månadsarkiv: juni 2014

Är vacciner och penicillin verkligen den moderna västerländska vetenskapens uppfinningar?

Den moderna västerländska vetenskapen vill ju gärna ta åt sig äran för det mesta, men undersöker man saker och ting lite djupare så ser man att den sällan är upptäckaren av ämnen, mediciner och metoder som den tar åt sig äran för.

Två sådana exempel är föreställningarna att Edvard Jenner var först med inokulering för att försöka stoppa smittkoppor (vilket ledde vidare till vaccinerna) och att Alexander Fleming upptäckte penicillinet.

När det gäller inokulering så användes det som en metod i bland annat Kina för att överföra material från smittkoppssjuka till friska människor i syfte att skapa immunitet eller motståndskraft många århundraden innan europeiska resenärer tog med sig den kunskapen tillbaks till Europa på 1700-talet.

När det gäller penicillin så har den praktiska kunskapen om mögelsvampens antibakteriella egenskaper funnits mycket längre än sedan Alexander Fleming av en slump upptäckte penicillinet i laboratoriet på 1920-talet. Under årtusenden innan detta, i antikens Egypten och Grekland samt i det medeltida Europa, la både läkekunniga och vanliga bönder mögligt bröd och gröt i och runt infekterade sår eftersom det var väl känt att det ofta gjorde folk friska.

Visst är sådan här kunskap fascinerande! Viktigt är att alltid fundera på varför den moderna västerländska vetenskapen alltid försöker sprida sina ”sanningar” och att vara kritisk till dem.

Därför behöver barn ingen K-vitaminspruta

k-vitamin-mommy-potamus-001I den välskrivna artikeln Should My Newborn Get A Vitamin K Shot? på bloggen Mommypotamus tas det mesta av det som är värt att veta upp när det kommer till om barn verkligen behöver få en K-vitaminspruta vid födseln eller inte. Artikeln är verkligen ett måste att läsa!

Den beskriver bland annat hur det kommer sig att modernt levande människor har större risk att få barn som drabbas av inre blödningar än vad människor från primitivt levande ursprungsbefolkningar som äter och lever enligt sina traditioner.

I artikeln diskuteras den fantastiske Weston A. Price och det förklaras att den lägre risken hos ursprungsbefolkningar till stor del beror på att de äter mycket mer näringstät mat än vad vi gör, vilket gör att de får i sig många gånger större mängder av både vitaminer och mineraler än vad vi får. Vidare spelar traditioner med speciell mat för par som ska ha barn, sen avnavling, tidig amning så att barnet får i sig den viktiga råmjölken (klostrum) och vanor att modern efter förlossningen äter upp moderkakan in i att risken för deras barn är lägre.

k-vitamin-spruta-002Saken idag är såklart inte att naturen ”har gjort fel”, utan det är vi människor som gör fel i det att vi inte längre äter och lever så som naturen ”hade tänkt det”, vilket gör att det kan bli problem med blödningar för en del barn. Lösningen på detta är såklart inte att vi ger våra nyfödda en k-vitaminspruta för att kompensera detta, utan att vi åter igen börjar äta och leva som ”naturen har tänkt det”.

Själva så resonerade jag och min fru som så inför vårt yngsta barns förlossning, att om allt gick bra och inga komplikationer uppstod eller om något annat talade för att det behövdes en K-vitaminspruta så skulle vi avstå den. Allt gick bra vid förlossningen och därför fick vår son ingen K-vitaminspruta.

Här nedanför är ett intressant drygt 4 minuter långt klipp där Dr. Suzanne Humphries berättar om att det kanske finns en ”anledning” till att nyfödda barn och barn upp till ett halvårs ålder har ett ”tunnare blod” och att det därför kanske kan vara dumt att ge K-vitamin till nyfödda. Kanske behöver blodet vara ”tunnare” för att stamceller ska kunna komma till alla platser i kroppen där de behövs för att reparera skador och kanske kan ett alltför ”tjockt blod”, som alltså koagulerar mer invid en skada, försvåra detta. Vid förlossningen utsätts barnets kropp, speciellt huvudet och hjärnan för stora påfrestningar, och kanske behöver kroppen tid på sig att kunna reparera de eventuella skador som uppstår och kanske är då ett ”tunt blod” som möjliggör detta viktigare, sett till en hel population, än att vården ger K-vitamin till samtliga nyfödda för att förhindra det relativt lilla antal barn som drabbas av den typ av blödningar det första halvåret under livet som på engelska heter ”Vitamin K deficiency bleeding” (VKDB). Detta låter inte som en omöjlig förklaring till varför naturen ”har gjort” det så att barn har så låga K-vitaminnivåer i början av livet.

