månadsarkiv: april 2014

Rabies och rabiesvacvin

Ofta får man höra från sjukvården att dödligheten för en som blir biten av ett rabiessmittat djur är 100% om man inte är vaccinerad mot rabies eller får behandling för det. Ända sedan 1800-talet har detta varit en medicinsk ”sanning”.

Saken är dock att detta inte stämmer och att det finns massor av forskning som styrker det jag säger.

Med detta sagt vill jag innan vi går vidare till källorna för detta understryka att rabies ändå är allvarligt. Av de som smittas och där symptom uppstår så dör en mycket stor andel om de inte blir behandlade.

Jag är ju en inbiten vaccinmotståndare och skulle i nästan samtliga andra fall som jag i nuläge kan tänka mig inte ta några som helst vacciner. Skulle jag dock bli bitet av ett djur som jag vet är rabiessmittat och om jag började få symptom, då skulle jag välja att bli behandlad och i de verksamma behandlingar som finns idag så ingår vaccin. Av det jag läst hittills så verkar det vara säkrast. Skulle jag bli biten av ett djur som jag vet är rabiessmittat så skulle jag nog till och med välja att bli behandlad redan innan jag började få symptom eftersom att det vad jag förstår är viktigt att man påbörjar behandlingen så tidigt som möjligt. Däremot skulle jag aldrig ta vaccinet i förväg, i förebyggande syfte, vilket är vanligt om man bor i riskområden eller om man har ett riskyrke. Då skulle jag hellre välja att försöka vara försiktig och undvika att bli biten. Skulle jag bli bitet av ett djur utan att det finns något som tyder på att det skulle vara rabiessmittat så skulle jag inte heller välja att bli behandlad eller vaccinerad, utan jag skulle vänta och se och vara vaksam på eventuella symptom.

Detta är dock min åsikt i nuläget, jag ska lära mig mer om rabies och kanske kommer jag att ändra mig längre fram i ljuset av ny information. Det jag hittills har läst om alternativa metoder att bota rabies verkar i mina ögon alltför osäkert. Jag har i varje fall inte sett något som får mig att känna mig säker på att alternativa metoder kan bota rabies. Den metod som används av den etablerade medicinen, där vaccin ingår, fungerar vad jag förstår väldigt bra.

Kanske är det så att andra faktorer är avgörande för vilka som får rabies om de blir bitna av rabiessmittade djur och vilka som dör av sjukdomen, som tex hur hur frisk och stark man är, men av det jag har läst hittills så finns det ingenting som tyder på att så är fallet. Även friska, starka och välnärda individer väntar en nästan säker död om de inte blir behandlade. I brist på sådan fakta så känns den vanliga vårdens behandling som det bästa alternativet.

Nu tillbaks till bevisen för att inte alla människor som smittas av rabies dör av det.

Det har genom modern forskning visat sig att det både bland människor och djur i områden där det finns rabies finns en viss andel som är seropositiva för antikroppar mot rabies utan att de någonsin blivit vaccinerade.

Här är en artikel som beskriver detta:

http://www.wired.com/2012/08/rabies-survivor-mystery-deepens/

Och här är en forskarrapport om detta:

http://m.ajtmh.org/content/87/2/206.full

Dolt abortmedel i vaccin

Bra att fler och fler uppmärksammar att vissa vacciner har visats vara dolda abortmedel som har lurats på ovetande människor. Denna gång är det den svenska NewsVoice som skriver om detta viktiga ämne.

Det alla måste förstå är att det finns mäktiga krafter som radikalt vill minska jordens befolkningsmängd. Titta bara på vad den okända grupp som uppfört ”The Georgia Guidestones” vill uppnå, en värld med en befolkningsmängd på bara 500 miljoner människor. Jag tror alla förstår vad som måste till för att komma dit!?

Dels försöker dessa mäktig grupper öppet ”lobba” för en befolkningsminskning genom att felaktigt påstå att vi står inför en överbefolkningskatastrof och dels så försöker de i lönndom påbörja det hela i förväg genom att smyga på mänskligheten mediciner, vacciner och kemikalier som minskar barnafödandet och fertiliteten hos mänskligheten genom tex abortmedel i vacciner (som i detta fall), genom införande av hormonstörande ämnen i den mat vi äter och de material vi använder (tex plaster) och genom införandet av GMO-grödor (försöksdjur blir ofta sterila efter tre generationer på GMO-föda).

