månadsarkiv: februari 2014

Logiska kullerbyttor i Folkpartiet

För en tid sedan fick jag som medlem i Folkpartiet ett brev som gjorde mig upprörd och jag ser efter flera försök att påverka internt inga andra möjligheter än att gå ut med det hela offentligt.

Här är brevet:

”Hej,

Idag har säkert många av er läst i tidningen om att Rikspolisstyrelsen har tagit bort målsättningen om att svenska polismyndigheter måste följa lagen.
Det som har skett är på intet vis en ambitionssänkning – tvärtom. Målsättningen har fungerat som ett halmstrå att klamra sig fast vid. Nu finns inte det längre.
Det Rikspolisstyrelsen skriver i de nya allmänna råden är att man alltid ska göra en samhällskonsekvensanalys. Det innebär att man, i beslutet om hur en polismyndighet
ska arbeta, alltid måste ta hänsyn till befolkningens sammansättning, socialt, etniskt, kön och ålder i myndighetens område. Man behöver också se till polisernas förutsättningar och utrustning. Först när man har gjort detta ska man bestämma om hur noga en polismyndighet måste följa lagen. Det kommer innebära att vissa polismyndigheter måste följa lagen strikt. Andra kan tillåta mer lagöverträdelser.

Med de nya riktlinjerna flyttas fokus från vad som står i lagen till vad som är bäst för varje polismyndighetsområde.

Läs mer på Rikspolisstyrelsens hemsida.

Jag vet att många oroar sig över polismyndigheternas efterlevnad av lagen. Detta är ett problem som vi ska ta på största allvar. Med Rikspolisstyrelsens nya allmänna råd tror jag att vi har fått ännu ett bra verktyg i det arbetet.

Liberala hälsningar

Maria Arnholm”

Jag vet, innan ni ens hinner förstå hur någon verkligen kan resonera på detta sätt så utropar ni förvånat, ”Men Maria Arnholm är ju inte ansvarig för rättsfrågor i Folkpartiet och Tobias är väl frihetlig, inte någon auktoritär folkpartist!?”.

Ja, ni har så rätt! Alla kan vara lugna, världen har inte vänts upp och ned, Tobias är inte på långa vägar folkpartist, men det finns ändock personer vars logik slår både kullerbyttor och halsbrytande saltomortaler.

I verkligheten så kontaktades jag för en tid sedan av en folkpartist som var upprörd över ett brev Maria Arnholm hade skickat ut till medlemmarna. Brevet hade inte exakt den lydelse som den citerade texten ovan, jag tillät mig några dramaturgiska förändringar, men logiken i brevet var däremot exakt lika tokig, vilket jag hoppas blir lite extra belyst av mitt dramaturgiska knep.

Det verkliga brevet från Maria Arnholm handlade egentligen om att Skolverket hade tagit bort riktvärdet för hur många barn en barngrupp på dagis bör ha som mest och löd som följer:

”Hej,

Idag har säkert många av er läst i tidningen om att Skolverket har tagit bort riktvärdet om 15 barn per grupp i förskolan.
Det som har skett är på intet vis en ambitionssänkning – tvärtom. Siffran på 15 barn per grupp har fungerat som ett halmstrå att klamra sig fast vid. Nu finns inte det längre. Det Skolverket skriver i de nya allmänna råden är att man alltid ska göra en barnkonsekvensanalys. Det innebär att man, i beslutet om hur stor en barngrupp ska vara, alltid måste ta hänsyn till barngruppernas sammansättning, socialt, etniskt, kön och ålder. Man behöver också se till personalens förutsättningar och lokalen. Först när man har gjort detta ska man bestämma om hur stor en barngrupp ska vara. Det kommer innebära att vissa grupper behöver innehålla mindre än 15 barn. Andra kan innehålla fler.

Med de nya riktlinjerna flyttas fokus från en siffra till vad som är bäst för varje grupp.

Läs mer på Skolverkets hemsida.

