Kategoriarkiv: Ebola

Ebola – Rädsla, lögner och bevisen

”I stort sett allt vi har fått höra om ebola sedan början av utbrottet i Västafrika har varit fel. Hur viruset sprids, inkubationstiden, hur länge viruset överlever på ytor och till och med de tillgängliga behandlingsmetoderna har alla blivit systematiskt felrapporterade. Detta är ett extremt påstående och extrema påståenden måste kunna bevisas, så låt oss titta på bevisen.”

Så börjar StormCloudsGathering’s senaste utmärkta filmklipp om ebola som heter ”Ebola – Fear, Lies and the Evidence” och som jag rekommenderar alla att se. Jag har själv skrivit om mycket av det som de tar upp i detta filmklipp, men de illustrerar och bevisar allt på ett otroligt mycket bättre och mer professionellt sätt med hänvisningar till forskningen för allt de säger.

Överenskommelse att inte rapportera om ebola

Text: Tobias Lindberg

En Forbes-artikel avslöjar överenskommelse mellan de större nyhetsorganisationerna och de amerikanska myndigheterna att inte rapportera om ebola.

media-goverment-001Reportrar gör ibland misstag. I en artikel i den ansedda tidningen Forbes avslöjade farmakologen David Kroll det uppseendeväckande faktumet att Associated Press (AP) och andra nyhetsorganisationer har en överenskommelse med de amerikanska hälsovårdsmyndigheterna, antagligen Centers for Disease Control and Prevention (CDC), att inte rapportera om misstänkta fall av ebola innan det finns ett positivt RNA-test som bekräftar att det verkligen är ebola det handlar om.

Fem timmar senare insåg någon på Forbes vad som hade avslöjats i artikeln och det sista stycket i artikeln, det som innehöll avslöjandet, togs helt sonika bort. Uppmärksamma personer hade dock redan snappat upp vad som hade avslöjats, orginalartikeln fanns redan sparat på internetarkivet på The Wayback Machine och alternativa medier hade börjat skriva om det. Därför lade Forbes vid något tillfälle de kommande dagarna till en korrektion, som man kan se i den version av artikeln som ligger upp på nätet idag, där David Kroll påstod att han hade missuppfattat detta och att det inte förelåg någon sådan överenskommelse.

Här nedanför kan ni se en bild där slutet av orginalartikeln (t.v.) med avslöjandet av samarbetet jämförs med den nuvarande versionen (t.h.) med förnekandet av samarbetet.

forbes-003

Här kan nedanför ni själva jämföra de olika versionerna av artikeln genom att följa länkarna. Orginalartikeln med avslöjandet, den andra versionen där avslöjandet hade tagits bort och den slutliga versionen med förnekandet av samarbetet.

Än en gång kan vi bara vara tacksamma för att det finns så många uppmärksamma människor där ute och internetverktyg som The Wayback Machine att tillgå så att försök till mörkläggning av fakta kan avslöjas.

Vad gäller att David Kroll skulle ha missuppfattat det han skrev i orginalartikeln så är det helt enkelt inte trovärdigt. Något sådant missuppfattar man inte. Man kan se i orginalartikeln att David Kroll känner sig tvungen att förklara varför han ändå rapporterar om ett misstänkt ebolafall, trots att det föreligger en överenskommelsen om att hålla tyst, eftersom det gäller ett misstänkt fall av ebola i hans område på den universitetsinstitution där han är arbetar. Han kände sig involverad helt enkelt. Förnekandet är sålunda en uppenbar lögn i ett försök att förneka det faktum att Forbes liksom övriga stora mediaorganisationer verkar mer angelägna att vara myndigheterna till lags än att rapportera om verkligheten för sina läsare/tittare.

