Författararkiv: Tobias

BBC förvränger om köttets effekt på miljön

Text: Tobias Lindberg 2014-09-05 Uppdaterad 2015-01-06

miljovanligt_kott_finns_detFör en tid sedan såg jag BBC-dokumentären ”Miljövänligt kött – finns det?” på SVT Play, där Michael Mosley åker runt och besöker olika köttproducenter, allt från högeffektiva och kallt rationella gigantiska spannmåls- och kraftfoderberoende djurfarmar som så kallade concentrated animal feeding operations (CAFO:s) till små ekologiska, naturliga och gräsbetesbaserade djurhållare, för att avgöra om det över huvud taget finns miljövänligt kött, vilken typ av kött som är bäst att äta och hur mycket kött vi egentligen bör äta.

http://www.svtplay.se/video/2268673/vetenskapens-varld/avsnitt-2-miljovanligt-kott-finns-det

Det allra första som måste sägas om denna dokumentär är vilket otroligt skräp den var och att den utgör ett mycket tydligt exempel på propaganda när det är som värst! Genom att förvränga och undanhålla avgörande fakta så formas ett högst motbjudande budskap. Enligt programmet så blir framtiden bäst om vi får vårt kött från högeffektiv djurhållning där djuren står instängda och matas av oss människor med hjälp av ett högteknologiskt fossil- och kemikalieberoende jordbruk kombinerat med att vi alla börjar äta mindre kött.

Att de landar i den här tokiga slutsatsen beror på att de förvränger och bortser från avgörande fakta. Här följer några exempel.

– De menade att gräsbetande djur producerar växthusgaser, framförallt metan, men vad tror de händer med allt världens gräs, örter, buskar och träd om inga djur betar dem? Jo, svaret är såklart att det förmultnar och samma mängd eller till och med mer växthusgaser och metan produceras i denna förmultningsprocess, då bakterier och andra mikroorganismer bryter ner allt ute i det fria istället för i betesdjurens mag- och tarmsystem.

– De menade att köttproduktionen idag tog upp 30% av världens mark och då denna fakta kombinerades med att de tidigare i programmet hade antytt att mark som idag används till köttproduktion skulle användas bättre om man istället odlade föda som vi människor kan äta direkt istället för att först ge maten till djuren så gav det ett budskap att vi utan köttproduktion skulle ha otroligt mycket mer mark tillgängligt för odling av vegetabilisk föda. Saken här är att de där 30% av jordens landyta som de pratar om som används till köttproduktion inte kan användas till annat än bete för boskap eftersom det utgörs av mark som det inte går att odla på. Så även om vi tog bort all köttproduktion från denna mark så skulle vi inte kunna odla något annat på den. Då skulle alla växter som finns där bara stå och förmultna och samma mängd växthusgaser eller mer skulle släppas ut till ingen nytta.

– De säger att vi äter dubbelt så mycket kött idag jämfört med för bara för 50 år sedan och antyder därmed att vi äter mer föda från djur än vad vi någonsin har gjort tidigare. Detta stämmer dock inte eftersom vi för 50 år sedan och även innan det åt stora mängder av animalisk föda fast då inte fräst i form av kött utan istället i form av mjölkprodukter och organkött. Det som har hänt sedan dess är att vi har minskat på konsumtionen av mjölkprodukter och organkött och istället ökat på konsumtionen av muskelkött. Vi har alltså inte plötsligt börjat äta mycket mer animalisk föda, utan bara ändrat vilken typ av produkt från djur som vi äter, vilket med lite lagom oärlighet och fokus på en detalj istället för på helheten enkelt går att förvränga till att en drastisk förändring har skett.

– De var enbart inriktade på de eventuellt negativa miljöeffekterna av utsläpp av växthusgaser och bortsåg nästan helt från alla andra negativa miljöeffekter som storskaligt maskindrivet fossilenergiberoende monokulturjordbruk och djurhållning medför. Att sådant medför utarmning av jordbruksmarken, kräver konstgödsel och bekämpningsmedel, hotar mångfalden, tillför fossila utsläpp till atmosfären och annat liknande höll de tyst om.

– De bortsåg helt från faktumet att det som är avgörande vad gäller utsläpp av växthusgaser är det som tillförs i det långa kretsloppet. Där pratar vi om det som tillförs i form av fossila utsläpp. Koldioxid, metan och andra växthusgaser som kommer från växterna via betesdjurens betande binds åter igen in i marken efter en kort tid i atmosfären och tillhör därför det korta kretsloppet. Dessa två kretslopp, det långa och det korta, är två helt olika saker. Så även om man tror på teorierna om att vi människor hotar jordens framtid genom en människopåverkad växthuseffekt, något jag för övrigt själv inte tror på, så har den tillfälliga tillförsel av växthusgaser som betesdjuren bidrar med ingenting med saken att göra.

Denna BBC-dokumentär finns tillgänglig på SVT fram till den 4 februari 2015 och efter det kommer den säkert att sändas på andra kanaler och finnas att se på nätet framöver och därför vill jag uppmana alla att inte slänga bort er dyrbara tid på den. Läs istället Jonas Wangstens utmärkta text ”Att äta rätt kött kan vara bra för klimatet”, det är mycket mer välanvänd tid. Ja, om man nu vill lära sig något alltså. Det man inte lär sig på en timme av BBC-dokumentärtittande lär man sig på mindre än 5 minuter om man läser Jonas Wangstens text.

http://www.expressen.se/debatt/att-ata-ratt-kott-kan-vara-bra-for-klimatet/

Att BBC, andra medier, politiker, myndigheter och NGO:er sprider en sådan propaganda som i denna BBC-dokumentär är självklart ett led i den massiva kampanj som pågår över hela världen för att undermedvetet inpränta i vanligt folk en känsla av upplevd knapphet och att vi människor är ett problem, vilket sedan när människor till slut tror att det är så kan användas av de som styr världen för att lägga under sig ännu mer makt och för att på sikt kunna centralisera makten under en framtida världsregering.

Som tur är så var professor Per Jensen i SVT-studion efter BBC-dokumentären och tillförde en liten del förnuft till galenskaperna och även om allt han sa inte var perfekt så var det ändå mycket bättre än det BBC hade kommit fram till.

