Kategoriarkiv: Djurhållning

BBC förvränger om köttets effekt på miljön

Text: Tobias Lindberg 2014-09-05 Uppdaterad 2015-01-06

miljovanligt_kott_finns_detFör en tid sedan såg jag BBC-dokumentären ”Miljövänligt kött – finns det?” på SVT Play, där Michael Mosley åker runt och besöker olika köttproducenter, allt från högeffektiva och kallt rationella gigantiska spannmåls- och kraftfoderberoende djurfarmar som så kallade concentrated animal feeding operations (CAFO:s) till små ekologiska, naturliga och gräsbetesbaserade djurhållare, för att avgöra om det över huvud taget finns miljövänligt kött, vilken typ av kött som är bäst att äta och hur mycket kött vi egentligen bör äta.

http://www.svtplay.se/video/2268673/vetenskapens-varld/avsnitt-2-miljovanligt-kott-finns-det

Det allra första som måste sägas om denna dokumentär är vilket otroligt skräp den var och att den utgör ett mycket tydligt exempel på propaganda när det är som värst! Genom att förvränga och undanhålla avgörande fakta så formas ett högst motbjudande budskap. Enligt programmet så blir framtiden bäst om vi får vårt kött från högeffektiv djurhållning där djuren står instängda och matas av oss människor med hjälp av ett högteknologiskt fossil- och kemikalieberoende jordbruk kombinerat med att vi alla börjar äta mindre kött.

Att de landar i den här tokiga slutsatsen beror på att de förvränger och bortser från avgörande fakta. Här följer några exempel.

– De menade att gräsbetande djur producerar växthusgaser, framförallt metan, men vad tror de händer med allt världens gräs, örter, buskar och träd om inga djur betar dem? Jo, svaret är såklart att det förmultnar och samma mängd eller till och med mer växthusgaser och metan produceras i denna förmultningsprocess, då bakterier och andra mikroorganismer bryter ner allt ute i det fria istället för i betesdjurens mag- och tarmsystem.

– De menade att köttproduktionen idag tog upp 30% av världens mark och då denna fakta kombinerades med att de tidigare i programmet hade antytt att mark som idag används till köttproduktion skulle användas bättre om man istället odlade föda som vi människor kan äta direkt istället för att först ge maten till djuren så gav det ett budskap att vi utan köttproduktion skulle ha otroligt mycket mer mark tillgängligt för odling av vegetabilisk föda. Saken här är att de där 30% av jordens landyta som de pratar om som används till köttproduktion inte kan användas till annat än bete för boskap eftersom det utgörs av mark som det inte går att odla på. Så även om vi tog bort all köttproduktion från denna mark så skulle vi inte kunna odla något annat på den. Då skulle alla växter som finns där bara stå och förmultna och samma mängd växthusgaser eller mer skulle släppas ut till ingen nytta.

– De säger att vi äter dubbelt så mycket kött idag jämfört med för bara för 50 år sedan och antyder därmed att vi äter mer föda från djur än vad vi någonsin har gjort tidigare. Detta stämmer dock inte eftersom vi för 50 år sedan och även innan det åt stora mängder av animalisk föda fast då inte fräst i form av kött utan istället i form av mjölkprodukter och organkött. Det som har hänt sedan dess är att vi har minskat på konsumtionen av mjölkprodukter och organkött och istället ökat på konsumtionen av muskelkött. Vi har alltså inte plötsligt börjat äta mycket mer animalisk föda, utan bara ändrat vilken typ av produkt från djur som vi äter, vilket med lite lagom oärlighet och fokus på en detalj istället för på helheten enkelt går att förvränga till att en drastisk förändring har skett.

– De var enbart inriktade på de eventuellt negativa miljöeffekterna av utsläpp av växthusgaser och bortsåg nästan helt från alla andra negativa miljöeffekter som storskaligt maskindrivet fossilenergiberoende monokulturjordbruk och djurhållning medför. Att sådant medför utarmning av jordbruksmarken, kräver konstgödsel och bekämpningsmedel, hotar mångfalden, tillför fossila utsläpp till atmosfären och annat liknande höll de tyst om.

