Kategoriarkiv: Abort

Jon Rappoport om depopulationsvaccin i Kenya och fortsättningen

Text: Tobias Lindberg 2014-11-11

vaccine-africa-women-002

Foto: PATH global health https://www.flickr.com/photos/pathphotos/5224575135/

Den frilansande undersökande reportern Jon Rappoport skrev igår (10:e november) på sin blogg den mycket tänkvärda texten Depopulation vaccine in Kenya and beyond om faktumet att ett fertilitetsvaccin, alltså ett vaccin som gör att kvinnor inte kan bli gravida, nyligen verkar ha givits till mer än en miljon kenyanska kvinnor i fertil ålder utan deras samtycke då de trodde att de fick ett vanligt stelkrampsvaccin. Detta knöt han sedan ihop med flera skrämmande fakta om de FN-anknytna organistionerna och personerna som i 40 års tid har jobbat med att ta fram flera olika fertilitetsvacciner och deras agendor. Sedan avslutade han det hela med att resonera om riskerna som nu föreligger att olika vaccinationsprogram inom kort kanske kommer att används för att i hemlighet sprida dessa fertilitetsvacciner över stora delar av världen för att minska jordens befolkning, speciellt nu när hotet av en global ebolapandemi, verklig eller upplevd, hänger över oss och när det hetsas om att alla flickor som är i eller inför fertil ålder ska ta HPV-vaccin. Texten finns även att läsa på Infowars.

WHO anklagas för abortmedel i vaccin

Text: Tobias Lindberg

En katolsk läkarorganisation anklagar WHO och UNICEF för att ge kenyanska kvinnor ett vaccin som kan få kroppen att börja attackera ett kroppseget graviditetshormon vilket ökar risken för missfall och sterilitet.

vaccine-africa-women-001

UNAMID https://www.flickr.com/photos/unamid-photo/8079403297

Detta är inte första gången som organisationer som tillhör Förenta Nationerna (FN) och andra globala organisationer som de samarbetar med anklagas för att vaccinera kvinnor i fertil ålder med ett stelkrampsvaccin som innehåller graviditetshormonet humant koriongonadotropin (hCG). Dessa organisationer har anklagats för att ha gjort samma sak i Mexiko, Nicaragua och Filippinerna i början på 90-talet och i Nigeria 2004.

I ett uttalande från den 4:e november förklarade den katolska läkarorganisationen att de blev misstänksamma mot vaccinkampanjen i Kenya och skickade därför flera prover av vaccinet för analys till två olika laboratorier, ett i Kenya och ett i Sydafrika, som båda slog fast att vaccinerna innehöll hCG, ett hormon som kroppen producerar när kvinnor blir gravida.

Det existerar idag vacciner som innehåller konstgjorda hCG-molekyler som har kopplats samman med ett modifierat stelkrampstoxin, vilket stimulerar immunförsvaret att producera antikroppar mot kroppens egna hCG. När en kvinna som har fått detta vaccin senare blir gravid och hennes kropp börjar producera hCG så förstörs dessa av immunförsvaret vilket gör att graviditeten snabbt avslutas i ett missfall. Redan 1972 började WHO och andra organisationer forska på dessa fertilitetsvacciner.

Källor för denna text:

https://www.lifesitenews.com/news/a-mass-sterilization-exercise-kenyan-doctors-find-anti-fertility-agent-in-u

http://www.thenhf.se/vaccin-spetsat-med-abortmedel-i-who-program/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1874951

Tydligen okej att föreslå obligatoriska aborter

Text: Tobias Lindberg

dan-savage-abortions-600pxl-001Den kände författaren och journalisten Dan Savage föreslog för ugefär ett år sedan att obligatoriska aborter borde införas för att minska jordens befolkning. Tänk vilket ramaskri det hade blivit om han hade föreslagit att pensionärer som inte kunde klara sig så bra på egen hand skulle få obligatorisk dödshjälp. Massorna hade rasat och hans karriär hade kanske varit till ända. Nu gällde det ”bara” ofödda barn som skulle aborteras mot föräldrarnas vilja och då var det alltså okej, inte många brydde sig och hans karriär kunde fortsätta som om ingenting hade hänt. [1]

china-forced-abortion-600pxl-001Visst svarade Dan Savage på en fråga som bad om ”farliga förslag”, men sättet han sa det på visar ändå att han faktiskt tänker den auktoritära och avskyvärda tanken att några ”som vet bättre” ska kunna bestämma över andras reproduktion. Tanken att staten ska styra över andras reproduktion har aldrig slagit väl ut, vilket kanske som allra bäst kan exemplifieras med hjärtskärande vittnesmål från Kina, med kinesiska par där de blivande mödrarna blir kidnappade av polis och förs till kliniker där deras barn blir tvångsaborterade, ibland långt in i graviditeten, på grund av den inhumana kinesiska ”ett barn”-politiken. [2]

