månadsarkiv: oktober 2014

Farligt att förringa ebola

Det är mycket farligt att försöka förringa allvarligheten av ebola på det sätt som den brittiska The Guardian gjorde i denna artikel från den 9 oktober http://bit.ly/1tpnX3r. Artikeln innehöll nämligen flera felaktigheter som nu sorgligt nog återupprepas och sprids vidare av andra. Bland annat här http://bit.ly/1taME3L.

Mycket av det som påstods artikeln i The Guardian om ebola var fel, men då jag inte hinner gå igenom allt så inriktar jag mig på de mest allvarliga felen som var påståendena om att ebola inte sprids så lätt, att symptomfria människor inte sprider ebola och att ebola inte är så dödligt.

För det första så är ebola antagligen mycket mer smittsamt än vad som erkänns i medierna idag. Här är fyra forskarrapporter som tyder på att ebola smittar lätt och att en del varianter av ebolaviruset är delvis luftburet.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1997182/

http://vet.sagepub.com/content/50/3/514.full

http://www.mdpi.com/1999-4915/4/10/2115/pdf

http://ispub.com/IJPRM/2/1/12768

Sedan finns även denna forskarrapport som visar att ebola har en stabilitet i aerosoler jämförbart med Influensa A och sprids lättare i kalla klimat än i varma. De exakta citaten i forskarrapporten lyder:

”However, aerosol transmission is thought to be possible and may occur in conditions of lower temperature and humidity which may not have been factors in outbreaks in warmer climates.”

”Filoviruses […] have stability in aerosol form comparable to other lipid containing viruses such as influenza A virus …”

http://www.mdpi.com/1999-4915/4/10/2115/pdf

För det andra har det nyligen framkommit att inkubationstiden för ebola innan symptom uppstår kan vara mycket längre än vad man tidigare har trott, i många fall upp till 42 dagar och ibland till och med ännu längre, vilket gör situationen mycket värre eftersom sjukdomen därmed kan spridas lättare och för att det krävs längre isolering innan man kan friskförklara en person. Här är det exakta citatet från WHO:

”Recent studies conducted in West Africa have demonstrated that 95% of confirmed cases have an incubation period in the range of 1 to 21 days; 98% have an incubation period that falls within the 1 to 42 day interval.”

http://www.who.int/mediacentre/news/ebola/14-october-2014/en/

För det tredje så är spridningen av ebola inte liten bara för att det finns andra sjukdomar som sprids lättare. Hur lätt en sjukdom sprids beskrivs med ett spridningsvärde, Basic Reproduktion Number (R0), och så länge det är 1 eller högre så sprids en sjukdom i princip vidare i all oändlighet. Först när man lyckas få ner R0 under 1 så minskar spridningen för att med tiden upphöra helt. Den form av ebola som nu sprids i Västafrika har ett R0 på ungefär 1,8, vilket innebär att knappt två nya personer blir smittade för varje person som redan är smittad. Det är väldigt illa eftersom det innebär att epidemin kommer att fortsätta spridas och antalet sjuka nästan fördubblas för varje ny infektionscykel, som påbörjas på nytt med ett par veckors mellanrum, så länge som man inte kan sakta ned R0 under 1.

För det fjärde så stämmer det inte att symptomfria människor inte kan sprida ebola, sanningen är att vi inte vet det säkert. Det är väl känt att smittspridning för många sjukdomar börjar innan den sjuke uppvisar symptom och flera framstående forskare, varav en nobelpristagare i medicin, säger att kunskapen om att ebola smittar innan symptom är oklar, vilket man kan läsa om här http://bit.ly/1xALVbe och här http://lat.ms/ZrRa1G.

För det femte så är ebola riktigt allvarligt om man får det och dödligheten är hög även om man får modern vård, vilket har bevisas av att flera av de som har vårdats på sjukhus i USA och Europa har dött. De som har blivit friska har dessutom i nästan samtliga fall fått blodtransfusioner med antikroppar som har renats fram från blodet från de som har överlevt ebola, något som västerländsk sjukvård inte kommer att kunna erbjuda samtliga om antalet smittade blir stort.

För det sjätte så stämmer inte det som påstås i artikeln, att dödligheten i det pågående ebolautbrottet i Västafrika ligger på 48%. Man kan inte räkna på det sättet. Dödstalen relativt till smittade är alltid lägre under pågående epidemier av den enkla anledningen att alla som idag är sjuka inte har hunnit dö ännu. Enligt WHO är andelen som dör i det pågående utbrottet lite drygt 70%.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1411100

Avslutningsvis så tror jag att det är viktigt att ha respekt för en så pass allvarlig sjukdom som ebola. Man måste ägna tid åt att lära och förbereda sig så att man kan möta detta hot, förslagsvis på det sätt som beskrivs av Mike Adams i hans gratiskurs om pandemisk beredskap på Biodenfense.com. Det går ut på att man bygger upp sin hälsa så gott det går, att man inte tar eventuella vacciner, eftersom de vacciner som kommer med säkerhet kommer att vara vacciner som inte har testats ordentligt, samt att man ser till att införskaffa sådant som skyddar en från att bli smittad och förnödenheter som kan behövas om situationen urartar. De som är insatta och förberedda drabbas inte lika lätt av panik.