Det finns flera trovärdiga källor som den senaste tiden har uppgivit att det verkar som om de amerikanska myndigheterna och de stora medierna mörkar den verkliga situationen vad gäller ebola i USA. Två av dessa är James Lawrenzi, en läkare som är chef för flera kliniker i Missouri, och Zach Taylor, en pensionerad gränspolisveteran, som båda uppger att människor med ebolaliknande symptom i hemlighet blir bortförda av agenter iförda skyddsutrustning och att det i efterhand inte går att finna några uppgifter om det som inträffat.

Vidare har Mike Adams vid Natural News i avsnitt 18 av sin gratiskurs om pandemisk beredskap rapporterat om hur plötsligt rapporterandet om ebola nästan helt upphörde i USA och hur uppenbart det är när reportrar över hela landet ibland glömmer bort sig och är på väg att säga ordet ”ebola”, varpå de avbryter sig mitt i ordet för att sedan säga något helt annat.

En berättigad fråga med anledning av detta är om något liknande även pågår i Europa? Även här var det liksom i USA väldigt mycket rapportering om ebola tidigare, men så plötsligt för en två veckor sedan ungefär så avtog rapporterandet plötsligt nästan helt. Det är väldigt underligt.

Det mesta som står i denna text kommer från en artikel av Paul Joseph Watson på Infowars.

____________________________

Källor för denna artikel

Orginalartikeln med avslöjandet av samarbetet som den finns sparad på The Wayback Machine:

http://web.archive.org/web/20141103033442/http://www.forbes.com/sites/davidkroll/2014/11/02/potential-ebola-patient-being-tested-at-duke-results-monday-morning/

Versionen fem timmar senare där avslöjandet hade tagits bort som den finns sparad på The Wayback Machine:

http://wayback.archive.org/web/20141106163815/http://www.forbes.com/sites/davidkroll/2014/11/02/potential-ebola-patient-being-tested-at-duke-results-monday-morning/2/

Den nuvarande artikeln med förnekandet av ett samarbete som den ser ut på Forbes sida idag:

http://www.forbes.com/sites/davidkroll/2014/11/02/potential-ebola-patient-being-tested-at-duke-results-monday-morning/2/

http://www.infowars.com/medical-professional-health-authorities-covering-up-ebola-cases-in-u-s/

http://www.infowars.com/former-border-patrol-agent-cdc-disappearing-potential-ebola-victims/

http://www.biodefense.com/Pandemic-Preparedness-Episode-18.html

http://www.infowars.com/media-agrees-not-to-report-on-suspected-ebola-cases-in-u-s/

Förberedelser för ebola i Skövde

ambulans-600pxl-001I Skövde har sjukhuset länge förberett för att kunna vårda människor smittade med ebola. Tidigare har personal och lokaler förberetts [1] och nu här om dagen en specialambulans [2].

Några synpunkter och frågetecken angående detta.

– Tråkigt är att vården fortsätter att lika tvärsäkert påstå att ebola bara kan smitta vid direktkontakt med kroppsvätskor. [3] [4]

– Om det ligger något i misstankarna som många forskare har om ebola, att det kan smitta via små aerosoler (droppar) via luften ungefär som influensa, så är utrustningen som personalen i Skövde har på bilderna otillräcklig. [3] [4]

– På vilket sätt skiljer sig specialambulansen i Skövde från vanliga ambulanser som skulle göra den säkrare?

– Är denna beredskapshöjning i Skövde speciell för Sverige eller pågår det i hela Sverige? Är tanken att ebolasmittade som Sverige tar emot ska vårdas i Skövde?