Under alliansregeringen har den svenska förskolan tagit stora steg framåt. 92 procent av alla 1-5-åringar går i förskolan. 95 procent av alla föräldrar med barn i förskolan är nöjda. Söktrycket till den förskollärarutbildning som vi återinförde är högre än till någon annan lärarutbildning. Förskolan har fått en ny läroplan, och snart hoppas jag att också förskollärare omfattas av regeringens karriärtjänster för lärare. Trots en enorm utbyggnadstakt har både gruppstorlekarna och personaltätheten i förskolan legat i princip konstant de senaste åren. Det finns mycket vi ska vara stolta över.

Jag vet att många oroar sig över gruppernas storlek och att det finns de som är för stora. Detta är ett problem som vi ska ta på största allvar. Med Skolverkets nya allmänna råd tror jag att vi har fått ännu ett bra verktyg i det arbetet.

Liberala hälsningar

Maria Arnholm”

Ja, som ni ser var logiken i brevet inte den allra bästa och borde oroa en hel del människor.

Att det är bra att se till faktorer i barngruppers sammansättning som tex social bakgrund, etnicitet, kön, ålder och personalens kompetens när man bestämmer en barngrupps storlek står på intet sätt i motsats till att ha ett riktvärde för hur stor en barngrupp maximalt bör vara. Eller för den delen om man skulle vilja ha en absolut gräns för hur stor en barngrupp får vara. Om det i en barngrupp till exempel finns faktorer som talar för att det bör vara färre barn så är ett riktvärde eller ett ”tak” självfallet inget hinder.

Självklart beror Maria Arnholms logiska kullerbyttor på att hon av ekonomiska skäl är tvingad att försöka övertyga allmänheten om något som inte stämmer. Då blir resultatet lätt på detta vis.

Det är ingen rolig uppgift att argumentera mot logik och sunt förnuft, men en riktig ”soldat” som Maria Arnholm biter ihop och gör vad som krävs för att klara sitt uppdrag till varje pris. Även på bekostnad av barnen.

Något annat som är uppseendeväckande är också Maria Arnholms självgoda ton i brevet som gör det mycket tydligt att hon ser det som något positivt att en så stor andel av landets 1-5-åringar går på dagis. Ser man till klassiska liberala värderingar så borde en hög andel av barnen placerade på statligt och kommunalt styrda och offentligt finansierade institutioner inte vara något att se positivt på. Så vad säger då detta egentligen om Folkpartiet, om dess nuvarande plats i den politiska historien, när en av dess företrädare tycker och formulerat sig så som Maria Arnholm just gjorde?

Hur idén om vacciner såldes till folket

Visst användes vacciner tidigare, men det som verkligen fick folk att “köpa” idén med vacciner var skapandet av poliovaccinet. Hur det hela gick till var genialiskt på ett djävulskt vis.

Text: Tobias Lindberg 2014-01-11

polio-poliovaccin-reklam-001 I slutet av 1800-talet började flera bekämpningsmedel som innehöll bly och arsenik användas. Antalet bekämpningsmedel och mängden som användes ökade kraftigt under första halvan av 1900-talet, då även klororganiska bekämpningsmedel som DDT började användas. Funktionen hos många av dessa bekämpningsmedel var att insekternas andningsmuskulatur förlamades så att de kvävdes till döds. Läs mer

REA! Ukraina! Bara $5 miljarder!

Jämfört med kostnaderna för att ordna saker som önskat i Irak och Afghanistan så har Ukraina än så länge varit ett riktigt kap för USA och EU.

Att det hela handlar om ett medvetet undergrävande av en självständig stats rätt att själva bestämma sin framtid kan bara de allra djupast sovande mainstream-media-konsumenterna ha missat.

Påstår eller tycker jag att Ukraina, dess ledning och den politik som fördes innan resningen var perfekt? Påstår jag att inga ukrainare var missnöjda?

Nej, det gör jag verkligen inte, däremot anser jag att de problem som finns i ett land ska lösas av de det egna folket utan inblandning från utländska maktintressen!

Som det är nu så har USA och EU orkestrerat ett regimskifte i Ukraina eftersom landet den 24:e november 2013 i demokratisk ordning beslutade att fortsätta att vara självständiga och avsluta närmandet till EU genom att säga nej till handelsavtalet med EU.

Det är inte accepterat! Ukraina ska in i EU, ska förändras enligt IMF-modellen och öppnas upp för investering och plundring för västvärldens banker precis som Grekland.

Ett ytterligare mål är att få kontroll över ett område som ligger på tröskeln till Ryssland.

