Kategoriarkiv: Barn

Ska staten kunna ha samtal med barn utan att föräldrarna närvarar?

Text: Tobias Lindberg 2014-06-04

"Socialstyrelsen april 2011" av Ankara - Eget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Socialstyrelsen april 2011” av AnkaraEget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Det kan vara i skolan eller på ungdomsmottagningar som staten tar sig rätten att samtala med barn om viktiga saker utan att deras föräldrar närvarar. Det kan gälla vad som helst. Livet. Hälsa. Sexualundervisning. Preventivmedel. Abort. Det här är min syn på detta missförhållande.

Ett barn har såklart rättigheter så som alla människor, men de som ska besluta över hur dessa används är såklart föräldrarna, inte staten. De som ska bedöma vad som ligger i barnens intresse är dess föräldrar. Barnen är föräldrarnas ansvar, inte statens. Om det inte fungerar inom en familj så måste det såklart till slut lösas med samhällets hjälp. Det kan då komma till att de sociala myndigheterna får ingrip och att staten efter överenskommelse med föräldrarna eller efter rättegång tar över ansvaret för barnet. Tills dess ska staten hålla sig borta från vad som är människors egen beslutanderätt. Tills ett barn är vuxet ska staten hålla sig borta från vad som är föräldrarnas beslutanderätt.

Att staten går in och lägger sig i alla familjers angelägenheter, vilket är fallet idag, med motiveringen att det inte fungerar så bra i en del (väldigt få) familjer är helt tokigt och är såklart bara ett medel för staten och byråkraterna att få mer makt över medborgarnas liv. Säg att staten skulle säga att den ska ha vårdnaden om alla barn eftersom det finns en del föräldrar som begår övergrepp mot sina barn, det är såklart några snäpp värre, men är ändå samma principiella grundfel. Det skulle ju inga människor acceptera. Så länge ingen har gjort något fel och så länge det fungerar någorlunda bra i en familj så ska staten hålla sina långa fingrar borta.

Inget annat än prövning inför domstol där alla parter kan säga sitt och prövas av sina likar ska kunna ta dessa rättigheter från familjen. För att domstolsförfarandet ska vara helt rättssäkert måste sålunda full öppenhet gälla i alla detaljer, ingenting får vara sekretessbelagt och frågan om eventuell skuld bör beslutas av en jury, som i det anglosaxiska rättssystemet, eftersom det är det enda sättet man kan komma ifrån risken med att etablissemanget får ett för stort inflytande och enda sättet man kan hålla kvar makten hos vanligt folk.

Någon kanske invänder med, att om staten inte får tala med barnen hur kan det då upptäckas om något är fel? Detta är en vanlig invändning, men visar bara att personen inte har tänkt igenom frågan. Om saker och ting inte fungerar i en familj så kommer det nästan alltid ut på något sätt. Det märks. Att skydda mot missförhållanden och övergrepp görs bäst genom att människor engagerar sig i och umgås med sina medmänniskor. Görs det så upptäcks det när det inte står rätt till någonstans. Att staten har rätt att tala med alla barn gör ju inte att alla missförhållanden upptäcks. Hur ofta visar det sig t.ex. inte att det finns problem i familjer utan att det har upptäckts, trots att barnen går i skolan och har varit på samtal med hälsovård och allt möjligt annat utan föräldrarnas närvaro. Det sker hur ofta som helst. Ofta är det också i föräldrarnas frånvaro, t.ex. i skolan, som missförhållanden råder och övergrepp begås mot barnen.

Att staten tar sig denna rätt löser inga verkliga problem, syftet är faktiskt inte heller att lösa problemen, utan det finns ett dolt verkligt syfte som det aldrig pratas om och det är att befolkningen ska lära sig att det är staten som bestämmer över allt. Över dig! Och över dina barn!

Vaccin orsakar ibland skador som liknar barnmisshandel

Text: Tobias Lindberg 2014-03-30

vaccin-induceraad-vavnads-skorbjugg-001Här är en mycket bra artikel från Vactruth.com om hur ”Vaccininducerad vävnadsskörbjugg” ofta misstolkas av sjukvården som om barnet har blivit utsatts för våld med resultatet att barnet får fel vård, oskyldiga föräldrar blir fängslade och vaccinindustrin tillåts smita undan ansvar.

Ofta uppstår inre och yttre vävnadsskador på grund av en cellulär C-vitaminbrist orsakat av en autoimmun process till följd av vaccinering.

Vaccinet har gjort att kroppens celler inte reagerar på insulin, vilket gör att cellerna bland annat inte kan ta upp C-vitamin från blodet, vilket i sin tur kan ge svåra vävnadsskador.

Det uppstår alltså skörbjugg i cellerna trots att barnen får i sig tillräckligt med C-vitamin genom födan och att blodet innehåller tillräcklig mängd C-vitamin.

Ett av flera tecken på att vävnadsskador kan bero på vaccinering snarare än våld är om ett barn har högt blodsocker, vilket också beror på insulinbristen.

vaccin-induceraad-vavnads-skorbjugg-002Sådan här ”vaccininducerad vävnadsskörbjugg” kan förekomma i diagnoser som tex plötslig spädbarnsdöd, barnmisshandel, shaken Baby Syndrome, huvudskadot, hjärnskador, Reye’s syndrom, Kawasakis syndrom, anafylaktisk reaktion och typ 1-diabetes. Läkarna har då ofta missat att den verkliga orsaken är vaccinet.

 

Källor för denna text

Artikeln i Vactruth.com:

http://vactruth.com/2014/03/19/tissue-scurvy-not-child-abuse/

Här är en forskarartikel Michael D. Innis som visar att Kawasakis syndrom är en autoimmun sjukdom som uppstår på grund av antigen-stimulering i ett genetiskt mottagligt barn:

http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.ajim.20130102.13.pdf

Här är en annan forskarartikel av Michael D. Innis som visar att läkare ofta feldiagnosticerar vaccininducerad vävnadsskörbjugg, alltså en cellulär C-vitaminbrist som har uppstått på grund av vaccinering, eftersom de inte förstår den och felaktigt tror att barnet har utsatts för misshandel:

http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.cmr.20130206.17.pdf

Är fluoriderad mjölk framtiden för svenska barn?