– De bortsåg helt från faktumet att det som är avgörande vad gäller utsläpp av växthusgaser är det som tillförs i det långa kretsloppet. Där pratar vi om det som tillförs i form av fossila utsläpp. Koldioxid, metan och andra växthusgaser som kommer från växterna via betesdjurens betande binds åter igen in i marken efter en kort tid i atmosfären och tillhör därför det korta kretsloppet. Dessa två kretslopp, det långa och det korta, är två helt olika saker. Så även om man tror på teorierna om att vi människor hotar jordens framtid genom en människopåverkad växthuseffekt, något jag för övrigt själv inte tror på, så har den tillfälliga tillförsel av växthusgaser som betesdjuren bidrar med ingenting med saken att göra.

Denna BBC-dokumentär finns tillgänglig på SVT fram till den 4 februari 2015 och efter det kommer den säkert att sändas på andra kanaler och finnas att se på nätet framöver och därför vill jag uppmana alla att inte slänga bort er dyrbara tid på den. Läs istället Jonas Wangstens utmärkta text ”Att äta rätt kött kan vara bra för klimatet”, det är mycket mer välanvänd tid. Ja, om man nu vill lära sig något alltså. Det man inte lär sig på en timme av BBC-dokumentärtittande lär man sig på mindre än 5 minuter om man läser Jonas Wangstens text.

http://www.expressen.se/debatt/att-ata-ratt-kott-kan-vara-bra-for-klimatet/

Att BBC, andra medier, politiker, myndigheter och NGO:er sprider en sådan propaganda som i denna BBC-dokumentär är självklart ett led i den massiva kampanj som pågår över hela världen för att undermedvetet inpränta i vanligt folk en känsla av upplevd knapphet och att vi människor är ett problem, vilket sedan när människor till slut tror att det är så kan användas av de som styr världen för att lägga under sig ännu mer makt och för att på sikt kunna centralisera makten under en framtida världsregering.

Som tur är så var professor Per Jensen i SVT-studion efter BBC-dokumentären och tillförde en liten del förnuft till galenskaperna och även om allt han sa inte var perfekt så var det ändå mycket bättre än det BBC hade kommit fram till.

————–

Här är en bra text av Dr. Mercola om köttets miljö- och hälsofördelar om djuren det kommer ifrån bara föds upp så som betande boskap ska, dvs på gräs, örter, blad, hö och ensilage.

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/03/23/how-grassfed-cows-could-save-the-planet.aspx

Bra kött – Dåligt kött

Det mesta av allt kött och annan animalisk föda som äts i västvärlden produceras på sätt som inte är bra för djuren, för människors hälsa eller för miljön. Om och om igen får vi se de hjärtskärande och skrämmande bilderna från den industriella djuruppfödningen, de bilder som vi alla har blivit så vana med att se fast än vi avskyr dem, men samtidigt är det så få som orkar göra något åt det. En del väljer av desperation att bli vegetarianer eller veganer på grund av vad de ser, men är det verkligen den enda lösningen på eländet? Naturligtvis finns det andra sätt än att sluta att äta kött som inbegriper naturligt levande och betande djur som trivs med sitt liv och som ger kött som är bra för hälsan och påverkar miljön positivt, men av någon anledning skrivs det väldigt sällan om det och det är mycket ovanligt att de positiva och värmande bilder som kommer från denna form av djurhållning syns på våra nyhetssändningar.