Källor för denna text

Artikel om abortmedlet i vaccinet:

http://newsvoice.se/2014/04/25/who-marknadsforde-stelkrampsvaccin-som-inneholl-abortmedel/

”The Gorgia Guidestones”:

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

Här är den riktiga informationen om ”The Georgia Guidestones”:

http://www.infowars.com/georgia-guidestones-vandalized/

Om överbefolkningsbluffen:

http://tobiaslindberg.se/2013/11/26/overbefolkningsbluffen/

Soylent Green är gjort av människor

I Sverige aborteras drygt ett av fyra foster. Liknande siffror förekommer i USA och många andra länder. Det är en väldigt stor andel! Varför är det så?

Enorma värden och mycket pengar finns i de stamceller och den vävnad som tas från dessa foster som används inom forskning, vård och industri.

Är ett samhälle som gör sig av med var fjärde barn verkligen ett friskt samhälle? Hur är egentligen synen på människovärdet i ett samhälle som gör så? Hur påverkar olika vinstintressen allt detta? Är det verkligen bara de som ändå skulle ha aborteras som används i forskningen, vården och industrin eller påverkas antalet aborter på något sätt av de som tjänar pengar på dem? Är ökningen av mängden hormonstörande kemikalier i vår livsmiljö och antalet separerade familjer i vårt samhälle, som båda är faktorer som gör att pubertetsutvecklingen krymper allt längre ned i åldrarna, samt den tilltagande sexualiseringen av barn och ungdomar i vår kultur bara olyckliga sammanträffanden eller finns det möjligen de som tjänar på att allt fler unga flickor blir gravida och gör abort?

Detta är frågor man kan ha i bakhuvudet när man ser det väldigt proffsigt gjorda filmklippet ”Soylent Green is Made Out of People” från Infowars.

Källor för denna text:

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2013/09/Sverige-har-Nordens-hogsta-aborttal/

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/vastvarldens-flickor-allt-tidigare-i-puberteten_8949478.svd?fromMobile=true

Rätten att försvara sig

Här är ett filmklipp med så himla bra argument för folkets rätt att äga och bära vapen till sitt försvar!

”Rätten att bära vapen handlar inte om andjakt, utan om allas våran [pekar på folket runt omkring sig] rätt att försvara oss mot alla er [pekar på politikerna framför henne] där uppe”.

Lyssna och lär!

The true meaning of the 2nd Amendment explained

Här är ett mycket tänkvärt citat!

”If guns are outlawed, only outlaws will have guns”

Molon Labe – Come and take them!

Englishified Greek for ”Come and get it.” Pronounced ”Moh-lone Lah-Veh”. Common context is in relation to firearms and firearm laws, as a declaration to be made to anyone that wishes to confiscate your gun(s).

Originates from King Leonidas of Sparta, in a message to King Xerxes of Persia, when an overwhelming Persian army demanded that 300 Spartan warriors drop their weapons. Leonidas replied ”Molon Labe” (Come and get them) and 300 of his Spartans, and Leonidas himself, were killed, but in so doing killed took huge tolls on the enemy and stalled the Persian army for long enough to let the rest of Greece prepare themselves for the war.
If someone comes to take your guns, tell them ”Molon Labe”.

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Molon+Labe

Avrättning av hemlös, numera fullt tillåtet i USA, om du är polis

Police Execute Homeless Man For Camping

Här är några väldigt bra artiklar om en väldigt oroande utveckling!

Have American Police Become Militarized?

http://www.nytimes.com/2011/12/04/sunday-review/have-american-police-become-militarized.html?pagewanted=all&_r=1&

Blurring the line between police officer and soldier: The rise of the warrior cop

http://m.europe.wsj.com/articles/SB10001424127887323848804578608040780519904?mobile=y

RAND Corporation Blueprint for Militarized “Stability Police Force”

http://www.infowars.com/rand-corporation-blueprint-for-militarized-stability-police-force/

Och här är texten från Rand Corporation som nämns i Infowars-artikeln. Den var nedtagen från nätet, men gick att hittat med hjälp av Internet Archive WayBackMachine.

A Stability Police Force for the United States
Justification and Options for Creating U.S. Capabilities
RAND Arroyo Center the RAND Corporation

http://web.archive.org/web/20100131003644/http://www.rand.org/pubs/monographs/2009/RAND_MG819.pdf

Som om Fi skulle vara för jämställdhet!?

