Kategoriarkiv: Den nya världsordningen

Gåtfull uppdatering av den nya världsordningens tio budord

Helt nyligen gjordes en gåtfull uppdatering av det mystiska monumentet The Georgia Guidestones. En liten kub av granit med inskriptionen 2014 har lagts till högst uppe på den sten som bär den engelska versionen av monumentets budskap. Uppenbarligen var denna uppdatering redan planerad när monumentet restes 1980, då det som jag förstår det redan då fanns en en slags fördjupning på den plats där granitkuben nu är placerad. Denna fördjupning går tydligt att se på äldre bilder av monumentet.

Den stora frågan är nu, vad ska denna uppdatering betyda? Är inskriptionen med årtalet 2014 någon slags förklaring om att något nytt skede nu påbörjas? Eller är det bara ett busstreck gjort av någon som inte har med de som uppförde monumentet att göra?

Här är ett mycket bra filmklipp från Infowars om den gåtfulla uppdateringen:

Och här är en ännu bättre genomgång från Truthstream Media om uppdateringen och en djupdykning i vad budskapet bakom The Georgia Guidestones egentligen är:

Den korta beskrivningen av The Georgia Guidestones för de som inte känner till historian är att monumentet restes av en stenfirma i USA 1980, på uppdrag av en okänd grupp av människor. Stenmonumentet bär ett budskap om hur världen ska förändras, organiseras och styras som är inskripterat i monumentet på flera olika, både levande och döda, språk. Till monumentet finns en tillhörande mer detaljerad instruktion i form av en bok som stenfirman som reste monumentet förvarar.

De mest avgörande delarna av det budskap som framförs av The Georgia Guidestones är:

(1) En dramatisk reducering av världens befolkningsmängd till 500 miljoner.
(2) Förespråkande av ekologism.
(3) Bildande av en världsregering.
(4) Förespråkande av en ny andlighet.

Det en slags nya budord för den nya världsordning som mäktiga grupper idag arbetar så hårt för att införa och precis som de flesta budskap som påtvingas mänskligheten av olika grupper så är dess syfte att kontrollera och styra människor.

För den som vill ha en lite mer ingående beskrivning av The Georgia Guidestones så föreslår jag att ni läser denna utmärkta text:

http://www.infowars.com/georgia-guidestones-vandalized/

Newsvoice har också skrivit om denna gåtfulla uppdatering här:

http://newsvoice.se/2014/09/23/georgia-guidestones-far-gatfull-2014-uppdatering/

Vad är den verkliga agendan bakom EU?

Vill ni lära er om den verkliga agendan bakom EU så borde ni börja med att läsa artikeln från Vaken.se som jag länkar till längre ned i denna text!

Redan här kan jag dock avslöja att EU på intet sätt handlar om det som vanligt folk tänker på när de hör ordet demokrati. Inte heller handlar EU om fred, frihet, gräsrotsinflytande eller bättre levnadsstandard för vanligt folk.

I artikeln nämns sedan viktiga böcker att läsa, som Carroll Quigley’s ”Tragedy & Hope: A history of the world in our time” och Daniel Estulin’s ”The True story of the Bilderberg Group”.

http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=691

Storbankerna styr genom mord och krig

Här är ett mycket bra filmklipp som berättar hur i princip alla krig de senaste 240 åren, sedan den amerikanska revolutionen till idag, har startats av de mäktiga intressegrupper som äger de stora privata internationella bankerna. Dessa intressegrupper är samma personer och familjer som styr och kontrollerar världen.

De ledare som går emot storbankernas intressen och försöker införa statliga räntefria pengar (eller går emot petrodollar-systemet) blir mördade eller så blir det land som försöker bryta sig ur storbankernas system attackerat och krossat av övriga länder som storbankerna kontrollerar varpå ledarna i det upproriska landet byts ut till de som accepterar storbankernas FIAT-pengar som bygger på ränta som går till storbankerna.

I USA har tre presidenter mördats på grund av att de försökte införa statliga räntefria pengar och en fjärde överlevde ett mordförsök räddad av slumpen. Kändast av dessa är John F Kennedy som sex månader innan han fick huvudet bortskjutet började införa statliga räntefria pengar.