Att så många ändå accepterar tankar som de Dan Savage gav uttryck för tror jag till stor del beror på den utspridda missuppfattningen att jorden verkligen står inför en överbefolkningskatastrof. De flesta tycker nog att tvångsaborter känns olustigt, men mot den upplevda rädslan som tankarna på en framtida miljökatastrof ger så väger nog olustkänslorna av tvångsaborter lätt för många. Det är därför det är så viktigt att sprida riktiga fakta till så många som möjligt, så att de verkligen förstår hur inhumant det är med tvångsaborter och att det inte föreligger någon risk för en överbefolkningskatastrof. Den som har förstått hur illa det är i ett land som utför tvångsaborter lär aldrig komma på tanken att föreslå något sådant. Den som känner till att jordens födelsetal redan är så låga att världens befolkning kommer att börja minska av sig själv om några årtionden blir inte lika lätta offer för lögner från grupper som behöver en befolkning som lever i rädsla för att kunna styra. Den som känner till att den ökning av jordens befolkningsmängd som pågår nu inte beror på att för många barn föds utan på ökande medellivslängd kommer inte bli lurad igen. [3] [4] [5] [6]

Källor för denna artikel:

[1] http://www.mediaite.com/tv/dan-savage-suggests-mandatory-abortion-for-30-years-draws-outrage/

[2] http://news.sky.com/story/1150016/china-couple-speak-of-forced-abortion

[3] IIASA har visat att jordens befolkningsmängd kommer att öka till ungefär 9 miljarder någon gång 2060-2070 på grund av ökad medellivslängd, varpå den sedan kommer att börja minska på grund av de låga födseltalen. Faktum är att det redan idag föds för få barn på jorden och denna negativa utveckling förutspås fortsätta. Den kommande befolkningsutvecklingen i världen går att läsa om i denna utmärkta artikelserie i Der Spiegel:.
http://www.spiegel.de/international/world/the-great-contraction-experts-predict-global-population-will-plateau-a-795479.html

[4] http://m.sim.sagepub.com/content/89/2/192.abstract

[5] http://m.pop.org/content/facts-of-global-depopulation-1518

[6] http://www.examiner.com/list/will-world-population-decrease-to-6-2-billion-by-2050

Dolt abortmedel i vaccin

Bra att fler och fler uppmärksammar att vissa vacciner har visats vara dolda abortmedel som har lurats på ovetande människor. Denna gång är det den svenska NewsVoice som skriver om detta viktiga ämne.

Det alla måste förstå är att det finns mäktiga krafter som radikalt vill minska jordens befolkningsmängd. Titta bara på vad den okända grupp som uppfört ”The Georgia Guidestones” vill uppnå, en värld med en befolkningsmängd på bara 500 miljoner människor. Jag tror alla förstår vad som måste till för att komma dit!?

Dels försöker dessa mäktig grupper öppet ”lobba” för en befolkningsminskning genom att felaktigt påstå att vi står inför en överbefolkningskatastrof och dels så försöker de i lönndom påbörja det hela i förväg genom att smyga på mänskligheten mediciner, vacciner och kemikalier som minskar barnafödandet och fertiliteten hos mänskligheten genom tex abortmedel i vacciner (som i detta fall), genom införande av hormonstörande ämnen i den mat vi äter och de material vi använder (tex plaster) och genom införandet av GMO-grödor (försöksdjur blir ofta sterila efter tre generationer på GMO-föda).

Källor för denna text

Artikel om abortmedlet i vaccinet:

http://newsvoice.se/2014/04/25/who-marknadsforde-stelkrampsvaccin-som-inneholl-abortmedel/

”The Gorgia Guidestones”:

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

Här är den riktiga informationen om ”The Georgia Guidestones”:

http://www.infowars.com/georgia-guidestones-vandalized/

Om överbefolkningsbluffen:

http://tobiaslindberg.se/2013/11/26/overbefolkningsbluffen/

Soylent Green är gjort av människor

I Sverige aborteras drygt ett av fyra foster. Liknande siffror förekommer i USA och många andra länder. Det är en väldigt stor andel! Varför är det så?

