månadsarkiv: november 2013

Därför mördades JFK

För 50 år sedan idag sköts John F. Kennedy eftersom han på flera områden agerade mot den globala maktelitens intressen, varav de två främsta var att han dels höll på att ta USA ur vietnamkriget och dels var på väg att återföra makten över att skapa pengar från det privatägda Federal Reserve tillbaks till den amerikanska staten.

jfk.001Flera av USA:s dåtida och kommande ledare, både politiker och tjänstemän, stod bakom och deltog i planerandet av mordet samt den efterföljande mörkläggningen. Själva attentatet utfördes av flera av USA:s bästa agenter och mördare, bland dem den ökände ”Schakalen”.

Kennedy var på inget sätt perfekt, han gjorde många dåliga saker, men relativt till andra amerikanska presidenter var han bra och mycket tyder på att han var på väg att bli ännu bättre. Han mördades helt enkelt för att han försökte agera som en president istället för att vara en nickedocka åt makten.

Genom mordet på den mäktigaste mannen i världen, vilket USA:s president i vart fall officiellt anses vara, skickade den globala makteliten ett mycket tydligt och skrämmande meddelande till alla dåtida och kommande världsledare i såväl USA, Ryssland och Kina som i alla andra länder med lydelsen, den som går oss emot blir dödad. Mottagarna av meddelandet förstod och resten är historia.

Glädjande är att det inte är många idag som tror på den officiella historien om vem som mördade Kennedy. Till exempel misstror hela 90% av amerikanerna påståendet om en ensam skytt.

Kanske kan detta misstroende bland folket förhoppningsvis leda till ett ökat ifrågasättande av makten, något som verkligen skulle behövas eftersom det är samma mäktiga intressen som lät mörda John F. Kennedy som fortfarande innehar makten i USA. Dessa intressen arbetar fortfarande hårt och målmedvetet för att skapa en global värld som styrs av en världsregering som de själva kontrollerar.

Överbefolkningsbluffen

Att jorden står inför en hotande överbefolkningskatastrof är en bluff.

Världen producerar redan idag mat för ungefär 12 miljarder människor. Det är framför allt för att alla människor inte har råd att köpa maten som den inte fördelas till alla.

All forskning idag visar att jordens befolkning kommer att fortsätta att öka fram till 2060-2070 på grund av ökande medellivslängd varpå den kommer att börja minska på grund av de redan idag för låga födseltalen.

Överbefolkningshotet är påhittat och används precis som bluffen om växthuseffekten och klimatförändringarna för att driva igenom en globaliseringen och centralisering av makten, för att på sikt skapa en värld som styrs av en världsregering som kan ledas av en relativt liten grupp av väldigt mäktiga människor.

Faktum är att världen inom några årtionden kommer att börja få svåra problem på grund av en minskad befolkningstillväxt och en förändring av samhällenas åldersstruktur med en allt äldre befolkning. Detta har redan startat i de utvecklade delarna av världen och kommer med tiden drabba hela världen med katastrofala konsekvenser.

Vi har stora miljöproblem som vi står inför, men de är inte överbefolkning, växthuseffekt eller energikris.

De verkliga miljöproblemen är främst förgiftning av vår miljö med kemikalier och strålning, utarmning av jorden och förstörande av hav och skogar genom felaktigt brukande och utdöendet av växt- och djurarter.

Problemet är alltså inte att vi är för många människor på vår jord, utan att vi brukar den fel.