Länder som har gått emot storbankernas intressen är bland annat Tyskland under 30-talet och på i mer modern tid Irak och Libyen. Alla vet vad som hände med dessa länder. Nu idag sker antagligen samma sak i Syrien och snart kanske det drar igång mot Iran som storbankerna har velat krossa i årtionden.

Filmklippet är 40 minuter långt och fyllt med viktig fakta som presenteras på ett lättbegripligt sätt. Ett måste att se! Lägg 40 minuter på detta och du får mycket mer kunskap om hur världen fungerar än vad du får på en universitetsutbildning.

http://youtu.be/D0iCwn8rxck

Superbonden räddar världen

Den amerikanske bonden Joel Salatin har antagligen lyckats utveckla det som är lösningen på en stor del av vår världs miljöproblem, de som kommer av hur vi producerar vår mat. På Joel Salatins gård Polyface Farm använd inga kemikalier, marken plöjs inte, väldigt lite maskiner används och gården håller flera olika djurslag som på ett sätt som tillåter djuren sina naturliga beteenden samtidigt som de olika djurslagen komplementerar varandra.

Skulle alla konventionella gårdar börja använda sig av Joel Salatins metoder så skulle vi få mer mat och nästan ingen miljöbelastning. Joel Salatins gård är nämligen otroligt produktiv och inkomstbringande. Avkastningen per hektar är mycket större än konventionella gårdar och ändå så förorenar inte hans gård och marken utarmas inte av verksamheten som på konventionella gårdar utan matjordlagret och bördigheten byggs tvärt om upp. Dessutom binder faktiskt betet på gården mer av de så kallade växthusgaserna som alla är så rädda för idag än vad de betande djuren släpper ut.

Det som pågår på Polyface Farm är faktiskt helt fantastiskt!

David Jonstad berättar i en bra artikel i Effektmagasin om Joel Salatin och hans gård samt det seminarium som Joel Salatin nyligen deltog i här i Sverige. Länk till artikeln finns längst ned i denna text.

Bra med David Jonstads artikel är att den inte går in på något av det som annars är så vanligt i Effektmagasin, nämligen att jorden hotas av klimatkatastrof, peak oil och överbefolkning. Alla dessa är som jag så ofta tidigare har förklarat påhittade problem som starka intressegrupper försöker att övertyga världens befolkning om att de hotas av. Syftet med detta är att skapa rädsla så att världens befolkning går med på att lämna ifrån sig makt till överstatliga sammanslutningar som de tror ska kunna lösa de upplevda hoten, men egentligen så centraliseras bara makten allt mer under dessa starka intressegrupper med det slutliga målet att etablera en världsregering som de kontrollerar.

Däremot hotas vår existens faktiskt av verkliga miljöproblem som måste lösas inom kort och samma intressegrupper som vill övertyga oss alla om de påhittade miljöproblemen är till stor del ansvariga för de verkliga miljöproblemen.

Dessa verkliga miljöproblem är många och av väldigt skiftande karaktär, men kan exemplifieras av förbränningspartiklar från fordonstrafik och industri, kemikalier från utsläpp och läckage från hushåll och industri, konstgödsel och bekämpningsmedel från jordbruket, läkemedelsrester som hamnar i naturen, antbiotikatesistens, strålning från kärnkraft och kärnvapen, elektromagnetisk strålning från trådlös teknik, spridning av GMO i naturen, överfiskning, utrotning av djur- och växtarter, skogsskövling, utarmning av jordbruksmarken genom kemikalieanvändning och stormaskinbruk samt ökenutbredning genom skogsskövling, avskjutning av de vilda betesdjuren och deras rovdjur, följt av felaktigt betesbruk på den boskap som ersätter de vilda betesdjuren.

För flera av dessa verkliga miljöproblem erbjuder Joel Salatins metoder fungerande lösningar, detta trots att hans metoder inte har någonting med kollektivism att göra utan är vanlig hederlig småskalig libertariansk kapitalistism, men för att hela världen verkligen ska kunna lägga om till sådana här metoder så kräver det i slutänden att vi en gång för alla gör upp med den styrande eliten och sätter stopp för deras rovdrift av oss och vår jord.

