen.

När ska vi vanliga människor sluta att vara så naiva mot de som styr?

En annan fråga som man kan ställa sig är varför allt detta avslöjas just nu? Fins det något syfte med det?

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/margaret-thatcher-personally-covered-up-3848836#ixzz37LDPzDbw

PISA-undersökningen ett hot mot lärandet

Här är två mycket bra länkar med kritik mot PISA-undersökningarna som alla borde läsa!

Den första är en artikel i SvD:

”Pisa, skriver det öppna brevets författare, stjäl uppmärksamheten från ”allt som inte är lika mätbart eller helt omätbart, som fysisk, moralisk, medborgerlig och konstnärlig utveckling”. Studien ”begränsar vår kollektiva föreställning om vad utbildning är och borde vara”. Den utgår dessutom från att skolans många problem kan lösas genom att skolor med mycket olika karaktär underkastar sig en centralisering, där urbaniserade och invandrartäta länder jämförs med länder med få storstäder och få invandrare, där länder som försöker styra invandringen jämförs med länder som inte gör det, och där länder med ett mycket selektivt skolsystem (som Tyskland) jämförs med länder där de allra flesta genomgår gymnasial utbildning (som Sverige).”

http://www.svd.se/kultur/understrecket/pisa-urholkar-skolan-i-tavlandets-namn_3620838.svd

Den andra är ett internationellt upprop som har undertecknats av mer än 1700 professorer och lärare sades bland annat detta om PISA-undersökningarna:

”Vi är djupt oroade över att försöken att mäta mycket olikartade pedagogiska traditioner och kulturer med hjälp av en enskild, snäv och oneutral mätsticka till slut kan komma att förorsaka irreparabla skador för våra skolor och våra elever.”

http://www.theguardian.com/education/2014/may/06/oecd-pisa-tests-damaging-education-academics

Slutsatsen av texten och uppropet är att OECD och PISA-undersökningarna är till skada för utbildning världen över.

Prinsess-intervention

Monarki är ju inte bra, så vad gör man egentligen med sina barns prins- och prinsessfixering? Är kanske en intervention i fantasierna en lösning?

Skämt å sido, jag gillar verkligen inte monarkin, det är en styggelse, men nog bör man kanske vänta lite längre än mannen i dessa filmklipp. Vidare behövs det nog ingen intervention om bara familjens värderingar är riktiga, då löser det sig nog av sig själv. Det är väldigt roliga filmklipp dock. :)

Princess Intervention (del 1)

Princess Intervention – Relapse (del 2)

Problemen med förskolan slätas över

Mycket intressanta slutsatser av professor Ulla Waldenström vid Karolinska Institutet i hennes bok ”Mår barnen bra i förskolan?”!

”Vi vet inte hur barnen mår i förskolan och intresset av att ta reda på det har hittills varit litet.

[…]

Forskningen om förskolan har under långt tid undvikit frågor om hur barnen påverkas.

[…]

Jag har funnit endast två kvantitativa svenska studier som följer barnen upp i skolåldern – båda är från första halvan av 80-talet.
Forskningen präglas också av lojalitet med förskolan i stället för ett kritiskt förhållningssätt.

[…]

En anledning till att förskolan undgår kritisk granskning är debattklimatet, menar Ulla Waldenström. Den som kritiserar förskolan riskerar att bli stämplad som antifeminist. Hon beskriver det som att jämställdhetsperspektivet har ”lagt en våt filt över förskoledebatten”.

Att det är politiskt inkorrekt att kritisera förskolan är ett stort hinder mot en frisk debatt, vilket till och med märks i myndighetsrapporter.

[…]

Trots att kompetensen har ökat i förskolan med mer välutbildad personal, anser Ulla Waldenström att kvaliteten totalt sett försämrats sedan 1980-talet, genom större barngrupper, färre småbarnsavdelningar och ökande skillnader mellan bra och dåliga förskolor.

Internationell forskning visar att medelmåttig kvalitet inte är tillräckligt för att få positiva effekter på barnens mående och utveckling. Kvaliteten måste vara hög, frågan är hur vi ska säkerställa det, säger hon.

Att den nya läroplanen innebär ett ökat dokumenterande anser Ulla Waldenström snarast vara kontraproduktivt.

Personalen får mindre tid för barnen och det antyder brist på förtroende för deras kompetens, säger Ulla Waldenström.”

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/05/22/professor-problem-forskolan-slatas-over

Sanningen räddad av gonggongen i klimatkampen

Saker och ting går inte klimatalarmisternas väg nu längre och tur är väl det!

Tänk om den icke-människoskapade uppvärmningen som pågick mellan ungefär 1980-1998 hade fortsatt ett tag till, vilket mycket väl kunde ha skett, hur många hade då egentligen varit förmögna att genomskåda att allt egentligen bara handlar om att eliten vill tillskansa sig mer pengar genom mer koldioxidskatter och mer kontroll genom att skapa en världsregering?

Jag hade nog inte lyckats och faktum är ju att majoriteten inte ens klarar det idag trots alla bevis eftersom de tror på allt som sägs i ”main stream”-media istället för att undersöka fakta själva.

http://m.cnsnews.com/news/article/barbara-hollingsworth/alaskan-polar-bears-threatened-too-much-spring-ice-0?utm_source=Facebook&utm_medium=Marketing&utm_term=Facebook&utm_content=socialflow&utm_campaign=polar-bears