”Fluor”, ”mjölk” och ”barn” är en kombination av ord som alltid väcker uppmärksamhet och fyller många med oro. Ännu större uppmärksamhet och oro borde sålunda följande fakta väcka om de var allmänt kända. Nyligen startades en sydsvensk forskarstudie där ungdomar får dricka fluoriderad mjölk för att se hur det påverkar karies. Denna forskarstudie är finansierad av en inflytelserik internationell stiftelse som i samarbete med WHO driver kampanjer över hela världen ska för att barn ska dricka fluoriderad mjöl. I samband med detta startade SVT och sakkunniga vid svenska myndigheter en intensiv fluorkampanj där de förutom att sprida allmän fluorpropaganda även anstränger sig hårt för att förklara det ofarligt att dricka fluoriderad dryck.

Text: Tobias Lindberg 2014-12-14

fluoride-milk-who-001I en artikel på SVT Nyheter där professor Göran Dahllöf påstår att den forskning som har visat att fluor är skadligt inte håller måtte så börjar han med att förklara att dessa studier inte gäller fluor i tandvårdsprodukter, utan att de gäller fluoridering av vatten och att de sålunda inte är relevanta för oss här i Sverige. Med detta skulle han kunna ha nöjt sig, för det är nämligen många fluorförespråkares åsikt, att fluor i tandvårdsprodukter som tandkräm, fluorskölj och fluorlack är ofarligt, men att det för den skull inte är bra att fluoridera dricksvattnet på det sätt som många länder gör. Detta verkar förövrigt även ha varit professor Göran Dahllöfs egen åsikt så sent som i april i år, men denna gång verkar han inte nöjd med att ”bara” få folk att tro att fluor ofarligt när det används i tandvårdsprodukter, utan verkar vilja gå ännu längre och nu övertyga om att fluor även är ofarligt när det används för att fluoridera dricksvatten, vilket tydligt framgår av följande citat:

”Den främsta kritiken mot de ingående studierna är dock att de är tvärsnittsstudier som ju inte kan visa på orsakssamband. De är inte kontrollerade med avseende på andra miljögifter i omgivningen. Olika byar och städer jämförs, där man inte vet den socioekonomiska sammansättningen i befolkningen.

Slutligen är fluorhalterna extremt höga. I studierna, där man jämför höga halter mot låga, har gruppen med låg exponering ändå högre fluorhalt i dricksvattnet än de flesta orter i Sverige.

I år har det publicerats en välgjord studie från Nya Zeeland, där en grupp barn har följts från födelsen till 38 års ålder. En grupp levde i förorter till Dunedin med vattenfluoridering, andra i områden utan vattenfluoridering.

Alla individer har sedan följts under lång tid och man har med jämna mellanrum mätt IQ på individerna. Det finns ingen skillnad mellan grupperna avseende IQ.”

fluor-svt-003En sak man kan fundera på är om professor Göran Dahllöfs ovilja att nöja sig med att bara förklara att fluor är ofarligt i tandvårdsprodukter kan ha något att göra med den pågående studien på fyra orter i Sydsverige där man undersöker hur drickande av fluoriderad mjölk påverkar ungdomars tandhälsa? Om fluoridering av vatten är farligt, att det bland annat sänker IQ, så lär inte många gå med på att dricka fluoriderad mjölk och alltså måste man övertyga allmänheten om att fluoridering av vatten är ofarligt.

En annan sak man kan fundera på är vem professor Göran Dahllöf är. Förutom att vara professor vid Karolinska Institutet och övertandläkare så är han också chef för Specialitetsrådet för tand- och käksjukdomar vid Stockholms läns landsting sedan 2012, medlem i Stockholms medicinska råd och är vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen. Det är rätt tunga poster och det är oroande om de innehas av någon som verkar utföra någon slags mission att övertyga folk om att det inte är farligt att dricka fluoriderade drycker.

Kanske har det hela tiden funnits intressegrupper som har velat göra det tillåtet i Sverige att fluoridera dryck eller dricksvattnet och kanske har professor Göran Dahllöf någon koppling till dem? Hur det än är med om det finns sådana intressen eller inte, så är det helt säkert att sådana intressen, om de finns, tidigare skulle ha haft stora problem med att övertyga en tillräcklig andel av befolkning och beslutsfattare, då en förkrossande majoritet av de studier som har gjorts om hur fluor påverkar hälsan, både på människor och djur, har visat att fluor är skadligt. Oftast har det handlat om att fluor är ett nervgift och att det kan göra att man får lägre IQ. När så en studie kom ut i våras med slutsatsen att fluor inte påverkar IQ så gav det sannolikt dessa eventuella intressegrupper nytt mod. Det de kanske inte hade lyckats få igenom tidigare, blev kanske nu plötsligt möjligt. För mer information om den Nyzeeländska studien som inte alls är så välgjord som professor Göran Dahllöf vill framställa den så rekommenderar jag er att läsa denna text.