————–

Här är en bra text av Dr. Mercola om köttets miljö- och hälsofördelar om djuren det kommer ifrån bara föds upp så som betande boskap ska, dvs på gräs, örter, blad, hö och ensilage.

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/03/23/how-grassfed-cows-could-save-the-planet.aspx

Ska bilder som vissa anser vara upprörande inte få visas i de vaccinkritiska grupperna

Text: Tobias Lindberg 2015-01-06

Med jämna mellanrum höjs det röster i en del av de vaccinkritiska grupper jag är med i om att man inte ska visa bilder på barn som har dött, skadats eller lider till följd av vaccinationer. I de flesta fall menar dessa röster att de blir illa berörda av att se bilder som dessa och att människor kanske skräms iväg från de vaccinkritiska grupperna om sådana bilder tillåts. Vidare brukar nämnas att bilderna inte behöver visas eftersom nästan alla vaccinkritiska människor redan vet att vacciner är farliga och kan orsaka det som dessa bilder visar.

Min syn på denna fråga är att jag tror det är viktigt att människor ibland faktiskt får se hur verkligheten ser ut, även om den är jobbig att se och även om de flesta kanske på ett rent förnuftsmässigt sett redan vet att det är på det sättet. När sådana här bilder ibland visas, för det är ju verkligen inte ofta de visas, så talar de till ens undermedvetna på ett helt annat sätt än vad en berättad eller skriven historia gör och det är just detta som kan vara det viktiga med sådana bilder, att de om de används rätt kan påverka människor på ett undermedvetet och känslomässigt sätt och då ge en mycket större effekt. Vi människor behöver bli påverkade både genom förnuftet och genom känslorna för att verkligen beröras av något, för att de allra starkaste känslorna ska väckas som behövs för att ge den där brinnande beslutsamheten som ibland behövs för att kunna bekämpa det dåliga.

Jag vill på intet sätt att vi i de vaccinkritiska grupperna ska visa bilder på döda, skadade eller lidande barn hela tiden, dels eftersom jag själv inte gillar att se dessa bilder och dels för att sådana bilder förlorar sin effekt om de visas för ofta, men jag tror att tal om reglering är att gå för långt. Att närmast förbjuda sådana bilder i de vaccinkritiska grupperna, att införa rutiner om att man måste förvarna om känsliga bilder på ett speciellt sätt eller att de jobbiga bilderna måste ligga bland kommentarerna till ett inlägg tror jag kommer att påverka de vaccinkritiska grupperna negativt. Det blir alldeles för reglerat och styrt med sådana påbud som nu föreslås. Sådana påbud hör inte hemma i en vaccinkritisk grupp som som vill fortsätta att vara slagkraftig, eftersom den överhängande risken med att införa sådana regleringar är att det med tiden kommer att börja höjas röster om att mer och mer ska börja räknas som sådana känsliga bilder eftersom synen på vad som är känsligt varierar nästan lika mycket som antalet medlemmar i de vaccinkritiska grupperna. Risken är att vi i slutänden nästan inte kan visa eller beskriva någonting för att det finns någon som kan ta illa vid sig.

Kort sammanfattat, jag tror det är mycket dumt att införa regleringar som dessa som har diskuterats i denna text. Jag tror inte de vaccinkritiska grupperna har ett behov av en sådan praxis eftersom det beskrivna problemet inte ens förekommer särskilt ofta och sålunda inte är så stort. Om någon medlem mot förmodan skulle hålla lägga upp bilder som är alldeles för känsliga och alldeles för ofta så är det istället bättre att man då inleder en diskussion om lämpligheten just i denna medlemmens agerande, istället för att införa generella regler som gäller allt som postas i de vaccinkritiska grupperna.

Diaspora – Ett av flera alternativ till Facebook

diaspora-001Den senaste tiden har jag skrivit flera texter om problemen med Facebook, hur Facebook inte respekterar användarnas integritet, hur det kommer att bli ännu värre efter att Facebooks nya användarvillkor införs i slutet av januari och hur vår frihet i slutänden är hotad om vi fortsätter att gå med på att bli övervakade mer i hela samhället.

Vill ni läsa dessa texter så finns de här:

http://www.informationskriget.se/2014/12/23/dags-att-overge-sjunkande-skepp/

http://www.informationskriget.se/2014/12/26/mer-om-varfor-det-ar-dags-att-lamna-facebook/

http://www.informationskriget.se/2014/12/29/vad-innebar-egentligen-facebooks-nya-anvandarvillkor-for-din-integritet/

http://www.informationskriget.se/2014/12/30/har-du-inte-last-det-finstilta-i-facebooks-avtal-det-har-ar-vad-det-star/

http://www.informationskriget.se/2014/12/30/sjalva-facebooks-storlek-och-makten-det-ger-ar-ett-problem/

I några av dessa texter och i en del tidigare texter så har jag nämnt alternativ till Facebook, oftast har det varit Seen.is, men några gånger även andra alternativ som Ello.co, Tsu.co och Diaspora. Jag har dock knappt skrivit någonting om dessa alternativ när jag har nämnt dem, vilket jag hade tänkt ändra på nu framöver och börjar därför med Diaspora i denna post.

Diaspora är ett alternativ till Facebook som är frihetligt och decentraliserat. Inget insamlande eller säljande av information sker på Diaspora och ingen annan än användaren har rätt att använda den information som läggs upp. Grunden för Diaspora är ett öppen källkod-program som förbinder ett decentraliserat nätverk av servrar som kallas ”pods” med varandra. På detta nätverk finns sedan användarna som kallas ”seeds” på de servrar de själva väljer och kan samverka med de användare de vill oavsett vilka servrar de befinner sig på i världen.

Detta är alltså ett helt fritt nätverk som är totalt decentraliserat. Ingen centralort finns, inga huvudservrar och Diaspora har inget högkvarter. Alla användare som vill kan starta en egen ”pod” och modifiera källkoden på den som de själva vill.