Bevisen för att det gått till på detta sätt är många. Ett av dem är nedanstående filmklipp från den 13:e december 2013 där Victoria Nuland ungefär 7:43 minuter in i det förklarar att USA har investerat 5 miljarder dollar för att föra Ukraina in i en europeisk framtid. I början av samma klipp, ungefär 50 sekunder in i klippet, så berättar hon att hon har besökt Ukraina tre gånger de senaste 5 veckorna, vilket innebär att hon var där och konspirerade redan 2 veckor innan Ukraina sa nej till handelsavtalet med EU, vilket ju sägs vara den utlösande orsaken till de ”spontana protesterna” som startade kort efter.

Victoria Nuland är Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs at the United States Department of State.

Här nedanför finns dessutom en länk till vad den oberoende Kanadensiska mediaorganisationen
Global Research skriver om saken:

http://www.globalresearch.ca/american-conquest-by-subversion-victoria-nulands-admits-washington-has-spent-5-billion-to-subvert-ukraine/5367782

Här kan ni se och höra vad Alex Jones säger om frågan:

http://touch.dailymotion.com/video/x1cqp3w_washington-spends-5-billion-to-subvert-ukraine-alex-jones-infowars_news

Här förklaras det också bra vad allt detta handlar om:

http://nsnbc.me/2014/02/10/us-ukraine-nuland-comes-clean-dirty-language/

Sanningen om sociala myndigheter

Är du förälder ska du se detta viktigt klipp om hur CPS (Child Protective Service) i USA får mer pengar ju fler barn de tar från sina föräldrar och hur myndigheten ofta används för att pressa och komma åt oliktänkande människor. Det hela är enormt vidrigt och farligt!

Visst finns det skillnader i hur den svenska ”sociala myndigheterna” fungerar jämfört med CPS, men i stort så fungerar de på samma sätt och det finns åtskilliga exempel på när den svenska socialen har använts för att komma åt oliktänkande människor.

Precis som det sägs i intervjun, ha som grundregler att inte säga eller erkänna någonting till dessa myndigheter. Skriv aldrig på något. De använder precis vad som helst mot er om de vill, precis vilken liten omständighet som helst.

Och om socialen kommer till er för att fråga er saker om någon ni känner måste ni tänka likadant. Prata aldrig med dem. Så länge ni inte har bevittnat de ni känner misshandla sina barn med ett däckjärn, hur de har sina barn fastlåsta vid ett element i källaren eller liknande så bör ni hålla tyst. Ja, kanske var dessa exempel lite överdrivna, men det är viktigt att man faktiskt förstår det, att barnen nästan i alla situationer får det väldigt mycket sämre efter att myndigheterna sätter sina klor i dem jämfört med om de får bo kvar med sin familj.

Baby’s Got a Gun

Baby’s Got a Gun är en ögonöppnande kortfilm om de verkliga orsakerna bakom varför de som styr vill att folket ska vara obeväpnade, rädda och beroende av sina ledare för sitt skydd och sin försörjning.

Kortfilmen är gjord för att på ett lättbegripligt sätt kunna nå alla amerikaner som har en känslobaserad uppfattning om sambandet mellan vapen och våld och som inte heller är drivna att sätta sig in i fakta.

Filmen speglar självklart amerikanska förhållanden och är riktad till yngre amerikaner, men kan med fördel ses av människor även här i Sverige, där vi idag efter århundraden av kryperi inför överhet och stat nästan helt saknar känslan för hur viktigt det är med individens rätt att själv välja på vilket sätt man vill försvara sig själv och sina nära, en ursprunglig naturrätt som ingen människa, grupp av människor eller stat har rätt att ta ifrån andra människor.

För den som kommer med det vanliga argumentet ”att jag vill inte ha det som i USA” vill jag först bara säga att våldet inte beror av hur mycket eller vilken typ av vapen det finns i ett samhälle utan på andra samhällsfaktorer, vilket tas upp i denna kortfilm, och sedan vill jag uppmana samme person att titta upp hur mycket och vilken typ av vapen det schweiziska folket har och sedan jämföra våldsstatistiken mellan dessa USA och Schweiz så kommer ni se att er logik inte håller.