Sedan kan man undra lite över valet av att just fluoridera mjölk. Visst mjölk innehåller rätt mycket mineraler som vi behöver, framförallt kalcium, men faktum är att kalcium också fungerar som ett motgift vid fluorförgiftning. I FASS rekommenderas t.ex. rikligt med mjölk och kalciumglukonat vid överdosering av fluortabletter. Kalciumjoner är ett motgift till fria fluoridjoner som hamnar i kroppen då man använder tandvårdsprodukter som innehåller fluor eller dricker fluoriderad dryck. Vore det inte smartare med en annan dryck om man absolut vill att människor ska börja dricka fluor, som vatten till exempel? Det är nästan så att man börjar misstänka att mjölkindustrin kan ha ett finger med i spelet. Kanske är mjölkindustrin än en gång ute efter nya marknader, ungefär som när de lyckades få det svenska folket att dricka Café au lait för att öka mjölkdrickandet?

fluor-svt-004När jag sedan sökte lite så framgick det snabbt att det faktiskt finns kopplingar mellan den svenska studien med fluoriderad mjölk och mjölkindustrin. Finansiärer av studien är The Borrow Foundation, en ideell stiftelse som propagerar för fluoridering av mjölk över hela världen och sedan många år samarbetar med World Health Organisation (WHO) i frågan. The Borrow Foundation startades 1971 av Dr. Edgar W. Borrow, en pensionerad uppfödare av mjölkkor som uppenbarligen hade tillräckligt med pengar för att starta en stor ideell stiftelse som snabbt fick global räckvidd. WHO är dessutom ökänt för att till stor del kontrolleras och påverkas av företagsintressen och lobbyister. Till exempel är en av The Borrow Foundation’s styrelseledamöter Andrew Rugg-Gunn en av författarna till WHO:s publikation ”Milk fluoridation for the prevention of dental caries”. Skulle jag söka mer så skulle jag säkert även hitta kopplingar mellan WHO, The Borrow Foundation och de olika typer av industrier som är intresserade av att kunna bli av med de stora mängder fluorinnehållande restprodukter och avfall som deras produktion skapar, vilket kan bli mycket mer lönande för dem om det kan dumpas in i olika länders vattenfluorideringsprojekt istället för att behöva behandlas som det miljö- och hälsofarliga restavfall det är.

Gällande fluoriderad mjölk så ska nämnas att det självklart är bättre att någon form av dryck fluorideras än att fluorid tillsätts det kommunala dricksvattnet på det sätt som det görs i många områden i andra länder. Fluor är inte naturligt och är därmed ett läkemedel. Om fluor tillsätts en dryck så går det att välja om man vill dricka den eller inte, vilket inte är lika lätt om fluor tillsätts det kommunala dricksvattnet. Med fluor i det kommunala dricksvattnet så förlorar man kontrollen på medicinen och kan inte reglera dosen i förhållande till individens behov. Allra bäst är det dock att inte få i sig något tillsatt fluor alls, varken från tandvårdsprodukter eller från någon dryck.

Ingenstans nämns hur stark dosen är i den sydsvenska studien där ungdomar får dricka fluoriderad mjölk. Risken finns dock att dosen är väldigt hög. WHO har varit involverade i flera projekt runt om i världen där mjölk med en fluorhalt motsvarande 5 ppm användes. Detta kan man läsa om i denna text på sidan 15 i den vänstra spalten. Troligt är att samma dos används i mjölken här i Sverige.

Som avslutning måste nämnas något som är viktigt att komma ihåg. Det finns inga pengar i att argumentera för att fluor är farligt, medan det finns väldigt stora pengar att tjäna för olika grupper om människor tror att fluor är ofarligt.

 

Fördjupningstips

Här är en bra artikel på Mercola.com som går in på djupet med frågan varför det är dåligt med både fluoriderat vatten och fluoriderad mjölk samt förklarar att det är förändringar i kosten som är bästa sättet att förbättra sin tandhälsa.

Läs gärna även två av mina tidigare texter som har med detta att göra, den ena om att en forskarrapport i The Lancet tidigare i år slog fast att fluorid är ett nervgift och den andra om hur man uppnår en bra tandhälsa.

Se gärna detta filmklipp där Dr. David Kennedy går igenom en del av de saker som ger bra tandhälsa. Gillar man det Dr. David Kennedy förklarar så finns Lugol’s Iodine, vilket är jod som går att konsumera, med full koncentration att köpa här och en liknande mundusch som han använder att köpa här.

 

SVT fortsätter fluorpropagandan

SVT fortsätter med hjälp av den inflytelserike professor Göran Dahllöf att sprida fluorpropaganda. För att smutskasta all den tunga internationella forskning på både människor och djur som pekar att fluor är ett nervgift så tvingas professorn att vrida på ”sanningen” riktigt ordentligt.

Text; Tobias Lindberg 2014-12-14

Även om jag inte då nämnde honom vid namn så kritiserade jag professor Göran Dahllöf för en vecka sedan eftersom han i SVT:s Smålandsnytt hade påstått att fluor i tandvårdsprodukter är ofarligt och att alla studier som har kommit fram till att fluor skulle vara skadligt är dåligt gjorda. Min kritik bestod bland annat i att professorn inte hade specificerade vilka studier han menade skulle vara dåligt gjorda eller gav tillräckligt med argument för att man skulle kunna förstå vad han menade.

fluor-svt-002Jag skrev till både SVT Smålandsnytt och professorn och bad om förtydliganden, något jag sannolikt inte var ensam om eftersom SVT faktiskt svarade mig i tisdags och berättade att professor Göran Dahllöf hade skrivit en ny artikel, ”Fluortandkräm fortfarande helt nödvändigt” på SVT Nyheter, där han utvecklade sitt resonemang.

Nu specificerade professor Göran Dahllöf att de studier som han hade menat var dåliga var alla de studier som några Harvard-forskare för några år sedan hade gjort en metaanalys på och som fick dem att komma fram till slutsatsen att fluor var skadligt. Det som enligt professor Göran Dahllöf var dåligt i alla dessa studier var att de inte är kontrollerade med avseende på andra miljögifter i omgivningen, att det inte tas hänsyn till andra faktorer som kan påverka som t.ex. socioekonomisk status och att fluoridhalterna i dessa studier är extremt höga.