Flera frihetliga och alternativa medier, bland andra Mike Adams Natural News, har rekommenderat Diaspora. Det som lyfts fram om varför det är bra att gå ifrån etablerade sociala medier, som Facebook, till alternativa medier, som Diaspora eller Seen.is, är att de senare inte censurerar eller styr vad som sprids på dem. En av alla artiklar som Natural News har skrivit om Diaspora kan läsas här:

http://www.naturalnews.com/047562_news_censorship_social_media_free_speech.html

diaspora-002Om någon av er väljer Diaspora så vill jag att ni kommer ihåg att lägga till mig som en av era kontakter. Min profil på Diaspora hittar ni här:

https://share.naturalnews.com/people/f65bb7904c29013209900cc47a076a48

Själv valde jag Natural News server som min ”pod” eftersom jag känner till och har förtroende för Natural News och för att den är lokaliserad i Tyskland. Det är nämligen bra, men inte ett måste, att servern man är på är nära en rent fysiskt eftersom förbindelsen med den då tenderar att vara snabbare.

Bra kött – Dåligt kött

Det mesta av allt kött och annan animalisk föda som äts i västvärlden produceras på sätt som inte är bra för djuren, för människors hälsa eller för miljön. Om och om igen får vi se de hjärtskärande och skrämmande bilderna från den industriella djuruppfödningen, de bilder som vi alla har blivit så vana med att se fast än vi avskyr dem, men samtidigt är det så få som orkar göra något åt det. En del väljer av desperation att bli vegetarianer eller veganer på grund av vad de ser, men är det verkligen den enda lösningen på eländet? Naturligtvis finns det andra sätt än att sluta att äta kött som inbegriper naturligt levande och betande djur som trivs med sitt liv och som ger kött som är bra för hälsan och påverkar miljön positivt, men av någon anledning skrivs det väldigt sällan om det och det är mycket ovanligt att de positiva och värmande bilder som kommer från denna form av djurhållning syns på våra nyhetssändningar.

Text: Tobias Lindberg 2015-01-01. Uppdaterad 2015-05-06.

bra-kott-daligt-kott-001I ett mycket bra reportage där Infowars kritiserar den industriella djuruppfödningen så visas först en  gård som är en av USA:s största uppfödare av grisar som har en liten sjö med storleken av fyra stycken fotbollsplaner fylld med urin och avföring intill de gigantiska svinhusen. Kanske är det även blod i avföringssjön av färgen att döma, men det är inte bevisat. Svinhusen är väldigt stora och innehåller säkert tusen eller flera tusen grisar som bor precis så trångt som alla grisar inom den industriella djuruppfödningen gör, vilket innebär att de har väldigt små utrymmen per gris och när de grisar (får ungar) och diar hålls liggande i så små utrymmen att de inte ens kan vända sig om. När jag räknade antalet svinhus på denna enda gård som visserligen vad den största i USA så fick jag det till 17 stycken, men det var lite svårt att se exakt så det kanske kan vara plus eller minus något hus.

För att denna gårds sjö av avföring ska kunna renas så skjuts sörjan från denna sjö upp i luften med stora sprinklerkanoner med följden att små partiklar av antibiotikafylld avföring hela tiden bärs med vindarna vilket förstör och förpestar omgivande miljö och samhällen. För människorna i grannskapet innebär det att dessa partiklar fyllda av mikrober och antibiotikarester täcker allt i deras bostadsområden och att de inte ens kan låta barnen leka ute längre.

bra-kott-daligt-kott-002 bra-kott-daligt-kott-003 bra-kott-daligt-kott-004

Självklart är inte varje svingård inom den industriella djuruppfödningen lika stor som den vi såg i detta filmklipp, då denna gård var den största i USA, men trots att djuruppfödningsgårdarna generellt sett är lite eller till och med mycket mindre  än den gård vi såg här, i Sverige i sin tur generellt sett är ännu lite mindre än i USA, så är de svingårdar som står för den stora merparten av produktionen av det mesta av svinköttet som säljs i vanliga mataffärer både USA och Sverige fortfarande alldeles för stora.

Senare i Infowars filmklipp så visas även hur dålig den industriella uppfödningen av kycklingar, med kycklingar som lever inomhus på stora tomma golvytor så trångt packade att de knappt kan röra sig och tvingas vila och sova på det avföringsindränkta golvet som ger dem frätskador på fötter och buk. Precis som när det kommer till hur det allra mesta av det svinkött som säljs i vanliga affärer kommer från gårdar som har en produktion som är på tok för storskalig, så kommer det allra mesta av kycklingkött och även annat kött från djurgårdar som har en alldeles för stor djurproduktion för att det ska vara bra för djuren eller för miljön.

bra-kott-daligt-kott-006 bra-kott-daligt-kott-005

Det alla människor måste börja göra är att tänka på hur  det kött man äter är producerat, hur djuren det kommer från lever och hur denna produktion påverkar miljön. För att sluta att äta kött är ingenting jag vill rekommendera någon, då kött tvärt emot vad de flesta tror faktiskt är bra för hälsan och bra för miljön, förutsatt att det är producerat på rätt sätt. Det finns nämligen bättre alternativ att välja än det kött som utgör den stora merparten av det kött som finns i mataffärerna. Väljer man t.ex ekologiskt kött så är det i vart fall lite bättre än det konventionella köttet, även om det inte är helt bra varken för djuren, miljön eller vår hälsa. Ekologiskt eller KRAV-märkt kött – eller för den delen även vegetabilier med dessa märkningar – är på inget sätt så bra som det borde kunna vara. Det mesta av det som produceras ekologiskt eller som blir KRAV-märkt, både vad gäller animaliskt och vegetabiliskt, är också dåligt för miljön eftersom även detta produceras alltför storskaligt, med plöjning, konstbevattning, innefattar spannmål och liknande, även om detta självklart är bättre än den konventionella produktionen.

