månadsarkiv: mars 2014

Antinutrienter i spannmål och baljväxter

Följande rapport förklarar i dess sammanfattning på sida 58 och i avsnittet om antinutrienter i spannmål på sida 41-47 om antinutrienter i spannmålen och dess skadliga effekt på vår hälsa.

Självklart går antinutrienternas negativa effekt minskas genom korrekt beredning av spannmålen, men de försvinner inte helt.

http://www.direct-ms.org/pdf/EvolutionPaleolithic/Cereal%20Sword.pdf

Följande två rapporter bevisar att det även finns antinutrienter i baljväxter och att även dessa kan reduceras av korrekt beredning, men att de inte försvinner helt.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814604004649

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643802002177

Selektionstryck, laktos och antinutrienter

Längst ned i denna text finns en länk till en bra rapport som förklarar varför laktostoleransen i vissa områden i världen utvecklades så mycket snabbare än vad evolutionen ”normalt” åstadkommer.

Det fanns två väldigt starka selektionstryck, dels rakit (engelska sjukan) i norra Europa och dels malaria i delar av Afrika.

I områden med solfattiga vintrar var rakit ett stort problem eftersom det medförde försämrad möjlighet att klara förlossningar då D-vitaminbristen gjorde att skelettet inte utvecklades optimalt vilket bland annat kunde resultera i att kvinnor fick smala höfter. Eftersom detta är problem som kan ge problem vid förlossningar och alltså förhindra avkomma så är det ett starkt selektionstryck.

I malariaområden så innebär malarian att många människor dör unga innan de hinner få någon avkomma. Detta ger också ett starkt selektionstryck.

De som kunde dricka mjölk i norra europa fick tillräckligt med D-vitamin under vinterhalvåret och slapp alltså rakit och kunde därmed få barn.

De som kunde dricka mjölk i malariaområden fick ett bättre skydd mot malaria och de levde därför oftare till vuxen ålder och fick barn.

Därmed uppstod en utbredd laktostolerans inom stora populationer ovanligt snabbt.

Att gå över till att äta en spannmålsdominerad kost gav nackdelar på grund av dess stora innehåll av antinutrienter. När människor blev bofasta så gjorde antinutrienterna i kosten att de blev kortare, fick sämre tänder, fick sämre utvecklat skelett och fick fler sjukdomar (speciellt längre fram i livet efter barnafödande ålder). Dessa försämringar var dock inte så kraftiga att de omöjliggjorde avkomma och därmed blev inte selektionstrycket så starkt.

Utan starkt selektionstryck så sker evolution mycket långsamt och inte alls lika ”riktat” som närvaro av ett starkt selektionstryck.

Detta är förklaringen till varför laktostolerans uppstod på så kort tid efter människan blev bofast, vilket sägs ha börjat för ungefär 10.000 år sedan, och varför tolerans mot antinutrienter inte har gjort det trots att vi lär har ätit frömat ungefär lika länge.

Källa för denna text:

https://s3.amazonaws.com/paleodietevo2/research/Malaria+and+Rickets+Represent+Selective+Forces+for+the+Convergent+Evolution+of+Adult+Lactase+Persistence+The+Paleo+Diet.pdf

Prostitution

Hur mycket jag än ogillar prostitution och allt elände det för med sig både för de inblandade individerna och för samhället i stort så har jag svårt att se att det är rätt att kriminalisera vara sig de prostituerade eller sexköparna. En kriminalisering stoppar inte prostitutionen och det försvårar situationen för de prostituerade och gör att de blir mer utsatta.

Se filmklippet nedan där en brittisk forskare som studerat det svenska experimentet med att kriminalisera sexköparma sedan 1998 och vilka slutsatser han drar. Det är en väldigt balanserad och informativ intervju och är viktig att höra eftersom man inte så ofta får höra dessa argument i svensk media.

