Kategoriarkiv: Fluor

Galna påståenden om fluorskölj

Tillsatt fluor i olika produkter är ett stort problem och det bästa är att undvika dem helt, men vissa produkter och vissa påståenden om dem är värre än andra. En sådan grupp av produkter är fluorskölj och många påståenden som säljarna gör är inte bara felaktiga, utan också galna.

Text: Tobias Lindberg 2015-03-18

fluorskolj-handeln-001-lyko-storFluorskölj finns vanligtvis i koncentrationerna 0,05 eller 0,2 % natriumfluorid (NaF), vilket motsvarar 230 respektive 910 ppm (parts per million) fluorid. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Vårdguiden är den lägre koncentrationen tänkt för daglig användning för vuxna och den högre koncentrationen för användning högst en gång i veckan och detta för att fluorintaget inte ska bli allt för högt. [1] Trots att fluorskölj med 0,2 % NaF alltså är tänkt att bara användas en gång i veckan så föreslår företag som Lyko.se, Tandguiden.se och Apoteket.se att deras fluorskölj 0,2 % för bästa effekt ska användas 1-2 gånger om dagen. [2] Läs mer

Kommentar för att bemöta beskyllningarna mot fluorfri tandkräm

fluor-kommentar-001Jag skrev precis denna kommentar till en artikel i Metro där en mamma felaktigt beskyller fluorfri tandkräm för sin dotters dåliga tandhälsa. Det lär säkert vara många som tycker att jag är lite för hård i det jag säger, men saken är att detta måste sägas som det är, det finns inga andra sätt och det blir bara värre om man försöker linda in det.

Gå gärna in och kommentera artikeln ni med, det är bra om fler skriver!

Här är min kommentar:

”Det är tydligt att du, Therés, har valt att skyffla över allt eget ansvar för dålig kost för din dotter på den fluorfria tandkrämen. Det är tråkigt att se!

Igår så läste jag alla inlägg du hade skrivit på din blogg under 2014 och det var inte lite skriverier om ”glass i stora lass”, ”fredagsmys” och ”gofika” i de inläggen. Idag när jag skulle gå in och titta upp en sak som du hade skrivit så var den plötsligt lösenordsskyddad. Blev det måhända för jobbigt när folk såg att det du påstår i Metro- och SVT-artiklarna, att din dotter inte åt så mycket onyttigt, inte stämmer?

Jag tror absolut inte att din dotters dåliga tandhälsa bara beror på att ni har låtit henne äta och dricka för mycket sött och surt och mjölmat, även om det har bidragit, utan det framförallt beror på andra faktorer, ärftliga eller yttre.

Jag tycker att det låter som att din dotter har fått mineraliseringsstörningar i emaljen. Läs om det så kommer du att se att det låter mycket mer troligt än förklaringen om att ett knappt år utan fluor i tandkrämen skulle ha kunnat orsakat de skador din dotter fick. Detta finns att läsa om på nätet i artikeln ”Mineraliseringsstörd emalj” av professor Jörgen G. Norén i skriften ”Vetenskap och Klinik”.

Detta är ett utdrag ur texten om Mineraliseringsstörd emalj:

Exempel på generella faktorer är bristtillstånd, sjukdomar, läkemedel eller andra kemiska medel i miljön. Fluor och tetracyklin är välkända kemiska medel som förorsakar specifika störningar i emaljen. Näringsbrist, metaboliska störningar och infektionssjukdomar har också påståtts kunna förorsaka mineraliseringsstörningar.”

Något som slog mig när jag läste din blogg förutom att ni åt väldigt mycket gott var att ni var sjuka så otroligt ofta. Jag vet inte i hur många inlägg du skrev om att ni var dåliga och i flera av dessa nämnde du att ni gick på antibiotika.

Vad gäller mineraliseringsstörningar i emaljen så nämns infektionssjukdomar, läkemedel och tetracyklin som faktorer som kan bidra. Tetracyklin är en sorts bredspektrumantibiotika.

Ni har utan tvekan varit sjuka otroligt ofta, din dotter har fått två läkemedel som båda kan bidra till mineraliseringsstörning av emaljen och ni har ätit en hel del onyttigt. Detta kombinerat med ärftliga faktorer är nog huvudorsaken till din dotters tandproblem, inte den fluorfria tandkrämen som ni använde.

Du måste inse att du i nuläget blir spelad som en bricka i ett mycket större spel. Tillåt inte att du själv och din dotter blir utnyttjade på detta sätt av mäktiga medier och yrkesgrupper som lever på att sälja på människor mediciner och kemikalier som de inte behöver, då det faktiskt går att uppnå bra tandhälsa med hjälp av bättre kost och leverne.

Här i denna text har jag skrivit om vad som ger bra tandhälsa.”

Mer fluor går före allt

Mediernas nya favoritexpert när det gäller frågor om fluor, professorn och övertandläkaren Göran Dahllöf, visade tydligt vad som gäller under en chatt med allmänheten. Mer fluor går före råd om bra kost och ändrade rutiner. En pappa som oroade sig över sin sjuåriga sons tandhälsa fick rådet att öka mängden fluor genom att ge sin son fluortabletter/-tuggummin. Rådet gavs helt utan att bedöma de specifika omständigheterna i pojkens fall och gjorde troligtvis att pojkens totala fluorintag översteg de vetenskapliga gränsvärdena som är satta för att förhindra skador.

Text: Tobias Lindberg 2015-01-27. Uppdaterad 2015-03-11.

goran-dahllof-001Här är ett väldigt talande citat från en chatt på SVT som den inflytelserike professorn och övertandläkaren Göran Dahllöf hade med allmänheten för ungefär en och en halv månad sedan, där frågeställaren Tomas frågade:

Det verkar som min son har lättare att få hål. Vi borstar noga med fluortandkräm men ändå har han fått hål och början till hål. Han är sju år. Är det läge att använda mer fluor?