http://www.biodefense.com/

Jag  förstår att många oroar sig för att information om att ebola är allvarligt och farligt kan skrämma människor rakt in i famnen på vaccinindustrin. Jag tror dock inte att det är en risk så länge människor får höra sanningen och får lära sig det som de behöver veta. Lyckas man med det så kommer människor att känna att de har en god chans att klara sig, att de har flera olika valalternativ och att de troligtvis har större chanser att överleva utan vaccinerna. Det sista man vill göra om saker och ting ställs på sin spets är att spruta in ett otestat experimentellt vaccin, fyllt med skadliga kemikalier och kroppsfrämmande cellrester, i sin kropp, något som troligtvis skulle försämra både hälsa och ditt immunförsvar just i det läge när det kan vara livsavgörande att båda dessa är så starka som det bara går.

Ebola kan spridas från symptomlösa människor

Ebola kan mycket väl spridas från symptomlösa människor säger nobelprisvinnaren i medicin 2011 Bruce Beutler.Det finns enligt honom inte några fakta som stödjer det ofta upprepade påståendet från WHO och myndigheter att bara människor med symptom kan sprida ebola.

Karantän och begränsningar i resandet är det som nämns som fungerande åtgärder.

Atikeln innehåller väldigt mycket intressant information!

Bland annat detta:

”“It may not be absolutely true that those without symptoms can’t transmit the disease, because we don’t have the numbers to back that up,” said Beutler, “It could be people develop significant viremia [where viruses enter the bloodstream and gain access to the rest of the body], and become able to transmit the disease before they have a fever, even. People may have said that without symptoms you can’t transmit Ebola. I’m not sure about that being 100 percent true. There’s a lot of variation with viruses.”

In fact, in a study published online in late September by the New England Journal of Medicine and backed by the World Health Organization, 3,343 confirmed and 667 probable cases of Ebola were analyzed, and nearly 13 percent of the time, those infected with Ebola exhibited no fever at all.”

http://www.nj.com/politics/index.ssf/2014/10/christies_quarantine_policy_attacked_by_aclu_cdc_and_even_the_un_is_embraced_by_2011_nobel_prize_win.html

Bra fakta om ebola

Här är en i huvudsak bra sammanställning med fakta om ebola.

Tillägg som måste nämnas eftersom denna sammanställning trots att den är bra ändå utelämnar en del viktig fakta eller innehåller några felaktiga fakta är:

– att det faktiskt är bevisat i flera forskningsrapporter att ebola kan spridas via luften i viss utsträckning, speciellt i kalla torra klimat, även utan att det behöver vara för att man får saliv, blod eller snor på sig från någon som hostar eller nyser. Ebola kan alltså smitta via små aerosoler som inte syns och som kan ”flyta” i luften kortare sträckor.

– att det faktiskt är fastslaget, bland annat av WHO, att det för en liten andel av de som smittas kan ta ända upp till 42 dagar eller till och med ännu längre än så innan symptom blir synliga.

– att (nästan) alla smittade som har behandlats i USA och Europa har fått transfusioner där antikroppar har renats fram från människor som har överlevt ebola. Detta nämns nästan aldrig av myndigheter och media. Om ebola utbryter på bred front i västvärlden så kommer dessa transfusioner av antikroppar inte gå att ge till den absoluta majoriteten, varför andelen smittade som vården lyckas rädda kommer att sjunka snabbt.

– att en lika trolig förklaring som den att det nuvarande utbrottet skulle ha startats av att människor har smittats av fladdermöss är att det nuvarande utbrottet har startats av att medicinska eller militära experiment med ebola eller ebolavaccin i Västafrika har gått fel eller att ebola har spridits av någon med flit.

http://www.nytimes.com/interactive/2014/07/31/world/africa/ebola-virus-outbreak-qa.html#outside-africa

Farligt att nedtona hur allvarligt ebola är

Jag är övertygad om att eventuellt kommande ebolavacciner kommer att vara otroligt farliga och avråder alla från att ta dem, men jag tror också att det kan vara farligt att försöka nedtona allvarligheten av ebola på det sätt som så många gör idag. Ebola är nämligen en väldigt allvarlig sjukdom, tro inget annat.

Exempel på hur riskerna med ebola nedtonas är när folk använder sig av artiklar som de följande två artiklarna från Sveriges Radio (SR) och Sveriges television (SVT) och argumenterar på ett sätt som kan ge folk den felaktiga uppfattningen att ebola går att bota med vanlig sjukvård och att ebolautbrottet i Västafrika kommer att vara över inom någon månad.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5998399

http://www.svt.se/nyheter/varlden/ebola-spridning-i-nagon-manad-till

Andra exempel på hur riskerna med ebola nedtonas är artiklar som denna som försöker intala folk att ett spridningsvärde (R0) på mellan 1 och 2 är lågt bara för att det finns sjukdomar som har högre sådana värden och att att dödligheten bara skulle vara 48%.

http://www.doktorn.com/artikel/%C3%A5tta-myter-och-sanningar-om-ebola

För det första så är ebola antagligen mycket mer smittsamt än vad som erkänns i medierna idag, det finns många fall och studier som tyder på att det smittar lätt och att en del varianter av ebolaviruset är luftburet. Länkar till dessa studier finns längst ned i texten.