Vill man så går det dock att välja att bara äta kött som kommer från produktion där djuren lever och föds upp på ett sätt som är bra både får djuren och för miljön. Ett sätt som om det sköts rätt kan vara nära nog så naturligt och bra som man kan kräva för djuren och som gynnar miljön och bidrar till att matjordslagrets tjocklek ökar, att marken blir bördigare, att växt och djurlivet blir mer varierat och att vi får en trevligare levnadsmiljö där våra öppna landskap bevaras. Det jag talar om är gräsbeteskött. Vill man även inbegripa djur som inte betar så skulle man kunna kalla det för ”naturkött” eller något liknande, men oftast så säger man gräsbeteskött när man talar om djur som har fötts upp så nära som möjligt som man kan efterlikna hur de lever i naturen. Gräsbeteskött är dock den etablerade termen. Det finns dock ingenting som hindrar att man föder upp djur som inom konventionell och ekologisk produktion normalt lever på kraftfoder eller spannmål, som t.ex höns och grisar, på ett sätt som så gott det går liknar hur deras vilda motsvarigheter lever ute i naturen. Detta kan göras genom att använda sig av lantrasdjur och låta dem leva utomhus i skog och mark, gärna året runt om det går, i tillräckligt stora och flyttbara inhägnader och om det behövs stödutfodring så ska de bara få sådant som de äter naturligt som rötter, kvistar, blad, larver, maskar och sådant. För att producera larver och maskar för utfodring till höns och grisar finns väldigt bra fungerande system där man använder fluglarver och maskar som föds upp på betesdjurens avföring. Eftersom kött från jakt inte har någon negativ påverkan på miljön så länge det konsumeras lokalt och slipper transporteras så kan också gräsbeteskött eller ”naturkött” produceras utan någon negativ miljöeffekt. Den negativa effekt på miljön som den lilla dieselmängd som krävs för att samla in hö och ensilage till betesdjurens vinterfoder kompenseras med råge av de positiva miljöeffekter som betande djur ger.

En person som har blivit berömd för sitt sätt att föda upp djur är den amerikanske alternativt tänkande bonden Joel Salatin som driver gården Polyface Farm, gården med många ansikten, som har fått sitt namn för den stora variationen av djur och andra produkter. Till skillnad mot de flesta andra storbönder som satsar stort på en eller några få grödor eller djurslag så har Joel Salatin väldigt många olika djurslag och grödor på sin gård som genom sina olikheter kompletterar varandra på ett sätt som gör att summan blir större än de ingående delarna var för sig. Detta gör att Polyface Farm faktiskt producerar mer per hektar än vanliga konventionella gårdar trots att de använder väldigt lite maskiner, att de inte använder konstgödsel eller bekämpningsmedel och att de låter sina djur leva på ett sätt som låter dem få utlopp för sina naturliga behov och instinkter. Dessutom så gör sättet som markerna på Polyface Farm sköts med bete och utan plöjning att matjorden hela tiden byggs upp, blir bördigare och att matjordslagret blir djupare. Bilderna som följer här nedanför är alla från Polyface Farm.

bra-kott-daligt-kott-007 bra-kott-daligt-kott-008 bra-kott-daligt-kott-010 bra-kott-daligt-kott-011

bra-kott-daligt-kott-009 bra-kott-daligt-kott-012 bra-kott-daligt-kott-013

Bara för att måla upp några bra exempel som förhoppningsvis kan inspirera så ska jag nu nämna lite om hur vi själva gör med det kött och det övriga av den animaliska mat som vi i vår familj äter. Vi har fortfarande en bit kvar till att vara helt nöjda eftersom en del av det vi konsumerar i form av animalisk föda fortfarande kommer från det ekologiska kött som vi köper i vanliga mataffärer, men vi jobbar hela tiden på att vi ska bli ännu bättre och att andelen av sådant mindre bra kött och animalier ska minska.

Bilder från Östra Eketorps gård och dess djur.

Bilder från Östra Eketorps gård och dess djur.

Det mesta av det nötkött vi äter kommer från Östra Eketorps gård som driver Ekens styckeri och låter sina äkta gräsbetesdjur leva utomhus året runt så som de är skapta för att göra och mår bäst av. Här kan ni läsa om vad jag tidigare har skrivit om det kött vi har köpt in från Ekens styckeri. När man köper sitt kött där så får man om man vill även det fett och de ben som blir över från styckningen och detta gör vi oftast buljong och talg av.

Speltvete, Ölandsvete, Naken havre, Naket korn och en äldre sorts råg från första halvan av 1900-talet. Sammanlagt ca. 100 kg.

Speltvete, Ölandsvete, Naken havre, Naket korn och en äldre sorts råg från första halvan av 1900-talet. Sammanlagt ca. 100 kg.

Från Östra Eketorps gård köper vi även äldre och mer oförädlade spannmålssorter på 25-kilossäckar, då gården för utom uppfödning av äkta gräsbeteskött även sysslar med odling och förädling av historiska spannmålssorter och är en av åtta gårdarna som ingår Wästgötarnas ekonomiska förening. Normalt äter vi stenålderskost till vardags och då ingår varken spannmål eller mjölkprodukter, men varje vecka, oftast på lördagen, unnar vi oss sådant man kan göra av spannmål och mjölkprodukter.  Även om spannmål kanske inte är det bästa för vare sig hälsan eller miljön, eftersom det innehåller antinutrienter och för att det kräver plöjning, så är det ändå något vi i vår familj äter en del av eftersom vi tycker det är väldigt gott och då kan det vara bra att tänka på att det finns bättre och sämre spannmålssorter och bättre och sämre sätt att odla spannmålen på. De äldre och mindre förädlade spannmålssorterna ger inte lika mycket negativa hälsoeffekter som de högförädlade moderna motsvarigheterna man köper i den vanliga handeln. Köper man hel spannmål på säck och maler själv vid behov med egen kökskvarn så kan man ha många spannmålssorter hemma och en rätt stor mängd eftersom hel spannmål som förvaras på ett bra sätt har väldigt bra hållbarhet. Maler man dessutom spannmålen precis innan man använder den så blir mjölet mycket bättre för hälsan eftersom luftens syre inte har hunnit oxidera och förstöra det mesta av det som ändå är nyttigt i spannmålen. Inköp på säck och egen kökskvarn medger även att man kan ha ett eget lager för den skull någon kris skulle uppstå.

Inköp från Löpareskogens Gårdsmejeri i Hjo. Två stora Octavia på 2,4 kg styck, fyra stycken brie på 170 gram styck och 6 liter mjölk. Även två Julia på 200 gram styck införskaffades, men de finns ej med på bilden. Allt opastöriserat, ekologiskt och från äkta gräsbetesdjur.

Inköp från Löpareskogens Gårdsmejeri i Hjo. Två stora Octavia på 2,4 kg styck, fyra stycken brie på 170 gram styck och 6 liter mjölk. Även två Julia på 200 gram styck införskaffades, men de finns ej med på bilden. Allt opastöriserat, ekologiskt och från äkta gräsbetesdjur.