[1] http://www.skaraborgslanstidning.se/artikel/140745/skaraborgs-sjukhus-forberett-for-ebola

[2] http://kortanyheter.se/2014/ambulansen-redo-for-ebola/

[3] http://tobiaslindberg.se/2014/11/01/ebola-sprids-ungefar-som-influensa/

[4] http://tobiaslindberg.se/2014/10/31/farligt-att-forringa-ebola/

Elitens avfolkningsagenda

georgia_guidestones_depopulation-640pxl-002

Georgia guidestones

Pål Bergström skrev nyligen en bra text om det olustiga faktumet att många mäktiga och inflytelserika personer i vår värld, som Henry Kissinger, John P. Holdren, Ted Turner och Bill Gates, ser jordens befolkningsmängd som ett allvarligt hot och att flera av dessa har gjort skrämmande uttalanden och är med i olika mer eller mindre hemliga organisationer där beslutsfattare träffas utanför folkets insyn. [1]

Helt korrekt förklarar Pål Bergström att det faktiskt inte är jordens befolkningsmängd som är problemet, utan att det är sättet vi lever på som är ett problem. Fortsätter vi att förgifta vår värld med miljöfarliga kemikalier, att utarma våra jordbruksjordar med industrijordbruk, bekämpningsmedel och konstgödsel eller att bruka naturen på ett sätt som orsakar massutdöende av växt- och djurarter så kommer det ofrånkomligt att leda till katastrof inom en inte allt för avlägsen framtid. Om vi däremot ändrar vårt sätt att leva så är inte ens en befolkningsmängd på knappt 10 miljarder människor, som jordens befolkning beräknas ligga på år 2065 innan den därefter börjar minska [2]. Andra källor säger att jordens befolkning kommer att börja minska redan vid år 2050 ungefär [3] [4] [5].

När allt detta sägs, om hur människan hotar naturen, så är det viktigt att nämna att de påstådda människoskapade klimatförändringar, som de flesta idag tror är det stora problemet, inte är ett verkligt problem, utan en storskalig och finurlig svindel skapad och pådriven av mäktiga intressen för att de ska kunna tjäna mer pengar och lägga under sig mer makt [6] [7]. De verkliga problemen är de jag nämnde, förgiftning av miljön, utarmning av jordbruksmark och utdöendet av arter.

En person som Pål Bergström glömde att nämna bland alla de han räknade upp i sin text var Dr. Eric Pianka, en framträdande biologiprofessor som är ökänd för att i ett tal 2006 inför en fullsatt publik av forskare ha förklarade att lösningen på befolkningsproblemet var en decimering av jordens befolkning med 90% genom en luftburen variant av ebola. För detta uttalande fick han motbjudande nog stående ovationer av åhörarna, vilket visar hur rubbade många forskare verkligen är, och påhälsning av FBI som utredde honom för hans kusliga uttalanden då han faktiskt arbetade med att ta fram ebolavacciner, vilket visar att det han sa faktiskt var extremt. [8] [9]

Här i en intervju med Dr. Eric Piankas där han ifrågasätts för sina uttalanden så kan man trots hans förnekanden till många av dem ändå tydligt se hur hans attityd till mänskligheten lyser igenom.

 

Källor för denna text:

[1] http://www.palbergstrom.com/ar-avfolkning-en-drivande-politisk-ide/

[2] IIASA har visat att jordens befolkningsmängd kommer att öka till ungefär 9 miljarder någon gång 2060-2070 på grund av ökad medellivslängd, varpå den sedan kommer att börja minska på grund av de låga födseltalen. Faktum är att det redan idag föds för få barn på jorden och denna negativa utveckling förutspås fortsätta. Den kommande befolkningsutvecklingen i världen går att läsa om i denna utmärkta artikelserie i Der Spiegel:.
http://www.spiegel.de/international/world/the-great-contraction-experts-predict-global-population-will-plateau-a-795479.html

[3] http://m.sim.sagepub.com/content/89/2/192.abstract

[4] http://m.pop.org/content/facts-of-global-depopulation-1518

[5] http://www.examiner.com/list/will-world-population-decrease-to-6-2-billion-by-2050

[6] http://www.naturalnews.com/041981_global_warming_computer_models_cooling.html

[7] http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/10294082/Global-warming-No-actually-were-cooling-claim-scientists.html

[8] http://newsweekly.com.au/article.php?id=2439

[9] https://www.lifesitenews.com/news/fbi-interested-in-texas-doomsday-ecologist-who-said-ebola-the-solution-to-h

CDC ändrar information om ebola

Ännu en gång ertappas Centers for Disease Control and Prevention (CDC) med att ändra information som de anser vara känslig efter att de upptäckt att folk kan lägga ihop ett plus ett. cdc-001Tidigare har information om att cancerviruset SV40 spreds till miljontals människor över hela världen genom poliovaccinerna på 50- och 60-talen tagits bort. Nu i dagarna så var det dags att ta bort information igen, denna gång rörande ebola.