För det andra så är ebola riktigt allvarligt om man får det och dödligheten är hög även om man får modern vård. Titta bara på alla de som har dött trots att de har flugits till eller tagits in på moderna sjukhus i både USA och Europa. Bara för att en person har överlevt med helt vanlig intensivvård som det beskrivs av Sveriges Radio (SR) så innebär inte det att alla kommer att göra det.

Det som av SR och av Canal2ndOpinion, som också har skrivit om dett här på Facebook, benämns som en studie, den som hade publicerats i New England journal of medicin, är inte en vanlig forskningsstudie där man har utvärderat olika metoder att bota ebolasjuka med kontrollgrupper och allt, utan det är bara en vanlig fallstudie där man beskriver hur man vårdade en (1 st) sjuk person. En sådan fallstudie kan ge bra uppslag för andra som ska försöka sig på att vårda någon som är sjuk i ebola, men det är inga bevis för att vanlig intensivvård alltid kommer att fungera eller ens att det kommer att fungera speciellt ofta.

För det tredje så är inte heller faktumet att andelen döda från det pågående ebolautbrottet idag ligger på ungefär 48% något bevis för att dödligheten inte är så hög eftersom det faktiskt alltid är så att dödstalen är lägre under tiden epidemier pågår och sprider sig av den enkla anledningen att alla som idag är sjuka inte har hunnit dö ännu. Andelen stiger alltid när man räknar igenom statistiken i efterhand.

För det fjärde så är länktexten till SVT-artikeln väldigt bedräglig då den ger uppfattningen att ebola bara kommer att spridas i någon månad till. Läser man artikeln så ser man att situationen är allt annat än under kontroll och att ebola nu har nått riktigt stora städer. Det enda som nämns i artikeln är att det hela kommer att fortgå ett tag till och att de inte vet hur det kommer att utveckla sig längre fram än så.

För det femte så innebär ett spridningsvärde (R0) på 1 eller högre att man inte får stopp på en sjukdom, att den sprids vidare. Ligger R0 på 1 så betyder det att för varje smittad person så smittas i snitt en person till. Får man aldrig ner R0-värdet under 1 så kommer sjukdomen i princip att spridas vidare i all oändlighet. Den form av ebola som sprids nu i Västafrika har ett R0 värde på ungefär 1,8 och bara för att det är lägre än 5, 10 eller 18 som andra sjukdomar kan ha så finns det inget betryggande i det. Ett R0-värde på 1,8 innebär att lite knappt två nya personer smittas för varje person som idag är sjuk. Det är väldigt illa eftersom epidemin kommer att fortsätta spridas och antalet sjuka nästan fördubblas för varje infektionscykel som pågår i några veckor så länge som man inte kan få ned R0-värdet under 1.

Avslutningsvis så tror jag att det är viktigt att ha respekt för en allvarlig sjukdom som ebola samt att man ägnar tid åt att lära sig och förbereda sig så mycket som möjligt för att kunna möta detta hot på ett bra sätt. Förslagsvis på det sätt som beskrivs så bra av Mike Adams i hans gratiskurs om pandemisk beredskap på Biodefense.com. Alltså att man bygger upp sin hälsa så gott det går, att man inte tar eventuella vacciner och att man ser till att skaffa sig sådant som kan hjälpa mot att bli smittad och sådant som kan vara behövligt om saker och ting utvecklar sig åt fel håll. Är man insatt och förberedd så drabbas man inte av panik.

http://www.biodefense.com/

Jag  förstår att många är rädda att information om att ebola är allvarligt och farligt kommer att skrämma människor rakt in i famnen på vaccinindustrins. Detta är helt klart en risk, men det bästa alternativet för att bemöta detta är såklart inte att förneka att ebola är allvarligt utan istället att hjälpa människor att lära sig hur man ökar sina chanser och bygger upp sin beredskap samt att informera om hur osäkra de experimentella vaccinerna kommer att vara. När man lyckas med det så kommer människor att känna att de har en god chans att klara sig, de inser att de har flera olika valalternativ och att de troligtvis har större chanser att överleva utan vaccinerna. Om saker och ting ställs på sin spets är det sista man vill göra i det läget att spruta in ett otestat experimentellt vaccin fyllt med skadliga kemikalier och kroppsfrämmande cellrester i sin kropp, som troligtvis kommer att försämra både din hälsa och ditt immunförsvar just i det läge när det kan vara livsavgörande att de är så starka som det bara går.

Källor för denna text

Här nedanför finns fyra forskarrapporter som bevisar på att ebola är delvis luftburet. Detta innebär dock inte att ebola är luftburet i samma utsträckning som många andra virussjukdomar, tex influensa, men det är ändå så pass luftburet att det inte bara är vid direkt kontakt med smittade individer eller kroppsvätskor som smitta sker. Detta är mycket viktigt att veta med tanke på att medierna inte är tydliga med detta. Forskarrapporterna visar tydligt att ebolaviruset kan spridas begränsade sträckor i aerosoler, små mikroskopiska vätskedroppar som kan hänga kvar en stund i luften och smitta när de andas in, hamnar i ögonen eller små sår i huden. Vidare visar forskarrapporterna att ebolaviruset kan leva rätt länge i små mikroskopiska droppar som har fastnat på olika ytor, varför man kan bli smittad om man tex nuddar något och sedan tex kliar sig lite vid ögat även om det inte fanns några synliga vätskor på ytan man nuddade.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1997182/

http://vet.sagepub.com/content/50/3/514.full

http://www.mdpi.com/1999-4915/4/10/2115/pdf

http://ispub.com/IJPRM/2/1/12768

Två nedslående fakta om ebola

Helt nyligen har två nya fakta om ebola uppdagats, vilka gör att viruset måste anses vara farligare än vad man tills helt nyligen hade trott.

