Kategoriarkiv: Energi

Lågenergilampor

Ännu en artikel om forskningsstudier som visar att lågenergilampor avger cancerogena ämnen bara av att vara tända och att de därför inte bör användas i närheten av människor. De behöver alltså inte gå sönder för att vara farliga, vilket tidigare har utpekats som deras enda problem.

Själva har vi redan bytt ut en stor del av våra lågenergilampor inne i vårt hem mot gamla hederliga glödlampor som faktiskt fortfarande går att köpa. Upp till 40W finns på vanliga lampaffärer och över 40W går att köpa om man söker på nätet efter glödlampor för industriellt bruk. Att vanliga glödlampor avger mer energi i form av värme gör inte heller så mycket då de används i hemmet eftersom den energin går till att värma upp huset.

http://www.telegraph.co.uk/health/8462626/Energy-saving-light-bulbs-contain-cancer-causing-chemicals.html?fb

Trots svaga bevis för människoskapad växthuseffekt föreslår IPCC extremt kostsamma och miljöfarliga åtgärder

Här är en bra artikel på NewsVoice om hur det verkar som att IPCC allt mer kommer att börja rekommendera ”geoengineering” (översätts ungefär till ”planetär ingenjörskonst”)för att påverka klimatet.

http://newsvoice.se/2013/09/25/allt-mer-uppenbart-geoengineering-och-chemtrails-finns-pa-den-overstatliga-agendan/

I artikeln på NewsVoice finns en länk till en artikel Aftonbladet där det beskrivs hur denna geoengineering ska gå till. Se även faktarutan i
Aftonbladets artikel.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17537515.ab

Det tokiga är att denna hela denna process med geoengineering, som innebär stora miljömässiga risker, tillsammans med olika skatter för växthusgaser, som kommer att bli oerhört betungande för vanligt folks ekonomi, ska dras igång trots att allt mer faktiskt börjar tyda på att teorierna om en människoskapad växthuseffekt är felaktiga.

Saken är nämligen den att koldioxidnivåerna historiskt väldigt ofta har varit mycket högre än de är idag. Idag ligger koldioxiden på ungefär 400 ppm, väldigt ofta har den historiskt legat på 1000-1500 ppm. Ibland har koldioxidnivåerna till och med varit upp till 15 ggr högre än dagens nivåer. Allt detta utan att någon katastrofal temperaturökning har dragit igång. Det har varit både högre och lägre temperaturer än idag trots mycket högre koldioxidnivåer. Det mesta verkar tyda på att koldioxidennivåerna i sig inte påverkar temperaturen.

Sedan har vi ju även det faktum att temperaturen i motsats till IPCC:s förutsägelser de senaste 15 åren har minskat trots en stadig ökning av koldioxidnivåerna.

Här är två länkar till blogginlägg där jag nyligen har skrivit om detta:

http://tobiaslindberg.se/2013/09/09/ar-manniskoskapad-vaxthuseffekt/

http://tobiaslindberg.se/2013/09/09/jorden-pa-vag-mot-nedkylning/

Antagligen är det så att människans aktivitet här på jorden kan påverka koldioxidnivåerna i atmosfären, men det finns väldigt lite som tyder på att koldioxidens koncentration påverkar jordens temperatur i någon betydande utsträckning.

Istället för att skänka bort ännu mer av våra pengar och resurser till de redan snuskigt rika energi-, olje- och storbolagen och till de människor som kontrollerar vad alla skattepengar för växthusgasutsläpp går till, så borde vi använda dessa till att stoppa de verkliga miljöproblemen som vår värld lider av, men som, talande nog, inga stora organisationer driver enorma kostsamma propagandakampanjer för att stoppa.

Dessa verkliga miljöproblem är många och av väldigt skiftande karaktär, men kan exemplifieras av förbränningspartiklar från fordonstrafik och industri, kemikalier från utsläpp och läckage från hushåll och industri, konstgödsel och bekämpningsmedel från jordbruket, läkemedelsrester som hamnar i naturen, antbiotikatesistens, strålning från kärnkraft och kärnvapen, elektromagnetisk strålning från trådlös teknik, spridning av GMO i naturen, överfiskning, utrotning av djur- och växtarter, skogsskövling, utarmning av jordbruksmarken genom kemikalieanvändning och stormaskinbruk samt ökenutbredning genom skogsskövling, avskjutning av de vilda betesdjuren och deras rovdjur, följt av felaktigt betesbruk på den boskap som ersätter de vilda betesdjuren.

Visst finns det människor, organisationer och myndigheter som varnar för och försöker stoppa dessa verkliga miljöproblem, men dessa kampanjer är inte på långa vägar lika påkostade och propagandaartade som de som försöker övertyga oss om att vi står inför en katastrof om vi inte minskar utsläppen av koldioxid.