Den 25 oktober lade någon på CDC upp någorlunda korrekt information i en PDF om ebola som bekräftade att ebola spreds genom droppar på ungefär samma sätt som influensa, vilket man kan se om man jämför informationen i den PDF:en om ebola med information på CDC:s webbplats där de beskriver hur influensa sprids. Utöver att den spreds ungefär som influensa så nämndes även att avståndet som ebola kunde spridas med droppar genom luften var ungefär 1 meter (3 fot). Sedan uppdaterade någon på CDC denna PDF den 1 november med informationen att avståndet som ebola kunde spridas med droppar genom luften var 2 meter (6 fot). Allt detta skrev jag om den 1 november i texten Ebola sprids ungefär som influensa.

Sedan när alternativa medier under dagen den 1 november uppmärksammade och började sprida denna information så togs PDF:en plötsligt bort den 2 november och ersattes med ny PDF med helt annan information, där allt om att ebola kunde spridas upp till 2 meter via droppar från hostningar och nysningar var borttaget. Istället poängterades att det inte finns några bevis för att ebola kan spridas via hostningar eller nysningar, vilket såklart är en ren lögn eftersom det har bevisats av forskning både att små aerosoler kan sprida ebola och att både hostningar och nysningar kan sprida så små aerosoler, vilket jag påpekar i min text från den 1 november som jag har länkat till här ovanför.

Hade det inte varit för att vissa personer regelbundet sparar ned information för den skull att myndigheter plötsligt bestämmer sig för att korrigera sanningen eller verktyg som webarkivet på The Wayback Machine så hade denna information om hur lätt ebola faktiskt sprids varit borta för alltid. Så tack för The Wayback Machine!

infections-spread-by-air-or-droplets-web.archive.org-www.cdc.gov-vhf-ebola-pdf-infections-spread-by-air-or-dropletsHär till höger kan ni själva se hur de olika versionerna av PDF:en såg ut genom att gå in på The Wayback Machine och titta på de olika arkiveringarna av sidan den 25 oktober, den 1 november respektive den 2 november.

Jag lägger här under upp både länkar och skärmdumpar av de olika versionerna av PDF:en. Skärmdumparna är med för den möjligheten att sidorna på The Wayback Machine inte fungerar eller om arkiveringarna skulle försvinna.

Här är bilderna av den första versionen av PDF:en från den 25 oktober med informationen att ebola sprids med droppar 1 meter genom luften kan ni se här:

infections-spread-by-air-or-droplets-20141025042855infections-spread-by-air-or-droplets-20141025042855-small

Här är bilderna av den andra versionen av PDF:en från den 1 november med informationen att ebola sprids med droppar 2 meter genom luften kan ni se här:

infections-spread-by-air-or-droplets-20141101074223infections-spread-by-air-or-droplets-20141101074223-small

Här är bilderna av den tredje versionen av PDF:en från den 2 november, vilket är den befintliga versionen som finns uppe idag, där allt om att ebola kan spridas med droppar från nysningar och hostningar genom luften är borttaget:

infections-spread-by-air-or-droplets-20141102132553infections-spread-by-air-or-droplets-20141102132553-small

Ebola sprids ungefär som influensa

Enligt de amerikanska Centers for Disease Control and Preventions (CDC) egna informationsmaterial så sprids ebola i stort sett på samma sätt som influensa.