Det första är att inkubationstiden enligt WHO ibland är längre än 21 dagar. Ungefär 3% av alla smittade uppvisar symptom först efter 22-42 dagar och 2% efter ännu längre tid. Längre inkubationstid ökar risken eftersom det tar längre tid att upptäcka att någon är sjuk.

Här är det exakta citatet från WHO:

”Recent studies conducted in West Africa have demonstrated that 95% of confirmed cases have an incubation period in the range of 1 to 21 days; 98% have an incubation period that falls within the 1 to 42 day interval.”

http://www.who.int/mediacentre/news/ebola/14-october-2014/en/

Här kan man läsa och lyssna på Mike Adams program Pandemic Prepardness avsnitt 17 där detta med den längre inkubationstiden tas upp:

http://www.biodefense.com/Pandemic-Preparedness-Episode-17.html

Det andra är att ebolaviruset verkar ha lättare att sprida sig via aerosoler i luften i kallare och torrare klimat än i varma och fuktiga klimat.

Att ebola är delvis luftburet genom sin förmåga att spridas med aerosoler bevisades redan 1995 i denna forskarrapport.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1997182/pdf/ijexpath00004-0007.pdf

Att ebola sprids lättare i kallare och torrare klimat är något som nedanstående forskarrapport från 2012 tyder på.

Det exakta citatet i forskarrapporten lyder:

”However, aerosol transmission is thought to be possible and may occur in conditions of lower temperature and humidity which may not have been factors in outbreaks in warmer climates.”

http://www.mdpi.com/1999-4915/4/10/2115/pdf

Forskare anklagar väst för ebolautbrott

En liberiansk forskare och f.d. professor, Dr. Cyril Broderick, anklagar västvärlden, speciellt USA, för att vara ansvariga för ebolautbrottet 2014 i Västafrika. Konspirationsteorier svarar många omgående, men kan det ligga någon sanning i forskarens anklagelse?

I en mycket välskriven artikel i Global Research från den 17 oktober, där Dr. Brodericks anklagelse synas, förklaras det att anklagelsen kanske ändå inte är så orimlig med tanke på att ebolautbrottet i Västafrika 2014 trots allt startade i ett område där USA-finansierade mänskliga försök med ett ebolavaccin precis hade inletts och att den amerikanska staten har en bekräftad dålig vana att utföra hemliga medicinska experiment på människor som inte har givit sitt samtycke, vilket det ökända experimentet i Tuskegee och de rätt nyligen uppdagade mänskliga försöken på ovetande människor i Guatemala under är exempel på.

http://www.globalresearch.ca/a-liberian-scientist-claims-the-u-s-is-responsible-for-the-ebola-outbreak-in-west-africa/5408459

Här är samma artikel hos Infowars:

http://www.infowars.com/u-s-is-responsible-for-the-ebola-outbreak-in-west-africa-liberian-scientist/

De mänskliga försöken med ett ebolavaccin inleddes i januari 2014 i närheten staden Kenema i den östra delen av Sierra Leone och finansierades av det amerikanska Department of Defense (DoD). I mars var ebolautbrottet i Sierra Leone och Guinea ett faktum och dess epicentrum, platsen där allt startade, låg i distrikten Kenema och Kailahun i Sierra Leone. Båda dessa distrikt ligger nära gränsen till både Liberia och Guinea. Att utbrottets epicentrum låg i detta område bekräftas tex i denna Newsweek-artikel från den 7 augusti:

http://www.newsweek.com/ebola-frontline-sierra-leones-ebola-epicenter-lockdown-263446

Tittar man på en karta var ebolautbrottets epicentrum låg i distrikten Kenema och Kailahun i östra Sierra Leone, så ser man att det ligger nästan helt i mitten av de hårdast drabbade länderna Sierra Leone, Liberia och Guinea. Mitt i detta område låg det forskningscentrum där mänskliga försök av ett ebolavaccin inleddes.

Det är inte så svårt att tänka sig att det hela kan röra sig om ett experiment som gick fel, där man smittade människor med ebola för att se om vaccinet fungerade, men att det råkade sprida sig och utvecklades till ett riktigt utbrott.