Feministiskt initiativs (Fi) form av ”feminism” handlar ju bara om att kvinnor ska bli precis lika oansvariga och sjäviska som män traditionellt har varit, där karriär och andra materiella ytliga intressen går före verkliga värden som relationer till anhöriga.

Kvinnorna ska enligt Fi precis som männen arbeta heltid och barnen sättas på dagis. Saken är dock att det inte fungerar om alla vuxna ska anta den traditionella ”mansrollen”. Vi måste istället gå mot en värld där män och kvinnor i stort delar på samhällsuppgifterna utifrån vad de själva vill göra. I stort borde män gå mer mot att delta i omvårdnaden.

De som är för en verklig jämställdhet borde jobba för ett samhälle där det människor väljer att göra värderas och belönas lika oavsett om det en människa väljer råkar räknas som traditionellt manligt eller kvinnligt. Där omvårdnad, oavsett om det sker inom ramen för ett yrke eller i hemmet, värderas och belönas lika högt som yrken inom produktionen eftersom denna omvårdnad är precis lika viktiga eller till och med viktigare för samhället än de traditionellt manliga yrkena.

Detta gör inte Fi och det är helt förödande att det de arbetar för kallas för jämställdhet!

Auktoritetens makt

Är du en av de människor som skulle ge en medmänniska elstötar på över 400 volt om en person i vit rock sa att du skulle göra det? Inte en chans tänker säkert de flesta av er, men faktum är att 50-65% av alla människor ändå gör det. Så stark är auktoritetens makt över oss människor och det är den som gör att människor åker iväg till andra delar av världen i krig och skjuter ihjäl människor som de aldrig har träffat och som aldrig gjort dem något ont. De gör det för att de blir tillsagda att göra det av någon som de upplever som en auktoritet.

Lägg sedan till statsapparatens metoder som under århundraden förfinats för att sålla fram de som lyder för tjänst inom vissa av statens och myndigheternas organisationer och för skilja bort de som ifrågasätter så förstår ni vilken otrolig makt de som styr besitter genom sin kontroll av staten. I denna sållningsprocess har skolsystemet en avgörande betydelse, där vi mer än något annat blir lärda att lyda auktoriteter och värdera oss själva utifrån auktoriteternas omdöme om oss.

Se detta otroligt viktiga filmklipp från den suveräna YouTube-kanalen Storm Clouds Gathering som förklarar psykologin bakom varför vi människor så gärna låter oss styras av auktoriteter med starka filmklipp från Milgramexperimenten som utfördes på 60-talet för att bevisa detta.

Historien om din förslavning

Text: Tobias Lindberg 2014-04-19. Uppdaterad 2015-07-19.

Här är två viktiga filmklipp som berättar historien om din förslavning! Att verkligen förstå det som förklaras i dessa klipp är avgörande om du och alla vi andra någonsin ska kunna leva som fria människor.

Att de som styr samhället tillåter oss att då och då ”välja” ledare mellan några av dem framlagda valalternativ, att vi har vissa fri- och rättigheter, att vi får lite fritid mellan arbetspassen och har skapliga levnadsförhållanden innebär inte att vi verkligen är fria människor och att de som styr har goda avsikter gentemot oss. Även en bonde planterat sina grönsaker med ett visst avstånd, har en viss yta per boskap, låter sina kreatur vara ute och vattnar dem när de behöver det utan att för den skull vilja att deras ägodelar ska få vara fria, de vet bara att deras ägodelar producerar bättre om dessa behov uppfylls. Läs mer

Simpel avfyrningskod för kärnvapen

Visste ni att avfyrningskoden för amerikanska kärnvapenmissiler från 1962 till 1977 var 00000000, alltså åtta nollor i rad.

Faktum är att det inte ens är en kod. Till och med den enklaste kod, tex 12345678, hade varit säkrare. En sifferkombination med en enda siffra kan nämligen råka slås in om man lutar sig mot en tangent lite för länge.

Visst krävdes det lite mer än att någon lutade sig på en tangent för att skicka iväg kärnvapen, det behövdes minst fyra personer för att genomföra några förhållandevist enkla moment, men nog blir man ändå förvånad. Lite mer säkerhet hade man nog förväntat sig när det kommer till något så farligt som kärnvapenmissiler. Verkligheten överträffar allt som oftast fantasin.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2515598/Launch-code-US-nuclear-weapons-easy-00000000.html