Rätt nyligen har vi hittat Löpareskogens gårdsmejeri i Hjo som säljer opastöriserad ost gjord från mjölk från gårdens egna äkta gräsbeteskor. Där har vi även köpt in opastöriserad mjölk. Vi är mycket nöjda och kommer att fortsätta att köpa därifrån. Som jag nämnde här ovanför så är även mjölk något som inte är så bra för hälsan eftersom det innehåller massor av hormoner, enzymer, antikroppar, tillväxtfaktorer och dylikt som ska göra att kalvar växer snabbt, men precis som med spannmål så gillar vi i vår familj många mjölkprodukter och unnar oss därför dem ibland. Bara när däggdjur är små så ska de egentligen dricka mjölk och helst bara från den egna artens mjölk. Därmed bör inte människor dricka mjölk efter 7-årsåldern, i vart fall inte dagligen eller i större mängder, eftersom det enligt forskningen är ungefär vid 3-7-årsåldern som människan under huvudparten av vår evolution, den tid då vi levde som jägare-samlare, slutade att amma. Smör är dock något man kan äta även efter 7-årsåldern, dagligen om man så vill, eftersom nästan allt det som är dåligt för vår hälsa med mjölken försvinner i smörtillverkningsprocessen och kvar blir det nyttiga företrädesvis mättade fettet med alla sina vitaminer. Det som blir över då man kärnar smör kan med fördel ges till grisar och höns. Precis som med spannmål så är det bra att tänka på att om man ändå ska konsumera mjölkprodukter så finns det bättre och sämre mjölk. Den bästa mjölken är den naturliga nymjölkade och opastöriserade mjölken och grädde från äkta gräsbetesdjur som man antingen dricker direkt som den är eller så gör man smör av grädden. Genom att förädla mjölken och dess grädde med olika fermenteringsmetoder så höjer man hälsovärdet ytterligare genom den ”magi” som mjölksyrabakterierna utför. Med olika fermenteringsmetoder så får man yoghurt och ost från mjölken och gräddfil eller cream fraiche från grädden.

Sedan har vi egna höns som vi får en stor del av våra ägg ifrån och en del av vårt kycklingkött ifrån. Utöver detta så har vi egna kaniner och får som vi ännu inte har fått något kött ifrån eftersom vi inte har haft dem så länge, men som vi förhoppningsvis i framtiden ska få en stor del av vårt kött ifrån. Kanske ska vi införskaffa ett par kor för att få eget nötkött och mjölkprodukter. Mjölkar man bara lite varje dag så kan nämligen man låta kalven gå kvar med kon så länge som den behöver det.

IMG_4130-liten 2011 08 11_0013_redigerad-1-liten

Självklart är det kanske inte möjligt för alla att hålla egna djur, men alla kan, om man bara anstränger sig lite, få tag i nyttigt och miljövänligt naturbeteskött, ”naturkött” och annan animalisk föda från naturbetesdjur från någorlunda lokala producenter i sin närhet. Om sedan fler och fler gör på samma sätt så att efterfrågan på sådant här bra kött och andra animaliska produkter ökar så kommer antalet producenter av sådant snabbt att öka. Det är våra val av det vi köper som avgör hur produktionen går till. Det är vi själva, inte några politiker eller företagsledare, som formar hur världen ska se ut om vi bara börjar tänka på våra val och prioriteringar. Glöm aldrig det!

God fortsättning!

——————————————–

Min text ”Kött är bra för hälsan” finns att läsa här:

http://www.informationskriget.se/2015/03/24/kott-ar-bra-for-halsan/

NewsVoice drar tillbaks sin kritik av Seen.is

Torbjörn Sassersson och NewsVoice bestämde sig ikväll den 2 januari 2015 för att dra tillbaks sin artikel där de hade kritiserat Seen.is eftersom den misstänkliggjorde Seen.is och Chris Kitze på ett felaktigt sätt. Det är starkt att backa när situationen gör det befogat, heder åt Torbjörn Sassersson för detta!

NewsVoice skriver att de i nuläget inte ser någon anledning att inte lita på att Seen.is bryr sig om användarnas integritet och ska återuppta aktiviteten på sitt konto på Seen.is.

Här kan ni läsa detta i den nya NewsVoiceartikeln:

http://newsvoice.se/2015/01/02/ge-tjansterna-seen-is-och-unseen-is-en-chans/

Smutskastningskampanj av Seen.is – Tyvärr även pådriven av svensk alternativ media

Text: Tobias Lindberg 2014-12-31

seen.is-newsvoice-001Av allt att döma så pågår det just nu en smutskastningskampanj mot Seen.is som bland annat drivs på Facebook av en person som heter Colin Bennun. Det är visserligen inget konstigt, sticker man upp mot något så stort och mäktigt som Facebook så blir det hårda tag. Det tråkiga är att många människor med ”alternativa idéer” samt den svenska alternativa nyhetssajten NewsVoice så lättvindigt verkar ha gått på denna smutskastningskampanj, istället för att genomskåda hur otroligt lite substans det faktiskt finns i beskyllningarna mot Seen.is och börja undersöka vilka det är som står bakom beskyllningarna.

Som en liten parentes vill jag nämna att ytterligare andra människor med ”alternativa idéer” har fått en långsökt idé om att Facebook försöker lura iväg alla ”vakna” människor från Facebook till Seen.is genom att skrämmas med nya integritetskränkande användarvillkor.

Innan jag går vidare så vill jag bara påpeka att jag själv räknar mig som en människa med ”alternativa idéer” och att det alltså inte är någon nedsättande benämning från min sida. Alltså att jag i många avseenden och frågor har rätt annorlunda uppfattning än den gängse föreställningen.

En av de som tyvärr verkar ha gått fel här är Torbjörn Sassersson som driver NewsVoice. Han har att döma av den text som publicerades på NewsVoice igår den 30 december gått på denna smutskastningskampanj som drivs av Colin Bennun.

En fråga man måste ställa sig är vem denne Colin Bennun är och om det finns några andra som står bakom honom?

Kanske är Facebook inblandad i detta? En tanke som faktiskt vore långt mer sannolik än den aningen tillkrånglade tanken att det nya avtalet har kommit till som en luring för att driva bort ”de vakna” från FB.