Vad säger de äldre egentligen om vacciner?

I denna artikel berättar en person om hur hon tröttnade på att höra människor förklara, att de som inte vaccinerar enbart klarar sig för att alla andra vaccinerar och om hon bara skulle fråga de äldre så skulle hon få bekräftat hur fasliga alla sjukdomarna var, så hon gjorde just det, hon frågade de äldre om hur det var på ”deras tid” och svaret hon fick var nog inte det dessa människor hade tänkt sig.

Läs om hur hennes gammelmormor som är över hundra år gammal berättar om hur det var, om hur vaccinhysterin spred sig och hur massor av nya sjukdomar som Crohn’s disease och autism som tidigare var helt okända plötsligt började dyka upp.

http://www.livingwhole.org/i-was-told-to-ask-the-older-generation-about-vaccines-so-i-did/

Till och med i Läkartidningen erkänns att TBE-vaccin är helt onödigt för barn 0-7 år

I ett nummer av Läkartidningen från 2004 avslöjar två i övrigt vaccinpositiva läkare att det är helt onödigt att vaccinera barn i åldern 0-7 åt mot TBE eftersom eventuella komplikationer av sjukdomen, som överhuvudtaget är väldigt ovanliga, är ännu mer ovanliga hos barn under 8 år och om de ens får symptom så är de dessutom väldigt milda jämfört med hur de är för äldre barn eller vuxna.

Detta är mycket viktig information eftersom en fullkomlig hysteri råder i Sverige idag med föräldrar som låter vaccinera sina barn så att det bildas långa köer utanför köpcentrum och stormarknader där läkemedelsbolagens lönsamma fästingbussar står parkerade under våren och sommaren.

Självklart är vaccinering mot TBE helt onödigt för alla, även för äldre barn och vuxna, då risken att drabbas av allvarliga komplikationer är extremt liten. Faktum är att risken att drabbas av allvarliga biverkningar av vaccinet är större än att drabbas av motsvarande allvarliga komplikationer av TBE.

För mer information om riskerna att få TBE jämfört med riskerna att vaccinera sig samt vad TBE-vaccinet innehåller för kemikalier läs gärna mina tidigare blogginlägg om TBE-vaccin:

– Små barn ska inte vaccineras

http://tobiaslindberg.se/2013/04/04/sma-barn-ska-inte-vaccineras/

– Ge dina barn nervgift på en buss nära dig

http://tobiaslindberg.se/2013/08/17/ge-dina-barn-nervgift-pa-en-buss-nara-dig/

Här nedanför är länken slutligen till artikeln i Läkartidningen Nr. 37 2004 om att TBE-vaccin för barn mellan 0-7 år är helt onödigt:

http://ww2.lakartidningen.se/ltarkiv/2004/temp/pda29098.pdf

Vaccinförespråkare erkänner att det är omöjligt att utrota mässlingen

Här är en mycket bra och uttömmande text om mässlingvaccinet av Dr. Mercola som alla borde läsa!

I texten berättas bland annat om att en av världens största vaccinförespråkare, chefredaktören för den vetenskapliga tidsskriften ”Vaccine”, Dr. Gregory Poland, helt nyligen har gått ut med information om att mässlingen aldrig kommer att gå att utrota även om alla barn i hela världen fick två doser med MPR-vaccin, eftersom mellan 2-10% av alla barns immunförsvar, av en anledning som vetenskapen idag inte förstår, trots två doser MPR-vaccin enligt vaccineringsschemat, misslyckas med att utveckla skyddande nivåer av antikroppar.

En sak som måste poängteras av mig är dessutom att tillräckliga nivåer av antikroppar efter vaccinering inte betyder att man inte kan bli sjuk. Immunförsvarets förmåga att skydda mot sjukdom är mycket mer komplext än än så och antikropparna är bara en liten del i det totala försvaret.