Detta besvarade professorn så här:

Hej, ja jag skulle rekommendera det. Fluortabletter eller fluortuggummi 0.25 mg tre gånger om dagen + tandborstning morgon och kväll.

Det mest slående är att professor Göran Dahllöf inte nämner ett ord om att kost påverkar tandhälsan och att det första som borde göras är att se över om det finns några förändringar av kosten som kan förändra situationen.

Inte heller visar professorn någon försiktighet i sitt råd angående det faktum att totalintaget av fluor kan bli för högt för frågeställarens son, speciellt om det skulle vara så att fluoridhalten i deras dricksvatten är högt. Det är nämligen så att det finns ett föreslaget gränsvärde för totalt fluorintag  på 0,05-0,07 mg fluorid per kg och dag eftersom risken annars finns att fluoros utvecklas, vilket enligt Läkemedelsboken kan yttra sig bland annat som skador på skelettet och tändernas emalj samt som njursvikt. Läkemedelsboken sätter ett gränsvärde på 1,0 mg fluorid per dag för barn mellan 6-12 år. Under chatten, fast som svar till en annan frågeställare, nämner till och med professor Göran Dahllöf själv att man inte bör få i sig mer än 0,05 mg fluorid per kilo och dag.

Om en sjuårig pojke, som i genomsnitt väger ungefär 25 kg, borstar tänderna två gånger om dagen med den mängd fluortandkräm som de allmänna rekommendationerna föreslår och ovanpå det tar tre stycken 0,25 mg fluortabletter eller fluortuggummi så kommer han upp i ett ungefärligt intag på 1,35 mg fluorid per dag eftersom människor i genomsnitt sväljer 20-30% av tandkrämen när de borstar tänderna. Detta är över det gränsvärde som Läkemedelsboken nämner på 1,0 mg/dag för en sjuåring och över eller väldigt nära det föreslagna gränsvärdet på 0,05-0,07 mg fluor per kg och dag som för en människa som väger 25 kg ligger någonstans mellan 1,25-1,75 mg fluorid per dag och över det gränsvärde på 0,05 mg fluorid per kg och dag som Göran Dahllöf själv nämnde, vilket för en människa som väger 25 kg blir 1,25 mg fluorid per dag. Detta då helt utan att man har räknat med den fluorid som denne pojke intar genom sitt dricksvatten och mat, vilket antagligen ligger någonstans mellan 0,23 till 0,88 mg fluorid per dag, räknat på att ett barn på 25 kg äter och dricker ungefär en tredjedel av vad en vuxen gör. Allt vatten och all mat innehåller nämligen mer eller mindre fluorid. Lägger man till den mängd fluorid som ett barn på 25 kg generellt får i sig genom mat och dryck så bör det totala fluoridintaget för frågeställarens son hamna på ett ungefär mellan  1,58-2,23 mg fluorid per dag, vilket riskerar att hamna över det högsta gränsvärdet av de jag nämnde och helt klart hamnar över de övriga gränsvärden.

Göran Dahllöf borde ha frågat om massor av saker innan han ger ett råd som det han gav. Han borde som minst ha tagit reda på pojkens vikt och fluoridnivåerna i dricksvattnet där pojken bor, men ingenting sådant verkade vara nödvändigt. Inte heller var professorn intresserad av pojkens nivåer av jod trots att det är väl känt att effekten av fluorid blir värre hos de som har låga nivåer av jod i kroppen.

En anställd inom tandvården som helt struntade i om dennes råd ökade risken för fluoros hos sina patienter skulle vara upprörande, en professor och övertandläkare som sitter som vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen, som genom råd under en chatt, grundade på allt för knapphändig information, gör samma sak är totalt oacceptabelt.

Är fluoriderad mjölk framtiden för svenska barn?

”Fluor”, ”mjölk” och ”barn” är en kombination av ord som alltid väcker uppmärksamhet och fyller många med oro. Ännu större uppmärksamhet och oro borde sålunda följande fakta väcka om de var allmänt kända. Nyligen startades en sydsvensk forskarstudie där ungdomar får dricka fluoriderad mjölk för att se hur det påverkar karies. Denna forskarstudie är finansierad av en inflytelserik internationell stiftelse som i samarbete med WHO driver kampanjer över hela världen ska för att barn ska dricka fluoriderad mjöl. I samband med detta startade SVT och sakkunniga vid svenska myndigheter en intensiv fluorkampanj där de förutom att sprida allmän fluorpropaganda även anstränger sig hårt för att förklara det ofarligt att dricka fluoriderad dryck.

Text: Tobias Lindberg 2014-12-14

fluoride-milk-who-001I en artikel på SVT Nyheter där professor Göran Dahllöf påstår att den forskning som har visat att fluor är skadligt inte håller måtte så börjar han med att förklara att dessa studier inte gäller fluor i tandvårdsprodukter, utan att de gäller fluoridering av vatten och att de sålunda inte är relevanta för oss här i Sverige. Med detta skulle han kunna ha nöjt sig, för det är nämligen många fluorförespråkares åsikt, att fluor i tandvårdsprodukter som tandkräm, fluorskölj och fluorlack är ofarligt, men att det för den skull inte är bra att fluoridera dricksvattnet på det sätt som många länder gör. Detta verkar förövrigt även ha varit professor Göran Dahllöfs egen åsikt så sent som i april i år, men denna gång verkar han inte nöjd med att ”bara” få folk att tro att fluor ofarligt när det används i tandvårdsprodukter, utan verkar vilja gå ännu längre och nu övertyga om att fluor även är ofarligt när det används för att fluoridera dricksvatten, vilket tydligt framgår av följande citat:

”Den främsta kritiken mot de ingående studierna är dock att de är tvärsnittsstudier som ju inte kan visa på orsakssamband. De är inte kontrollerade med avseende på andra miljögifter i omgivningen. Olika byar och städer jämförs, där man inte vet den socioekonomiska sammansättningen i befolkningen.