Det Colin Bennun beskyller Seen.is för är att Chris Kitze, den som står som ansvarig för Seen.is, på olika sätt är involverad i flera olika företag som, enligt Colin Bennun, håller på med att samla och sälja persondata, vilket skulle vara speciellt graverande då Seen.is är ett socialt nätverk som uttryckligen säger sig bry sig om användarnas integritet och att de aldrig ska sälja användarnas information.

Vad gäller det som Colin Bennun har skrivit så tycker jag att det mest låter som smutskastning och misstänkliggörande för att Before It’s News och NaturalNews har ”underliga idéer”. Det känns lite som att han har ansträngt sig så mycket det bara går för att dra ihop så många saker som möjligt som kan låta misstänkt om mannen som står som grundare till Seen.is. Om man inte är så insatt i de specifika frågorna så låter det mycket riktigt väldigt misstänkt. Det vi måste fråga oss är dock vad man faktiskt kan säga om det vi vet? Svaret är inte mycket. Av det Colin Bennun har beskrivit kan vi helt enkelt inte säga att Chris Kitze är en dålig person. Ja, han är involverad i olika företag, men är det så konstigt? För att få någon som kan sköta företag så brukar man rekrytera folk som har jobbat med sådant, helst även från liknande typer av företag. Vidare så blir det ofta olika rättstvister om man håller på med större företag och det vet ju var och en att det inte alltid är den som gör fel som hamnar i en rättstvist. Inte heller finns det någon information om att de företag som Chris Kitze är involverad i har förlorat några rättstvister, det står bara att de har blivit indragna i rättstvister. Sedan kan man slutligen fråga sig hur trovärdig den skeptiker-dominerade Wikipedia-informationen egentligen är som Colin Bennun tar mycket av sina uppgifter från?

NewsVoice’s text som ni kan läsa här tar i stort sett upp samma saker som Colin Bennun gjorde i sin text, men utan utlägg om att Before It’s News och Naural News är underliga. Eftersom NewsVoice text är så lik Colin Bennun’s så nämner jag ingenting om den. Något som däremot NewsVoice tar upp som inte Colin Bennun hade nämnt var detta om att de som driver Seen.is inte är islänningar, utan amerikaner.

Saken är den att det aldrig är någon som har sagt att de som driver Seen.is är islänningar, det enda som har sagts är att företaget finns på Island och att servrarna finns där. I och med att företaget finns på Island så lyder det under isländsk lag. Det är allt. I en del artiklar har det till och med nämnts att de flesta av de som jobbar med Seen.is gör det från USA där de bor.

Av följande citat kan vi själva se hur gänget bakom Before It’s News, samma gäng som alltså står bakom Seen.is, beskriver Seen.is:

”It’s hosted in Iceland and selling data isn’t allowed there. A very good reason to go visit Iceland. A lot of very friendly people there, too.”

De säger alltså att företaget/servern befinner sig på Island och de använder dessutom ordet ”där” när de beskriver var den är.

Slutligen måste nämnas att både Before It’s News och Natural News, två väldigt tunga alternativa medier, förespråkar Seen.is. Skulle de verkligen ha missat alla de fakta som denne Colin Bennun har grävt fram och som sedan NewsVoice tyvärr har gått på om de hade varit så graverande som de framställs av Colin Bennun? Nej, det låter inte vidare troligt. Dessutom är som jag har redan har nämnt i denna text Chris Kitze bara den som Seen.is står skrivet på, de som sköter Seen.is är gänget bakom Before It’s News, en site som jag har väldigt stort förtroende för jämfört med Facebook. NaturalNews ägare Mike Adams och fler av hans skribenter har skrivit flera artiklar där de rekommenderar Seen.is för att det är ett bättre alternativ till Facebook.

Ännu en sak som måste påpekas är att det är lite lustigt när rekommendationen att inte använda sig av Seen.is görs utifrån att Chris Kitze påstås ha varit inblandad i insamlande och säljande av persondata, när alternativet som finns kvar, Facebook, helt säkert håller på med just det och dessutom i en omfattning som är otroligt mycket större och mer utstuderat än vad något annat företag klarar av. Vidare så är, även om allt som denne Colin Bennun och NewsVoice lyfter fram skulle vara sant, vilket vi inte ens vet om det är, Seen.is inte på långa vägar vara lika illa som Facebook eftersom de till skillnad mot Facebook faktiskt inte tar sig någon rätt enligt sina användarvillkor att samla in och sälja information om användarna och då de dessutom uttryckligen på flera ställen skriver att de aldrig kommer att samla in eller sälja användarnas information. Sedan så vill jag än en gång påpeka att vi inte ens vet om beskyllningarna mot Chris Kitze och Seen.is är sanna. Jag tror inte att de är det eftersom de mycket trovärdiga källorna Natural News och Before It’s News rekommenderar Seen.is.

Slutligen vill jag tillägga att jag tycker att NewsVoice är en toppenbra nyhetssida och att jag fortfarande har den största respekt för Torbjörn Sassersson, men att det denna gång bara råkade falla sig så att vi tyckte olika i denna fråga. Förhoppningsvis ändrar sig dock NewsVoice och Torbjörn Sassersson. =)

Tidningen Metro’s Viralgranskaren kritiserar Informationskriget.se

Tidningen Metro’s Viralgranskaren kritiserade igår Informationskriget.se. Kritisk granskning är bra, men när sådan reduceras till att fokusera på detaljer i ett inlyft citat snarare än på sådant som jag själv har skrivit och på sådant som var huvudbudskapet i texten så blir det som hade kunnat vara något bra bara en sorglig påminnelse om hur illa ställt det är med de etablerade medierna i vårt land. Då Viralgranskaren undviker huvudbudskapet i en text, hittar en detalj som de påstår är felaktig, rentvättar storföretaget och sedan med stämpel och allt framställer det som att allt i Informationskrigets texter om Facebooks nya användarvillkor är falskt så visar det tydligt hur dagens journalistkår gör vad de kan bäst, slickar uppåt och sparkar nedåt.