Källor

http://www.spiegel.de/international/world/the-great-contraction-experts-predict-global-population-will-plateau-a-795479.html

http://m.sim.sagepub.com/content/89/2/192.abstract

http://m.pop.org/content/facts-of-global-depopulation-1518

http://www.examiner.com/list/will-world-population-decrease-to-6-2-billion-by-2050

My unusual son

My son who is almost two years old is completely unvaccinated , did not receive vitamin K at birth , eats almost only KRAV-labeled (Ecologic) paleolithic food (Stone Age diet) and dosen’t go to kindergarten, he instead stays at home with us on our farm. We have some animals and eat our own eggs and meat. Sometimes we go on little excursions, usually we go to the open preschool a few times a week. We don´t use toothpaste or other products containing fluoride and have extremely low fluoride levels in the water we get from our well . We eat a lot of animal saturated fat and sea or Himalayan salt with plenty of natural iodine. We eat Omega -3 and vitamin D supplements.

This is our way of living and it has created lots of problems for our son. He is sick very often and has managed to get tetanus, whooping cough and measles. The measles infection gave him permanent side effects. Furthermore , he has problems with tooth decay and has already had several holes . Doctors have recently complained that he has high blood pressure , bad cholesterol levels and they believe that his dwarfism problem is beacuase he dosent get enough essential nutrients through grain and dairy products. Finally , he is slightly under talented and socially maladjusted as a result of low stimulation and a sense of isolatoin due to his lack of kindergarten attendance.

No, by the way, that’s not how it was, that’s what the government’s propaganda would like you to believe.

So, what’s it really like for us? For him?

Well, in reality, he is in most respects just as great as most other children who are almost two years of age, except perhaps in one respect in which he actually sticks out a bit, he is (almost) never ill. At one occasion when he was about 4-5 months, he had a mild cold for a few days and during this time he had a slight fever for one day. That´s his whole medical history, otherwise he’s been completely healthy all the time.

How many children two years of age have really been that healthy during their life? Clearly, not many!

Although it is not possible to draw any scientific conclusions from this single example, I still think it’s a good anecdote that might clarify some of the links and reasons. The most prominent, I’m convinced, being vaccination and nurseries.

Min ovanlige son

Min son som snart är två år är helt ovaccinerad, har inte fått k-vitamin vid förlossningen, äter nästan bara KRAV-märkt paleolitisk mat (stenålderskost) och går inte på dagis utan är hemma med oss på vår gård på dagarna. Vi har en hel del djur och äter en del egna ägg och eget kött. Ibland gör vi små utflykter och oftast går vi till den öppna förskolan några gånger i veckan. Vi använder inte tandkräm eller produkter med fluor och har extremt lite fluor i vårt egna brunnsvatten. Vi äter mycket animaliskt mättat fett och havs- eller Himalaya-salt med mycket naturligt jod. Vi äter Omega-3 och D-vitamin som tillskott. Vi har stängt ner vårt trådlösa internet, slängt de bärbara telefonerna och återfört kablarna till huset.

Detta, vårt sätt att leva, har medfört att vi har haft massor av problem med vår son. Han är sjuk väldigt ofta och har lyckats få stelkramp, kikhosta och mässlingen. Av mässlingsinfektionen fick han dessutom bestående men. Vidare har han problem med karies och har redan fått laga flera hål. Läkarna har den senaste tiden klagat över att han har högt blodtryck, dåliga blodfettsvärden och de anser att hans dvärgväxtproblematik beror på att han inte får i sig tillräckligt med viktig näring via spannmål och mjölkprodukter. Slutligen så är han aningen underbegåvad och socialt missanpassad på grund av alltför liten stimulans och för få kontakter när han inte går på dagis.

Nej förresten, så var det ju inte, det där var ju vad statspropagandan vill få en att tro att det kommer att hända om man lever som vi gör.

Ja, hur är det då i verkligheten för oss? För honom?

Jo, i verkligheten är han i de flesta hänseenden lika toppen som de flesta andra barn som snart ska fylla två år, utom kanske i ett hänseende där han faktiskt sticker ut en aning, han är nämligen alltid frisk. Någon gång när han var 4-5 månader så var han lite förkyld några dagar och under dessa dagar hade han en lätt feber en dag. Det är hela hans sjukdomshistoria, i övrigt har han varit helt frisk hela tiden.