Faktum är, vilket den som sätter sig in på djupet i frågan kommer att upptäcka, att i ett givet samhälle med dess påverkande samhällsfaktorer så kommer fler vapen hos vanliga människor att minska våldet. Jag vet att detta låter bakvänt för den som har blivit matad med den känslobaserade statspropagandan i hela sitt liv, men betänk det faktum att de enda som följer vapenbegränsande lagstiftning är de vanliga bra och rättskaffens människorna, skurkar, maktgiriga ledare och psykopater struntar redan i alla lagar och skaffar sig vapen, makt och inflytande ändå.

Den som tittar på denna fråga med öppna ögon och ett ärligt sinnelag kommer att inse att vi inte ska vara rädda för ett samhälle där våra medmänniskor, som i nästan samtliga fall är bra och rättrådiga människor, kan vara fria och bestämma själva hur de vill leva och skydda sig själva, utan att det vi ska frukta är ett samhälle där bara de som styr politiken, storföretagen och våra liv har kontroll på vapnen genom den poliskår och militär som de kontrollerar.

Och här på nedanstående länk kan ni slutligen läsa lite mer om kortfilmen och om skaparna bakom den:

http://www.infowars.com/babys-got-a-gun/

Resa med små barn

Man hör ofta om och ser hur många föräldrar gör långa resor med väldigt små barn. De åker till Thailand och ibland till mer exotiska resmål med sina barn som ibland, när det är riktigt illa, kan vara så små som bara några få månader gamla. Vanligare är att åka med barn som är lite drygt eller knappt ett år gamla.

Vad många människor inte verkar förstå är att så små barn inte alls har några behov av att resa runt i världen. Dessutom medför själva resandet faktiskt risker för de små barnen som inte har hunnit få en så stark hälsa och ett så bra immunförsvar som kanske kan behövas för att klara påfrestningarna med intensivt klimat, annorlunda bakteriefloror, sjukdomsspridande insekter och smutsigt vatten som allt som oftast förekommer utomlands.

Att göra sådana resor handlar enbart om att tillfredsställa sina egna och ofta sina äldre barns behov och begär. Som förälder borde man dock vara vuxen nog att förstå att sätta de allra minsta familjemedlemmarnas behov först av allt.

Det är lite som med alla dessa föräldrar som man ser bära runt på bebisar som bara är några få dagar eller veckor gamla på köpcentrum, caféer och öppna förskolor för att de själva eller äldre barn tycker det är tråkigt att vara hemma så länge och på det sätt som så små barn behöver. Att ta promenader utomhus eller vara ute i trädgården är såklart okej även med så små barn, men de ska inte konkas runt bland folksamlingar. Små barn bör faktiskt vara minst 8 veckor gamla innan de ska börja vistas runt omkring med främlingar.

På samma sätt bör man inte heller resa världen runt med bebisar. Ja, barn räknas faktiskt som bebisar tills de är 1 år gamla. Visst tål ju en 10- eller en 15-månaders bebis mer än en som är 8 veckor, men att resa runt i världen är också väldigt mycket mer omvälvande och påfrestande än att gå och handla eller ta en fika med bästa vännerna på det lokala caféet.

I min värld bör man i alla fall låta ett barn bli 2-3 år gamla innan man börjar göra alltför avancerade resor, då har de hunnit bygga upp tillräckligt av den härdighet som kanske kan behövas för att möta en påfrestande omvärld. Till dess duger kortare lokala resor gott. Småbarnsåren varar ju inte heller för alltid, utan det är kanske en 6-10 år vi pratar om, efter vilka det finns gott om tid att resa runt världen med sin familj.

Prioriteringar

Skulle jag och min fru ha velat så hade vi kunnat ha ungefär 180.000 kr per år mer att köpa prylar för, resa för och/eller slösat på annat om vi bara hade gjort som så många andra och haft barnen heltid på dagis så att vi båda hade kunnat yrkesarbeta heltid. Dessutom hade vi då lagt över en nätt kostnad på ungefär 300.000 kr per år i dagiskostnader på andra människor. Det hade inneburit en del extra prylar och resor för oss och lite mindre till alla er andra. Vi prioriterar dock att faktiskt vara med våra barn och ta hand om och uppfostra dem själva före prylar och resor och dessutom ogillar vi idén att lägga våra bördor på andra människor.