Utöver detta tar artikeln upp mycket av alla nackdelar som finns med vacciner, om biverkningar som leder till skador och död, om vaccinrättegångar där vaccintillverkarna ofta döms att betala stora skadestånd och om hur vaccinering nästan alltid sker trots att de som vaccineras eller deras föräldrar nästan aldrig är fullt informerade om allt som är viktigt att veta om vaccinet.

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/06/17/measles-vaccine-failure.aspx?e_cid=20140617Z2_DNL_art_2&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art2&utm_campaign=20140617Z2&et_cid=DM46716&et_rid=555992686

Innehåll i vanliga vacciner

Här är en ungefärlig innehållsförteckning över våra vanligaste vacciner (gäller även svininfluensavaccinet):

formaldehyd
kvicksilver (eller ersättningen 6-fenooxyetanol, ett protoplasmiskt gift)
aluminium
färgförtunning
kylarvätska
färgämnen
rengöringsfenoler
lösningsmedel
borax
desinfektionsmedel
natriumglutamat
glycerol
sulfit- och fosfatsammansättningar
polysorbat 80/20
sorbitol
polyribosylribitol
betapropiolakton
amfotericin B (och andra kemikalier)
hydrolyserat gelatin
kasein
blod och vävnadsrester från döda djur (t ex ko, kycklingembryo, apa, får, gris, hund etcetera)
cellrester från aborterade människofoster
muterade människovirus
förorenande djurvirus (t ex SV 40, vilket orsakar cancer hos människor)
bakterier
bakteriella endotoxiner
antibiotika
jäst
DNA från djur, bakterier och virus (som när det injiceras kan införliva sig med mottagarens DNA)

Denna sammanställning är gjord av Stefan Whilde.

Så farligt är aluminiumet i vaccinerna

Viktig och kortfattad (knappt 2 minuter) information om vilka neurologiska skador aluminiumhydroxiden i vacciner orsakar oss. Aluminiumet finns i nästan alla vacciner och fungerar som en adjuvant, ett hjälpämne som gör att vacciner skapar ett antikroppssvar.

Här är själva den studie som det refereras till i filmklippet som visade att möss som hade injicerats med aluminium drabbades av beteendeförändringar och kognitiva försämringar samt att de vid obduktion visades ha massiva motorneuronskador:

http://www.tested.net/vaccine/Petrik%20et%20al.,%20Lo2007.pdf

Sedan för den som vill veta mer om riskerna med aluminium så föreslår jag dessa två studier.

Först en forskarrapport om sambandet mellan mängden aluminium i vacciner och förekomsten av autismspektrumstörningar.

http://omsj.org/reports/tomljenovic%202011.pdf

Och sedan en forskarrapport om riskerna med aluminium i vacciner.

http://vaccinexchange.files.wordpress.com/2011/05/tomljenovic_shaw-cmc-published2.pdf

Ofta får man höra att vi får i oss mycket mer aluminium från födan än från vaccinerna och att vi därför inte behöver oroa oss för vaccinerna. Saken är dock den att upptaget av aluminium från omgivningen blir väldigt kraftigt begränsat av kroppens skyddsbarriärer. När det gäller det aluminium som man får i sig relativt stora mängder av via födan så begränsas upptaget det kraftigt av tarmväggen. Mängden som kommer in i blodet från intaget via födan är mycket lägre än det som man får i sig via injektion med vaccin. Det är därför Folkhälsomyndigheten uttrycker sig så kryptiskt om detta i sin förklaring om aluminium i vacciner som jag länkar till här nedanför. De vill inte vill skylta med det uppenbara. Hade aluminiumnivåerna i blodet påverkats mest av det aluminium som man får i sig av födan eller om det mesta tydde på att det förhöll sig så så hade de trumpetat ut det över hela världen. Tro mig, då hade vi vetat det.

Sedan så blir det injicerade aluminiumet dessutom kvar mycket längre i kroppen eftersom det injiceras intramuskulärt, dvs in i vävnaden i en muskel. Då sker utsöndringen av aluminiumet ur kroppen väldigt långsamt.

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/fragor-och-svar/vacciner-och-sakerhet/#6

PISA-undersökningen ett hot mot lärandet

Här är två mycket bra länkar med kritik mot PISA-undersökningarna som alla borde läsa!