Farorna med allt bättre datorer och utvecklandet av AI

Här är en ntressant artikel om hur utvecklingen av allt bättre datorer, som inom kort kanske kan utvecklas till att ha artificiell intelligens (AI), kan påverka det mänskliga samhället och vilka risker det medför.

http://theweek.com/article/index/269989/rise-of-the-machines

I artikeln prats det om¨att det är 50% sannolikhet att AI kan ha uppstått 2050 eller 90% att det har uppstått 2075. Det man ska tänka på är att det oftast när det meddelas om sådant som många människor inte gillar för att det kan vara ett hot, tex att nya övervakningssystem ska utvecklas eller liknande, så brukar det meddelas ett årtal rätt långt fram i tiden fast än det i verkligheten egentligen är mycket närmare till när det är utvecklat. När de sålunda pratar om 2050 och 2075 så bör man nog snarare tänka 2020 eller 2025. Så nära är det i verkligheten.

För att långsamt vänja folk vid tanken så att de inte fullkomligt revolterar mot det när det införs så börjar man prata om det redan nu, men för att samtidigt inte oroa folk så mycket så att de börjar engagera sig för att sätta stopp för det med det samma så säger man att det är långt kvar tills vi är där.

Hur som helst så är detta en bra artikel om en väldigt viktig fråga.

Psst… En glödlampa?

Det faktum att vi inte längre kan bestämma vilken typ av belysning vi ska ha i våra egna hem är ett tydligt tecken på att staten och de globala överstatliga organisationerna sakta men säkert håller på att inskränka vår frihet. Än så länge kan du fortfarande köpa en del glödlampor och halogenlampor, men inom några få år kommer även dessa vara utfasade av de som styr och då kommer det bara finns hälso- och miljöfarliga lågenergi- och LED-lampor kvar för dig att ha i ditt hem, vare sig du vill det eller inte.

Text: Tobias Lindberg 2014-10-17 Uppdaterad 2015-03-06

glodlampa-001Det skulle kunna vara rolig att föreställa sig bilden av skumma typer som säljer glödlampor i gathörnen om den bara inte var så realistisk. Faktum är dock att vi antagligen snart är där, dagen då inga vanliga gamla hederliga glödlampor längre går att köpa.

Om några år kommer det bara gå att köpa hälsofarliga lågenergi- och LED-lampor som ytterligare lägger börda på det sammanlagda trycket av hälsofarliga kemikalier och tungmetaller samt ögonskadande ljus som vi utsätts för. De enda som kommer att få fördelar av de nya typerna av lampor är industrin eftersom de är så enormt mycket dyrare än de gamla glödlamporna och ger mycket högre vinst för tillverkarna. Vidare så ingår detta med att öka kostnaden för människors belysning och öka byråkraternas inflytande över vilka produkter individen väljer att köpa som en liten del i Agenda 21 som är en plan dold under en grön mask för att på sikt kunna centralisera all makt under en framtida världsregering som håller på att växa fram ur det nuvarande FN-systemet.

Vad gäller att de vanliga glödlamporna drar mer energi än lågenergi- och LED-lampor så gör det faktiskt inte så mycket så länge de används inne i boningshuset, eftersom energin som avges som värmeenergi hjälper till att värma upp huset. På detta sätt blir inte energislöseriet så stort eftersom att man annars ändå hade behövt värma upp huset med annan energi. Uppvärmningen av boningshuset från glödlampor blir dessutom helt naturligt väldigt bra anpassat till behovet av uppvärmning då det framförallt är på den kallare årstiden som man har lamporna tända mycket.

De giftångespridande lågenergilamporna samt de giftinnehållande och eventuellt ögonskadande LED-lamporna används med fördel utomhus och i ouppvärmda uthus och lokaler där man inte är så mycket. Det man inte vill är att utsätta sig själv, sin familj och sina barn för situationen där de är tvingade att hela tiden i hemmet andas in de giftiga kemikalier som utsöndras från lågenergilamporna, att riskerar att andas en stor mängd giftiga kemikalier som omedelbart sprids i luften om oturen är framme och en varm lågenergilampa råkar gå sönder, att få ögonen skadade av ljuset från LED-lamporna och att få ökad risk för depressioner på grund av den sämre ljusprofil som lågenergi- och LED-lampor avger. Det man inte heller vill är att låta de stora mängder kvicksilver, bly samt andra tungmetaller och kemikalier som lågenergi- och LED-lampor innehåller komma ut i miljön och skada den och oss.

Att förbudet av glödlampor drevs igenom 2008 är egentligen rätt underligt, då belysning bara utgör c:a 3-4 % av ett normalt hushålls totala energiförbrukning (transporter ej inberäknade). Vidare var bara 54 % hushållens belysningen glödlampor 2007 eftersom resten redan hade bytts ut till lågenergilampor utan att det ens fanns ett förbud, vilket innebar att glödlampor bara stod för c:a 1,5-2 % av ett normalt hushålls totala energiförbrukning. Av den lilla andel så kunde förbudet av glödlampor dessutom som bäst bara innebära en femtedel energibesparing om uppvärmningen av byggnaden som belysningen orsakar räknas in.

Än så länge finns det dock vanliga glödlampor kvar att köpa. Är du smart köper du på dig ett livstidslager innan det är för sent. Upp till 40W finns fortfarande att få tag på på de flesta välsorterade lampaffärer och upp till 75 W går att köpa om man söker på nätet efter glödlampor för ”industriellt bruk”. Ska man ha starkare lampor än 75 W som inte är så hälso- och miljöfarliga som lågenergi- och LED-lamporna så är det bara halogenlampor upp till en styrka som motsvarar de gamla vanliga 150 W glödlamporna som finns kvar att köpa idag i Sverige.  I vårt hem är vi i stort sett färdiga med projektet att byta ut alla våra lågenergilampor mot gamla hederliga glödlampor.