Krävs vaccin för utlandsresa?

Ska du åka utomlands så är det sista man bör göra att försvaga sin kropp och immunförsvar med en massa gifter. Inför utlandsresan bör du istället fokusera på att förstärka hälsan och immunförsvaret så gott du kan genom att äta nyttigt och leva hälsosamt tiden innan du reser samt ägna tiden till att ta reda på all viktig fakta och köpa all den utrustning som behövs för att när du väl är i utlandet kunna dricka och äta så rent och nyttigt vatten och mat som möjligt samt på plats undvika att utsättas för sopor, dåliga avlopp och insekter som kan sprida sjukdomar och dylikt. Med lite förbehållning och planering går allt detta att ordna.

Sanningen om den ryska ”anti-gay-lagen”

Försämras verkligen situationen för HBTQ-personer i Ryssland? Sticker Ryssland ut i behandlingen av denna grupp av människor jämfört med omvärlden? Är det verkligen olagligt att vara HBTQ i Ryssland? Finns det någon dold agenda bakom att just Ryssland är målet för kritiken hur HBTQ-personer behandlas i världen?

Denna rapport som jag länkar till längre ner är skriven av Brian M. Heiss som själv är homosexuell och har ägnat hela sitt liv åt att stärka och skydda rättigheterna för HBTQ-personer. Han har gått in på djupet och synat alla aspekter av frågan om den så kallade ”ryska anti-gay-lagen”, förhållandena för HBTQ-personer i Ryssland och sedan satt in allt detta i ett globalt perspektiv. Rapporten är rätt lång, men samtidigt riktigt intressant och välskriven och den borde verkligen läsas av alla som inte känner till detta och sedan spridas så mycket som möjligt medan frågan är högaktuell nu under OS.

I det som följer så kommer först en sammanfattning av de viktigaste punkterna i Brian M. Heiss rapport. Detta följs av två länkar, den första till själva rapporten och den andra till ett 13 minuter långt filmklipp där Infowars Paul Joseph Watson sammanfattar rapporten. Sedan avslutas allt med några av mina egna kommentarer och frågeställningar.

————

Sammanfattande punkter av rapporten

”10 Things You Didn’t Know About Russia’s Anti-Gay Law & LGBT Rights

1. The law never mentions or uses the word gay, lesbian, homosexual or any other LGBT identifier. [Chapter 2 & Appendix]

2. The law focuses on children, it’s title is “On Protections of Minors from Propaganda of Non-Traditional Sexual Relations”. The messaging and strategy to bring the ban on propaganda from the law of several regions to national laws is part of a larger family values push and is based on the successful anti-same sex marriage push in the United States. [Chapter 2]

3. Russia is actually expanding protections of members of the LGBT community: On September 20, 2013 the official delegation of the Russia Federation announced their willingness to take all required measures to prevent homophobic hate crimes and discrimination on grounds of sexual orientation at the 24th UN Human Rights Council. [Chapter 2]

4. There have been regional (much harsher) versions of the propaganda ban in effect for 7 years and there were only 2 convictions for violations of the regional laws and both were overturned. [Chapter 3]

5. In 6 months of the Federal Law there have been 3 convictions: 2 were acts of civil disobedience to challenge the legality of the law, the other is a story which you must
read. [Chapter 3]

6. Statistically you are far more likely to be the victim of an anti-LGBT Hate Crime in the United States than in Russia. [Chapter 4]

7. In Russia you cannot be fired from your job for being an LGBT individual, in the United States you can. [Chapter 4]

8. Since 1993 gay sex was made legal in Russia, in 12 US States gay sex is a crime. [Chapter 4]

9. While President Obama says “I have no patience for countries that try to treat gays or lesbians or transgender persons in ways that intimidate them or are harmful to them.” his policies demonstrate he has nothing but patience. [Chapter 5]

10. The group impacted most if found to be in violation of the law: Multinational corporations. [Chapter 6]”

————–

Länkar

The Olympics of Hate in a Nation of Anti-Gay Laws?

http://static.prisonplanet.com/p/images/february2014/white_paper.pdf

The Truth About Russia’s “Anti-Gay” Law

—————-

Avslutande kommentarer och frågeställningar

Helt klart är situationen för HBTQ-personer i Ryssland svår, det finns väldigt mycket kvar att önska i form av förbättringar och man kunde önska att förbättringarna gick snabbare.