Här är professor Göran Dahllöfs egna ord ur artikeln på SVT Nyheter:

”Den främsta kritiken mot de ingående studierna är dock att de är tvärsnittsstudier som ju inte kan visa på orsakssamband. De är inte kontrollerade med avseende på andra miljögifter i omgivningen. Olika byar och städer jämförs, där man inte vet den socioekonomiska sammansättningen i befolkningen.

Slutligen är fluorhalterna extremt höga. I studierna, där man jämför höga halter mot låga, har gruppen med låg exponering ändå högre fluorhalt i dricksvattnet än de flesta orter i Sverige.

I år har det publicerats en välgjord studie från Nya Zeeland, där en grupp barn har följts från födelsen till 38 års ålder. En grupp levde i förorter till Dunedin med vattenfluoridering, andra i områden utan vattenfluoridering.

Alla individer har sedan följts under lång tid och man har med jämna mellanrum mätt IQ på individerna. Det finns ingen skillnad mellan grupperna avseende IQ.”

Dessa påståenden är dock bara delvis sanna eftersom det bara stämmer för en del av studierna som ingår i metaanalysen. Bland de studier som Harvard-forskarna hade tittat på så fanns det de som helt klart de som hade en väldigt simpel design, men det fanns också flera studier bland dem som tog hänsyn till relevanta faktorer och när man tittade på bara dessa så kvarstod sambandet mellan fluor och minskat IQ, vilket Harvard-forskarna hade påpekat i sin metaanalys. Vidare undersökte flera av studierna tvärt om mot vad professor Göran Dahllöf påstår påverkan på IQ vid så låga fluoridnivåer som kan vara relevanta för svenska förhållanden. Speciellt intressant är som en studie verkade visa att om jodbrist föreligger så påverkas IQ vid mycket lägre fluorhalt.

Förutom att kritisera de studier som Harvard-forskarna hade gjort en metaanalys på så lyfte professor Göran Dahllöf fram en Nyzeeländsk studie som han menade var ”en välgjord studie” och sålunda övertrumfade Harvard-forskarnas metaanalys. Skärskådar man den Nyzeeländsak studien så ser man dock snabbt att det finns flera aspekter med den som gör det tydligt att det faktiskt inte alls är en välgjord studie.

Philippe Grandjean, en av Harvard-forskarna, nämner t.ex. att av nästan 1000 försökspersoner i den Nyzeeländska studien så var det bara 99 stycken aldrig hade levt i ett vattenfluoriderat område och bara 22 stycken som aldrig hade använt fluortandkräm. Något som jag vill nämna angående detta är att de 22 stycken som Philippe Grandjean påpekar aldrig hade använt fluortandkräm inte nödvändigtvis måste höra till de 99 stycken som aldrig hade levt i ett vattenfluoriderat område. Vidare så tog 139 stycken av försökspersonerna i den Nyzeeländska studien fluortabletter, men det nämns inte i studien vilka dessa är och Jonathan Broadbent som är den som har gjort den Nyzeeländska studien vägrar att uppge vilka barn det gäller. Dessa omständigheter kommenterar Philippe Grandjean som att den Nyzeeländska studien har en väldigt oprecis definition av fluoridexponering. Allt detta sammantaget gör att den grupp som räknas som oexponerad kontrollgrupp i den Nyzeeländska studien är väldigt liten jämfört med de som har exponerats för fluorid, det vill säga om det nu ens finns någon i studien som är helt oexponerad för fluor. Faktum är nämligen att fluortabletter till barn bara brukar rekommenderas till de som bor i icke-fluoriderade områden, vilket kan innebära att alla de barn som i den Nyzeeländska studien räknas som oexponerade fick fluortabletter av tandvården för att kompensera för det som de enligt tandvården ”missade” genom att inte bo i ett område med fluoriderat vatten. Kanske kan det vara därför som det inte syntes någon skillnad i den Nyzeeländska studien mellan de som hade och de som inte utsatts för fluor, för att det helt enkelt inte fanns några i studien som inte hade utsatts för fluor.

Viktigt att veta är också att Jonathan Broadbent som har gjort den Nyzeeländska studien är en av Nya Zeelands mest aktiva pro-fluor-aktivister och hans partiskhet i frågan tydliggörs av detta citat:

“Our findings will hopefully help to put another nail in the coffin of the complete canard that fluoridating water is somehow harmful to children’s development.”

Med tanke på vad professor Göran Dahllöf själv hade skrivit tidigare i artikeln, om att statistiska samband inte bevisar orsakssamband, så gör sedan något väldigt oväntat. För att verkligen övertyga alla om att fluor inte kan påverka människors IQ, så skriver han:

”Två ytterligare faktorer kan vara intressanta att ta med i diskussionen. Den så kallade Flynn-effekten innebär att IQ de senaste decennierna har förbättrats med 3 skalsteg per årtionde. Det beror på bättre levnadsomständigheter, allt från kost till utbildning.

En annan iakttagelse är att ungdomar som lever i städer och länder med vattenfluoridering, som Hong Kong, Singapore och Canada, också ligger i topp på Pisa-undersökningarna vad gäller matematik och läsförståelse.”

Här gör sig alltså professor Göran Dahllöf, trots hans mästrande ord tidigare i texten mot Harvard-forskarnas metaanalys, om att statistiska samband inte bevisar orsakssamband, själv skyldig till exakt samma fel, bara det att det i hans fall är ett omvänt orsakssambands-resonemang. Han menar att då IQ stiger, trots vattenfluoridering, så måste det innebära att vattenfluoridering är ofarligt. Lika felaktigt som det är att säga att statistiska samband bevisar orsakssamband, lika felaktigt är det att säga att frånvaro av statistiskt samband bevisar att det inte finns ett orsakssamband. Det krävs nämligen mer än bara ett statistiskt samband för att man ska kunna säga att det är troligt att det existerar ett faktiskt orsakssamband och för att kunna avgöra om det är troligt att ett orsakssamband föreligger så brukar man använda sig av ”Hill’s kriterier för orsakssamband” [1]. Jämför man Harvard-forskarnas slutsatser från deras metaanalys med professor Göran Dahllöfs resonemang om att Flynn-effekt och det faktum att de vattenfluoriderade områden som han nämnde ligger bra till i Pisa-undersökningar skulle bevisa att vattenfluoridering inte skulle vara farligt, så ser man tydligt att Harvard-forskarnas slutsatser klarar Hill’s kriterier för orsakssamband medan professor Göran Dahllöfs resonemang inte gör det.

