Kategoriarkiv: Fluor

My unusual son

My son who is almost two years old is completely unvaccinated , did not receive vitamin K at birth , eats almost only KRAV-labeled (Ecologic) paleolithic food (Stone Age diet) and dosen’t go to kindergarten, he instead stays at home with us on our farm. We have some animals and eat our own eggs and meat. Sometimes we go on little excursions, usually we go to the open preschool a few times a week. We don´t use toothpaste or other products containing fluoride and have extremely low fluoride levels in the water we get from our well . We eat a lot of animal saturated fat and sea or Himalayan salt with plenty of natural iodine. We eat Omega -3 and vitamin D supplements.

This is our way of living and it has created lots of problems for our son. He is sick very often and has managed to get tetanus, whooping cough and measles. The measles infection gave him permanent side effects. Furthermore , he has problems with tooth decay and has already had several holes . Doctors have recently complained that he has high blood pressure , bad cholesterol levels and they believe that his dwarfism problem is beacuase he dosent get enough essential nutrients through grain and dairy products. Finally , he is slightly under talented and socially maladjusted as a result of low stimulation and a sense of isolatoin due to his lack of kindergarten attendance.

No, by the way, that’s not how it was, that’s what the government’s propaganda would like you to believe.

So, what’s it really like for us? For him?

Well, in reality, he is in most respects just as great as most other children who are almost two years of age, except perhaps in one respect in which he actually sticks out a bit, he is (almost) never ill. At one occasion when he was about 4-5 months, he had a mild cold for a few days and during this time he had a slight fever for one day. That´s his whole medical history, otherwise he’s been completely healthy all the time.

How many children two years of age have really been that healthy during their life? Clearly, not many!

Although it is not possible to draw any scientific conclusions from this single example, I still think it’s a good anecdote that might clarify some of the links and reasons. The most prominent, I’m convinced, being vaccination and nurseries.

Min ovanlige son

Min son som snart är två år är helt ovaccinerad, har inte fått k-vitamin vid förlossningen, äter nästan bara KRAV-märkt paleolitisk mat (stenålderskost) och går inte på dagis utan är hemma med oss på vår gård på dagarna. Vi har en hel del djur och äter en del egna ägg och eget kött. Ibland gör vi små utflykter och oftast går vi till den öppna förskolan några gånger i veckan. Vi använder inte tandkräm eller produkter med fluor och har extremt lite fluor i vårt egna brunnsvatten. Vi äter mycket animaliskt mättat fett och havs- eller Himalaya-salt med mycket naturligt jod. Vi äter Omega-3 och D-vitamin som tillskott. Vi har stängt ner vårt trådlösa internet, slängt de bärbara telefonerna och återfört kablarna till huset.

Detta, vårt sätt att leva, har medfört att vi har haft massor av problem med vår son. Han är sjuk väldigt ofta och har lyckats få stelkramp, kikhosta och mässlingen. Av mässlingsinfektionen fick han dessutom bestående men. Vidare har han problem med karies och har redan fått laga flera hål. Läkarna har den senaste tiden klagat över att han har högt blodtryck, dåliga blodfettsvärden och de anser att hans dvärgväxtproblematik beror på att han inte får i sig tillräckligt med viktig näring via spannmål och mjölkprodukter. Slutligen så är han aningen underbegåvad och socialt missanpassad på grund av alltför liten stimulans och för få kontakter när han inte går på dagis.

Nej förresten, så var det ju inte, det där var ju vad statspropagandan vill få en att tro att det kommer att hända om man lever som vi gör.

Ja, hur är det då i verkligheten för oss? För honom?

Jo, i verkligheten är han i de flesta hänseenden lika toppen som de flesta andra barn som snart ska fylla två år, utom kanske i ett hänseende där han faktiskt sticker ut en aning, han är nämligen alltid frisk. Någon gång när han var 4-5 månader så var han lite förkyld några dagar och under dessa dagar hade han en lätt feber en dag. Det är hela hans sjukdomshistoria, i övrigt har han varit helt frisk hela tiden.

Hur många barn i tvåårsåldern har egentligen varit så friska under sitt liv? Helt klart inte många!

Även om det inte går att dra några säkra vetenskapliga slutsatser av detta enda exempel så tycker jag ändå att det är en bra anekdot som kanske kan tydliggöra vissa samband och i centrum av dessa är jag övertygad om att vaccinering och dagis står.

Skillnaden på naturligt fluor och kemiskt tillverkat fluor

Här är en mycket bra text som förklarar skillnaden mellan naturligt fluor och kemiskt tillverkat fluor, samt hur du gör för att filtrera bort det:

http://consciouslifenews.com/fluoride-toxic-poison-learn-differences-between-natural-synthetic-fluoride/1166600/

När vi talar om fluor så är det egentligen fluorid, den negativt laddade jonen från ett fluorsalt, som är det intressanta eftersom det är den som påverkar oss. Naturligt finns många olika typer av fluorsalter i berggrund och i grundvatten, men kalciumfluorid är det fluorsalt som det finns allra mesta av.

Kemiskt tillverkad fluorid finns bland annat i tandvårdsprodukter, bekämpningsmedel och är i vissa länder även tillsatt i dricksvattnet och består främst av natriumfluorid.

Naturlig fluorid behöver kroppen få i sig en del av och är nyttigt så länge koncentrationen inte är allt för hög. I vissa områden innehåller berggrunden och dricksvattnet för höga halter av naturlig fluorid och då kan det faktiskt vara skadligt även fast det är den naturliga varianten.

Kemiskt tillverkad fluorid är alltid skadligt, oavsett hur små mängderna är, och vår kropp har inget som helst behov av det. Vidare gör det inte tänderna starkare, utan tvärt om riskerar det att försvaga tänderna.

Synen på fluor på väg att förändras i USA?

Intressant! Det verkar som att kanske en tillnyktring på synen på fluor är på väg i USA.

Där finns det förutom fluor i alla tandvårdsprodukter även, i stora delar av landet, tillsatt fluor i dricksvattnet. Detta har gjort att 41% av alla ungdomar i USA lider av dental fluorosis, ett tillstånd då tänderna försvagas av för mycket fluor.

I detta klipp ifrågasätts om fluor över huvud taget, ens i små mängder, är bra för vare sig tänderna eller hälsan. Det finns även misstankar att fluor påverkar intellektet negativt, bland annat finns det undersökningar som visar att IQ minskas.