Hur många barn i tvåårsåldern har egentligen varit så friska under sitt liv? Helt klart inte många!

Även om det inte går att dra några säkra vetenskapliga slutsatser av detta enda exempel så tycker jag ändå att det är en bra anekdot som kanske kan tydliggöra vissa samband och i centrum av dessa är jag övertygad om att vaccinering och dagis står.

Återmineralisera grönsakslandet med stenmjöl

En gammal men ändå mycket inspirerande artikel i SvD av Henrik Ennart berättar om ett par på det skotska höglandet som genom att sprida ut malet stenmjöl av basalt i sina odlingar har fått en enormt bra effekt med stora, goda och näringsrika grönsaker som står emot angrepp av skadedjur mycket bra.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/mitt-pa-det-skotska-hoglandet-finns-en-prunkande-lustgard_369554.svd

Jag har hört om liknande försök tidigare då andra typer av stenmjöl och stenkross har använts och de har också givit mycket bra resultat.

Jag har till och med samlat stenmjöl och stenkross själv för att testa i mina egna odlingar, men bara inte kommit mig för att använda mig av det än. Detta gjorde mig dock ännu mer inspirerad. Man måste dock tänka på att vara försiktig vid hanteringen och spridningen av stenmjöl så man inte andas in det, vilket sig riktigt illa kan man få ”stenlunga” som gamla tiders svenska gruvarbetare fick.

Anledningen är som det beskrivs i artikeln att det finns alldeles för lite mineraler i våra jordar. Väder och vind samt våra industriella jordbruksmetoder med stora maskiner och ständig plöjning av jorden har utarmat och urlakat jorden.

Återför man mineraler så har man tagit ett steg i rätt riktning.

I artikeln nämns att jordlagret har tunnats ut, vilket stämmer, men det verkar i artikeln som att det bara beror på att jordlagret har urlakats. Så är det inte. Främsta anledningen till det tunnare jordlagret är att de stora betesdjuren som förr myllrade över jorden idag nästan helt är borta, utrotade av oss och ersatta av tamboskap som främst hålls instängda i stora djurhallar. Utan de stora betesdjuren byggs inte mullagret upp och förnyas som det ska. Även det industriella jordbruket och alla dess kemikalier förvärrat detta.

Mineraler är viktigt, men det är inte allt.

Det behövs betesdjur för att bygga upp jord- och mullagret och mineraler för att göra det bättre.

Lustigt i artikeln – eller rättare sagt sorgligt – är att paret verkar förvånade över att personer som Bill Gates och olika storföretag inte är intresserade av deras ”upptäckt”. Självklart är de inte det, det finns inga pengar att tjäna på en sådan här naturlig metod, där man inte kan ta några patent, och som skulle förbättra situationen för världens människor och göra dem mer självständiga. De som styr världen – och dit hör dessa företag och Bill Gates – är inte intresserade av självständiga och starka människor, de vill ha befolkningar som är rädda, osjälvständiga, okunniga och beroende av dem och deras produkter.

Den troligaste inblandningen från sådana företag och personer är att de längre fram, om detta leder till en allt för positivt utveckling för vanligt folk, genom lobbying och andra metoder på olika sätt kommer att försöka begränsa och förbjuda denna återmineralisering av våra jordbruksjordar, på samma sätt som de länge har och än idag aktivt arbetar för att försvåra och förbjuda försäljning av småskaliga lantbruksprodukter av alla de slag genom att införa certifieringar, standarder, hygienkrav, redovisningskrav, spårbarhet och allt möjligt annat byråkratitjaffs som bara de stora bolagen har råd att hålla på med medan det tvingar de små producenterna att lägga ner.

Förskolan och Platons återkomst

Jag hörde nyligen någon säga att förändringarna till att påbörja barnens formella lärande redan i dagisåldern och att dessutom börja kalla denna barnomsorgsform för förskola istället för dagis var steg framåt för samhället.

Jag håller absolut inte med!

