månadsarkiv: september 2014

Gratiskurs om pandemisk beredskap

Här är mycket viktig information från Mike Adams på NaturalNews om läget med ebola och tips om vad varje människa kan göra för att förbereda sig hälsomässigt och mentalt så gott det går med det som står till buds redan idag.

Att bara sitta och vänta på att ett vaccin ska bli framtaget kommer inte att hjälpa dig om ebola sprids hit och om läkemedelsindustrin misslyckas med att hitta ett vaccin.

NaturalNews erbjuder en gratis kurs på nätet bestående av 6 st avsnitt som heter ”Pandemisk beredskap”. Ta del av den!

http://www.naturalnews.com/046901_World_War_E_Ebola_pandemic_survival_medicine.html

Citat om influensavaccin och gratiskurs om pandemisk beredskap

”Vacciner måste för att fungera baseras på den virala koden som cirkulerar i det vilda. Som exempel, tänk er influensavaccin, för att göra ett influensavaccin så måste man ta den typ av influensa som cirkulerar i det vilda och sedan måste man skapa ett vaccin baserat på det med försvagade virus så att vaccinet verkligen är knutet till den influensatypen. Problemet är dock att det tar många månader att skapa ett vaccin, så varje år så skyddar influensasprutan som folk får egentligen bara mot förra årets typer av influensa, inte det här årets typer av influensa, eftersom viruset muteras, det utvecklas väldigt snabbt, år efter år. Så varje år som folk får influensasprutor så beskyddas de egentligen mot förra årets influensa. Detta förklaras egentligen aldrig för folk av den uppenbara anledningen att det skulle få influensasprutor att verka löjliga, vilket de är. De är dock väldigt fördelaktiga om du är en tidsresenär och kunde åka tillbaks till förra året, men fick en influensaspruta innan, då skulle det faktiskt kunna vara effektivt, men för människor som inte är tidsresenärer, vilket jag antar gäller för de flesta av oss, så är influensasprutor en fullständig medicinsk bluff.”

Mike Adams, NaturalNews

http://www.biodefense.com/Pandemic-Preparedness-Episode-01.html

Gåtfull uppdatering av den nya världsordningens tio budord

Helt nyligen gjordes en gåtfull uppdatering av det mystiska monumentet The Georgia Guidestones. En liten kub av granit med inskriptionen 2014 har lagts till högst uppe på den sten som bär den engelska versionen av monumentets budskap. Uppenbarligen var denna uppdatering redan planerad när monumentet restes 1980, då det som jag förstår det redan då fanns en en slags fördjupning på den plats där granitkuben nu är placerad. Denna fördjupning går tydligt att se på äldre bilder av monumentet.

Den stora frågan är nu, vad ska denna uppdatering betyda? Är inskriptionen med årtalet 2014 någon slags förklaring om att något nytt skede nu påbörjas? Eller är det bara ett busstreck gjort av någon som inte har med de som uppförde monumentet att göra?

Här är ett mycket bra filmklipp från Infowars om den gåtfulla uppdateringen:

Och här är en ännu bättre genomgång från Truthstream Media om uppdateringen och en djupdykning i vad budskapet bakom The Georgia Guidestones egentligen är:

Den korta beskrivningen av The Georgia Guidestones för de som inte känner till historian är att monumentet restes av en stenfirma i USA 1980, på uppdrag av en okänd grupp av människor. Stenmonumentet bär ett budskap om hur världen ska förändras, organiseras och styras som är inskripterat i monumentet på flera olika, både levande och döda, språk. Till monumentet finns en tillhörande mer detaljerad instruktion i form av en bok som stenfirman som reste monumentet förvarar.

De mest avgörande delarna av det budskap som framförs av The Georgia Guidestones är:

(1) En dramatisk reducering av världens befolkningsmängd till 500 miljoner.
(2) Förespråkande av ekologism.
(3) Bildande av en världsregering.
(4) Förespråkande av en ny andlighet.

Det en slags nya budord för den nya världsordning som mäktiga grupper idag arbetar så hårt för att införa och precis som de flesta budskap som påtvingas mänskligheten av olika grupper så är dess syfte att kontrollera och styra människor.