Influensavirus sprids enligt de flesta experter upp till två meter genom de droppar som skapas då människor med influensa hostar, nyser eller talar och som sedan hamnar i munnen, i näsan eller andas in i lungorna av de som befinner sig nära. Detta går att läsa här i CDC:s egen fakta om influensa:

http://www.cdc.gov/flu/about/disease/spread.htm?mobile=nocontent

Och här i detta faktablad kan man se hur CDC den 1 november 2014 säger att ebola sprids upp till två meter genom de droppar som skapas då sjuka människor hostar eller nyser och som sedan hamnar i munnen, näsan eller ögonen på personer som befinner sig nära:

http://web.archive.org/web/20141101074223/http://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/infections-spread-by-air-or-droplets.pdf

Alltså nästan exakt likadana beskrivningar av hur dessa två olika slag av virus sprids.

Lägg till det faktum att denna forskarrapport förklarar att ebolaviruset eventuellt sprids lättare i kallare klimat än i varma och har en stabilitet i aerosoler jämförbart med Influensa A och sprids lättare i kalla klimat än i varma:

”However, aerosol transmission is thought to be possible and may occur in conditions of lower temperature and humidity which may not have been factors in outbreaks in warmer climates.”

”Filoviruses […] have stability in aerosol form comparable to other lipid containing viruses such as influenza A virus …”

http://www.mdpi.com/1999-4915/4/10/2115/pdf

Lägg också till det faktum att en nobelpristagare i medicin nyligen förklarade att fakta inte stödjer myndigheternas påståenden om att ebola bara kan smitta om en person uppvisar symptom:

http://bit.ly/1xALVbe

Att förneka fakta har faktiskt aldrig hjälpt någon enda människa, medan korrekt fakta alltid brukar vara bra.

Det är också talande att myndigheter som CDC, som tills nyligen helt förnekade att ebola kunde spridas på annat sätt än genom direkt kontakt med en smittad person eller kroppsvätskor från en smittad person, för någon vecka sedan plötsligt erkände att ebola kunde spridas upp till en meter via droppar och nu här om dagen ändrade detta till att ebola kan spridas upp till två meter via droppar.

När man hör sådant är det också viktigt att veta att droppar och aerosoler från människor som hostar och nyser kan spridas mycket längre än två meter, vilket beskrivs i denna artikel som i sin tur hänvisar till forskning och tester som har utförts och som visar att de som minst sprids 6 meter och kan hänga kvar i luften en lång stund:

http://www.infowars.com/cdc-says-ebola-droplets-can-only-travel-3-feet-but-mit-research-shows-sneezes-can-travel-up-to-20-feet/

Trots alla dessa fakta så kämpar myndigheterna febrilt med sitt ständiga mantra, som blir mer och mer ansträngt, om att ebola inte är luftburet. Det må vara en definitionsfråga om vad som räknas som luftburet, men om något sprids ungefär som influensa så är det väldigt smittsamt och de allra flesta ser det nog som mer eller mindre luftburet.

Lägger man ihop alla dessa fakta så ser man att mycket talar för att ebola kan spridas mycket lättare än vad de flesta människor tror, vilket gör det än viktigare att lära sig hur man på bästa sätt skyddar sig mot ebola och hur man förbereder sig för ett eventuellt utbrott. Hur man gör det förklaras utförligt i en gratiskurs om pandemisk beredskap på Biodefense.com.

Viktigt att veta är också att de vacciner, som nu håller på att tas fram i snabb takt, med största sannolikhet kommer att lanseras och prackas på en skrämd allmänhet, som inte vet hur de ska skydda sig på annat sätt än att blint lita på staten och läkemedelsbolagen, utan att först ha blivit testade för säkerhet eller effektivitet.

Att ta ett otestat experimentellt vaccin som riskerar att försämra hälsa och immunförsvar i ett läge när ett utbrott pågår och en god hälsa och ett starkt immunförsvar är avgörande kan vara mycket dumt. Jag rekommenderar alla att istället för att lita på vacciner redan nu börja bygga upp er hälsa och ert immunförsvar och förbereda er för att detta i värsta fall kan utvecklas till en pandemi.