Det är verkligen sorgligt att vi idag har kommit till ett läge där staten har fått en sådan makt att den tar sig rätten att bestämma vilken typ av lampor som människor kan ha i sitt eget hem. Det var och en kan göra förutom för att kämpa för en framtid med mer frihet och mindre statlig kontroll är att för egen del köpa på sig ett lager av bra lampor för den skull att utvecklingen mot allt mer av globalisering inte går att vända och att i övrigt arbeta så mycket som möjligt för att ge människor mer frihet och för att stoppa den nya världsordning som de som styr världen försöker skapa.

 

Källor för denna text

En väldigt bra hemsida med enormt omfattande informationen om problemet med att de vanliga glödlamporna ersätts med hälso- och miljöfarliga lågenergialternativ finns att läsa här:

http://users.skynet.be/fc298377/

Här är en mycket bra svensk blogg som framförallt är skriven på engelska om problemen med förbudet av vanliga glödlampor och ersättandet av dem med lågenergi- och LED-lampor:

https://greenwashinglamps.wordpress.com/

Att glödlampor bara utgör c:a 1,5-2 % av ett normalt hushålls totala energiförbrukning (transporter ej inberäknade) och att energibesparingen genom att byta till lågenergilampor som bäst kan bli 20 % av detta om belysningens uppvärmningseffekt räknas in kan man läsa om i dessa två blogginlägg och källorna som de hänvisar till:

https://greenwashinglamps.wordpress.com/svensk-sammanfattning/

https://greenwashinglamps.wordpress.com/category/energy-statistics/eu-energy-statistics/

Här är en artikel från augusti 2012 där man kan läsa om att det fortfarande då gick att få tag på de flesta vanliga glödlampor. Mycket av det som står i den artikeln gäller dock inte längre då mycket har hänt de två år som har förlöpt sedan den skrevs, men en del kan fortfarande vara intressant att läsa.

http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/forbud-latt-att-komma-runt/

Här är ett bra blogginlägg från bloggen Moderna myter om att moderna lågenergilampor är giftiga och lyser dåligt:

http://blog.moderna-myter.se/2009/09/de-nya-lagenergilamporna-ar-giftiga-och.html

Här är en artikel om forskningsstudier som visar att lågenergilampor avger cancerogena ämnen bara av att vara tända och att de därför inte bör användas i närheten av människor. De behöver alltså inte gå sönder för att vara farliga, vilket tidigare har utpekats som deras enda problem.

http://www.telegraph.co.uk/health/8462626/Energy-saving-light-bulbs-contain-cancer-causing-chemicals.html?

Här är en artikel om att det finns misstankar om att ljus från LED-lampor kan skada ögonen:

http://www.livescience.com/31949-led-lights-eye-damage.html

Och här är forskarrapporten som tidningsartikeln om LED-lampor bygger på:

http://www.reticare.com/imagenes/documents/2013_%20Phototoxicity_of_LED_Light_in_pigment_epithelial_of_the_retina_cells1_10_Chamorro_2013.pdf

Här är ännu en forskarrapport som tyder på att LED-lampor kan skada ögonen:

http://ehp.niehs.nih.gov/122-A81/

Ebola – Verkligheten, förnekelserna och lösningarna

Sent i tisdags kväll (14 okt) konstaterades en andra sjuksköterska vid Texas Health Presbyterian Hospita i Dallas ha ebola. Hon hade smittats då hon ingick i det arbetslag som tog om hand om den ebolasmittade mannen från Liberia som dog förra tisdagen (7 okt). Den första sjuksköterskan som konstaterades ha ebola i söndags (12 okt) hade ingått i samma arbetslag.

http://www.infowars.com/confirmed-ebola-spreading-second-us-nurse-contracts-ebola/

Detta innebär att det nu har varit tre konstaterade fall av ebola, varav två av dessa har blivit smittade i USA. Pojkvännen till den första av de två smittade sjuksköterskorna misstänks också ha smittats av sin partner. Att två stycken har smittats vid sjukhuset i Dallas, trots att de var klädda i full skyddsutrustning och inga kända misstag hade begåtts av någon i arbetslaget, kan tyda på att ebola smittar mycket lättare än vad som officiellt erkänns.

Det finns flera forskarrapporter som bevisar på att ebola är delvis luftburet. Detta innebär dock inte att ebola är luftburet i samma utsträckning som många andra virussjukdomar, tex influensa, men det är ändå så pass luftburet att det inte bara är vid direkt kontakt med smittade individer eller kroppsvätskor som smitta sker. Detta är mycket viktigt att veta med tanke på att medierna inte är tydliga med detta.  Forskarrapporterna visar tydligt att ebolaviruset kan spridas begränsade sträckor i aerosoler, små mikroskopiska vätskedroppar som kan hänga kvar en stund i luften och smitta när de andas in, hamnar i ögonen eller små sår i huden. Vidare visar  forskarrapporterna att ebolaviruset kan leva rätt länge i små mikroskopiska droppar som har fastnat på olika ytor, varför man kan bli smittad om man tex nuddar något och sedan tex kliar sig lite vid ögat även om det inte fanns några synliga vätskor på ytan man nuddade.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1997182/

http://vet.sagepub.com/content/50/3/514.full

http://www.mdpi.com/1999-4915/4/10/2115/pdf

Helt klart är att ebolaviruset sprider sig mycket lättare nu i detta utbrott än vad det har gjort tidigare och inkubationstiden som ligger nu på mellan 2-21 dagar är mycket längre än tidigare och gör viruset farligare. Om båda dessa förändringar beror på att det har skett en naturlig mutation i viruset eller om någon har mixtrat med viruset för att det skulle få dessa egenskaper är i nuläget svårt att veta, men båda alternativen är möjliga.