För den som vill ha en lite mer ingående beskrivning av The Georgia Guidestones så föreslår jag att ni läser denna utmärkta text:

http://www.infowars.com/georgia-guidestones-vandalized/

Newsvoice har också skrivit om denna gåtfulla uppdatering här:

http://newsvoice.se/2014/09/23/georgia-guidestones-far-gatfull-2014-uppdatering/

Genomskinliga bortförklaringar för att skydda vaccinerna

Om vetenskapen en gång för alla verkligen skulle vilja slå fast om vacciner var bra eller dåliga så skulle det vara en väldigt enkel sak att sätta upp några serier med stora randomiserade trippelblinda kliniska studier som undersöker skillnaden i hälsa mellan vaccinerade och ovaccinerade människor och som fick fortgå under försökspersonernas livstid eller ännu längre om det skulle anses behövas genom fortsatta studier av försökspersonernas efterkommande. För att göra det så verkligt som möjligt för de ovaccinerade kontrollgrupperna kan olika former av placebovaccinsprutor ges så att risken att de genomskådar att de inte blir vaccinerade på riktigt blir så liten som möjligt.

Argumentet från etablissemanget, från staten, mot att en gång för alla avgöra detta genom kliniska studier med ovaccinerade kontrollgrupper brukar vanligtvis lyda att det skulle vara oetiskt att undanhålla barn och vuxna de ”otroliga fördelar” som vaccinerna ger, vilket såklart sätter effektivt stopp för att mänskligheten någonsin ska kunna få ett säkert svar, svart på vitt, på frågan vad vacciner verkligen har för effekter.

Detta argument, denna otroliga omtanke om vanliga människors väl och ve som staten och etablissemanget säger sig ha, blir dock ett endaste stort hycklande för de som känner till sanningen om staters verkliga inställning till sina medborgares bästa, vilket belyses väl av det ökända Tuskegee-experimentet som jag skrev om för några veckor sedan (se länk här under) där ovetande fattiga svarta män fick gå med obehandlad syfilis i 40 års tid för att myndigheterna ville undersöka hur obehandlad syfilis utvecklade sig och många andra vidriga experiment som har utförts mot ovetande barn och vuxna om och om igen under historien och runt omkring hela världen som skadat och dödat otaliga människor.

http://tobiaslindberg.se/2014/08/26/tuskegee-experimentet/

Den verkliga anledningen till att etablissemanget inte vill tillåta att verkliga kliniska studier med ovaccinerade kontrollgrupper genomförs är självfallet den att detta en gång för alla skulle bevisa hur otroligt skadliga vacciner var och att de antagligen inte heller har några som helst fördelar. Det skulle visa sig att det allra bästa för den totala hälsan skulle vara att vara helt ovaccinerad och att i övrigt leva så hälsosamt det går med så bra och naturlig kost som möjligt och så gott det går undvika att utsätta sig för skadliga  kemikalier. Detta vet etablissemanget och därför ges dessa patetiska undanflykter. Hade det verkligen varit tvärtom, att etablissemanget hade varit så säkra på vacciners positiva effekter, så som de säger att de är, så hade de utan tvekan omgåeende genomfört dessa kliniska studier med ovaaccinerade kontrollgrupper som bevisade vad de påstår. Etablissemangets och staters hänsynslöshet i andra fall bevisar att de aldrig skulle tveka att genomföra sådana studier om de trodde att det skulle gagna deras sak. Nu vet etablissemanget att vaccierna aldrig skulle klara verkliga kliniska studier med ovaccinerade kontrollgrupper och därför fortsätter de med sina genomskinlig bortförklaringar. Att inga kliniska studier med ovaccinerad kontrollgrupp redan har gjorts av staten är i sig ett bevis på att vacciner är skadliga. Tänk lite själva så inser ni att det är så som jag säger.

Nu kanske några tänker att bara för att etablissemanget genom staten har genomfört många experiment utan försökspersonernas vetskap och mot deras vilja så är det inte för den skull rätt att genomföra ännu fler sådana experiment i form av dessa kliniska studier jag föreslår med ovaccinerade kontrollgrupper. Saken är dock den att det inte är samma sak. Att vara ovaccinerad är inte ett experiment i sig, utan det är det naturliga. Experimentet är faktiskt det som utförs på nästan samtliga människor på vår jord, insprutandet av vacciner i människor trots att det inte har avgjorts med riktiga randomiserade trippelblinda kliniska studier med ovaccinerade kontrollgrupper, den säkraste och mest ansedda formen av vetenskapliga experiment, med det högsta bevisvärdet, som vetenskapen har att tillgå. Att inte vaccinera en väldigt liten andel av världens befolkning är inte att utföra experiment mot dem och alltså finns det inget moraliskt förkastligt i det jag föreslår.

Jasså, du vill inte bli övervakad, vad försöker du dölja?

På frågan ”Är du orolig över att din nätaktivitet kan övervakas?” svarar ignoranta människor ”Nej, jag har inget att dölja!” . De förstår inte att det överhuvud taget inte handlar om om någon har något att dölja eller inte.