Text: Tobias Lindberg 2015-01-01. Uppdaterad 2015-05-06.

bra-kott-daligt-kott-001I ett mycket bra reportage där Infowars kritiserar den industriella djuruppfödningen så visas först en  gård som är en av USA:s största uppfödare av grisar som har en liten sjö med storleken av fyra stycken fotbollsplaner fylld med urin och avföring intill de gigantiska svinhusen. Kanske är det även blod i avföringssjön av färgen att döma, men det är inte bevisat. Svinhusen är väldigt stora och innehåller säkert tusen eller flera tusen grisar som bor precis så trångt som alla grisar inom den industriella djuruppfödningen gör, vilket innebär att de har väldigt små utrymmen per gris och när de grisar (får ungar) och diar hålls liggande i så små utrymmen att de inte ens kan vända sig om. När jag räknade antalet svinhus på denna enda gård som visserligen vad den största i USA så fick jag det till 17 stycken, men det var lite svårt att se exakt så det kanske kan vara plus eller minus något hus.

För att denna gårds sjö av avföring ska kunna renas så skjuts sörjan från denna sjö upp i luften med stora sprinklerkanoner med följden att små partiklar av antibiotikafylld avföring hela tiden bärs med vindarna vilket förstör och förpestar omgivande miljö och samhällen. För människorna i grannskapet innebär det att dessa partiklar fyllda av mikrober och antibiotikarester täcker allt i deras bostadsområden och att de inte ens kan låta barnen leka ute längre.

bra-kott-daligt-kott-002 bra-kott-daligt-kott-003 bra-kott-daligt-kott-004

Självklart är inte varje svingård inom den industriella djuruppfödningen lika stor som den vi såg i detta filmklipp, då denna gård var den största i USA, men trots att djuruppfödningsgårdarna generellt sett är lite eller till och med mycket mindre  än den gård vi såg här, i Sverige i sin tur generellt sett är ännu lite mindre än i USA, så är de svingårdar som står för den stora merparten av produktionen av det mesta av svinköttet som säljs i vanliga mataffärer både USA och Sverige fortfarande alldeles för stora.

Senare i Infowars filmklipp så visas även hur dålig den industriella uppfödningen av kycklingar, med kycklingar som lever inomhus på stora tomma golvytor så trångt packade att de knappt kan röra sig och tvingas vila och sova på det avföringsindränkta golvet som ger dem frätskador på fötter och buk. Precis som när det kommer till hur det allra mesta av det svinkött som säljs i vanliga affärer kommer från gårdar som har en produktion som är på tok för storskalig, så kommer det allra mesta av kycklingkött och även annat kött från djurgårdar som har en alldeles för stor djurproduktion för att det ska vara bra för djuren eller för miljön.

bra-kott-daligt-kott-006 bra-kott-daligt-kott-005

Det alla människor måste börja göra är att tänka på hur  det kött man äter är producerat, hur djuren det kommer från lever och hur denna produktion påverkar miljön. För att sluta att äta kött är ingenting jag vill rekommendera någon, då kött tvärt emot vad de flesta tror faktiskt är bra för hälsan och bra för miljön, förutsatt att det är producerat på rätt sätt. Det finns nämligen bättre alternativ att välja än det kött som utgör den stora merparten av det kött som finns i mataffärerna. Väljer man t.ex ekologiskt kött så är det i vart fall lite bättre än det konventionella köttet, även om det inte är helt bra varken för djuren, miljön eller vår hälsa. Ekologiskt eller KRAV-märkt kött – eller för den delen även vegetabilier med dessa märkningar – är på inget sätt så bra som det borde kunna vara. Det mesta av det som produceras ekologiskt eller som blir KRAV-märkt, både vad gäller animaliskt och vegetabiliskt, är också dåligt för miljön eftersom även detta produceras alltför storskaligt, med plöjning, konstbevattning, innefattar spannmål och liknande, även om detta självklart är bättre än den konventionella produktionen.