Text: Tobias Lindberg 2014-12-31

facebook-viralgranskaren-kritiserar-informationskriget-001Igår (den 30/12) publicerade Metro en artikel där den sk. Viralgranskaren granskade de två första texterna jag hade skrivit om Facebooks nya användarvillkor. Samtidigt som det är tillfredsställande att det man skriver får stor uppmärksamhet, tydligen så hade mina två första texter haft över 13.000 interaktioner på Facebook fram tills när Metro-artikeln skrevs, så är det också tråkigt att Viralgranskarna bara valde att fokusera på endast ett citat som jag hade lyft in i min text från en annan Facebookanvändare och i övrigt helt hoppade över själva kärnfrågan av det mina handlade om, att de nya användarvillkoren tillsammans med den nya datapolicyn som också blir bindande ger Facebook en närmast obegränsad rätt att samla in och använda information från användarnas datorer, telefoner och andra enheter.

Vad Facebook sedan kan eller inte kan samla in är en helt annan fråga som styrs av vilken teknik som Facebook använder, hur den enskilde användaren använder Facebook och om Facebook följer de lagarna som finns eller de avtal de har ingått. Saken är att då en användare inte ens har rätten att veta vilken information Facebook har samlat in om dem så är det också otroligt svårt, för att inte säga omöjligt, att kunna hävda att Facebook har samlat in information om en själv som de inte har rätt till.

Allt om detta som jag hade skrivit, det som var själva kärnan i mina texter, valde dock viralgranskarna att bortse ifrån för att istället bara fokusera på en liten detalj som jag inte ens hade skrivit själv och som jag mest hade lyft i min text för att jag ville sprida vad andra Facebookanvändare som också var kritiska till de nya användarvillkoren skrev. Jag tror nämligen på idén att alla människor är kapabla att ta in och bedöma information själva och att andras åsikter är viktiga oavsett om det inte är helt säkert att de är helt korrekta eller inte eftersom de är med och formar debatten. Jag tror inte att en felaktig uppgift är farlig eftersom jag tror på andra människors förmåga att kritiskt granska fakta och att de har ett gott omdöme, en åsikt som jag uppenbarligen inte delar med journalisterna som står bakom viralgranskaren som har uttryckt följande om sin egen uppgift i samhället:

”Antagligen tänker du inte på det, men varje gång du delar en länk, skriver en status eller instagrammar en bild berättar du en liten historia. Om dig själv, om din samtid, om Sverige. Tack vare nätet berättar vi i dag fler historier än någonsin förut. Vi berättar om vår omvärld, och därigenom formar vi den.
Inte sällan får dessa historier stor spridning. En Facebookstatus som börjar delas kan plötsligt ha nått tusentals människor, och leda till löpsedlar och heta debatter. Men eftersom över 4,7 miljoner svenskar har Facebook kan texter delas tiotusentals gånger utan att någonsin passera en journalists flöde. Och det är ett problem. För när en berättelse om något känsligt eller viktigt, något som placerar sig mitt i samtidens strömningar, läses av många människor formar de inte sällan sin verklighetsbild efter den. Oavsett om det är sant.
Detta har hänt många gånger, och några gånger har vi lyckats upptäcka det.”

Av detta stycke framgår övertydligt hur deras uppfattning är att historier och nyheter bara är säkra om de kommer från en etablerad journalist och att de är massornas beskyddare genom sin övervakning av informationsflödet. Det krävs alltså en journalist för att saker och ting ska bli rätt enligt Viralgranskaren. För det vet vi väl, att riktiga journalister aldrig har fel, aldrig är partiska, aldrig undviker att skriva om sådant som inte är populärt bland arbetsgivarens finansiärer?

Så till det citat som jag valde att lyfta in i min text som var det enda av det jag skrev som Viralgranskaren valde att fokusera på. Visst skrev Viralgranskaren mer allmänt i sin artikel om problemen med att Facebook samlar in väldigt mycket information om användarna, vilket var bra även om jag kan tycka att det de skrev var lite väl överslätande och tandlöst, men vad gäller det som var själva kärnan i deras artikel, att smula sönder trovärdigheten för mina texter och den lite för hårda kritiken mot Facebook, så skrev de bara om detta citat. Inget annat. Något de absolut inte valde att beröra var som jag redan har nämnt det allra viktigaste i mina texter, faktumet att det nya användarvillkoren ger Facebook närmast obegränsade rättigheter att samla in och använda användarnas information, inte bara den som användarna lägger upp på Facebook, utan även från de datorer, telefoner och andra enheter användarna använder för att få åtkomst till Facebook. Vad Facebook sedan faktiskt kan samla in för information från enheterna är som jag också har skrivit ovan en helt annan fråga. Det alla måste förstå är att det sedan många år finns teknik som gör att det går att få full åtkomst till alla datorer, telefoner och andra typer av enheter, teknik som baserar sig på inbyggda bakdörrar i både hård- och mjukvaror som olika företag och organisationer har tillgång till. Detta kan ni läsa om i tre artiklar här, här och här.

Visst finns det inga hållbara bevis som jag kan peka på om att Facebook använder sig av någon sådan teknik eller att Facebook får del av information som har samlats in av en annan part med hjälp av sådan teknik, men möjligheten finns och då ingen användare har rätt att veta vilken information som Facebook har om dem så hamnar allt i en väldigt känslig situation. Allt hänger på Facebooks goda vilja, om de väljer att göra som de säger och följa lagarna. Det var därför som jag valde att lyfta in citatet från den andra Facebook-användaren, eftersom det på ett mycket bra sätt beskrev hur illa det faktiskt är att företag som Facebook faktiskt kan ta del av sådan information som han beskrev om de bara vill. Om Facebook sedan går att lita på är svårt att säga, men antalet exempel på olika storföretags och organisationers fifflande är otaligt och är snarare regel än undantag. Sålunda tycker att det är vansinne att godkänna användarvillkor som ger obegränsade rättigheter till ett mäktigt globalt företag att samla in information från människors datorer och telefoner samtidigt som det inte finns någon egentlig möjlighet att kontrollera företaget. Även om ett avtal aldrig kan ge oss full trygghet så borde vi åtminstone försöka binda ner och begränsa Facebook så gott det går med hjälp av de bojor som bra utformade avtalsvillkor utgör, istället för som nu släppa det helt fritt genom vaga och vidlyftiga formuleringar. Om Viralgranskaren nu absolut ska granska något under tiden fram till lanseringen av Facebooks nya användarvillkor så borde det vara dessa närmast obegränsade rättigheter som Facebook nu ger sig själva.

Som avslutning ska nämnas att under tider av hård kritik så brukar det hjälpa att tänka på den historia som Infowars Alex Jones ofta berättar om sin farfar som var bombflygare under kriget, att det är när beskjutningen är som allra hårdast som man vet att man befinner sig rakt ovanför målet.