Jag tror att det enda raka är att låta sexhandel mellan samtyckande vuxna vara tillåtet, ett samhälle kan bara inte förbjuda något sådant, på samma sätt som jag inte tycker att ett samhälle kan förbjuda bruk av droger för de som vill använda det. Jag tror att det enda sättet att påverka båda företeelserna, både prostitution och bruk av droger, är att ha en ihållande samhällsdiskussion om farorna och riskerna som de för med sig. Det krävs istället en förändring av samhällsmoralen där människor växer upp och tycker att det är fel att köpa sex av andra och att de inte har ett behov av att pröva droger som kan leda till ett missbruk.

http://m.youtube.com/watch?v=IiZUTmefC4A

Vaccin ibland verklig orsak till skador som liknar barnmisshandel

Text: Tobias Lindberg 2014-03-30

vaccin-induceraad-vavnads-skorbjugg-001Här är en mycket bra artikel från Vactruth.com om hur ”Vaccininducerad vävnadsskörbjugg” ofta misstolkas av sjukvården som om barnet har blivit utsatts för våld med resultatet att barnet får fel vård, oskyldiga föräldrar blir fängslade och vaccinindustrin tillåts smita undan ansvar.

Ofta uppstår inre och yttre vävnadsskador på grund av en cellulär C-vitaminbrist orsakat av en autoimmun process till följd av vaccinering.

Vaccinet har gjort att kroppens celler inte reagerar på insulin, vilket gör att cellerna bland annat inte kan ta upp C-vitamin från blodet, vilket i sin tur kan ge svåra vävnadsskador.

Det uppstår alltså skörbjugg i cellerna trots att barnen får i sig tillräckligt med C-vitamin genom födan och att blodet innehåller tillräcklig mängd C-vitamin.

Ett av flera tecken på att vävnadsskador kan bero på vaccinering snarare än våld är om ett barn har högt blodsocker, vilket också beror på insulinbristen.

vaccin-induceraad-vavnads-skorbjugg-002Sådan här ”vaccininducerad vävnadsskörbjugg” kan förekomma i diagnoser som tex plötslig spädbarnsdöd, barnmisshandel, shaken Baby Syndrome, huvudskadot, hjärnskador, Reye’s syndrom, Kawasakis syndrom, anafylaktisk reaktion och typ 1-diabetes. Läkarna har då ofta missat att den verkliga orsaken är vaccinet.

 

Källor för denna text

Artikeln i Vactruth.com:

http://vactruth.com/2014/03/19/tissue-scurvy-not-child-abuse/

Här är en forskarartikel Michael D. Innis som visar att Kawasakis syndrom är en autoimmun sjukdom som uppstår på grund av antigen-stimulering i ett genetiskt mottagligt barn:

http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.ajim.20130102.13.pdf

Här är en annan forskarartikel av Michael D. Innis som visar att läkare ofta feldiagnosticerar vaccininducerad vävnadsskörbjugg, alltså en cellulär C-vitaminbrist som har uppstått på grund av vaccinering, eftersom de inte förstår den och felaktigt tror att barnet har utsatts för misshandel:

http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.cmr.20130206.17.pdf

Ursprunget till ordet ”nazi”

Lite kuriosa om var ordet ”nazi”, som i ordet ”nazist”, kommer ifrån.

Det fanns redan ett öknamn för socialdemokrater i det tidiga 1900-talets Tyskland vilka av många kallades för ”sozi” på ungefär samma sätt som svenskans ”sosse”.

Ordet ”sozi” kommer dels från de första fyra bokstäverna i det tyska Socialdemokratiska Arbetarpartiets partinamn ”Sozialdemokratische Partei Deutschlands” och dels från att det liknar det tyska ordet ”Ignatz” som på ett ungefär betyder ”tokstolle”.

Med inspiration från öknamnet för socialdemokraterna så var det sedan en inflytelserik journalist som hette Konrad Heiden som under 20-talet myntade ordet ”nazi” för det tyska nationalsocialistiska partiet som heter ”Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei” (NSDAP) på tyska. Där ser man att i ordet ”Nationalsozialistische” finns dessutom bokstäverna ”na” och ”zi” vilket blir ”nazi”.

Helt klart är att Tysklands nationalsocialister själva aldrig kallade sig för ”nazi” eller ”nazister” eftersom ordet var ett öknamn som hade hade uppkommit för att förlöjliga dem.

Så, vill du förolämpa nationalsocialister så ska du med rätta fortsätta att kalla dem ”nazister” och om de själva kallar sig för nazister så har du ännu mer att håna dem för än ”bara” deras korkade politiska åsikter, eftersom de då till och med bevisar sig vara ignoranta för historien till sin egen ideologi. Jag vet i alla fall att jag ska fortsätta att kalla dem ”nazister”.

Källa för detta är Metapedia och efter att ha letat runt på nätet efter antigen stöd eller motsägande information för detta så är min bedömning att informationen verkar vara korrekt.

http://en.metapedia.org/wiki/Nazi