Det mesta av det jag har skrivit i denna text finns med och förklaras mer ingående i följande två artiklar från Infowars där det också finns länkar med till källorna:

http://www.infowars.com/cdc-ebola-spreads-like-flu/

http://www.infowars.com/cdc-now-says-ebola-droplets-can-spread-six-feet-not-three/

Ebola – Total bluff eller får vi inte höra hur illa det är?

Antingen är allt eller det mesta som pågår gällande ebola, i västvärlden, men kanske även i Västafrika, en bluff eller så mörkas det om den verkliga spridningen. Antingen eller, det kan som jag ser det inte finnas några andra förklaringar.

Om allt var på riktigt, om det verkligen pågick ett stort ebolautbrott i Västafrika och om smittade människor rörde sig i samhället i USA Europa på det sätt som enskilda smittade individer ska ha gjort, och om vi fick höra hela sanningen, så borde antalet smittade, både i västvärlden och i Västafrika, vid det här laget vara större än det är nu.

Min misstanke är att situationen mörkas. Mycket talar för det. Myndigheters inköp av utrustning, bland annat en kvarts miljon skyddsdräkter till Texas här om dagen, och rapporter om att människor med misstänkt ebola förs iväg i hemlighet från gränsstationer och sjukhus pekar på att det är faktiskt är något som pågår, att det inte är en total bluff som vid svininfluensapåhittet, och eftersom situationen enligt medierna inte har urartat mer än den har, vilket den borde ha gjort om det pågick ett ebolautbrott av den storleken som det rapporteras om i Västafrika, så måste det vara så att sanningen undanhålls från oss.

Visst kan det vara så som vissa talar om, att det är något helt annat, något som liknar ebola, men som inte är lika farligt eller som på något sätt kan kontrolleras, vilket kanske skulle kunna förklara myndigheternas irrationella agerande och klantigheter vad gäller säkerheten.

Sedan finns det faktiskt en hel del som talar för att det utbrott som nu pågår i Västafrika och den den form av ebola som sprids där kan vara orsakat eller skapat av människor, då det bröt ut på flera platser samtidigt, då utbrottets epicentrum var just i de områden där USA har forskningscenter för vaccinforskning och då ebolautbrottet denna gång började i en helt annan del av Afrika än det brukar göra. Dessa omständigheter kan tyda på mänsklig inblandning och den kan ha varit ett misstag eller också något som gjordes med viljes. Kanske var det ett experiment som gick fel eller ett biovapen som någon beslutade att ta i bruk.

Ja, teorierna är många och frågorna är ännu fler. Vad tror ni?

Farligt att förringa ebola

Det är mycket farligt att försöka förringa allvarligheten av ebola på det sätt som den brittiska The Guardian gjorde i denna artikel från den 9 oktober http://bit.ly/1tpnX3r. Artikeln innehöll nämligen flera felaktigheter som nu sorgligt nog återupprepas och sprids vidare av andra. Bland annat här http://bit.ly/1taME3L.

Mycket av det som påstods artikeln i The Guardian om ebola var fel, men då jag inte hinner gå igenom allt så inriktar jag mig på de mest allvarliga felen som var påståendena om att ebola inte sprids så lätt, att symptomfria människor inte sprider ebola och att ebola inte är så dödligt.

För det första så är ebola antagligen mycket mer smittsamt än vad som erkänns i medierna idag. Här är fyra forskarrapporter som tyder på att ebola smittar lätt och att en del varianter av ebolaviruset är delvis luftburet.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1997182/

http://vet.sagepub.com/content/50/3/514.full

http://www.mdpi.com/1999-4915/4/10/2115/pdf

http://ispub.com/IJPRM/2/1/12768

Sedan finns även denna forskarrapport som visar att ebola har en stabilitet i aerosoler jämförbart med Influensa A och sprids lättare i kalla klimat än i varma. De exakta citaten i forskarrapporten lyder:

”However, aerosol transmission is thought to be possible and may occur in conditions of lower temperature and humidity which may not have been factors in outbreaks in warmer climates.”