Rätten att kunna vara anonym och att slippa bli övervakad är till för att skydda oss alla från att bli utsatta för brott och övergrepp av såväl individer som av staten. Dessa rättigheter är med andra ord till för att skydda oss, för att skydda dig!

I alla tider har det funnits dåliga, kriminella, människor som begår brott och utnyttjar andra om de bara får chansen. Ibland agerar dessa kriminella enskilt och ibland agerar de i gäng. Ibland tar de kriminella gängen till och med kontroll över hela eller delar av statsmakten. Oavsett vad så har vi alla en rätt att skydda oss mot dem.

För att skydda oss själva och våra hem så har vi lås på våra ytterdörrar. För att skydda våra pengar har vi en pinkod på våra kontokort. För att skydda oss från att information om oss som vi inte vill att andra ska känna till ska användas mot oss har vi väggar som inte går att se igenom och vi lägger våra brev i kuvert. På samma sätt som vi har rätt till skydd i dessa exempel som jag räknade upp så har vi också rätt till skydd för den information om oss som finns på nätet.

Brev till media angående William Thompson och CDC

Hej,

Att en av CDC:s absoluta toppforskare går ut med fullkomligt revolutionerande information om att CDC för 10 år sedan ”begravde” en studie som visar på att MPR-vaccinet ökar risken för autism i vissa grupper av barn och gör uttalanden om att det är troligt att kvicksilver orsakar autism borde vara en toppnyhet i samtliga medier. Sådan information kan få hela CDC och många andra inom vaccinationsområdet över hela världen att falla.

Fast detta är ingen toppnyhet, tvärt om är det är tyst i samtliga stora medier, både i Sverige och utomlands, trots att det snart har gått nästan två veckor sedan Dr. William Thompson gick ut med den första nyheten. Att det är så med en så här stor nyhet är verkligen illa.

Får ett barn mässlingen i Sverige så bryter hela helvetet löst i samtliga medier, går en av CDC:s högsta forskare på vaccinationsområdet ut med explosiv information som detta så är det helt tyst. Så ska det verkligen inte vara!

Jag har letat efter information om detta, men ingenting går att finna i DN, SvD, Aftonbladet, Expressen, SvT eller TV4. Man får gå till alternativa medier som NewsVoice, White TV, Vaken.se, Kostdemokrati och andra liknande för att överhuvudtaget få reda på att detta pågår. Eller till utländsk alternativ media som Infowars, Drudge Report, Natural News, Mercola, We Are Change, The Daily Sheeple eller liknande.

Vill ni i de stora medierna fortsätta att vara relevant som media så måste så här viktiga frågor tas upp. Jag säger inte att ni måste komma till samma slutsats som jag har gjort eller att ni måste bekräfta att det som Dr. William Thompson säger är sant, men att bara ignorera hela frågan och tiga bort det är verkligen illa. Dr. William Thompson är CDC:s bästa forskare när det kommer till just barnvacciner, autism och kvicksilver. Se bara de rapporter han står som huvudförfattare på som jag bifogar här nedanför. Att en forskare av hans kaliber går ut med något sådant som detta är en meganyhet. Till och med om det han säger skulle vara falskt så skulle det vara en stor nyhet.

Ni kan inte tiga bort detta!

Fortsätter ni på det här spåret så visar det bara att det faktiskt är så som så många redan har börjat inse, att det är de alternativa medierna som är de riktiga medierna.
Ni har nu chansen att ändra på detta och ta täten, att visa att ni är riktig media. Ta den chansen! Följer ni inte min uppmaning så kommer det inte hända något speciellt annat just nu än att  ni fortsätter på den stig mot tystnad och glömska som ni redan vandrar medan andra och piggare medier tar över framtiden.

Med vänliga hälsningar,

Tobias Lindberg
tobiaslindberg@startmail.com

—————————-

Här är denna nyhet som den tas upp i några internationella och svenska alternativa medier:

http://www.infowars.com/the-big-one-cdc-whistleblower-goes-public-now/

http://www.infowars.com/bombshell-cdc-whistleblower-goes-further-mercury-causes-autism/

http://newsvoice.se/2014/09/02/dr-william-thompson-cdc-visslaren-ber-om-ursakt-till-dr-andrew-wakefield-via-sms/

För att alla ska förstå hur stort detta är så länkar jag här till sökresultatet på CDC:s hemsida för de forskarrapporter som Dr. William Thompson har varit huvudförfattare eller medförfattare på samt de kunskapssammanställningar han har gjort:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thompson%20WW[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=17898097

Detta brev är skickat till SVT, TV4, SR, DN, SvD, Aftonbladet, Expressen, GT och Metro.