Sedan påstår professor Göran Dahllöf att om fluor inte används så uteblir reparation av begynnande skador och så kan det etableras en bakterieflora som har större kapacitet att orsaka karies. Inte heller dessa påståenden är korrekta. Reparation av skador på tänderna sker hela tiden genom de mineraler som finns i saliven som återmineraliserar tänderna om man bara får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten och undviker att äta sådant som skadar tänderna. Fluor är inte ett måste för att en sådan reparation ska kunna ske. Förutom fluor, som är skadligt för såväl bakterier som vår egen hälsa, så finns flera olika saker, som jod, bikarbonat, salt, antibakteriella naturpreparat och ozon som man kan använda, som gör det svårare för de bakterier som orsakar karies att etablera sig, men som till skillnad mot fluor inte också skadar oss själva.

Vad som sammantaget kan sägas om det professor Göran Dahllöf påstår och att SVT låter honom komma fram med det är att allt som vanligt handlar om helt vanlig fluorpropaganda och att det påstått oberoende SVT deltar i den. De halvsanningar som framförs av professorn och SVT kan inte heller ta bort det faktum att i stort sett all forskning som har gjorts om hur fluor påverkar människor och djur visar på att fluor är skadligt.

 

Fördjupningstips

Professor Göran Dahllöf jobbar som professor vid Karolinska Institutet och är övertandläkare. Utöver det så är han också chef för Specialitetsrådet för tand- och käksjukdomar vid Stockholms läns landsting, medlem i Stockholms medicinska råd och är vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen.

Läs gärna även två av mina tidigare texter som har med detta att göra, den ena om att en forskarrapport i The Lancet tidigare i år slog fast att fluorid är ett nervgift och den andra om hur man uppnår en bra tandhälsa.

Se gärna detta filmklipp där Dr. David Kennedy går igenom en del av de saker som ger bra tandhälsa. Gillar man det Dr. David Kennedy förklarar så finns Lugol’s Iodine, vilket är jod som går att konsumera, med full koncentration att köpa här och en liknande mundusch som han använder att köpa här.

 

Referenser och fotnoter

[1] Hill’s kriterier för orsakssamband beskrivs bra i forskarrapporten Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism? av Lucija Tomljenovic och Christopher A. Shaw. Se beskrivningen under avsnitt 2.5 på sida 3.

Sjukt på Aftonbladets Wendela

inte-jamstalldhet-bara-sjukt-001I en artikel som tjänar som ett sorgligt exempel på hur illa ställt det är med den svenska medmänskligheten, då den av allt att döma tar upp föräldrar som bortprioriterar sitt barn i karriärernas och jämställdhetens namn som något positivt, så berättar Aftonbladets Wendela om ett franskt par som efter att de fick barn såg till att direkt börja flaskmata istället för att amma så att de skulle kunna dela på ansvaret redan från början och sedan när barnet blev tre månader placera det hos dagmamma då ingen av dem ville tillbringa hela dagarna med sitt, visserligen söta, men ack så tråkiga barn.

Jag tycker mig kunna urskilja att artikelförfattaren anser att det är lite tidigt att lämna bort barnet redan vid tre månaders ålder, men att det franska parets inställning att karriär och jämställdhet går först ändå är något positivt och därför nämns bara som fakta i artikeln, istället för att skriva något kritiskt om de franska paret, att den svenska modellen visserligen gör att föräldrar måste ta hand om barnen själva ända till de är 12 månader, men att den å andra sidan gör att en större andel av barnen, 35% i Sverige mot ”bara” 23% i Frankrike, är i barnomsorg utanför hemmet mer än 30 timmar i veckan före tre års ålder. För det är helt klart något positivt enligt Wendela, att barn är borta så länge som möjligt från hem och föräldrar och Sveriges bättre siffror uppnår man bevisligen inte med den franska modellen.

Enligt Wendela och många av de människor som idag tror att de ideal de står för är vägen till ett bättre och mer jämställt samhälle, så är allt som gör det exakt milimeter-rättvist mellan män och kvinnor som grupp, allt som bäst suddar ut det faktum att mänskligheten faktiskt består av två kön med lite olika fördelning av förmågorna när det kommer till just reproduktionen, alltid det bästa, även om det skulle råka gå ut över barnens behov av trygghet och anknytning. Det som helt uppenbart inte är av intresse för Wendela är att sprida den mer humana synen, som jag och många andra står för, att samhällets mål, om nu samhället ens ska lägga sig i detta, hellre borde vara att prioritera barnens behov först och att sedan, när detta primära intresse är tillgodosett, om det skulle behövas för att de individuella föräldrarnas intressen råkar kollidera med varandra, så gott det går försöka uppfylla båda dessa föräldrarnas unika önskningar i vad som måste bli en jämställd kompromiss dessa två föräldrarna emellan.

Propagandakampanj för fluor i SVT

svt-fluorpropaganda-001Det verkar pågå en propagandakampanj för fluor just nu på SVT, där man bland annat kan läsa de två artiklarna Ångrar användningen av fluorfri tandkräm och Fler väljer fluorfri tandkräm.