”Filoviruses […] have stability in aerosol form comparable to other lipid containing viruses such as influenza A virus …”

http://www.mdpi.com/1999-4915/4/10/2115/pdf

För det andra har det nyligen framkommit att inkubationstiden för ebola innan symptom uppstår kan vara mycket längre än vad man tidigare har trott, i många fall upp till 42 dagar och ibland till och med ännu längre, vilket gör situationen mycket värre eftersom sjukdomen därmed kan spridas lättare och för att det krävs längre isolering innan man kan friskförklara en person. Här är det exakta citatet från WHO:

”Recent studies conducted in West Africa have demonstrated that 95% of confirmed cases have an incubation period in the range of 1 to 21 days; 98% have an incubation period that falls within the 1 to 42 day interval.”

http://www.who.int/mediacentre/news/ebola/14-october-2014/en/

För det tredje så är spridningen av ebola inte liten bara för att det finns andra sjukdomar som sprids lättare. Hur lätt en sjukdom sprids beskrivs med ett spridningsvärde, Basic Reproduktion Number (R0), och så länge det är 1 eller högre så sprids en sjukdom i princip vidare i all oändlighet. Först när man lyckas få ner R0 under 1 så minskar spridningen för att med tiden upphöra helt. Den form av ebola som nu sprids i Västafrika har ett R0 på ungefär 1,8, vilket innebär att knappt två nya personer blir smittade för varje person som redan är smittad. Det är väldigt illa eftersom det innebär att epidemin kommer att fortsätta spridas och antalet sjuka nästan fördubblas för varje ny infektionscykel, som påbörjas på nytt med ett par veckors mellanrum, så länge som man inte kan sakta ned R0 under 1.

För det fjärde så stämmer det inte att symptomfria människor inte kan sprida ebola, sanningen är att vi inte vet det säkert. Det är väl känt att smittspridning för många sjukdomar börjar innan den sjuke uppvisar symptom och flera framstående forskare, varav en nobelpristagare i medicin, säger att kunskapen om att ebola smittar innan symptom är oklar, vilket man kan läsa om här http://bit.ly/1xALVbe och här http://lat.ms/ZrRa1G.

För det femte så är ebola riktigt allvarligt om man får det och dödligheten är hög även om man får modern vård, vilket har bevisas av att flera av de som har vårdats på sjukhus i USA och Europa har dött. De som har blivit friska har dessutom i nästan samtliga fall fått blodtransfusioner med antikroppar som har renats fram från blodet från de som har överlevt ebola, något som västerländsk sjukvård inte kommer att kunna erbjuda samtliga om antalet smittade blir stort.

För det sjätte så stämmer inte det som påstås i artikeln, att dödligheten i det pågående ebolautbrottet i Västafrika ligger på 48%. Man kan inte räkna på det sättet. Dödstalen relativt till smittade är alltid lägre under pågående epidemier av den enkla anledningen att alla som idag är sjuka inte har hunnit dö ännu. Enligt WHO är andelen som dör i det pågående utbrottet lite drygt 70%.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1411100

Avslutningsvis så tror jag att det är viktigt att ha respekt för en så pass allvarlig sjukdom som ebola. Man måste ägna tid åt att lära och förbereda sig så att man kan möta detta hot, förslagsvis på det sätt som beskrivs av Mike Adams i hans gratiskurs om pandemisk beredskap på Biodenfense.com. Det går ut på att man bygger upp sin hälsa så gott det går, att man inte tar eventuella vacciner, eftersom de vacciner som kommer med säkerhet kommer att vara vacciner som inte har testats ordentligt, samt att man ser till att införskaffa sådant som skyddar en från att bli smittad och förnödenheter som kan behövas om situationen urartar. De som är insatta och förberedda drabbas inte lika lätt av panik.

