Kategoriarkiv: Ekonomi

Storbankerna styr genom mord och krig

Här är ett mycket bra filmklipp som berättar hur i princip alla krig de senaste 240 åren, sedan den amerikanska revolutionen till idag, har startats av de mäktiga intressegrupper som äger de stora privata internationella bankerna. Dessa intressegrupper är samma personer och familjer som styr och kontrollerar världen.

De ledare som går emot storbankernas intressen och försöker införa statliga räntefria pengar (eller går emot petrodollar-systemet) blir mördade eller så blir det land som försöker bryta sig ur storbankernas system attackerat och krossat av övriga länder som storbankerna kontrollerar varpå ledarna i det upproriska landet byts ut till de som accepterar storbankernas FIAT-pengar som bygger på ränta som går till storbankerna.

I USA har tre presidenter mördats på grund av att de försökte införa statliga räntefria pengar och en fjärde överlevde ett mordförsök räddad av slumpen. Kändast av dessa är John F Kennedy som sex månader innan han fick huvudet bortskjutet började införa statliga räntefria pengar.

Länder som har gått emot storbankernas intressen är bland annat Tyskland under 30-talet och på i mer modern tid Irak och Libyen. Alla vet vad som hände med dessa länder. Nu idag sker antagligen samma sak i Syrien och snart kanske det drar igång mot Iran som storbankerna har velat krossa i årtionden.

Filmklippet är 40 minuter långt och fyllt med viktig fakta som presenteras på ett lättbegripligt sätt. Ett måste att se! Lägg 40 minuter på detta och du får mycket mer kunskap om hur världen fungerar än vad du får på en universitetsutbildning.

http://youtu.be/D0iCwn8rxck

Trots svaga bevis för människoskapad växthuseffekt föreslår IPCC extremt kostsamma och miljöfarliga åtgärder

Här är en bra artikel på NewsVoice om hur det verkar som att IPCC allt mer kommer att börja rekommendera ”geoengineering” (översätts ungefär till ”planetär ingenjörskonst”)för att påverka klimatet.

http://newsvoice.se/2013/09/25/allt-mer-uppenbart-geoengineering-och-chemtrails-finns-pa-den-overstatliga-agendan/

I artikeln på NewsVoice finns en länk till en artikel Aftonbladet där det beskrivs hur denna geoengineering ska gå till. Se även faktarutan i
Aftonbladets artikel.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17537515.ab

Det tokiga är att denna hela denna process med geoengineering, som innebär stora miljömässiga risker, tillsammans med olika skatter för växthusgaser, som kommer att bli oerhört betungande för vanligt folks ekonomi, ska dras igång trots att allt mer faktiskt börjar tyda på att teorierna om en människoskapad växthuseffekt är felaktiga.

Saken är nämligen den att koldioxidnivåerna historiskt väldigt ofta har varit mycket högre än de är idag. Idag ligger koldioxiden på ungefär 400 ppm, väldigt ofta har den historiskt legat på 1000-1500 ppm. Ibland har koldioxidnivåerna till och med varit upp till 15 ggr högre än dagens nivåer. Allt detta utan att någon katastrofal temperaturökning har dragit igång. Det har varit både högre och lägre temperaturer än idag trots mycket högre koldioxidnivåer. Det mesta verkar tyda på att koldioxidennivåerna i sig inte påverkar temperaturen.

Sedan har vi ju även det faktum att temperaturen i motsats till IPCC:s förutsägelser de senaste 15 åren har minskat trots en stadig ökning av koldioxidnivåerna.

Här är två länkar till blogginlägg där jag nyligen har skrivit om detta:

http://tobiaslindberg.se/2013/09/09/ar-manniskoskapad-vaxthuseffekt/

http://tobiaslindberg.se/2013/09/09/jorden-pa-vag-mot-nedkylning/

Antagligen är det så att människans aktivitet här på jorden kan påverka koldioxidnivåerna i atmosfären, men det finns väldigt lite som tyder på att koldioxidens koncentration påverkar jordens temperatur i någon betydande utsträckning.

Istället för att skänka bort ännu mer av våra pengar och resurser till de redan snuskigt rika energi-, olje- och storbolagen och till de människor som kontrollerar vad alla skattepengar för växthusgasutsläpp går till, så borde vi använda dessa till att stoppa de verkliga miljöproblemen som vår värld lider av, men som, talande nog, inga stora organisationer driver enorma kostsamma propagandakampanjer för att stoppa.

Dessa verkliga miljöproblem är många och av väldigt skiftande karaktär, men kan exemplifieras av förbränningspartiklar från fordonstrafik och industri, kemikalier från utsläpp och läckage från hushåll och industri, konstgödsel och bekämpningsmedel från jordbruket, läkemedelsrester som hamnar i naturen, antbiotikatesistens, strålning från kärnkraft och kärnvapen, elektromagnetisk strålning från trådlös teknik, spridning av GMO i naturen, överfiskning, utrotning av djur- och växtarter, skogsskövling, utarmning av jordbruksmarken genom kemikalieanvändning och stormaskinbruk samt ökenutbredning genom skogsskövling, avskjutning av de vilda betesdjuren och deras rovdjur, följt av felaktigt betesbruk på den boskap som ersätter de vilda betesdjuren.

Visst finns det människor, organisationer och myndigheter som varnar för och försöker stoppa dessa verkliga miljöproblem, men dessa kampanjer är inte på långa vägar lika påkostade och propagandaartade som de som försöker övertyga oss om att vi står inför en katastrof om vi inte minskar utsläppen av koldioxid.

Väldigt talande är också att inga eller väldigt få storbolag, världskändisar eller världspolitiker driver kampanjer för att stoppa några av de verkliga miljöproblem som jag har beskrivit här. Anledningen till detta är att det inte ger dem några pengar. Tvärtom skulle det leda till att de förlorade pengar. Det enda kampanjer dessa är villiga att driva är dessa kejsarens kläder-kampanjer som inte kommer att leda till annat än att göra dem rikare och oss fattigare.