Slutligen är fluorhalterna extremt höga. I studierna, där man jämför höga halter mot låga, har gruppen med låg exponering ändå högre fluorhalt i dricksvattnet än de flesta orter i Sverige.

I år har det publicerats en välgjord studie från Nya Zeeland, där en grupp barn har följts från födelsen till 38 års ålder. En grupp levde i förorter till Dunedin med vattenfluoridering, andra i områden utan vattenfluoridering.

Alla individer har sedan följts under lång tid och man har med jämna mellanrum mätt IQ på individerna. Det finns ingen skillnad mellan grupperna avseende IQ.”

fluor-svt-003En sak man kan fundera på är om professor Göran Dahllöfs ovilja att nöja sig med att bara förklara att fluor är ofarligt i tandvårdsprodukter kan ha något att göra med den pågående studien på fyra orter i Sydsverige där man undersöker hur drickande av fluoriderad mjölk påverkar ungdomars tandhälsa? Om fluoridering av vatten är farligt, att det bland annat sänker IQ, så lär inte många gå med på att dricka fluoriderad mjölk och alltså måste man övertyga allmänheten om att fluoridering av vatten är ofarligt.

En annan sak man kan fundera på är vem professor Göran Dahllöf är. Förutom att vara professor vid Karolinska Institutet och övertandläkare så är han också chef för Specialitetsrådet för tand- och käksjukdomar vid Stockholms läns landsting sedan 2012, medlem i Stockholms medicinska råd och är vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen. Det är rätt tunga poster och det är oroande om de innehas av någon som verkar utföra någon slags mission att övertyga folk om att det inte är farligt att dricka fluoriderade drycker.

Kanske har det hela tiden funnits intressegrupper som har velat göra det tillåtet i Sverige att fluoridera dryck eller dricksvattnet och kanske har professor Göran Dahllöf någon koppling till dem? Hur det än är med om det finns sådana intressen eller inte, så är det helt säkert att sådana intressen, om de finns, tidigare skulle ha haft stora problem med att övertyga en tillräcklig andel av befolkning och beslutsfattare, då en förkrossande majoritet av de studier som har gjorts om hur fluor påverkar hälsan, både på människor och djur, har visat att fluor är skadligt. Oftast har det handlat om att fluor är ett nervgift och att det kan göra att man får lägre IQ. När så en studie kom ut i våras med slutsatsen att fluor inte påverkar IQ så gav det sannolikt dessa eventuella intressegrupper nytt mod. Det de kanske inte hade lyckats få igenom tidigare, blev kanske nu plötsligt möjligt. För mer information om den Nyzeeländska studien som inte alls är så välgjord som professor Göran Dahllöf vill framställa den så rekommenderar jag er att läsa denna text.

Sedan kan man undra lite över valet av att just fluoridera mjölk. Visst mjölk innehåller rätt mycket mineraler som vi behöver, framförallt kalcium, men faktum är att kalcium också fungerar som ett motgift vid fluorförgiftning. I FASS rekommenderas t.ex. rikligt med mjölk och kalciumglukonat vid överdosering av fluortabletter. Kalciumjoner är ett motgift till fria fluoridjoner som hamnar i kroppen då man använder tandvårdsprodukter som innehåller fluor eller dricker fluoriderad dryck. Vore det inte smartare med en annan dryck om man absolut vill att människor ska börja dricka fluor, som vatten till exempel? Det är nästan så att man börjar misstänka att mjölkindustrin kan ha ett finger med i spelet. Kanske är mjölkindustrin än en gång ute efter nya marknader, ungefär som när de lyckades få det svenska folket att dricka Café au lait för att öka mjölkdrickandet?

fluor-svt-004När jag sedan sökte lite så framgick det snabbt att det faktiskt finns kopplingar mellan den svenska studien med fluoriderad mjölk och mjölkindustrin. Finansiärer av studien är The Borrow Foundation, en ideell stiftelse som propagerar för fluoridering av mjölk över hela världen och sedan många år samarbetar med World Health Organisation (WHO) i frågan. The Borrow Foundation startades 1971 av Dr. Edgar W. Borrow, en pensionerad uppfödare av mjölkkor som uppenbarligen hade tillräckligt med pengar för att starta en stor ideell stiftelse som snabbt fick global räckvidd. WHO är dessutom ökänt för att till stor del kontrolleras och påverkas av företagsintressen och lobbyister. Till exempel är en av The Borrow Foundation’s styrelseledamöter Andrew Rugg-Gunn en av författarna till WHO:s publikation ”Milk fluoridation for the prevention of dental caries”. Skulle jag söka mer så skulle jag säkert även hitta kopplingar mellan WHO, The Borrow Foundation och de olika typer av industrier som är intresserade av att kunna bli av med de stora mängder fluorinnehållande restprodukter och avfall som deras produktion skapar, vilket kan bli mycket mer lönande för dem om det kan dumpas in i olika länders vattenfluorideringsprojekt istället för att behöva behandlas som det miljö- och hälsofarliga restavfall det är.

Gällande fluoriderad mjölk så ska nämnas att det självklart är bättre att någon form av dryck fluorideras än att fluorid tillsätts det kommunala dricksvattnet på det sätt som det görs i många områden i andra länder. Fluor är inte naturligt och är därmed ett läkemedel. Om fluor tillsätts en dryck så går det att välja om man vill dricka den eller inte, vilket inte är lika lätt om fluor tillsätts det kommunala dricksvattnet. Med fluor i det kommunala dricksvattnet så förlorar man kontrollen på medicinen och kan inte reglera dosen i förhållande till individens behov. Allra bäst är det dock att inte få i sig något tillsatt fluor alls, varken från tandvårdsprodukter eller från någon dryck.

Ingenstans nämns hur stark dosen är i den sydsvenska studien där ungdomar får dricka fluoriderad mjölk. Risken finns dock att dosen är väldigt hög. WHO har varit involverade i flera projekt runt om i världen där mjölk med en fluorhalt motsvarande 5 ppm användes. Detta kan man läsa om i denna text på sidan 15 i den vänstra spalten. Troligt är att samma dos används i mjölken här i Sverige.