Vill man så går det dock att välja att bara äta kött som kommer från produktion där djuren lever och föds upp på ett sätt som är bra både får djuren och för miljön. Ett sätt som om det sköts rätt kan vara nära nog så naturligt och bra som man kan kräva för djuren och som gynnar miljön och bidrar till att matjordslagrets tjocklek ökar, att marken blir bördigare, att växt och djurlivet blir mer varierat och att vi får en trevligare levnadsmiljö där våra öppna landskap bevaras. Det jag talar om är gräsbeteskött. Vill man även inbegripa djur som inte betar så skulle man kunna kalla det för ”naturkött” eller något liknande, men oftast så säger man gräsbeteskött när man talar om djur som har fötts upp så nära som möjligt som man kan efterlikna hur de lever i naturen. Gräsbeteskött är dock den etablerade termen. Det finns dock ingenting som hindrar att man föder upp djur som inom konventionell och ekologisk produktion normalt lever på kraftfoder eller spannmål, som t.ex höns och grisar, på ett sätt som så gott det går liknar hur deras vilda motsvarigheter lever ute i naturen. Detta kan göras genom att använda sig av lantrasdjur och låta dem leva utomhus i skog och mark, gärna året runt om det går, i tillräckligt stora och flyttbara inhägnader och om det behövs stödutfodring så ska de bara få sådant som de äter naturligt som rötter, kvistar, blad, larver, maskar och sådant. För att producera larver och maskar för utfodring till höns och grisar finns väldigt bra fungerande system där man använder fluglarver och maskar som föds upp på betesdjurens avföring. Eftersom kött från jakt inte har någon negativ påverkan på miljön så länge det konsumeras lokalt och slipper transporteras så kan också gräsbeteskött eller ”naturkött” produceras utan någon negativ miljöeffekt. Den negativa effekt på miljön som den lilla dieselmängd som krävs för att samla in hö och ensilage till betesdjurens vinterfoder kompenseras med råge av de positiva miljöeffekter som betande djur ger.

En person som har blivit berömd för sitt sätt att föda upp djur är den amerikanske alternativt tänkande bonden Joel Salatin som driver gården Polyface Farm, gården med många ansikten, som har fått sitt namn för den stora variationen av djur och andra produkter. Till skillnad mot de flesta andra storbönder som satsar stort på en eller några få grödor eller djurslag så har Joel Salatin väldigt många olika djurslag och grödor på sin gård som genom sina olikheter kompletterar varandra på ett sätt som gör att summan blir större än de ingående delarna var för sig. Detta gör att Polyface Farm faktiskt producerar mer per hektar än vanliga konventionella gårdar trots att de använder väldigt lite maskiner, att de inte använder konstgödsel eller bekämpningsmedel och att de låter sina djur leva på ett sätt som låter dem få utlopp för sina naturliga behov och instinkter. Dessutom så gör sättet som markerna på Polyface Farm sköts med bete och utan plöjning att matjorden hela tiden byggs upp, blir bördigare och att matjordslagret blir djupare. Bilderna som följer här nedanför är alla från Polyface Farm.

bra-kott-daligt-kott-007 bra-kott-daligt-kott-008 bra-kott-daligt-kott-010 bra-kott-daligt-kott-011

bra-kott-daligt-kott-009 bra-kott-daligt-kott-012 bra-kott-daligt-kott-013

Bara för att måla upp några bra exempel som förhoppningsvis kan inspirera så ska jag nu nämna lite om hur vi själva gör med det kött och det övriga av den animaliska mat som vi i vår familj äter. Vi har fortfarande en bit kvar till att vara helt nöjda eftersom en del av det vi konsumerar i form av animalisk föda fortfarande kommer från det ekologiska kött som vi köper i vanliga mataffärer, men vi jobbar hela tiden på att vi ska bli ännu bättre och att andelen av sådant mindre bra kött och animalier ska minska.

Bilder från Östra Eketorps gård och dess djur.

Bilder från Östra Eketorps gård och dess djur.

Det mesta av det nötkött vi äter kommer från Östra Eketorps gård som driver Ekens styckeri och låter sina äkta gräsbetesdjur leva utomhus året runt så som de är skapta för att göra och mår bäst av. Här kan ni läsa om vad jag tidigare har skrivit om det kött vi har köpt in från Ekens styckeri. När man köper sitt kött där så får man om man vill även det fett och de ben som blir över från styckningen och detta gör vi oftast buljong och talg av.