Några saker är dock väldigt viktiga att förstå.

– Det är på intet sätt olagligt att vara HBTQ-person i Ryssland, detta helt oavsett vad som påstås i många västliga medier.

– Det pågår inte en försämring av situationen för HBTQ-personer i Ryssland. Tvärtom så sker det faktiskt en förbättring.

– Den nya federala lagen är ett förbud mot propaganda för icke-traditionella sexuella relationer riktad mot minderåriga, inte ett förbud att ge information till minderåriga som själv söker information om detta. Tanken är att sådant ska växa fram inifrån barnet själv, inte tvingas på utifrån av vuxenvärlden.

– Den nya federala lagen är främst riktad mot företag och organisationer som bedriver propaganda mot minderåriga, inte mot enskilda individer.

Den nu i medierna så omtalade lagen ”om skydd av minderåriga mot propaganda för icke-traditionella sexuella relationer”, den som felaktigt brukar kallas för ”anti-gay-lagen”, förbättrade faktiskt läget för HBTQ-personer i Ryssland eftersom flera av regionerna i den ryska federationen tidigare hade ännu värre lagar på samma tema och det pågick dessutom en trend i den ryska federationen där allt fler regioner antog egna regionala lagar i frågan.

När den federala lagen kom som ett svar på trycket för en sådan lagstiftning från regionerna så hindrade den vidare regional lagstiftning i samma fråga och mildrade på så sätt lagstiftningen genom att de värsta avarterna försvann.

Tittar man på de olika regionala lagarna så var flera av dem nämligen väldigt olämpligt formulerade. Den värsta av dem nämnde till exempel i en och samma mening pedofili direkt följt av homo-, bi- och transsexualitet.

Utöver detta så har Ryssland i september 2013 i olika FN-förhandlingar gått med på att acceptera flera av FN:s fördrag till skydd för HBTQ-personer.

Allt detta är tydliga exempel på förbättringar för HBTQ-personer i Ryssland, men eftersom vanlig media aldrig nämner dem så får folket i omvärlden, som tyvärr får det mesta av sin världsbild från dessa medier, en helt felaktig uppfattning i frågan.

När man nu vet att vad som faktiskt är en förbättring blir beskrivet som en försämring av våra medier så borde var och en fråga sig är varför det är så? Vilka det är som tjänar på detta? Vad är den bakomliggande agendan?

Helt klart är den nya lagen ”om skydd av minderåriga mot propaganda för icke-traditionella sexuella relationer” diskriminerande. Det som är diskriminerande är ordet ”icke-traditionella”. Ta bort det ordet och jag skulle faktiskt tycka att det var en rätt bra lag eftersom jag tycker det är fel med sexuell propaganda riktad mot minderåriga.

Jag tycker minderåriga ska kunna finna sin egen sexualitet i sin egen takt på sitt eget sätt utan att behöva få allt nedkört i halsen allt för tidigt av vinsthungriga företagsintressen. Vuxenvärlden ska inte sexualisera minderåriga. Punkt! Detta oavsett om det gäller ”traditionella” eller ”icke-traditionella” sexuella relationer.

Självklar ska det inte vara förbjudet för minderåriga att kunna ta reda på och ta reda på bra information som de själva vill ha reda på. Det viktiga är att den viljan att veta ska komma inifrån de minderåriga själva, inte vara pressad på dem utifrån.

Så är det nämligen med den ryska federala lagen, enligt den är det inte förbjudet att ge information till minderåriga HBTQ-personer som vill ha information, det som är förbjudet är att rikta propaganda mot minderåriga som inte eftersöker sådan i formation. Även denna viktiga aspekt är helt utelämnad från västlig medias rapportering.

Intressant att veta är också att Ryssland på intet sätt sticker ut internationellt. Tar man USA som jämförelse så är situationen för HBTQ-personer värre i USA än i Ryssland. I USA är det tex 12 delstater som förbjuder sexuella förbindelser mellan homosexuella och 28 delstater som förbjuder samkönade äktenskap, medan samma saker är tillåtet i hela Ryssland. Vidare är det större risk för HBTQ-personer att utsättas för hatbrott i USA än i Ryssland.