I den första artikeln försöker SVT skrämmas med att en liten tvåårig flickas tandemalj nästan helt har frätts bort, vilket de förklarar med att det beror på att hon inte har använt fluortandkräm. Vad SVT väljer att inte nämna är att den stackars flickan verkar ha fått stora mängder godis och läsk nästan dagligen samt får en stark astmamedicin, vilket framgår om man läser mammans blogg, och sådant ger inte bra förutsättningar för bra tandhälsa.

I den andra artikeln ondgör sig SVT över att allt fler väljer fluorfri tandkräm och hänvisar för till en professor som säger att fluortandkräm för barn är avgörande för bra tandhälsa och att idéerna om att fluor skulle vara skadligt bara bygger på dåligt gjord forskning. Att fluor skulle vara avgörande för bra tandhälsa stämmer inte och detta inser man om man tänker på att tandhälsan var lika bra hos barn för 20-40 år sedan som idag och då fanns det ändå en allmän rekommendation att barn inte skulle borsta tänderna med fluortandkräm. Inte heller förtydligar professorn vilka studier han menar skulle vara undermåliga eller ger några argument som tydliggör detta. Jag har dessutom skrivit till professorn och frågat om förtydliganden, men har inte fått något svar.

Som tur är så finns det mycket bra information som bygger på bra forskning om att fluor är skadligt. Bland annat så publicerades tidigare i år en forskarrapport i The Lancet där det klargörs att fluor är ett nervgift. Inte heller är fluor ett måste för bra tandhälsa, utan det är istället något som uppnås genom att undvika att äta sådant som är dåligt för tänderna och att få i sig mycket av de vitaminer och mineraler som är viktigt för att få en bra tandhälsa. Allt detta har jag skrivit om i de två texterna Fluor nu klassificerat som ett nervgift och Tandhälsa som jag rekommenderar alla att läsa istället för SVT:s fluorpropaganda.

Brittiska kungahuset och höga politiker utreds för sexuella övergrepp och mord på barn

pedofilring-001Apropå texten Elitens mörka historia av övergrepp mot barn som jag skrev för knappt tre veckor sedan så spelas just nu en läskig historia upp på löpsedlarna i England där höga politiker och kungafamiljen beskylls för att ha varit inblandade i sexuella övergrepp och mord på barn som ska ha utförts på 70- och 80-talen i olika pedofilnätverk där de ska ha varit medlemmar. Beskyllningarna utreds just nu av brittisk polis.

Här kan ni läsa om detta:

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/11231088/Westminster-paedophile-ring-investigated-over-murder-links.html

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/11234001/Tory-MP-murdered-boy-at-orgy-abuse-victim-claims.html

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/vip-paedophile-ring-abused-teenage-4721479

http://vigilantcitizen.com/latestnews/abuse-victim-british-politician-murdered-young-boy-depraved-elite-party/

Nobelkommitté hyllar rättighet genom att förorda tvång

Professor Peter Gray levererar väldigt bra kritik av skolplikten och Barnkonventionen i sitt senaste inlägg på hans blogg ”Freedom to Learn” på ”Psychology Today”. Bland annat påtalar han det bakvända i att nobelkommittén hyllar barns rättigheter genom att förorda tvång att gå i skolan.

Peter Gray skriver:

”Yes, every child should have the right to an education.  But every child should also have the right to the kind of education that he or she craves, in which he or she will truly learn, where he or she is happy!  The state should not have the right to dictate education.  The state should not have that kind of control over families and children.  Why do we allow it?  Why don’t we rise up and stop it, for the sake of our children?  Yes, it’s wonderful to protect children from child labor, but if we then send them off to schools that are constructed as indoor forced workplaces and detention centers, are we doing them, after all, a favor?”

Elitens mörka historia av övergrepp mot barn

 

Text: Tobias Lindberg 2014-11-12

I november 2013 skrev svensk media om att Helsingborgs sociala myndigheter hade bedömt att det var tillåtet för en dömd pedofil att adoptera. Då händelsen till sist uppmärksammades av utomstående så anmälde myndigheten sig själv.pedofil-tilläts-adoptera-001

När man hör om  händelse som denna får det säkert de flesta att börja tänka på hur det kan komma sig att någon människa ens kan komma på tanken att låta en dömd pedofil adoptera. Ingen vettig människa skulle tillåta det. Efter dessa tankar avfärdar nog de flesta det hela som en extrem händelse och antar att det kunde utvecklas på grund av att det på något sätt hade begåtts ett misstag. Normalt sett händer ju inte saker som detta.

Stämmer då detta antagande? Är detta en extremt ovanlig händelse? Berodde det på ett misstag? Vad gäller just detta individuella fall i Helsingborg så går såklart ingenting att bevisa, men för den som har satt sig in i den mörka historia som omgärdar sociala myndigheters agerande runt om hela världen så får fall som detta i Helsingborg  en att misstänka att det kanske kan ligga en hund begraven under allt detta. Det är nämligen inte första gången i historien som personer inom sociala myndigheter och rättssystem samarbetar med varandra och med andra inflytelserika personer utanför för att kunna få tillgång till barn att begå övergrepp mot och mörda.

För att få en förståelse för hur det egentligen ligger till så är det bra att börja med att se vad den nu bortgångne fd. chefen för FBI i Los Angeles Ted Gunderson har avslöjat om satanistiska ”pedofilringar”.