Som avslutning måste nämnas något som är viktigt att komma ihåg. Det finns inga pengar i att argumentera för att fluor är farligt, medan det finns väldigt stora pengar att tjäna för olika grupper om människor tror att fluor är ofarligt.

 

Fördjupningstips

Här är en bra artikel på Mercola.com som går in på djupet med frågan varför det är dåligt med både fluoriderat vatten och fluoriderad mjölk samt förklarar att det är förändringar i kosten som är bästa sättet att förbättra sin tandhälsa.

Läs gärna även två av mina tidigare texter som har med detta att göra, den ena om att en forskarrapport i The Lancet tidigare i år slog fast att fluorid är ett nervgift och den andra om hur man uppnår en bra tandhälsa.

Se gärna detta filmklipp där Dr. David Kennedy går igenom en del av de saker som ger bra tandhälsa. Gillar man det Dr. David Kennedy förklarar så finns Lugol’s Iodine, vilket är jod som går att konsumera, med full koncentration att köpa här och en liknande mundusch som han använder att köpa här.

 

SVT fortsätter fluorpropagandan

SVT fortsätter med hjälp av den inflytelserike professor Göran Dahllöf att sprida fluorpropaganda. För att smutskasta all den tunga internationella forskning på både människor och djur som pekar att fluor är ett nervgift så tvingas professorn att vrida på ”sanningen” riktigt ordentligt.

Text; Tobias Lindberg 2014-12-14

Även om jag inte då nämnde honom vid namn så kritiserade jag professor Göran Dahllöf för en vecka sedan eftersom han i SVT:s Smålandsnytt hade påstått att fluor i tandvårdsprodukter är ofarligt och att alla studier som har kommit fram till att fluor skulle vara skadligt är dåligt gjorda. Min kritik bestod bland annat i att professorn inte hade specificerade vilka studier han menade skulle vara dåligt gjorda eller gav tillräckligt med argument för att man skulle kunna förstå vad han menade.

fluor-svt-002Jag skrev till både SVT Smålandsnytt och professorn och bad om förtydliganden, något jag sannolikt inte var ensam om eftersom SVT faktiskt svarade mig i tisdags och berättade att professor Göran Dahllöf hade skrivit en ny artikel, ”Fluortandkräm fortfarande helt nödvändigt” på SVT Nyheter, där han utvecklade sitt resonemang.

Nu specificerade professor Göran Dahllöf att de studier som han hade menat var dåliga var alla de studier som några Harvard-forskare för några år sedan hade gjort en metaanalys på och som fick dem att komma fram till slutsatsen att fluor var skadligt. Det som enligt professor Göran Dahllöf var dåligt i alla dessa studier var att de inte är kontrollerade med avseende på andra miljögifter i omgivningen, att det inte tas hänsyn till andra faktorer som kan påverka som t.ex. socioekonomisk status och att fluoridhalterna i dessa studier är extremt höga.

Här är professor Göran Dahllöfs egna ord ur artikeln på SVT Nyheter:

”Den främsta kritiken mot de ingående studierna är dock att de är tvärsnittsstudier som ju inte kan visa på orsakssamband. De är inte kontrollerade med avseende på andra miljögifter i omgivningen. Olika byar och städer jämförs, där man inte vet den socioekonomiska sammansättningen i befolkningen.

Slutligen är fluorhalterna extremt höga. I studierna, där man jämför höga halter mot låga, har gruppen med låg exponering ändå högre fluorhalt i dricksvattnet än de flesta orter i Sverige.

I år har det publicerats en välgjord studie från Nya Zeeland, där en grupp barn har följts från födelsen till 38 års ålder. En grupp levde i förorter till Dunedin med vattenfluoridering, andra i områden utan vattenfluoridering.

Alla individer har sedan följts under lång tid och man har med jämna mellanrum mätt IQ på individerna. Det finns ingen skillnad mellan grupperna avseende IQ.”

Dessa påståenden är dock bara delvis sanna eftersom det bara stämmer för en del av studierna som ingår i metaanalysen. Bland de studier som Harvard-forskarna hade tittat på så fanns det de som helt klart de som hade en väldigt simpel design, men det fanns också flera studier bland dem som tog hänsyn till relevanta faktorer och när man tittade på bara dessa så kvarstod sambandet mellan fluor och minskat IQ, vilket Harvard-forskarna hade påpekat i sin metaanalys. Vidare undersökte flera av studierna tvärt om mot vad professor Göran Dahllöf påstår påverkan på IQ vid så låga fluoridnivåer som kan vara relevanta för svenska förhållanden. Speciellt intressant är som en studie verkade visa att om jodbrist föreligger så påverkas IQ vid mycket lägre fluorhalt.

Förutom att kritisera de studier som Harvard-forskarna hade gjort en metaanalys på så lyfte professor Göran Dahllöf fram en Nyzeeländsk studie som han menade var ”en välgjord studie” och sålunda övertrumfade Harvard-forskarnas metaanalys. Skärskådar man den Nyzeeländsak studien så ser man dock snabbt att det finns flera aspekter med den som gör det tydligt att det faktiskt inte alls är en välgjord studie.

