Kategoriarkiv: Artificiell intelligens

Farorna med allt bättre datorer och utvecklandet av AI

Här är en ntressant artikel om hur utvecklingen av allt bättre datorer, som inom kort kanske kan utvecklas till att ha artificiell intelligens (AI), kan påverka det mänskliga samhället och vilka risker det medför.

http://theweek.com/article/index/269989/rise-of-the-machines

I artikeln prats det om¨att det är 50% sannolikhet att AI kan ha uppstått 2050 eller 90% att det har uppstått 2075. Det man ska tänka på är att det oftast när det meddelas om sådant som många människor inte gillar för att det kan vara ett hot, tex att nya övervakningssystem ska utvecklas eller liknande, så brukar det meddelas ett årtal rätt långt fram i tiden fast än det i verkligheten egentligen är mycket närmare till när det är utvecklat. När de sålunda pratar om 2050 och 2075 så bör man nog snarare tänka 2020 eller 2025. Så nära är det i verkligheten.

För att långsamt vänja folk vid tanken så att de inte fullkomligt revolterar mot det när det införs så börjar man prata om det redan nu, men för att samtidigt inte oroa folk så mycket så att de börjar engagera sig för att sätta stopp för det med det samma så säger man att det är långt kvar tills vi är där.

Hur som helst så är detta en bra artikel om en väldigt viktig fråga.