Att ebola har spridit sig till så många och över ett så stort område i Västafrika, att människor flyr därifrån och att olika länder flyger hem smittade individer till andra delar av världen har redan gjort det omöjligt att begränsa utbrottet. Om ett utbrott är begränsat till en by eller till och med till en stad är en sak, då kan man med en del tur lyckas stoppa spridningen, men det är inte möjligt när stora områden i flera länder är drabbade. Med största sannolikhet kommer det västafrikanska utbrottet utvecklas till en global pandemi och spridas över hela världen de kommande månaderna och åren.

Det finns många människor som påstår att uppgifterna i medierna är överdrivna, att ebola inte alls är så farligt, att utbrottet inte är så stort som det påstås och en del som till och med påstår att det inte ens pågår något ebolautbrott, att allt är påhitt eller att det är vacciner som har gjort att människor blir sjuka och dör i de drabbade länderna i Västafrika. Jag har tittat noga på allt detta och kan i nuläget bara säga att allt tyder på att alla dessa påståenden endast är just påståenden. Det finns nämligen inga hållbara bevis som stödjer dem, bara en massa lösa sammanträffanden som inte går att få ihop till en hållbar helhet.

Faktum är att myndigheterna snarare försöker tona ned ebolautbrottets allvarlighet än att överdriva det, något som snarare talar för att utbrottet är på riktigt och att det är allvarligt. Detta eftersom myndigheter nästan alltid försöker tona ned  sådant här för att inte sprida panik. Det enda undantaget från denna regel är det som hände inför och under svininfluensan, då var det verkligen en överdriven och påhittad skrämselkampanj som pågick. Annars är det som sagt nedtoning som är standard om något verkligen är allvarligt. Sedan så är det faktiskt så, att bara för att det pågick en skrämselpropagandakampanj en gång vid svininfluensalarmet, så måste det inte vara lika dant varje gång.

Det alla måste förstå är att de människor som har störst inflytande i världen utnyttjar alla situationer de kan till sin egen fördel. Att det är på det sättet innebär inte att den situation som de använder sig av, i detta fall kommer det att vara det nu pågående ebolautbrottet, är påhittat. Nästan alltid använder sig de stora spelarna, de som kontrollerar samtliga av de största företagen, av verkliga händelser och sedan manipulerar de lite olika faktorer runt om denna för att de ska kunna dra maximal nytta av det hela. Ibland skapar de händelsen helt och hållet, men det hör till undantagen.

Med allt detta sagt är det enormt viktigt att alla förstår att lösningen på detta med ebola, trots att ebola är ett stort och verkligt hot, inte är att hoppa på och vaccinera sig när företagen och myndigheterna inom kort kommer att annonsera att de har ett eller flera ebolavaccin färdiga. För det är något som kommer att hända inom kort. Var så säker!

I detta fall kommer de stora spelarna att manipulera saker och ting så att rädslan och känslan av maktlöshet hos befolkningen är så stor det bara går vid tiden för att vaccinet lanseras. Lyckas de med detta så vet de att nästan alla frivilligt kommer att vilja bli vaccinerade. Lyckas de riktigt bra så blir vaccineringarna antingen obligatoriska eller tvingande för att även de få som trots skrämselkampanjer inte vill vaccinera sig ska kunna nås.

Det som är viktigt att veta vad gäller vaccinerna är att det kommer att vara experimentella vaccin som inte är ordentligt testade. Säkerhetstesterna för om vaccinet är skadligt kommer inte att vara lika grundligt genomförda. Det vaccin som idag ligger längst fram, det som företaget GalaxoSmithKline står bakom, har för bara några veckor sedan börjat testas på människor. För att nå till det stadiet i vaccinets utveckling så snabbt har flera av de ordinarie rutinerna och säkerhetsåtgärderna hoppats över och för att snabbt bli färdiga med vaccinet så kommer de säker få myndigheternas tillstånd att även snabba på processen med försöken på människor. Normalt tar det många år att få fram ett godkänt vaccin. Bara försöken på människor ska normalt pågå i flera år.