Philippe Grandjean, en av Harvard-forskarna, nämner t.ex. att av nästan 1000 försökspersoner i den Nyzeeländska studien så var det bara 99 stycken aldrig hade levt i ett vattenfluoriderat område och bara 22 stycken som aldrig hade använt fluortandkräm. Något som jag vill nämna angående detta är att de 22 stycken som Philippe Grandjean påpekar aldrig hade använt fluortandkräm inte nödvändigtvis måste höra till de 99 stycken som aldrig hade levt i ett vattenfluoriderat område. Vidare så tog 139 stycken av försökspersonerna i den Nyzeeländska studien fluortabletter, men det nämns inte i studien vilka dessa är och Jonathan Broadbent som är den som har gjort den Nyzeeländska studien vägrar att uppge vilka barn det gäller. Dessa omständigheter kommenterar Philippe Grandjean som att den Nyzeeländska studien har en väldigt oprecis definition av fluoridexponering. Allt detta sammantaget gör att den grupp som räknas som oexponerad kontrollgrupp i den Nyzeeländska studien är väldigt liten jämfört med de som har exponerats för fluorid, det vill säga om det nu ens finns någon i studien som är helt oexponerad för fluor. Faktum är nämligen att fluortabletter till barn bara brukar rekommenderas till de som bor i icke-fluoriderade områden, vilket kan innebära att alla de barn som i den Nyzeeländska studien räknas som oexponerade fick fluortabletter av tandvården för att kompensera för det som de enligt tandvården ”missade” genom att inte bo i ett område med fluoriderat vatten. Kanske kan det vara därför som det inte syntes någon skillnad i den Nyzeeländska studien mellan de som hade och de som inte utsatts för fluor, för att det helt enkelt inte fanns några i studien som inte hade utsatts för fluor.

Viktigt att veta är också att Jonathan Broadbent som har gjort den Nyzeeländska studien är en av Nya Zeelands mest aktiva pro-fluor-aktivister och hans partiskhet i frågan tydliggörs av detta citat:

“Our findings will hopefully help to put another nail in the coffin of the complete canard that fluoridating water is somehow harmful to children’s development.”

Med tanke på vad professor Göran Dahllöf själv hade skrivit tidigare i artikeln, om att statistiska samband inte bevisar orsakssamband, så gör sedan något väldigt oväntat. För att verkligen övertyga alla om att fluor inte kan påverka människors IQ, så skriver han:

”Två ytterligare faktorer kan vara intressanta att ta med i diskussionen. Den så kallade Flynn-effekten innebär att IQ de senaste decennierna har förbättrats med 3 skalsteg per årtionde. Det beror på bättre levnadsomständigheter, allt från kost till utbildning.

En annan iakttagelse är att ungdomar som lever i städer och länder med vattenfluoridering, som Hong Kong, Singapore och Canada, också ligger i topp på Pisa-undersökningarna vad gäller matematik och läsförståelse.”

Här gör sig alltså professor Göran Dahllöf, trots hans mästrande ord tidigare i texten mot Harvard-forskarnas metaanalys, om att statistiska samband inte bevisar orsakssamband, själv skyldig till exakt samma fel, bara det att det i hans fall är ett omvänt orsakssambands-resonemang. Han menar att då IQ stiger, trots vattenfluoridering, så måste det innebära att vattenfluoridering är ofarligt. Lika felaktigt som det är att säga att statistiska samband bevisar orsakssamband, lika felaktigt är det att säga att frånvaro av statistiskt samband bevisar att det inte finns ett orsakssamband. Det krävs nämligen mer än bara ett statistiskt samband för att man ska kunna säga att det är troligt att det existerar ett faktiskt orsakssamband och för att kunna avgöra om det är troligt att ett orsakssamband föreligger så brukar man använda sig av ”Hill’s kriterier för orsakssamband” [1]. Jämför man Harvard-forskarnas slutsatser från deras metaanalys med professor Göran Dahllöfs resonemang om att Flynn-effekt och det faktum att de vattenfluoriderade områden som han nämnde ligger bra till i Pisa-undersökningar skulle bevisa att vattenfluoridering inte skulle vara farligt, så ser man tydligt att Harvard-forskarnas slutsatser klarar Hill’s kriterier för orsakssamband medan professor Göran Dahllöfs resonemang inte gör det.

Sedan påstår professor Göran Dahllöf att om fluor inte används så uteblir reparation av begynnande skador och så kan det etableras en bakterieflora som har större kapacitet att orsaka karies. Inte heller dessa påståenden är korrekta. Reparation av skador på tänderna sker hela tiden genom de mineraler som finns i saliven som återmineraliserar tänderna om man bara får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten och undviker att äta sådant som skadar tänderna. Fluor är inte ett måste för att en sådan reparation ska kunna ske. Förutom fluor, som är skadligt för såväl bakterier som vår egen hälsa, så finns flera olika saker, som jod, bikarbonat, salt, antibakteriella naturpreparat och ozon som man kan använda, som gör det svårare för de bakterier som orsakar karies att etablera sig, men som till skillnad mot fluor inte också skadar oss själva.

Vad som sammantaget kan sägas om det professor Göran Dahllöf påstår och att SVT låter honom komma fram med det är att allt som vanligt handlar om helt vanlig fluorpropaganda och att det påstått oberoende SVT deltar i den. De halvsanningar som framförs av professorn och SVT kan inte heller ta bort det faktum att i stort sett all forskning som har gjorts om hur fluor påverkar människor och djur visar på att fluor är skadligt.

 

Fördjupningstips

Professor Göran Dahllöf jobbar som professor vid Karolinska Institutet och är övertandläkare. Utöver det så är han också chef för Specialitetsrådet för tand- och käksjukdomar vid Stockholms läns landsting, medlem i Stockholms medicinska råd och är vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen.

Läs gärna även två av mina tidigare texter som har med detta att göra, den ena om att en forskarrapport i The Lancet tidigare i år slog fast att fluorid är ett nervgift och den andra om hur man uppnår en bra tandhälsa.

Se gärna detta filmklipp där Dr. David Kennedy går igenom en del av de saker som ger bra tandhälsa. Gillar man det Dr. David Kennedy förklarar så finns Lugol’s Iodine, vilket är jod som går att konsumera, med full koncentration att köpa här och en liknande mundusch som han använder att köpa här.

 

Referenser och fotnoter

[1] Hill’s kriterier för orsakssamband beskrivs bra i forskarrapporten Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism? av Lucija Tomljenovic och Christopher A. Shaw. Se beskrivningen under avsnitt 2.5 på sida 3.

Världsledande expert – Fluor är giftigt!