Speltvete, Ölandsvete, Naken havre, Naket korn och en äldre sorts råg från första halvan av 1900-talet. Sammanlagt ca. 100 kg.

Speltvete, Ölandsvete, Naken havre, Naket korn och en äldre sorts råg från första halvan av 1900-talet. Sammanlagt ca. 100 kg.

Från Östra Eketorps gård köper vi även äldre och mer oförädlade spannmålssorter på 25-kilossäckar, då gården för utom uppfödning av äkta gräsbeteskött även sysslar med odling och förädling av historiska spannmålssorter och är en av åtta gårdarna som ingår Wästgötarnas ekonomiska förening. Normalt äter vi stenålderskost till vardags och då ingår varken spannmål eller mjölkprodukter, men varje vecka, oftast på lördagen, unnar vi oss sådant man kan göra av spannmål och mjölkprodukter.  Även om spannmål kanske inte är det bästa för vare sig hälsan eller miljön, eftersom det innehåller antinutrienter och för att det kräver plöjning, så är det ändå något vi i vår familj äter en del av eftersom vi tycker det är väldigt gott och då kan det vara bra att tänka på att det finns bättre och sämre spannmålssorter och bättre och sämre sätt att odla spannmålen på. De äldre och mindre förädlade spannmålssorterna ger inte lika mycket negativa hälsoeffekter som de högförädlade moderna motsvarigheterna man köper i den vanliga handeln. Köper man hel spannmål på säck och maler själv vid behov med egen kökskvarn så kan man ha många spannmålssorter hemma och en rätt stor mängd eftersom hel spannmål som förvaras på ett bra sätt har väldigt bra hållbarhet. Maler man dessutom spannmålen precis innan man använder den så blir mjölet mycket bättre för hälsan eftersom luftens syre inte har hunnit oxidera och förstöra det mesta av det som ändå är nyttigt i spannmålen. Inköp på säck och egen kökskvarn medger även att man kan ha ett eget lager för den skull någon kris skulle uppstå.

Inköp från Löpareskogens Gårdsmejeri i Hjo. Två stora Octavia på 2,4 kg styck, fyra stycken brie på 170 gram styck och 6 liter mjölk. Även två Julia på 200 gram styck införskaffades, men de finns ej med på bilden. Allt opastöriserat, ekologiskt och från äkta gräsbetesdjur.

Inköp från Löpareskogens Gårdsmejeri i Hjo. Två stora Octavia på 2,4 kg styck, fyra stycken brie på 170 gram styck och 6 liter mjölk. Även två Julia på 200 gram styck införskaffades, men de finns ej med på bilden. Allt opastöriserat, ekologiskt och från äkta gräsbetesdjur.

Rätt nyligen har vi hittat Löpareskogens gårdsmejeri i Hjo som säljer opastöriserad ost gjord från mjölk från gårdens egna äkta gräsbeteskor. Där har vi även köpt in opastöriserad mjölk. Vi är mycket nöjda och kommer att fortsätta att köpa därifrån. Som jag nämnde här ovanför så är även mjölk något som inte är så bra för hälsan eftersom det innehåller massor av hormoner, enzymer, antikroppar, tillväxtfaktorer och dylikt som ska göra att kalvar växer snabbt, men precis som med spannmål så gillar vi i vår familj många mjölkprodukter och unnar oss därför dem ibland. Bara när däggdjur är små så ska de egentligen dricka mjölk och helst bara från den egna artens mjölk. Därmed bör inte människor dricka mjölk efter 7-årsåldern, i vart fall inte dagligen eller i större mängder, eftersom det enligt forskningen är ungefär vid 3-7-årsåldern som människan under huvudparten av vår evolution, den tid då vi levde som jägare-samlare, slutade att amma. Smör är dock något man kan äta även efter 7-årsåldern, dagligen om man så vill, eftersom nästan allt det som är dåligt för vår hälsa med mjölken försvinner i smörtillverkningsprocessen och kvar blir det nyttiga företrädesvis mättade fettet med alla sina vitaminer. Det som blir över då man kärnar smör kan med fördel ges till grisar och höns. Precis som med spannmål så är det bra att tänka på att om man ändå ska konsumera mjölkprodukter så finns det bättre och sämre mjölk. Den bästa mjölken är den naturliga nymjölkade och opastöriserade mjölken och grädde från äkta gräsbetesdjur som man antingen dricker direkt som den är eller så gör man smör av grädden. Genom att förädla mjölken och dess grädde med olika fermenteringsmetoder så höjer man hälsovärdet ytterligare genom den ”magi” som mjölksyrabakterierna utför. Med olika fermenteringsmetoder så får man yoghurt och ost från mjölken och gräddfil eller cream fraiche från grädden.