Så om ett eller flera vaccin plötsligt är färdiga inom kort, vilket många tror kommer att vara fallet, kanske redan nu i december mitt under influensasäsongen, så förstår ni alla hur snabbt allt har gått och hur osäkert det hela är. Inga som helst garantier kommer att finnas för att vaccinerna ens fungerar och företagen som äger vaccinerna kommer att lyckas att skriva avtal om total ansvarsfrihet med skrämda myndigheter världen över. Sålunda kommer läkemedelsbolaget tjäna enorma pengar även om vaccinet inte fungerar och de kommer inte hållas ansvariga om människor blir skadade av vaccinerna, om människor dör eller om de som har blivit vaccinerade blir mer mottagliga för ebolaviruset. Detta är nämligen en stor risk med alla typer av vacciner, att vaccinet med sitt innehåll av skadliga kemikalier och kroppsfrämmande molekyler påverkar och försämrar hälsan och immunförsvaret hos de som har blivit vaccinerade, vilket naturligtvis är det sista man vill råka ut för mitt under pågående ebolapandemi.

Inte heller är lösningen på  detta med människors rädsla och känsla av maktlöshet, vilket är det som kommer att göra att folk ropar på att myndigheterna ska ge dem vacciner, att som vissa gör förneka att ebolautbrottet är ett hot eller att det är verkligt. Att blunda för faran hjälper inte när den är verklig, tvärt om så kan det vara ödesdigert. Den verkliga lösningen är istället att informera människor om vad de själva kan göra för att öka sina chanser att inte bli smittad och att motstå eventuell sjukdom om de ändå utsätts för ebolaviruset. Människor som är informerade, förberedda och har allt de behöver för att klara sig är inte lika rädda och känner sig inte lika maktlösa. Mitt tips till alla är därför att lära sig så mycket som möjligt om vad man själva kan göra för att förbereda sig för och skydda sig mot ebola. Hur detta ska göras på bästa sätt är i mitt tycke att börja lyssna på Mike Adams gratiskurs om pandemisk beredskap som finns att lyssna på på biodefense.com. Där finns i dagsläget 16 st väldigt bra och informativa avsnitt med information om hur man stärker sin egen motståndskraft med bra kost, hälsosamt leverne och naturliga tillskott och preparat samt hur man planerar för olika skeenden, införskaffar hållbar mat, förbereder lagring av vatten och köper den viktigaste utrustningen som kan vara behövlig inom en inte allt för avlägsen framtid om saker och ting fortsätter att utveckla sig i fel riktning.

http://www.biodefense.com/

Kom ihåg att din bästa chans att klara ditt eget och din familjs liv är inte att vänta på att staten ska rädda er med ett vaccin, utan att redan nu börja arbeta för att stärka er hälsa nu och förbereda för det som kommer!

Myndigheters ordtrollande om ebola och feghet att stå för vad man tycker

En majoritet av det amerikanska folket vill förbjuda resor från de eboladrabbade länderna. Likadant är det säkerligen i Europa. Det är absolut ingenting konstigt att vilja göra så, tvärtom är det det mest logiska och det bästa att göra i en situation som denna om man vill förhindra smittspridning. Att flyga hem smittade människor för vård i hemländerna är en oerhört riskabel strategi som hittills har lett till att ytterligare människor har smittats i Europa. Förr i tiden flög man aldrig ut smittade människor från ett drabbat område, utan då isolerade man istället dem i det drabbade området just för att undvika smittspridning.

Det konstiga och ologiska i denna fråga kommer istället från olika företrädare för västvärldens myndigheter. Karakteristiskt för dessa är den inställning som till exempel chefen för CDC, Thomas Frieden, ger uttryck för i nedanstående artikel i International Business Times, där han påstår att ett flygförbud kan göra det svårare att stoppa ebolautbrottets spridning och därmed göra saken värre. Han menar att amerikanare har rätt att återvända hem och att andra människor har rätt att resa till USA. Vidare menar han att ett uttryckligt reseförbud kan göra det svårare att få över behövligt material och hjälparbetare till de drabbade regionerna, vilket i förlängningen kan göra att riskerna för det amerikanska folket ökar.

http://www.ibtimes.com/west-africa-travel-ban-why-ebola-fears-over-us-bound-flights-are-overblown-1702532

Detta som chefen för CDC gör är inget annat än att trolla med orden och meningarna och det är skamligt att media låter företrädarna för myndigheterna att hålla på så utan att ställa dem mot väggen med ytterligare frågor. Vem säger tex att man måste sluta med all flygtrafik bara för att den vanliga persontrafiken ställs in? Bara för att man inte låter vilken feberfri person som helst resa från ebolasmittade områden så betyder inte det att man inte kan flyga in material och hjälparbetare med speciella flyg organiserade just för detta ändamål. Detta är självklarheter, men medierna undviker att ställa dessa frågor.

Självklart är det så att det finns ekonomiska motiv till varför man inte vill införa reseförbud. Ett reseförbud skulle drastiskt påverka affärerna och det är såklart därför man inte vill införa det. Vidare kanske det finns andra dolda och mörkare motiv till varför man inte vill stoppa resandet.

Det man skulle önska är medier som, när de får nonsenssvar som de som chefen för CDC gav, ställer ytterligare frågor för att avslöja motiven bakom vissa beslut. Hade medierna gjort det så hade chefen för CDC till slut varit tvingad att erkänna att man helt enkelt inte vill införa ett förbud för att det skulle påverka affärerna. Ett sådant svar hade de flesta inte nöjt sig med, men det hade åtminstonde varit mer rakryggat och ärligt mot för det ”trollande” som vi nu får höra.