Den första är en artikel i SvD:

”Pisa, skriver det öppna brevets författare, stjäl uppmärksamheten från ”allt som inte är lika mätbart eller helt omätbart, som fysisk, moralisk, medborgerlig och konstnärlig utveckling”. Studien ”begränsar vår kollektiva föreställning om vad utbildning är och borde vara”. Den utgår dessutom från att skolans många problem kan lösas genom att skolor med mycket olika karaktär underkastar sig en centralisering, där urbaniserade och invandrartäta länder jämförs med länder med få storstäder och få invandrare, där länder som försöker styra invandringen jämförs med länder som inte gör det, och där länder med ett mycket selektivt skolsystem (som Tyskland) jämförs med länder där de allra flesta genomgår gymnasial utbildning (som Sverige).”

http://www.svd.se/kultur/understrecket/pisa-urholkar-skolan-i-tavlandets-namn_3620838.svd

Den andra är ett internationellt upprop som har undertecknats av mer än 1700 professorer och lärare sades bland annat detta om PISA-undersökningarna:

”Vi är djupt oroade över att försöken att mäta mycket olikartade pedagogiska traditioner och kulturer med hjälp av en enskild, snäv och oneutral mätsticka till slut kan komma att förorsaka irreparabla skador för våra skolor och våra elever.”

http://www.theguardian.com/education/2014/may/06/oecd-pisa-tests-damaging-education-academics

Slutsatsen av texten och uppropet är att OECD och PISA-undersökningarna är till skada för utbildning världen över.

Ska ”känsliga individer” vaccineras?

Text: Tobias Lindberg 2014-06-02

Foto:  NIAID http://bit.ly/1w0lDDa

Foto: NIAID http://bit.ly/1w0lDDa

När jag diskuterar med vaccinförespråkare och ibland förklarar för dessa att friska och välnärda människor inte behöver vaccinera sig eftersom kroppen och immunförsvaret är tillräckligt starkt i sig självt för att klara av sjukdomarna, så får jag ofta höra att alla människor måste vaccinera sig för de ”känsliga individernas” skull, alltså alla de som av olika orsaker har ett försvagat immunförsvar och alla de med olika underliggande sjukdomstillstånd, eftersom dessa drabbas så hårt om de skulle bli sjuka. Vidare säger de att man aldrig i förväg kan veta vilka samtliga av dessa ”känsliga individer” är och därför måste alla människor vaccineras för att alla dessa ska nås. Ibland tar de också upp alla de som är för svaga för att ta vaccin eller som inte tål vaccin och att det är för deras skull som alla andra måste vaccineras så att den så kallade ”flockimmuniteten” skyddar dem.

Frågan är då, stämmer detta som dessa vaccinförespråkare säger?

Helt korrekt är att ”känsliga individer” oftast drabbas hårdare om de blir sjuka. Det som är harmlöst för friska och välnärda människor blir ofta ett stort problem för dem. Mässlingen är en rätt mild sjukdom för en frisk människa, men kan vara dödlig för de som har nedsatt immunförsvar på grund av något underliggande sjukdomstillstånd eller på grund av svält. Att dessa ”känsliga individer” drabbas hårdare av sjukdomar innebär dock inte att de för den skull bör vaccineras.

Lika sant som att de drabbas hårdare än andra av en sjukdom är nämligen också att de drabbas hårdare än andra av vaccinerna. Faktum är att många av dessa ”känsliga individer” är just de som blir sjuka, skadade eller dör av biverkningar från vacciner. Deras hälsa och immunförsvar som är för svagt för att klara sjukdomar är nämligen även för svagt för att klara av påfrestningen som kommer av att få massor av skadliga kemikalier och kroppsfrämmande cellrester insprutat med en spruta rakt in i kroppen förbi alla de naturliga skyddsbarriärerna.

Antagligen är det så att hela detta argument om ”känsliga individer” som vaccinförespråkare använder borde vändas runt åt andra hållet, att samhället helt borde sluta vaccinera just för att skydda de där ”känsliga individerna” eftersom man inte alltid vet vilka de är. Vaccinerar man alla så kommer man ibland råka vaccinera någon av dessa ”känsliga individer” som absolut inte borde bli vaccinerade.

Att de friska och välnärda inte behöver vaccineras är nog de flesta vaccinmotståndare på det klara med, men tänker man igenom vaccinförespråkarnas argument en aning så inser man snabbt att det nog faktiskt är ännu viktigare att de allra känsligaste inte blir vaccinerade.