Sedan har vi egna höns som vi får en stor del av våra ägg ifrån och en del av vårt kycklingkött ifrån. Utöver detta så har vi egna kaniner och får som vi ännu inte har fått något kött ifrån eftersom vi inte har haft dem så länge, men som vi förhoppningsvis i framtiden ska få en stor del av vårt kött ifrån. Kanske ska vi införskaffa ett par kor för att få eget nötkött och mjölkprodukter. Mjölkar man bara lite varje dag så kan nämligen man låta kalven gå kvar med kon så länge som den behöver det.

IMG_4130-liten 2011 08 11_0013_redigerad-1-liten

Självklart är det kanske inte möjligt för alla att hålla egna djur, men alla kan, om man bara anstränger sig lite, få tag i nyttigt och miljövänligt naturbeteskött, ”naturkött” och annan animalisk föda från naturbetesdjur från någorlunda lokala producenter i sin närhet. Om sedan fler och fler gör på samma sätt så att efterfrågan på sådant här bra kött och andra animaliska produkter ökar så kommer antalet producenter av sådant snabbt att öka. Det är våra val av det vi köper som avgör hur produktionen går till. Det är vi själva, inte några politiker eller företagsledare, som formar hur världen ska se ut om vi bara börjar tänka på våra val och prioriteringar. Glöm aldrig det!

God fortsättning!

——————————————–

Min text ”Kött är bra för hälsan” finns att läsa här:

http://www.informationskriget.se/2015/03/24/kott-ar-bra-for-halsan/

Kött är bra för hälsan

Text: Tobias Lindberg 2014-08-14 Uppdaterad 2015-05-06

bra-kott-daligt-kott-007Många påstår att det är dåligt för hälsan att äta kött, men de som gör det har fel. Självfallet är det inte bra för hälsan att äta dåligt kött, som det konventionellt producerade köttet som nästan alla människor idag äter, precis som att det är dåligt att äta de konventionellt producerade grönsakerna som odlas på utarmade jordar med hjälp av konstgödsel, som besprutas med bekämpningsmedel, som ofta skördas vid fel tidpunkt och som efterbehandlas med mer eller mindre skadliga metoder. Läs mer

Superbonden räddar världen

Den amerikanske bonden Joel Salatin har antagligen lyckats utveckla det som är lösningen på en stor del av vår världs miljöproblem, de som kommer av hur vi producerar vår mat. På Joel Salatins gård Polyface Farm använd inga kemikalier, marken plöjs inte, väldigt lite maskiner används och gården håller flera olika djurslag som på ett sätt som tillåter djuren sina naturliga beteenden samtidigt som de olika djurslagen komplementerar varandra.

Skulle alla konventionella gårdar börja använda sig av Joel Salatins metoder så skulle vi få mer mat och nästan ingen miljöbelastning. Joel Salatins gård är nämligen otroligt produktiv och inkomstbringande. Avkastningen per hektar är mycket större än konventionella gårdar och ändå så förorenar inte hans gård och marken utarmas inte av verksamheten som på konventionella gårdar utan matjordlagret och bördigheten byggs tvärt om upp. Dessutom binder faktiskt betet på gården mer av de så kallade växthusgaserna som alla är så rädda för idag än vad de betande djuren släpper ut.