Gott nytt år till er alla!

viralgranskaren-slicka-uppat-sparka-nedat-001
😉

Plötslig senareläggning av införandet av Facebooks nya användarvillkor

Plötsligt verkar Facebook ha skjutit upp lanseringen av de nya användarvillkoren från den 1 januari 2015 som det var först till den 30 januari 2015. Detta måste ha ändrats någon gång efter lunch igår (måndagen den 29/12).

Jag har letat runt på nätet efter någon förklaring till det ändrade lanseringsdatumet, men inte hittat någon.

Är det någon av er som läser detta som vet något om detta eller har några tankar om det? Varför har det skjutits upp?

Här ser man i de nya användarvillkoren att det nya datumet är den 30 januari 2015:

https://www.facebook.com/legal/terms/update

Här ser man att datumet för Facebooks nya datapolicy också är ändrat:

https://m.facebook.com/about/privacy/update/

Om man söker på det så kan man enkelt se att lanseringsdatumet tidigare var satt till den 1 januari 2015, vilket t.ex. framgår av denna artikel i Dagens Nyheter:

http://www.dn.se/ekonomi/facebooks-nya-avtal-sa-paverkas-du/

Har du inte läst det finstilta i Facebooks avtal? Det här är vad det står

I den utmärkta artikeln ”Didn’t Read Facebook’s Fine Print? Here’s Exactly What It Says” från den 21 juli i ”The Huffington Post” förklaras det väldigt tydligt vad en del av Facebooks användarvillkor faktiskt innebär för användarna och vilken enorm makt de ger Facebook. Då måste man även tänka på att detta var innan de nya användarvillkoren som kommer att ge Facebook ännu större möjligheter att enligt avtalet samla information även från de datorer, telefoner och andra enheter som användarna använder för att vara på Facebook.

I artikeln nämns att de allra flesta aldrig ens läser alla de olika användarvillkor de godkänner varje år. Att göra det skulle dessutom vara en omöjlighet då det skulle ta varje person 76 arbetsdagar om året i snitt att läsa igenom de avtal de ingår.

Ytterligare saker som förklaras och illustreras väldigt bra i artikeln är att ingenting är privat på Facebook, att även sådant som man har skrivit men bestämmer sig för att inte posta sparas av Facebook, att det inte går att radera sin information från Facebook, att din information säljs till andra företag, att all information från ditt surfande medan du är inloggad på Facebook sparas, att Facebook via sina samarbetspartners undersöker hur deras reklam påverkar dina inköp, att Facebook samlar all information de kan om dig och ditt hushåll, att Facebook kartlägger din position via GPS i olika appar för att tjäna pengar på dig, att Facebook använder dig och informationen om dig till undersökningar och forskning, att Facebook nästan alltid lämnar ut information om användarna om myndigheterna begär det och att Facebook tar sig rätten att ändra användarvillkoren vid vilket tillfälle som helst.

Visst är det så att de flesta vet och känner på sig att insamlandet av information om dem och övervakningen av dem är omfattande, men det är nog väldigt få som faktiskt inser hur stor den verkligen är. Facebook är dessutom ett av de företag som går i spetsen för utvecklingen av mer och mer övervakning. Därför är det viktigt att vi vanliga människor faktiskt försöker välja de bättre alternativ av det som finns där ute på nätet. Det är skillnader på olika företag. Vidare är själva storleken på vissa företag ett problem eftersom det ger dem för mycket makt och Facebook är enormt. Det är viktigt att vi användare försöker stödja mindre alternativ som finns, både när det kommer till de små lokala affärerna i hemtrakten och de mindre alternativen som finns ute på nätet. När det kommer till sociala nätverk så är Seen.is ett bra alternativ till Facebook i mitt tycke. Vi vill inte ha en framtid där endast några stora globala megaföretag existerar och dominerar allt i vår värld.

Själva Facebooks storlek och makten det ger är ett problem

Foto: Ken Yuel och James Case http://bit.ly/1xvp4PX http://bit.ly/1xvp4PX

Foto: Ken Yuel och James Case http://bit.ly/1xvp4PX
http://bit.ly/1xvp4PX

I min senaste text ”Har du inte läst det finstilta i Facebooks avtal? Det här är vad det står” och i filmer som ”Terms and Conditions May Apply” framgår det tydligt hur otroligt stort och mäktigt ett företag som Facebook är och hur lite respekt det har för sina användares, sina kunders, integritet. Självklart är många andra företag också dåliga, även många mindre företag, men Facebook är faktiskt ett av de företag som går i spetsen för utvecklingen av mer och mer övervakning. Därför är det viktigt att vi vanliga människor försöker välja de bättre alternativ av det som finns där ute på nätet. Det är faktiskt skillnader på olika företag, alla är inte lika dåliga.

Vidare är själva storleken på många företag ett problem eftersom det ger dem för mycket makt och Facebook är ett enormt företag. Det är viktigt att vi användare försöker stödja mindre alternativ som finns, både när det kommer till de små lokala affärerna i hemtrakten och de mindre alternativen som finns ute på nätet. De flesta av oss inser om vi verkligen tänker efter att det inte är bra om alla småaffärer försvinner från grannskapet och bara de stora kedjorna finns kvar, som i USA t.ex. där kedjor som Walmart tar över allt. Vi vill inte ha stora monopolföretag.

När det kommer till sociala nätverk så är Seen.is ett bra alternativ till Facebook i mitt tycke och ett annat alternativ som kanske kan vara bra är Diaspora. Vi vill inte ha en framtid där endast några stora globala megaföretag existerar och dominerar allt i vår värld. Visst har Seen.is säkert också sina brister och problem, men det är ett mindre alternativ och det är något annat än det enorma Facebook. Vi vill inte ha en värld där all konkurrens och alla alternativ är borta. Visst är det lite mindre och med sämre utbud på de små lokala butikerna än i stormarknaderna, men ändå vill vi inte att alla dessa småaffärer ska försvinna och därför har vi ett ansvar att stödja dem och inte bara gå till de större för att det är enkelt. Samma gäller med sociala nätverk, det finns flera därute och det är vårt ansvar att se till att de blir fler och att inget blir så mäktigt att det blir en fara för oss.