Slutligen bör det tragiska faktumet nämnas att många av de ”känsliga individer” som inte klarar de sjukdomar som man kan vaccinera mot, som t.ex. mässlingen, påssjuka eller tuberkulos, oftast faktiskt är så ”svaga” att om de lyckad undgå att bli sjuk av någon av dessa sjukdomar så blir de ändå sjuka av någon vanlig enkel sjukdom istället, som det inte går att vaccinera sig mot, som sedan ger komplikationer som i sin tur kan leda till skador och/eller död. Det kan vara en enkel förkylning som utvecklas till lunginflammation för att immunförsvaret inte kan hantera förkylningen. Skulle en sådan individ ha blivit vaccinerad så skulle hälsan och immunförsvaret sannolikt ha varit ännu svagare och då skulle förkylningen och lunginflammationen varit ännu värre. Så hur man än vänder på det så finns det inga fördelar med vacciner för dessa så kallade ”känsliga individer”, precis som att det inte finns några fördelar med vacciner för friska och välnärda människor.

Man hjälper inte dessa ”känsliga individer” genom att vaccinera dem, utan genom att bota deras underliggande sjukdomstillstånd om det går, genom att förstärka deras hälsa så gott det går eller genom att få stopp på den svält som har gjort dem undernärda. Man skyddar människor bäst genom att se till att alla får näringsriktig föda, rent vatten, bra avloppssystem samt genom att stoppa spridandet av skadliga bekämpningsmedel och andra gifter i miljön, inte genom att spruta in skadliga kemikalier och kroppsfrämmande cellrester i deras blodomlopp.

Idioti = Förbud att utfodra höns med animalisk föda

Den statliga idiotin tar sig uttryck på många olika sätt. Ett är förbudet mot att utfodra höns med animalisk föda.

Detta förbud tillkom som en extrem överreaktion efter paniken under 1990-talet som utbrottet av galna ko-sjukan skapade. På den tiden gav djuruppfödare köttmjöl till idisslare, vilket självklart var fel eftersom dessa djur inte är gjorda för att äta annat än sådant som de äter när de betar, men istället för att bara konstatera att idisslare borde äta sådant som de är gjorda för att äta eftersom de mår bäst av det så slog etablissemang och experter felaktigt fast att utbrottet av galna ko-sjukan berodde på prioner som spreds med köttmjölet och införde ett förbud mot att utfodra boskap med animalisk föda. Det finns nämligen inga hållbara bevis för att det skulle vara prioner som orsakade utbrottet av galna ko-sjukan, utan troligtvis orsakades det av Tyvärr nöjde de sig inte heller med att begränsa förbudet till idisslare utan förbjöd utfodring av animalisk föda till alla sorters boskap, helt oavsett om de är rena växtätare som kor, får, getter och kaniner eller omnivorer, dvs. allätare, som höns och grisar.

Einstein lär ha sagt, ”det enda som är oändligt är universum och människans dumhet, men jag är inte helt säker på den första”.

Kanske är inte heller människans dumhet oändlig, bara stor, då man i alla fall inte ännu har förbjudit höns att vara ute och äta insekter och småkryp under sommarhalvåret. I vart fall har det inte förbjudits än, men det är väl bara en tidsfråga innan det kommer ett påbud även om det i någon slags statlig kampanj med skräckpropaganda om att fågelinfluensa eller något liknande hotar om fåglar får göra något så konstigt som att vara utomhus.

Som avslut vill jag tipsa om en väldigt bra text om hönor som på ett bra sätt förklarar och visar att de är omnivorer och att det förr i tiden var vanligt att bönder vintertid utfodrade sina höns med smådjur som de dödat, rävar som skjutits och djur som råkat köras på med bilen. De öppnade bara upp buken på djuret så att hönsen lättare kunde komma åt det nyttiga inälvsköttet.

Vidare beskrivs i texten att spillningen från gräsätare är väldigt nyttig för omnivorer, det är därför som t.ex. hundar älskar att äta ändernas spillning, och att det är bra att ha djupa ströbäddar i hönshusen som man behåller hela vintern så att det börjar leva småkryp i dem som hönsen i sin tur kan leta reda på och äta.

Texten är skriven av Matt Rales som har jobbat på Joel Salatins gård Polyface Farm och finns att läsa på Weston A. Price Foundations hemsida.

http://www.westonaprice.org/farm-a-ranch/chickens-are-omnivores-its-no-dilemma