Det som pågår på Polyface Farm är faktiskt helt fantastiskt!

David Jonstad berättar i en bra artikel i Effektmagasin om Joel Salatin och hans gård samt det seminarium som Joel Salatin nyligen deltog i här i Sverige. Länk till artikeln finns längst ned i denna text.

Bra med David Jonstads artikel är att den inte går in på något av det som annars är så vanligt i Effektmagasin, nämligen att jorden hotas av klimatkatastrof, peak oil och överbefolkning. Alla dessa är som jag så ofta tidigare har förklarat påhittade problem som starka intressegrupper försöker att övertyga världens befolkning om att de hotas av. Syftet med detta är att skapa rädsla så att världens befolkning går med på att lämna ifrån sig makt till överstatliga sammanslutningar som de tror ska kunna lösa de upplevda hoten, men egentligen så centraliseras bara makten allt mer under dessa starka intressegrupper med det slutliga målet att etablera en världsregering som de kontrollerar.

Däremot hotas vår existens faktiskt av verkliga miljöproblem som måste lösas inom kort och samma intressegrupper som vill övertyga oss alla om de påhittade miljöproblemen är till stor del ansvariga för de verkliga miljöproblemen.

Dessa verkliga miljöproblem är många och av väldigt skiftande karaktär, men kan exemplifieras av förbränningspartiklar från fordonstrafik och industri, kemikalier från utsläpp och läckage från hushåll och industri, konstgödsel och bekämpningsmedel från jordbruket, läkemedelsrester som hamnar i naturen, antbiotikatesistens, strålning från kärnkraft och kärnvapen, elektromagnetisk strålning från trådlös teknik, spridning av GMO i naturen, överfiskning, utrotning av djur- och växtarter, skogsskövling, utarmning av jordbruksmarken genom kemikalieanvändning och stormaskinbruk samt ökenutbredning genom skogsskövling, avskjutning av de vilda betesdjuren och deras rovdjur, följt av felaktigt betesbruk på den boskap som ersätter de vilda betesdjuren.

För flera av dessa verkliga miljöproblem erbjuder Joel Salatins metoder fungerande lösningar, detta trots att hans metoder inte har någonting med kollektivism att göra utan är vanlig hederlig småskalig libertariansk kapitalistism, men för att hela världen verkligen ska kunna lägga om till sådana här metoder så kräver det i slutänden att vi en gång för alla gör upp med den styrande eliten och sätter stopp för deras rovdrift av oss och vår jord.

Slutligen vill jag bara komma med en liten synpunkt på det allra sista som David Jonstad skrev i sin artikel, om att det är lite dåligt att Polyface Farm är så beroende av att köpa in foder utifrån. På något sätt måste ju den näring som försvinner från en gård genom försäljning till kunder komma tillbaks till gården. Om det inte gör det via återtag av (mänskligt) gödsel och kompost från de som äter maten, vilket helt klart vore det bästa, så så måste det ju ske genom någon form av inköp, antingen av foder eller av gödsel. Det måste vara ett kretslopp, annars utarmas en gård rätt snabbt om försäljningen är hög som på Joel Salatin’s Polyface Farm.

Bara för att det inte ska bli några missuppfattningar så vill jag förtydliga att jag tycker att Effektmagasin skriver om många bra saker som inte har något att göra med klimatkatastrof, peak oil och överbefolkning och därför är väl värt att läsa.

http://effektmagasin.se/superbonden-fixar-biffen-joel-salatin

Droga gärna barnen, men inte gorillorna!

Text: Tobias Lindberg 2014-08-04. Uppdaterad 2015-07-25.

I ett intressant reportage från Infowars belyses paradoxen att när psykofarmaka, som ursprungligen utvecklades genom tester på djur för att kunna användas på människor, nu har börjar användas på djur på zoo för att de bättre ska stå ut med sitt liv i fångenskap så framställs användandet av dessa droger plötsligt som något fult. Faktum är att det är så oacceptabelt att ge psykofarmaka till djuren att djurparkerna inte ens vill erkänna att de gör det.