Väldigt talande är också att inga eller väldigt få storbolag, världskändisar eller världspolitiker driver kampanjer för att stoppa några av de verkliga miljöproblem som jag har beskrivit här. Anledningen till detta är att det inte ger dem några pengar. Tvärtom skulle det leda till att de förlorade pengar. Det enda kampanjer dessa är villiga att driva är dessa kejsarens kläder-kampanjer som inte kommer att leda till annat än att göra dem rikare och oss fattigare.

Kall fusion på väg att bli verklighet?

Kall fusion – säker och nästan gratis energi – kan det äntligen vara på väg att bli verklighet?

Detta låter verkligen fantastiskt och skulle om det är sant på kort tid förändra världen i grunden.

En italiensk forskare vid namn Andrea Rossi har utvecklat ett apparat som heter E-Cat (Energy Catalyzer) som enligt beskrivningen utför en exotermisk reaktion mellan nickel och väte med produktionen av koppar och värme som resultat. Denna värme kan sedan driva en turbin som producerar elektricitet. Extern energi används för att värma upp väte till en antändningstemperatur varpå en katalysator gör att vätet på något sätt penetrerar nicklet som då omvandlas till koppar.

Andrea Rossi kallar av någon anledning denna teknik för Low-Energy Nuclear Reactionk (LENR), men det verkar vara samma sak som kall fusion.

Med denna E-cat-teknik skulle det gå att bygga små självständiga elkraftverk, små nog att driva en bil eller ett hus, eller om man kopplar samman flera stycken, stora nog att driva lastbilar, fartyg och kontorskomplex.

Detta skulle i ett slag göra olja helt onödigt i energihänseende, kraftverk av alla slag och till och med elnäten skulle bli obsoleta. Världens maktbalans och ekonomi skulle utsättas för enorma förändringar.

Allt detta går det att läsa om i denna artikel i Network World från 2011, skriven av Mark Gibbs:

http://www.networkworld.com/columnists/2011/101411-backspin-251983.html?mm_ref=http%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fsites%2Fmarkgibbs%2F2013%2F05%2F20%2Ffinally-independent-testing-of-rossis-e-cat-cold-fusion-device-maybe-the-world-will-change-after-all%2F

Skulle allt detta vara sant utgör detta såklart ett stort hot mot flera av världens mäktigaste intressen. Sabotage och mord för att stoppa utvecklingen skulle kunna bli en följd.

Under lång tid har många varit väldigt skeptiska till Andrea Rossis och hans samarbetspartners påståenden. Det har sagts både att kall fusion är en omöjlighet och att Andrea Rossi är en bedragare.

I maj 2013 gjordes dock en första större oberoende test av ett forskarlag sammansatt av erkända auktoriteter på området. Detta beskrivs i denna artikel från Forbes, även den skriven av Mark Gibbs:

http://www.forbes.com/sites/markgibbs/2013/05/20/finally-independent-testing-of-rossis-e-cat-cold-fusion-device-maybe-the-world-will-change-after-all/?view=pc

Det beskrivs i artikeln att det fortfarande finns många frågetecken runt hur tekniken egentligen fungerar, kanske kan det vara så att uppfinnarna själva inte riktigt förstår fysiken bakom, och det är fortfarande många forskare som är skeptiska, men enligt rapporten från det oberoende forskarlaget så utvecklade apparaten energi, mycket energi, och det innebär alltså att det än så länge finns hopp om att tekniken faktiskt fungerar.

Det ska bli väldigt spännande att fortsätta följa Andrea Rossi och utvecklingen av hans E-cat-system.

Läskig utveckling i Fukushima

Det stora problemet vid Fukushima i dagsläget är att ungefär 1500 använda bränslestavar finns i en kylbassäng i reaktor nr 4 med en sammanlagd energi motsvarande ungefär 14.000 Hiroshima-bomber.

Denna förvaring är väldigt osäker eftersom marken under reaktor nr 4 och bassängen är försvagad av allt vatten. Risken är stor att bassängen spricker så att vattnet rinner ur den. Därför ska dessa bränslestavar transporteras bort med början i november 2013. Försvinner vattnet eller om något går fel under transportarbetet så kan en kedjereaktion sätta igång bland de använda bränslestavarna. Skulle det hända så blir följderna katastrofala med en kärnkraftsolycka många gånger värre än än det som hände i Fukushima 2011 eller i Tjernobyl 1986.

Läs mer om detta här:

http://www.businessinsider.com/fukushima-radiation-hiroshima-atom-bomb-2013-8