Enorma värden och mycket pengar finns i de stamceller och den vävnad som tas från dessa foster som används inom forskning, vård och industri.

Är ett samhälle som gör sig av med var fjärde barn verkligen ett friskt samhälle? Hur är egentligen synen på människovärdet i ett samhälle som gör så? Hur påverkar olika vinstintressen allt detta? Är det verkligen bara de som ändå skulle ha aborteras som används i forskningen, vården och industrin eller påverkas antalet aborter på något sätt av de som tjänar pengar på dem? Är ökningen av mängden hormonstörande kemikalier i vår livsmiljö och antalet separerade familjer i vårt samhälle, som båda är faktorer som gör att pubertetsutvecklingen krymper allt längre ned i åldrarna, samt den tilltagande sexualiseringen av barn och ungdomar i vår kultur bara olyckliga sammanträffanden eller finns det möjligen de som tjänar på att allt fler unga flickor blir gravida och gör abort?

Detta är frågor man kan ha i bakhuvudet när man ser det väldigt proffsigt gjorda filmklippet ”Soylent Green is Made Out of People” från Infowars.

Källor för denna text:

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2013/09/Sverige-har-Nordens-hogsta-aborttal/

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/vastvarldens-flickor-allt-tidigare-i-puberteten_8949478.svd?fromMobile=true

Efter-födsel-abort

Smaka på de orden ett tag och tänk igenom vad de betyder. Visst låter det som ett skämt? Tyvärr så är det inget skämt!

I vad som faktiskt är en helt seriös forskarrapport i en tidning som heter Journal of Medical Ethics så föreslås att det ska bli tillåtet ”abortera” barn som redan är födda, oavsett anledning. Sjuka eller friska, för tidigt födda eller fullgångna barn gör det samma. Samma regler som gäller för ”vanliga” aborter ska gälla för ”efter-födsel-aborter”. För att läsa rapporten se länken i slutet av denna text.

Jag kan tycka att de människor som är mot aborter oavsett hur tidigt det är och oavsett orsak är lite fel ute. Fram till en viss gräns, den må vara 8, 12 veckor eller 18 veckor, jag har inte funderat igen detta så noga, så tycker jag abort kan vara motiverat eftersom man då har haft tillräckligt med tid att både upptäcka en eventuell graviditet och om den är oönskad så har man också haft tid att bestämma sig för om man vill och/eller kan behålla barnet. Dessutom kan inte ett barn ens med modern medicinsk hjälp klara sig utanför livmodern så tidigt under utvecklingen. Inte heller vet man ju riktigt när medvetandet uppstår, vid befruktningen, vid 8, 10 eller 12 veckor?

Själv lutar jag nog snarast mot att gränsen bör vara 12 veckor än 18, eftersom det ger tillräckligt med tid att upptäcka och bestämma sig. Vid 18 veckor är barnet väldigt långt gånger i utvecklingen och har man inte upptäck det då så får familjen eller kvinnan helt enkelt stå sitt kast.

Aborter på grund av risk för moderns liv är dock en helt annan fråga och bör såklart alltid vara tillåtet som en sista utväg om inte tidigarelagd förlossning är möjlig. Även för barn som blir gravida före en viss ålder (exakt vilken ålder vet jag dock inte) bör det nog även finnas rätt till undantag. Abort efter våldtäkt bör nog också ha rätt till undantag.

Som sagt, jag tycker de som är mot abort oavsett vad är fel ute, men de som anser att ”abort” efter födseln är okej har jag dock svårt att finna ord för. Att de har något fel i huvudet är väl det snällaste jag kan komma på.

Det finns ett annat ord för ”abort” efter födseln och det är M-o-r-d!

Enligt författarna till rapporten så är det okej med ”efter-födseln-aborter” eftersom barnet inte ännu är en person och därför ännu inte har utvecklat några mål i livet och alltså inte skulle lida av att den inte fick bli en person. Lite som tanken, att det man inte vet eller förstår, det lider man inte av. De menar att barnet bara är en potentiell person, något som blir en person och får ett värde om det tillåts leva vidare.