Slutligen vill jag bara komma med en liten synpunkt på det allra sista som David Jonstad skrev i sin artikel, om att det är lite dåligt att Polyface Farm är så beroende av att köpa in foder utifrån. På något sätt måste ju den näring som försvinner från en gård genom försäljning till kunder komma tillbaks till gården. Om det inte gör det via återtag av (mänskligt) gödsel och kompost från de som äter maten, vilket helt klart vore det bästa, så så måste det ju ske genom någon form av inköp, antingen av foder eller av gödsel. Det måste vara ett kretslopp, annars utarmas en gård rätt snabbt om försäljningen är hög som på Joel Salatin’s Polyface Farm.

Bara för att det inte ska bli några missuppfattningar så vill jag förtydliga att jag tycker att Effektmagasin skriver om många bra saker som inte har något att göra med klimatkatastrof, peak oil och överbefolkning och därför är väl värt att läsa.

http://effektmagasin.se/superbonden-fixar-biffen-joel-salatin

Nej, karantän är så gammaldags, låt oss ta hem de ebolasmittade människorna

I vad som måste vara några av de dummaste medicinska besluten någonsin så har USA och Tyskland börjat föra hem ebolasmittade människor till vanliga sjukhus i hemlandet.

Antagligen handlar det, som Alex Jones påpekar i denna video, om möjligheten för de som styr att skapa en upplevd känsla av fara hos sina respektive befolkningar, en rädsla som de sedan kan använda sig av för att lägga under sig ytterligare makt för att föra sin agenda vidare.

Därför är Earth Hour tokigt!

Det tokiga med Earth Hour är att den får folk att tro på klimathotsbluffen och att lösningen på miljöproblemen skulle vara att minska på utsläppen av CO2, när de verkliga miljöproblemen egentligen är förgiftningen av luften, vattnet och marken med kemikalier och strålning från trådlös teknik och kärnkraft samt industrijordbrukts utarmning av jordbruksmarken, skogsindustrins skogsskövling, utfiskningen av haven GMO osv osv.

Det finns helt klart akuta och verkliga miljöproblem, men det som den styrande eliten vill få oss att fokusera på är utsläppen av en ofarlig, naturlig och livsviktig gas, som om de lyckas med detta ger dem möjlighet att bättre beskatta och kontrollera jordens befolkning genom att införa mer och mer överstatlighet, samtidigt som de kan fortsätta att sälja sina produkter och driva sin industri vilka orsakar de verkliga miljöproblem som jag just nämnde.

Kvinnorörelsen siktar fel

Något som de flesta inte vet är att en stor del av det stöd som kvinnorörelsen har fått genom historien och får än idag har kommit från mäktiga intressen som inte alls har kvinnornas bästa för ögonen, utan som istället vill skapa förändringar som gynnar dem själva, som att få fler skattebetalare vuxna, försvaga familjen, få mer kontroll över barnen genom tidigare och mer indoktrinering genom dagis och skola. Vissa av ledarna inom kvinnorörelsen har dessutom avslöjats vara direkt finansierade av sådana intressen.

Saken är nämligen den, att om familjens inflytande minskar så ökar med automatik statens inflytande. Detta vet dessa mäktiga intressen som vill styra andra människor.

Genom att utnyttja en bra sak, att kvinnor ska kunna bli fria och bestämma över sig själva, men samtidigt förvrida det hela en aning så att kvinnorörelsens kraft riktas mot fel mål, mot männen, så skapar de som styr splittring mellan de människor de vill kontrollera.

Tyvärr tror många idag att problemet ligger i att männen kontrollerar världen, när sanningen är att hela världens befolkning, män likväl som kvinnor, kontrolleras av en liten grupp av familjer och individer som inte är fler än ungefär 6000 människor.

Att härska genom splittring är historiens äldsta trick. När européerna tog makten i kolonierna så genomfördes det alltid genom att de gav en infödd grupp mer privilegier och makt än de andra grupperna och härskade sedan genom den splittring som detta medförde. Att de mindre gynnade infödda folkgrupperna sedan började slåss mot de mer gynnade grupperna löste aldrig något, utan var en del av problemet. Bara när de förtryckta grupperna inser att de inte är varandras problem, utan att de har en gemensam verklig fiende, så kan de slutligen enas och nå sin frihet tillsammans.

Självklart är det inte rätt att kvinnor generellt är mer förtryckta och mindre fria än män, men att kvinnor ser männen som sin fiende kommer aldrig att lösa något.