http://www.biodefense.com/

Jag  förstår att många oroar sig för att information om att ebola är allvarligt och farligt kan skrämma människor rakt in i famnen på vaccinindustrin. Jag tror dock inte att det är en risk så länge människor får höra sanningen och får lära sig det som de behöver veta. Lyckas man med det så kommer människor att känna att de har en god chans att klara sig, att de har flera olika valalternativ och att de troligtvis har större chanser att överleva utan vaccinerna. Det sista man vill göra om saker och ting ställs på sin spets är att spruta in ett otestat experimentellt vaccin, fyllt med skadliga kemikalier och kroppsfrämmande cellrester, i sin kropp, något som troligtvis skulle försämra både hälsa och ditt immunförsvar just i det läge när det kan vara livsavgörande att båda dessa är så starka som det bara går.

Ebola kan spridas från symptomlösa människor

Ebola kan mycket väl spridas från symptomlösa människor säger nobelprisvinnaren i medicin 2011 Bruce Beutler.Det finns enligt honom inte några fakta som stödjer det ofta upprepade påståendet från WHO och myndigheter att bara människor med symptom kan sprida ebola.

Karantän och begränsningar i resandet är det som nämns som fungerande åtgärder.

Atikeln innehåller väldigt mycket intressant information!

Bland annat detta:

”“It may not be absolutely true that those without symptoms can’t transmit the disease, because we don’t have the numbers to back that up,” said Beutler, “It could be people develop significant viremia [where viruses enter the bloodstream and gain access to the rest of the body], and become able to transmit the disease before they have a fever, even. People may have said that without symptoms you can’t transmit Ebola. I’m not sure about that being 100 percent true. There’s a lot of variation with viruses.”

In fact, in a study published online in late September by the New England Journal of Medicine and backed by the World Health Organization, 3,343 confirmed and 667 probable cases of Ebola were analyzed, and nearly 13 percent of the time, those infected with Ebola exhibited no fever at all.”

http://www.nj.com/politics/index.ssf/2014/10/christies_quarantine_policy_attacked_by_aclu_cdc_and_even_the_un_is_embraced_by_2011_nobel_prize_win.html

Bra fakta om ebola

Här är en i huvudsak bra sammanställning med fakta om ebola.

Tillägg som måste nämnas eftersom denna sammanställning trots att den är bra ändå utelämnar en del viktig fakta eller innehåller några felaktiga fakta är:

– att det faktiskt är bevisat i flera forskningsrapporter att ebola kan spridas via luften i viss utsträckning, speciellt i kalla torra klimat, även utan att det behöver vara för att man får saliv, blod eller snor på sig från någon som hostar eller nyser. Ebola kan alltså smitta via små aerosoler som inte syns och som kan ”flyta” i luften kortare sträckor.

– att det faktiskt är fastslaget, bland annat av WHO, att det för en liten andel av de som smittas kan ta ända upp till 42 dagar eller till och med ännu längre än så innan symptom blir synliga.

– att (nästan) alla smittade som har behandlats i USA och Europa har fått transfusioner där antikroppar har renats fram från människor som har överlevt ebola. Detta nämns nästan aldrig av myndigheter och media. Om ebola utbryter på bred front i västvärlden så kommer dessa transfusioner av antikroppar inte gå att ge till den absoluta majoriteten, varför andelen smittade som vården lyckas rädda kommer att sjunka snabbt.

– att en lika trolig förklaring som den att det nuvarande utbrottet skulle ha startats av att människor har smittats av fladdermöss är att det nuvarande utbrottet har startats av att medicinska eller militära experiment med ebola eller ebolavaccin i Västafrika har gått fel eller att ebola har spridits av någon med flit.

http://www.nytimes.com/interactive/2014/07/31/world/africa/ebola-virus-outbreak-qa.html#outside-africa