 

fluor-skadligt-001I ett reportage i australiensisk TV (som ni kan se längst ned i denna text) får man höra en av världens ledande experter på fluor, professor A.K. Susheela, varna för att allt fluor man får i sig skadar hälsan hos såväl vuxna som barn och foster. Enligt henne är fluor giftigt, det gynnar inte hälsan och är ett ämne som orsakar sjukdom.

Reportaget är framförallt inriktat på fluoridering av dricksvatten, men professor A.K. Susheela varnar för att allt fluor är skadligt för hälsan oavsett hur man får i sig det och att det är viktigt att man rensar bort allt fluor man får i sig, från såväl tandkräm och andra tandvårdsprodukter som från mat och dryck som innehåller fluor, som t.ex. svart te, så att fluoridnivåerna i kroppen inte blir för höga. Hon menar att många hälsoproblem egentligen kanske beror på att folk har för höga fluoridnivåer i kroppen, men att de flesta läkare missar detta eftersom de nästan aldrig mäter fluoridnivåerna i patienternas urin.

Då professor A.K. Susheela uttrycker det så tydligt så förstår man att detta är viktig information även för oss som lever i länder där man inte fluoriderar dricksvattnet, men att det kanske kan bli ännu viktigare med tanke på att det faktiskt just nu, hur osannolikt det än låter, pågår försök här i Sverige där ungdomar får dricka mjölk med fluor.

Hur troligt är det förresten att vi skulle få höra ett liknande reportage i svensk TV? Svaret är, inte alls troligt!

Tidigare i år slogs det fast i en forskarrapport i The Lancet att fluorid är ett nervgift. Inte heller är fluor ett måste för bra tandhälsa, vilket man istället får om man utesluter alla produkter som innehåller fluor, undviker sådant som är dåligt för tänderna samtidigt som man äter naturlig hemlagad mat som ger mycket mineraler och vitaminer.

Propagandakampanj för fluor i SVT

svt-fluorpropaganda-001Det verkar pågå en propagandakampanj för fluor just nu på SVT, där man bland annat kan läsa de två artiklarna Ångrar användningen av fluorfri tandkräm och Fler väljer fluorfri tandkräm.

I den första artikeln försöker SVT skrämmas med att en liten tvåårig flickas tandemalj nästan helt har frätts bort, vilket de förklarar med att det beror på att hon inte har använt fluortandkräm. Vad SVT väljer att inte nämna är att den stackars flickan verkar ha fått stora mängder godis och läsk nästan dagligen samt får en stark astmamedicin, vilket framgår om man läser mammans blogg, och sådant ger inte bra förutsättningar för bra tandhälsa.

I den andra artikeln ondgör sig SVT över att allt fler väljer fluorfri tandkräm och hänvisar för till en professor som säger att fluortandkräm för barn är avgörande för bra tandhälsa och att idéerna om att fluor skulle vara skadligt bara bygger på dåligt gjord forskning. Att fluor skulle vara avgörande för bra tandhälsa stämmer inte och detta inser man om man tänker på att tandhälsan var lika bra hos barn för 20-40 år sedan som idag och då fanns det ändå en allmän rekommendation att barn inte skulle borsta tänderna med fluortandkräm. Inte heller förtydligar professorn vilka studier han menar skulle vara undermåliga eller ger några argument som tydliggör detta. Jag har dessutom skrivit till professorn och frågat om förtydliganden, men har inte fått något svar.

Som tur är så finns det mycket bra information som bygger på bra forskning om att fluor är skadligt. Bland annat så publicerades tidigare i år en forskarrapport i The Lancet där det klargörs att fluor är ett nervgift. Inte heller är fluor ett måste för bra tandhälsa, utan det är istället något som uppnås genom att undvika att äta sådant som är dåligt för tänderna och att få i sig mycket av de vitaminer och mineraler som är viktigt för att få en bra tandhälsa. Allt detta har jag skrivit om i de två texterna Fluor nu klassificerat som ett nervgift och Tandhälsa som jag rekommenderar alla att läsa istället för SVT:s fluorpropaganda.

Nya rön om autism

Bra att forskarvärlden sent omsider börjar inse att autism beror på både arv och miljö. Självklart är det så att sådant som sker efter befruktningen, som tex skador som uppstår vid förlossningen, vilket nämns i artikeln, tillsammans med arvsanlagen och de miljöfaktorer man utsätts för under livet (kemikalier, kost, mediciner, vacciner, sjukdomar osv osv) tillsammans påverkar risken för att bli autistisk. Att autism har ökat så otroligt mycket på senare decennier har ju alltid indikerat på att det är något med miljön som har ändrats.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nya-ovantade-ron-om-autism_3522342.svd

Fluor nu klassificerat som ett nervgift

Enligt en forskarrapport som i mars 2014 publicerades i The Lancet, världens ledande medicinska tidskrift, klassificeras nu fluor som ett utvecklingshämmade nervgift och har placerats i samma grupp som bly, arsenik och metylkvicksilver.

Fluor anses nu tillsammans med 10 stycken andra kemikalier inneha utvecklingshämmade egenskaper som bidrar till den enorma ökningen av autism, ADHD, dyslexi och andra kognitiva nedsättningar som har skett de senaste årtiondena.

Detta är viktigt eftersom fluor ingår i de flesta tandvårdsprodukter samt tillsätts till dricksvattnet på flera håll i välden, i båda fallen med argumentet att det skulle vara bra för tänderna. Klassificeringen i The Lancet är förhoppningsvis ett steg på vägen mot en framtid helt utan tillsatt fluor i produkter som är avsedda för människor.

Vad man ska tänka på för bra tandhälsa har jag skrivit om i ett annat blogginlägg som jag länkar till här nedanför. Helt säkert är att det inte behövs något fluor för bra tandhälsa.