Det som Ted Gunderson berättade om i detta filmklipp kan låta otroligt för de som inte har satt sig in i detta och förstått hur illa det verkligen är. Något som är viktigt att nämna då är  att Ted Gunderson inte var någon tokstolle, utan en man som arbetade för FBI i 30 år och som gjorde en imponerande karriär. Bland annat var han chef för FBI i Los Angeles med ansvar för mer än 700 anställda och var 1979 en av en handfull personer som intervjuades för chefsjobbet för hela FBI. Berättar en person som Ted Gunderson om att sådant här verkligen pågår så gör man klokt i att lyssna.

jimmy-savile-001Betänk sedan hur det kommer sig att en av världens värsta sexförbrytare, Jimmy Savile, ostört kunde begå många hundra övergrepp mot både vuxna och barn under mer än 40 års tid samtidigt som han var nära vän med både det brittiska kungahuset och Margaret Thatcher. Säkerhetstjänsten känner självklart till allt om en person som befinner sig så nära den högsta makten och antagligen tilläts han fortsätta för att mäktiga personer som kanske själva deltog i hemskheterna annars skulle riskera att falla tillsammans med honom om han föll.

jimmy-savile-royal-family-tatcher-001

Om Jimmy Savile kan ni läsa i denna artikel och om att han måste ha haft beskydd uppifrån kan ni läsa om i detta blogginlägg.

child-sacrifice-paper-002Sedan så vet vi också att övergrepp, tortyr och mord på barn historiskt har förekommit inom nästan alla civilisationer och under alla tidsperioder. Detta är väl dokumenterat. Vid vissa tillfällen under historien har det varit både tillåtet och allmänt känt i de samhällen där det pågick att barn utnyttjades, torterades och mördades, då ofta i form av rituella offer och liknande som samhällseliten sysslade med, men detta tillhörde undantagen, oftast har det varit förbjudet och djupt avskytt av allmänheten och då har det istället pågått i hemlighet inom olika inflytelserika sällskap.

Trots att vi alla vet att sådant alltid har förekommit tidigare, så tror de allra flesta av någon outgrundlig anledning att det har upphört idag. Självklart har det inte upphört. Precis som det förr fanns människor som utåt sett verkade child-sacrifice-001vara fungerande samhällsmedborgare, men som egentligen var sjuka och vidriga, så finns dessa även idag och sådana monster lyckas alltid att nästla in sig i positioner där de har stor tillgång till och kontroll över utsatta barn som saknar vuxna som kan skydda dem. Bara för att det verkar så främmande och otänkbart för vanliga människor så innebär det inte att det inte existerar. Vidare är saker som detta så hemska att man inte vill tänka på dem, men vi måste tänka på dem och vi måste lära oss om det som pågår och när vi vet så måste vi agera för att skydda de utsatta barnen.

Att sådant här nästan alltid pågår inom det som kallas samhällseliten har sina förklaringar. Självklart finns psykopater jämt fördelat över befolkningen och de har ofta ett behov av att kontrollera andra människor. En del av psykopaterna är socialt fungerande eftersom de är väldigt skickliga på att dölja sin verkliga natur. Dessa socialt fungerande psykopater har dessutom ofta förmågor som gör att de blir väldigt framgångsrika i spelet om makten. Eftersom de inte får dåligt samvete av att ”köra över andra”, av att ”armbåga sig fram i livet” och är mästare på att förändra sitt sätt beroende på vilket sällskap de befinner sig så gör de ofta otroliga karriärer och hamnar högt upp i de organisationer där de verkar och i de samhällen där de lever. Detta gör att denna typ av socialt fungerande psykopater får väldigt mycket makt. Maktstegen i alla organisationer och samhällen är dessutom alltid i formen av en pyramid psychopathy-leadership-link-forbes-article-001med färre och färre platser desto närmare toppen man kommer och därmed blir det också en större andel psykopater desto närmare toppen man kommer, ett faktum som är väl känt av forskningen. Det innebär såklart inte att alla inom samhällseliten är psykopater, det innebär inte ens att majoriteten av dem är det, men andelen psykopater är i vart fall större.

Utöver att dessa drag har gjort att de blir så framgångsrika så är det samma drag, att de inte förstår andras känslor och att de vill känna att de har makt, som gör att en del av dem gillar att begå övergrepp mot andra människor, särskilt barn. Att ha total makt över någon annans lidande och liv ger denna typ av psykopater den högsta känslan av makt. Vidare så är det så att det är de psykopater som inte klarar av att avancera i samhället, så att de får denna makt och de kontakter som de framgångsrika psykopaterna har, men som ändå har denna drift att begå övergrepp och skada andra, som man hör och ser om i medierna när de åker fast för de vidrigheter de begår. De framgångsrika psykopaterna däremot har inflytande, kontakter, möjligheter och medel att begå dessa övergrepp, ofta organiserat med andra, och de åker oftast inte fast för det de gör när det upptäcks eftersom de är för mäktiga för att falla. Istället tystas det ner och det hela kan fortsätta. Ingen klarar nämligen av att göra sådant här i längden utan att det upptäcks, även de skickligaste gör misstag till slut, och det är därför bara de allra mäktigaste är de som kan fortsätta begå övergrepp, övriga åker fast förr eller senare.

Idag säger många att allt det här som jag och andra pratar om bara är tokiga konspirationsteorier och att sådant här omöjligt kan pågå i den omfattningen som vi säger, men då ska man veta att det är precis så som detta alltid har avfärdats vid alla de andra tillfällena i historien när människor har försökt varna för vad som då pågick. De som har utfört detta grymma mot barn har alltid kunnat fortsätta just för att de allra flesta människor har så svårt att föreställa sig att det finns så pass många som faktiskt kan göra sådant, men nu långt i efterhand så vet vi att detta pågick förr, att det fanns chockerande många tillsynes välanpassade människor som kunde göra sådant mot barn och att de människor som på den tiden försökte varna för detta faktiskt hade rätt.