Många kanske tänker att Ryssland får så mycket kritik bara för att de står i strålkastarljuset just nu då de anordnar OS och om något annat land med lika dålig förhållanden för HBTQ-personer skulle ordna OS så skulle det bli precis lika smutskastat. De som tror så får nog tänka om. För bara 12 år sedan (2002) så anordnade USA vinterspelen, som hölls i Salt Lake City, Utah, och fick inte ens i närheten av lika mycket kritik som Ryssland får idag. Frågan är om de ens fick någon kritik över huvud taget. Delstaten Utah där de amerikanska vinterspelen hölls var då och är dessutom än idag en av alla dessa amerikanska delstater som är intoleranta mot HBTQ-personer.

I sista kapitlet i Brian M. Heiss rapport beskrivs hur det är det amerikanskt näringslivet som har dragit igång denna kampanj mot Ryssland, inte för att de bryr sig om HBTQ-personers rättigheter, utan för att de på riktigt är oroliga över att förlora enormt mycket pengar på den ryska marknaden eftersom den federala ryska lagen om propaganda mot minderåriga faktiskt främst är riktad mot företag.

Den amerikanska staten spelar lydigt med i spelet. President Obama sa nyligen att han inte har något tålamod med stater som behandlar HBTQ-personer på det sätt som Ryssland gör. Faktum är dock tvärtom att han om och om igen visar att hans tålamod är ändlöst, dels med sitt eget land som dokumenterat är värre än Ryssland och dels med flera av de stater som USA är nära allierade med i Mellanöstern som är långt mycket värre än vad Ryssland är.

Så den främsta förklaringen till varför Ryssland blir så hårt kritiserat idag för hur situationen för HBTQ-personer är i landet är att deras lag till skydd för minderåriga mot propaganda på allvar hotar starka ekonomiska intressen och det var sedan dessa som trummade igång smutskastningskampanjen.

Paleolitisk kost

Den absolut bästa mat vi människor kan äta är paleolitisk kost.

Paleolitisk kost, brukar också kallas stenålderskost, är i princip den mat som människan åt innan vi blev bofasta och började odla och ha boskap. Då var människor jägare samlare och åt samma mat som vi har ätit i hundratusentals år innan det och alltså utvecklats till att tåla. Sedan började vi plötsligt odla spannmål och fick mjölk från boskap för ungefär 10.000 år sedan. Detta är för kort tid för att evolutionen ska kunna anpassa oss att verkligen tåla den maten.

Paleolitisk kost är i princip att man äter allt utom frön och mjölkprodukter.

Till frön hör spannmål, baljväxter, ris, majs, fröoljor (raps, majs, linfrö osv) och liknande. Anledningen till att vi inte tål frön är att de innehåller antinutrienter, molekyler växten har i sina frön för att stoppa djur och insekter från att äta dem.

Övriga grönsaker och växter som vi tål att äta innehåller också antinutrienter, men denna typ av mat har vi ätit under så lång tid att vi har anpassats till att tåla dem. Det har vi inte hunnit när det gäller frön. Plus att växterna skyddar sina frön, sin avkomma, lite extra noga med ännu mer antinutrienter än i resten av växten.

Till mjölkprodukter hör allt utom äkta smör. Det som är dåligt i mjölk är alla hormoner, enzymer, antikroppar, tillväxtfaktorer och dylikt som är till för att få en kalv att växa med raketfart för att snabbt kunna börja följa med flocken. Vuxna människor ska inte dricka kalvraketbränsle. Inget djur dricker mjölk efter småbarnsåren annat än människan och våra boskap/husdjur. Uppe på detta så är det dessutom en annan djurarts mjölk vi dricker, vilket gör det ännu värre. Smör är dock okej eftersom smörtillverkningsprocessen gör att nästan allt utom fettet och de fettlösliga vitaminerna försvinner.

Väljer man ändå att äta frön och mjölkprodukter, trots att det inte är så bra, så är det otroligt viktigt att man förbereder maten på rätt sätt. För att lära sig hur man gör det rekommenderar jag att man går in på Weston A. Price Foundations hemsida och lär sig.