Vad gäller argumentet att det är så lite fluor i tandvårdsprodukter och att man inte sväljer. Det finns inga mängder som är så små att de inte gör skada. Oavsett hur försiktig man är så sväljer man alltid en liten del och barn sväljer mer ju yngre de är. Sedan tar kroppen upp allt den har kontakt med. Fluor i munnen tas upp direkt genom munnens slemhinnor även om du lyckas med konststycket att inte svälja en droppe.

 

Källor för denna text

Här är forskarrapporten i The Lancet:

http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(13)70278-3/fulltext#article

Här är samma forskarrapport i en fulltextversion för den som vill läsa hela rapporten:

http://www.farmlandbirds.net/sites/default/files/Grandjean%20Landrigan%20Lancet%202014_0.pdf

Här är en annan forskarrapport från 2012 av Anna Choi från Harvard University om hur fluor skadar utvecklingen av hjärnans nerver och ger lägre IQ:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3491930/

Här är en artikel som handlar om Anna Choi’s forskarrapport från 2012:

http://www.hsph.harvard.edu/news/features/fluoride-childrens-health-grandjean-choi/

Här har jag skrivit ett blogginlägg om tandhälsa och där tas hur fluor inverkar upp:

http://tobiaslindberg.se/2014/05/19/tandhalsa/

Tandhälsa

Det är inte hur effektivt du lyckas få bort kariesbakterier på tänderna som är avgörande för en bra tandhälsa, utan hur hälsosamt du äter så att din kropp förmår handskas med det som naturen utsätter den för.

Text: Tobias Lindberg 2014-05-19. Uppdaterad 2015-03-26

Från Weston A. Price's utmärkta bok "Nutrition and Physical Degeneration".

Från Weston A. Price’s utmärkta bok ”Nutrition and Physical Degeneration”.

Att det är vad man äter som avgör tandhälsan slogs fast i tandläkaren och forskaren Weston A. Price’s bok ”Nutrition and Physical Degeneration” som han skrev efter att han under 30- och 40-talen hade åkt runt i hela världen och undersökt de grupper av ursprungsbefolkningar som fortfarande åt sin traditionella mat och som inte hade börjat äta modern västerländsk processad mat med socker, finmalet mjöl och konserver. Han bestämde sig för att undersöka detta efter att i åratal hört från läkare som hade tjänstgjort runt omkring i de ”ociviliserade” delarna av världen att folkgrupper som fortfarande levde traditionellt var otroligt friska, de hade inga av de moderna välfärdssjukdomarna som redan då hade börjat plåga den ”civiliserade” världen och deras tänder var perfekta. De grupper av ursprungsbefolkningar som hade börjat äta modern processad mat blev mer sjukliga och fick snabbt väldigt dålig tandhälsa.

Tillsatt fluor i tandvårdsprodukter stärker inte emaljen, det är en myt sponsrad av industrin. Snarare är det faktiskt tvärt om, att tänderna blir svagare av fluoret.

Det tillsatta fluoret i tandvårdsprodukter består i Sverige nästan alltid av natriumfluorid och det är inte alls samma sak som de fluorsalter som finns naturligt i varierande koncentration i alla berggrunder och i allt grundvatten. I andra länder används ofta andra fluorsalter i munvårdsprodukter och till vattenfluoridering och dessa är ofta framställda från restavfall från aluminiumindustrin och kan därför förutom fluoret innehålla väldigt många andra skadliga kemikalier.

Det fluorsalter som finns i berggrunden och sålunda ingår naturligt i dricksvattnet består framförallt av kalciumfluorid och är inte dåligt för tänderna, förutsatt att inte koncentrationen är för hög, men är inte viktigare att få i dig för tandhälsans skull än övriga mineraler som man får i sig via kosten.

Det som är viktigt för både skelett och tänder att man får i sig mycket av mineraler och vitaminer. Man ska inte bara äta så att man undviker bristsjukdomar, vilket är det de svenska myndigheternas riktlinjer försäkrar, utan man ska äta så att kroppen får så mycket den behöver, vilket är väldigt svårt idag med den industriella framställningen av mat och de utarmade jordar som maten produceras på. Vi behöver få i oss väldigt mycket mer av både mineraler och vitaminer än vad auktoriteterna inom vetenskapen idag erkänner, vilket tydligt framgår av Weston A. Price’s bok. Naturligt fluorid är en av många mineraler, men som sagt inte viktigare än andra.

För starka och friska tänder gäller först att undvika socker, finmalet mjöl och allt för sur dryck och mat. Syra från maten och från kariesbakterierna när de omsätter snabba kolhydrater i munnen är det som drar ut mineraler, framför allt kalcium, ur tänderna och orsakar hål. Utan snabba kolhydrater och sur dryck/föda så blir det inga hål oavsett om man borstar tänderna eller inte. Äter man sedan också bra mat så att man får i sig alla mineraler och vitaminer som kroppen behöver så bygger dessutom kroppen upp och återmineraliserar tänderna.

För detta är magnesium, jod och vitamin K2 särskilt viktiga, men även vitamin D3 och vitamin A spelar in. Hål som har börjat bildas i tänderna återmineraliseras och ”växer igen” om du äter en näringsriktig och näringstät kost. Mineralerna magnesium och jod gör tänderna starka utan att ha fluorets skadliga effekter.

Vitamin K2 ser till att mineralerna håller sig på rätt plats i kroppen, dvs. att det mesta av kalciumet håller sig i tänderna och skelettet istället för att för mycket kalcium finns i blodet och saliven. Om det är för mycket kalcium i blodet och saliven så ger det hjärt-kärlsjukdomar (kalcium går in i kärlväggarna och gör dem sköra och stela) och tandsten.

Observera att vitamin K2 inte är samma sak som vitamin K1. Står det bara vitamin K på något så är det nästan alltid samma sak som vitamin K1.

Vidare är det viktigt att Vitamin K2, vitamin D3 och vitamin A samverkar med varandra och det är viktigt att man får tillräckligt av alla dessa för att få en bra effekt.