Läs mer

Idioti = Förbud att utfodra höns med animalisk föda

Den statliga idiotin tar sig uttryck på många olika sätt. Ett är förbudet mot att utfodra höns med animalisk föda.

Detta förbud tillkom som en extrem överreaktion efter paniken under 1990-talet som utbrottet av galna ko-sjukan skapade. På den tiden gav djuruppfödare köttmjöl till idisslare, vilket självklart var fel eftersom dessa djur inte är gjorda för att äta annat än sådant som de äter när de betar, men istället för att bara konstatera att idisslare borde äta sådant som de är gjorda för att äta eftersom de mår bäst av det så slog etablissemang och experter felaktigt fast att utbrottet av galna ko-sjukan berodde på prioner som spreds med köttmjölet och införde ett förbud mot att utfodra boskap med animalisk föda. Det finns nämligen inga hållbara bevis för att det skulle vara prioner som orsakade utbrottet av galna ko-sjukan, utan troligtvis orsakades det av Tyvärr nöjde de sig inte heller med att begränsa förbudet till idisslare utan förbjöd utfodring av animalisk föda till alla sorters boskap, helt oavsett om de är rena växtätare som kor, får, getter och kaniner eller omnivorer, dvs. allätare, som höns och grisar.

Einstein lär ha sagt, ”det enda som är oändligt är universum och människans dumhet, men jag är inte helt säker på den första”.

Kanske är inte heller människans dumhet oändlig, bara stor, då man i alla fall inte ännu har förbjudit höns att vara ute och äta insekter och småkryp under sommarhalvåret. I vart fall har det inte förbjudits än, men det är väl bara en tidsfråga innan det kommer ett påbud även om det i någon slags statlig kampanj med skräckpropaganda om att fågelinfluensa eller något liknande hotar om fåglar får göra något så konstigt som att vara utomhus.

Som avslut vill jag tipsa om en väldigt bra text om hönor som på ett bra sätt förklarar och visar att de är omnivorer och att det förr i tiden var vanligt att bönder vintertid utfodrade sina höns med smådjur som de dödat, rävar som skjutits och djur som råkat köras på med bilen. De öppnade bara upp buken på djuret så att hönsen lättare kunde komma åt det nyttiga inälvsköttet.

Vidare beskrivs i texten att spillningen från gräsätare är väldigt nyttig för omnivorer, det är därför som t.ex. hundar älskar att äta ändernas spillning, och att det är bra att ha djupa ströbäddar i hönshusen som man behåller hela vintern så att det börjar leva småkryp i dem som hönsen i sin tur kan leta reda på och äta.

Texten är skriven av Matt Rales som har jobbat på Joel Salatins gård Polyface Farm och finns att läsa på Weston A. Price Foundations hemsida.

http://www.westonaprice.org/farm-a-ranch/chickens-are-omnivores-its-no-dilemma

Effekten av GMO-foder till grisar

”Den första långtidsstudie som någonsin genomförts om effekterna på inre organ med en föda av genmodifierad majs och soja från Monsanto har nyligen släppts under juni 2013. Resultaten är chockerande och bekräftar den långtidsstudie om genmodifierad majs som professor Gilles-Eric Seralini genomförde i september 2012.”

Läs mer:

http://newsvoice.se/2013/07/29/alarmerande-ny-studie-om-monsantos-grisfoder/

Alan Savory kommer till Sverige

Enormt, en av mina inspiratörer kommer snart till Sverige!

”Klimatrapporterna har länge hävdat att människans boskapsdjur är en stor orsak till den globala uppvärmningen. Nu kommer forskaren som ställer allt på ända till Sverige. Allan Savory menar att vi istället måste mångfaldiga antalet kreatur för att rädda klimatet.”

Läs mer:

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.530040/sa-kan-klimatet-raddas-av-mer-notkreatur?mv=off