Med allt detta sagt så menar jag självklart inte att alla som arbetar inom sociala eller rättsvårdande myndigheter är pedofiler som samarbetar med varandra för att kunna begå övergrepp mot barn, tvärt om så tror jag att de allra flesta som jobbar där är goda och välmenande människor som vill väl och tror på det de gör, men det räcker med att det finns några få psykopatiska monster som har nästlat sig in för att de ska kunna göra enorm skada på ett väldigt stort antal barn och därför är det så enormt viktigt att vi alla har koll på vad de sociala och rättsvårdande myndigheterna håller på med och det är därför som det är så farligt att det mesta av deras verksamhet pågår i det dolda. Nästan allt är sekretessbelagt, behandlas bakom lyckta dörrar och eventuell granskning av verksamheten görs internt. Det finns nästan ingen extern insyn. Det är som gjort för att det ska kunna bli fel och att ett litet antal monster ska kunna härja runt. Uppe på allt detta så är också systemet ofta utformat så att myndigheterna får mer ekonomisk tilldelning ju fler ingripande de gör och betalningen till fosterhemsfamiljer och olika institutioner är väldigt hög vilket gör hela verksamheten väldigt luckerativ och driver på så att ännu fler barn blir tagna från sina familjer. Vidare så finns det en hel del människor inom systemet, myndigheter och politik som vet att det är mycket som är fel, men de agerar oftast inte för att åtgärda systemfelen eftersom de inte vågar eller för att det finns hållhakar på dem, saker de har satts dit för eller som de har gjort, som ofta har med sex eller droger att göra, som de upplever skulle förstöra deras karriärer och liv.

När det kommer till så känsliga frågor som samhällets inflytande över barn, övertagande av vårdnaden av barn och straffutdömandet i sådana frågor så är det av högsta vikt att allt är transparent, och då menar jag verkligen ALLT, och att inga ekonomiska drivkrafter tillåts inverka. Total öppenhet och full insyn i alla frågor är en förutsättning för att statsmakter och myndigheter ska kunna fungera som det är tänkt, så fort detta saknas så börjar enskilda intressen att ta över staten och myndigheten för att gagna sina egna intressen.

Nu är det förhoppningsvis inte så illa hos de sociala myndigheterna i Helsingborg, men jag tycker ändå att omständigheterna runt detta fall verkar väldigt misstänka och jag vet också att det finns riktiga monster där ute i verkligheten. Jag är inte naiv eller ignorant och förblir därför vaksam.

Den nu bortgångne senatorn Nancy Schaefers arbetade målmedvetet för att göra det känt hur skadlig de sociala myndigheternas verksamhet ofta är i verkligheten och höll många bra tal om detta. Ett av dessa kan ni se här.

Den andra delen av detta tal av Nancy Schaefer kan ni se här.

Kom alltid ihåg att om sådant här pågår i USA så pågår det självklart även här. Sverige är inget undantag.

Nancy Schaefer blev med största sannolikhet mördad på grund av sin kamp för att stoppa de välorganiserade övergreppen mot barn i USA, ett vanligt slut för de modiga individer som verkligen vågar ta upp kampen mot de allra mäktigaste och mest hänsynslösa människorna i världen. Självklart förklaras hennes död officiellt som att hon blev mördad av sin egen man som sedan tog sitt eget liv. Det är mycket vanligt att mord arrangeras så att det ska se ut som självmord eller olyckor. På engelska kallas att bli mördad på det sätt som Nancy Schaefer och hennes man blev för att bli ”suicided”.

Som avslutning föreslår jag att ni tittar på detta klipp från Infowars Nightly News som på ett tydligt sätt illustrerar hur omfattande problemet med internationella pedofilringar är och hur högt upp förgreningarna går i både nationella och internationella organisationer.

Immunolog: Vacciner före 12 månaders ålder helt värdelösa

Text: Tobias Lindberg

vaccin-bebis-001En immunolog erkänner att vaccinationer före 12 månaders ålder är helt värdelösa och att deras enda syfte är att vänja föräldrarna så att de får in sina barn ordentligt i sjukvårdssystemet.

De flesta vaccinkritiker vet nog redan om eller känner på sig att farorna med vacciner även efter 12 månaders ålder med råge överväger fördelarna, om det nu ens finns några fördelar vill säga, men det är ändå ovanligt att man hör så uppenbara erkännanden som detta, som denne immunolog och vaccinförespråkare nyligen uppgav då hon deltog i en panel av experter som diskuterade vacciner vid en konferens för sjukvårdspersonal.

Det chockerande ärliga erkännandets exakta citat går att lyssna på här i denna ljudfil, att läsa här i denna artikel av Paul Joseph Watson från Infowars eller att lyssna på i nedanstående filmklipp.

Som naturopaten Dave Mihalovic poängterar, “Spädbarn är under sitt första år främst beroende av allmän, icke-specifik immunitet, innefattande (förhoppningsvis) antikroppar från bröstmjölk, för att skydda deras unga kroppar från infektioner. Vacciner är inte bara ineffektiva under det första året av livet, utan de kan orsaka skada genom synergistisk toxicitet och ett tillstånd av överbelastning av immunförsvaret”.

Den som vill läsa en mycket mer ingående förklaring till varför barn före 12 månaders ålder inte kan svara på vacciner på det sätt som är den teoretiska tanken med vacciner rekommenderas att läsa hela Dave Mihalovic’s text på PreventDisease.com.

Att ge barn före ett års ålder så många olika vacciner vid så många olika tillfällen, som i Sverige vid 3 och 5 månaders ålder och i USA vid 2, 4 och 6 månaders ålder, när det bevisligen inte har någon som helst positiv effekt, utan att enda syftet är att ”skola in” föräldrarna och vänja dem vid sjukvårdssystemet, är extremt cyniskt med tanke på att det finns studier som visar att antalet vacciner före ett års ålder i 34 olika länder har ett tydligt samband med spädbarnsdödligheten. Tanken är sålunda att det är viktigare att få in barnen (och föräldrarna) i sjukvårdssystemet, så att man kan tjäna pengar på dem, eftersom det tydligen är så att av de barn som inte tas till sjukvårdskontrollerna de första månaderna i livet så är det färre av dem som fortsätter att komma senare i livet, än att tänka på barnens liv och hälsa. Att det är på detta sätt är en väldigt nedslående insikt!