Problemet är att när man börjar värdera om eller när någons liv har eller inte har någon mening så är man ute på ett väldigt kraftigt sluttande moraliskt plan.

Visst är min åsikt om att abort upp till 12 veckors ålder (eller kanske 18) bör vara tillåtet också en moralisk värdering, men golvet på denna är inte fullt lika sluttande. Någonstans finns det en gräns som gör att man faller av ett golv som sluttar allt för mycket. Man måste kunna stå på en tillräckligt stabil grund i tillvaron för att bygga ett bra och stabilt samhälle.

Författarna till denna rapport nämner ingen tidsgräns för ”abort” efter förlossning, men skriver att högst några dagar efter förlossning bör läkarna kunna göra en bra bedömning av hälsotillståndet hos ett barn. De verkar alltså tycka att några dagar efter förlossningen är rimligt. De nämner att det vore bra eftersom eventuella allvarliga sjukdomar eller skador då kan upptäckas som kanske inte gick att upptäcka innan förlossningen eller uppstod vid/efter förlossningen, men de understryker också att det även är okej med ”abort” efter förlossning helt utan orsak.

Saken är dock den, om man tillåter ”abort” efter förlossningen, varför nöja sig där? Tänk om sjukdomar/skador upptäcks senare? Många sjukdomar/skador upptäcks faktiskt inte för än vid 1-3 års ålder, några få upptäcks ännu senare. Inte heller har väl en 1-åring några mål i livet? En 3-åring lider väl inte heller av att bli dödad? Eller en 5-åring? Handen på hjärtat, alla tonåringar och vuxna har inte heller så tydliga mål i livet och ingen lider ju av det man inte vet, blir man bara dödad snabbt utan att veta det lider man ju inte!?

Ja, jag överdriver en aning här, men det behövs för att visa hur sanslöst det är det som författarna till rapporten föreslår.

De flesta, av de gissningsvis väldigt få människor, som kanske inte ansåg ”abort” efter förlossning vara helt fel ryggar nog tillbaks vid tanken på ”abort” av barn vid 1-3 ålder, men som det så ofta är när att man är ute på ett väldigt kraftigt lutande plan så påverkar det andra människor och idag finns det faktiskt människor som förespråkar att ”abort” av barn upp till 3 års ålder (!) ska vara tillåtet. Tillåter man tanken att det är okej att döda redan födda människor så öppnar man genast upp för andra, ännu tokigare människor, att tänka nästa steg. Så är det! Trots att man vet att det fungerar så så upphör man dock aldrig att förvånas (chockas) när den ännu tokigare idén dyker upp kort efter den första har uttalats.

Tillåter man aborter av redan födda barn finns en risk för att det i framtiden kommer att börja pratas om ”aborter” av sjuka och gamla människor. Många av dessa har kanske inte heller något sådär övertydligt mål i livet och klarar sig kanske inte heller själva.

Det man gör om man talar om att aborter ska vara tillåtet trots att graviditeten har lite väl långt eller när barn till och med redan är födda är att man minskar människovärdet. Vad som är enormt viktigt att komma ihåg är att om man minskar människovärdet för en grupp så gör man det för alla!

Slutligen vill jag bara säga att det finns många stora problem i vårt samhälle och ett av dessa är att det kan vara svårt för en kvinna eller en familjer att få ett barn, eller ännu fler barn än de redan har. Lösningen är dock inte sena aborter eller ”aborter” efter födseln, utan istället måste vi förbättra samhället. Vi måste förbättra alla människors bildning (observera att jag inte menar skola, vilket snarare ger motsatsen) och deras möjligheter att leva och uppnå sina mål och drömmar i vårt samhälle oavsett om de har eller inte har barn. Vi måste skapa ett samhälle där det inte är ett hinder om man har barn. Vidare måste ännu bättre stöd finnas för de familjer och kvinnor som behöver och vill ha stöd av andra och det ska finnas bra möjligheter och system för att kunna adoptera bort ett barn om man inte kan eller absolut inte vill behålla det. Det finns många par som inte kan få barn och inget hellre vill än att adoptera. Vidare ska det inte vara accepterat att män smiter undan sitt ansvar i den utsträckning som de historiskt har gjort, det krävs faktiskt två för att skapa ett barn och då ska också båda vara med och ta ansvar.

Källor för texten:

http://m.jme.bmj.com/content/early/2012/03/01/medethics-2011-100411.full