Vitamin K2 får man främst från gräsbetesmjölk (alltså mjölk som kommer från kor som bara betar och äter hö/ensilage och som aldrig får spannmål) och från den japanska rätten natto. Bäst av detta är smör från vår- och sommarmjölken från äkta gräsbeteskor.

Kan man inte få i sig tillräckligt med vitamin K2 via kosten så kan supplement vara bra i form av tabletter eller oljor. Vitaminer och mineraler är alltid bäst att få i sig via kosten, men om man inte kan få i sig allt som behövs via den så behövs supplement. Den bästa formen av vitamin K2-supplement är i mitt tycke en olja gjord på äkta gräsbetessmör från vår- och sommarbetande kor.

När det begav sig visste inte Weston A. Price att det var just vitamin K2 som gav den så otroligt positiva effekten för hälsa och tänder utan han kallade istället den verksamma substans som han visste att det fanns gott om i denna traditionella mat för ”activator X”. Flera årtionden senare slog forskare fast att Weston A. Price’s ”activator X” var samma sak som K2-vitamin.

Att det fungerar på detta sätt har nu varit känt och dokumenterat i ungefär 80 års tid i Weston A. Price’s otroligt bok “Nutrition and Physical Degeneration” som alla borde läsa, men trots det så har den lönsamma fluorindustrin hittills tagit hem segern medan Weston A. Price’s viktiga upptäckter sorgligt nog har fallit i glömska. Att det har blivit så är något vi alla som förstår detta måste ändra på genom att aktivt sprida kunskapen om Weston A. Price’s upptäckter.

 

Källor för denna text och lästips för fördjupning

Här hittar ni fler texter om fluor på Informationskriget.se:

http://www.informationskriget.se/?s=fluor

Som ersättning för fluor, som är skadligt för såväl bakterier som vår egen hälsa, så föreslår Dr. David Kennedy i detta filmklipp flera andra saker som ger bättre tandhälsa, som t.ex. jod, bikarbonat, salt, antibakteriella naturpreparat och ozon, som gör det svårare för de bakterier som orsakar karies att etablera sig, men som till skillnad mot fluor inte också skadar oss själva. Gillar man det Dr. David Kennedy förordar så finns Lugol’s Iodine, vilket är jod som går att konsumera, med full koncentration att köpa här och en liknande mundusch som han använder att köpa här.

För mer information om Vitamin K2 läs detta blogginlägg och se det väldigt pedagogiska filmklippet som jag har länkat till där:

http://tobiaslindberg.se/2013/10/10/vitamin-k2/

Här skriver Chris Kresser bra om vitamin K2.

http://chriskresser.com/vitamin-k2-the-missing-nutrient

Här skriver Chris Kresser bra om hur man supplementerar bäst och där beskrivs hur vitamin K2, vitamin D3 och vitamin A samverkar:

http://chriskresser.com/9-steps-to-perfect-health-4-supplement-wisely

Här är en väldigt uttömmande och bra text om K2-vitamin av Christopher Masterjohn som tar upp allt man kan tänkas behöva kunna veta:

http://www.westonaprice.org/health-topics/abcs-of-nutrition/on-the-trail-of-the-elusive-x-factor-a-sixty-two-year-old-mystery-finally-solved/

Här skriver läkaren Björn Hammarskjöld bra om D3-vitamin och av referenserna i hans text så framgår det tydligt att vi behöver klart mer D3-vitamin än vad t.ex. Livsmedelsverket rekommenderar och att det är väldigt svårt att överdosera D3-vitamin:

http://www.kostdemokrati.se/bjorn/2012/03/22/kunskaps-och-logikbrist-ar-det-stora-problemet-om-d-vitamin/

Vad gäller D3- och A-vitamin så är det viktigt att veta A-vitamin rätt lätt kan överdoseras om man äter det som tillskott och samtidigt inte får i sig tillräckligt D3-vitamin, men omvänt så är det inte lika lätt att överdosera D3-vitamin om man äter det och samtidigt inte får i sig tillräckligt med A-vitamin. Självklart går det att överdosera D3-vitamin, men som det framgår av Björn Hammarskjölds text så krävs det extremt höga doser för att det ska bli för mycket. Tar man både A- och D-vitamin som tillskott så är det mycket svårt att överdosera någon av dem och i naturliga matkällor så existerar dessutom A- och D-vitamin alltid gemensamt och i rätt balans, varför det inte går att överdosera något av dem genom födan.

Utöver det är det bra att läsa om Weston A. Price’s syn på tandhälsa antingen genom att leta artiklar på Weston A Price Foundations hemsida eller läsa hans bok ”Nutrition and Physical Degeneration”:

http://www.westonaprice.org/

http://www.amazon.com/gp/aw/d/0916764206

Här står det om en forskarrapport från Harvard om hur fluor påverkar utvecklingen av hjärnans nerver och IQ:

http://www.hsph.harvard.edu/news/features/fluoride-childrens-health-grandjean-choi/

Här är en text som jag har skrivit med länkar till en forskarrapport som har publicerats i The Lancet om att fluor nu mera räknas som ett utvecklingshämmande nervgift:

http://tobiaslindberg.se/2014/05/26/fluor-nu-klassificerat-som-ett-nervgift/

En liten bit ner i denna text kan ni läsa vad professor Olov Lindahl skriver om fluorets farlighet:

http://www.2000taletsvetenskap.nu/special/fluor.htm

Här har Margareta Lundström skrivit en väldigt bra och uttömmande text om hur farligt fluor är:

http://www.kostdemokrati.se/margareta/2013/06/23/har-du-last-vad-som-star-finstilt-pa-dina-barns-fluortandkram/

Här är en bra och uttömmande text om fluor i Sourze:

http://sourze.se/2008/11/07/vad-din-lakare-inte-berattar-for-dig—del-1__67372#.U2IMXr8azTo

Här är en bra och omfattande text om fluor på bloggen Karlzons:

http://karlzons.wordpress.com/2013/11/19/fluorering-ar-det-storsta-fallet-av-vetenskapligt-bedrageri-i-detta-arhundrade/