För mer information om detta och exempel på en del av det jag sa så är detta filmklipp med en del av en intervju med med Aaron Russo bra att se:

Jag rekommenderar dessutom alla att se hela intervjun med Aaron Russo här:

De som går emot bankerna dör

Av totalt fyra mördade amerikanska presidenter hade tre av dem agerat mot de privatägda internationella storbankernas intressen. Dessa presidenter var Abraham Lincoln, James Garfield och John F Kennedy.

Abraham Lincoln och John F Kennedy hade till och med gått så långt att de hade börjat ge ut statliga räntefria pengar. När något sådant sker så väntar antingen mord på den ledare som inför de statliga räntefria pengarna eller krig mot landet i fråga för att driva in det i fållan igen. Länder som försökt och blivit krossade är tex Tyskland under 30-talet och nu i mer modern tid tex Irak och Libyen.

En fjärde amerikansk president, Andrew Jackson, gick också mot de internationella bankintressena och hade den enorma turen att överlevde ett mordförsök på grund av att fuktig väderlek gjorde att gärningsmannens två pistoler (derringers) inte gick att avfyra.

Hmm, jag undrar om det finns ett mönster i detta?

Här är två bra texter på temat:

http://www.rense.com/general86/pres.htm

http://www.xat.org/xat/moneyhistory.html

I länken här nedanför beskrivs själva mordförsöket på Andrew Jackson lite mer ingående och som vanligt utmålas gärningsmannen som en ensam galning. Hundra år efter mordförsöket provsköts de två pistolerna som båda fungerade. En liten rolig detalj var att bland de som var med och övermannade gärningsmannen direkt efter mordförsöket så fanns äventyraren Davy Crockett.

http://www.history.com/this-day-in-history/andrew-jackson-narrowly-escapes-assassination

Staten tror att den äger barnen

Text: Tobias Lindberg 2014-05-21

staten-tror-att-den-ager-barnen-001När en förälder som ifrågasätter vad skolan gör mot sina barn inte ens tillåts tillräckligt med tid att diskutera igenom saken vid skolledningens möte så att alla parter känner att de fått säga sitt, utan istället blir arresterad av polis, så vet man att man har ett samhälle som är på väg att eller redan har urartat riktigt allvarligt.

Just i detta exempel tyckte föräldern att en kontroversiell bok som barnen hade fått att läsa var alltför sexuellt grafiskt beskrivande och därför olämplig. Jag kan visserligen hålla med föräldern om det, men det är inte riktigt det som är själva saken i den här frågan.

Det som verkligen borde diskuteras mer innan det verkligen är försent är att det är föräldrarna som har ansvaret för sina barn och ska sköta deras uppfostran. Staten ska inte kunna ta över eller överpröva vad som är föräldrarnas ansvar och rätt!

Idag har vi ett samhälle där staten och dess hantlangare ser det som att de bestämmer och att föräldrarna tillåts vara med och bestämma så länge de tycker likadant som staten. Den dag föräldrar tycker annorlunda kör staten och skolan helt sonika över dem. Fortsätter föräldrarna att ”krångla” så får de böter, blir åtalade eller i slutändan, om det går riktigt långt, blir fråntagen vårdnaden om sina egna barn. Det är fel att det är så, det är sjukt och måste förändras!

I artikeln som jag länkar till finns två filmklipp som visar hur det går till när föräldern blir avvisad och arresterad för att han ifrågasätter staten och skolan. Glöm inte att se dessa!

http://www.theblaze.com/stories/2014/05/06/watch-what-happens-when-one-parent-speaks-out-at-a-school-board-meeting-about-a-controversial-book-assigned-to-his-daughter/

Här finns en sida som har har med ett utdrag av det grafiskt sexuella stycket i den kontroversiella boken:

http://www.sott.net/article/278603-Dad-arrested-for-speaking-up-about-pornographic-content-in-required-reading-for-9th-graders

Intressant är också att då tillfrågad om att trycka detta stycke i tidningen så sa The Daily Sun’s redaktör att en del av beskrivningarna i boken inte var lämpligt för publikation i 99 % av dagstidningarna i Amerika, kanske till och med 100 %. Men i 14-åriga skolbarns obligatoriska skollitteratur är det tydligen okej enligt skolpolitikerna.