Att smyga in formellt planerat lärande redan när barnen är mellan 1-5 år gamla för att mer effektivt kunna forma barnen till att bli de samhälleliga byggstenar som byråkraterna så gärna vill ha för att bygga sin version av ett föreställt framtida drömsamhälle ligger inte i det enskilda barnets intresse och det är verkligen inte steg framåt för samhället. Snarare är det många många steg bakåt till någon slags platonisk föreställning om att barnen tillhör staten och är till för statens intressen.

Barn lär sig bäst då de ges möjlighet att följa sina egna mål och drömmar och därför bör staten hålla sina fingrar långt borta från barns lärande och inte försöka rikta och forma det!

Föräldrarnas ansvar är att ge sina barn de förutsättningar som krävs för att de ska kunna utvecklas och lära sig så att de senare kan klara sig i livet, men det innebär inte att de ska försöka styra och kontrollera barnens lärande. Varje människa existerar nämligen för sin egen skull och skall inte styras av någon, inte ens av sina föräldrar. En del av det ansvar föräldrar har för sina barn kan föräldrarna om de vill överlåta på staten, men det ger inte staten rätten att gå längre än föräldrarna.

Heter det dagis eller förskola?

Många människor reagerar faktiskt om man säger dagis och påpekar lite irriterat att det faktiskt heter förskola. Saken är den att jag är fullt medveten om att staten för ungefär 15 år sedan ensidigt proklamerade att det numera ska heta förskola, det vet jag, men väljer ändå medvetet att använda det gamla namnet dagis.

Varför jag gör det kräver en förklaring och jag hoppas att jag även kan övertyga er om att göra det samma.

Dessutom är detta med om man ska kalla den vanligaste barnomsorgsformen för våra minsta barn för dagis eller förskola en mycket viktigare fråga än vad de flesta tror.

Jag tror nämligen att de ord vi använder påverkar vårt sätt att tänka. De som styr, politiker och tjänstemän, vet att ord styr tanken och de har sedan många år jobbat hårt med att få oss att använda namnet förskola istället för dagis. Genom att väva in ordet ”skola” i namnet på den vanligaste barnomsorgsformen för små barn så blir det lättare att få föräldrar och allmänhet att acceptera ett planerat och organiserat lärande för barnen tidigt i livet.

De allra flesta föräldrar och människor vill nämligen att barn ska få leka och lära på det sätt de själva vill, utan att bli allt för styrda, i alla fall så länge de är små. Visst måste vuxna hjälpa och guida barnen i deras lekande och lärande och visst är lärandet viktigt, men det är en stor skillnad på att hjälpa och guida och hur barnen lär sig naturligt, jämfört med det ”pedagogiska lärande” som barnen faktiskt utsätts för nuförtiden på dagis, planerat av politiker och byråkrater, med individuella utvecklingsplaner, kunskapskontroller, portfolios och gud vet allt vad det heter.

De flesta föräldrar och människor vill nog egentligen att det planerade och organiserade lärandet ska komma senare, kanske först i skolåldern, men genom att ordet skola har smugit sig in så har en långsam och nästan omärkbar nedbrytning inletts av föräldrarnas helt naturliga motstånd mot att deras barn ska kontrolleras av andra.

Tråkigt är också att politikerna och byråkraterna fått med dagispersonalen på idén att det ska heta förskola. Argumentet de använde var att om det heter förskola så betonas att jobbet är mer än att bara passa barnen vilket skulle ge yrket högre status och i förlängningen högre lön. Rätt hade såklart varit att dagispersonalen fick högre lön, men inte för att dagis blev mer skollikt, utan för att de gör ett viktigt jobb när de hjälper och guidar våra minsta. Dagispersonalen och fackföreningarna skulle ha satt ner foten och stridit för detta istället för att på barnens bekostnad ta genvägen att göra sitt yrke mer skollikt för att på det sättet få mer status trots att det inte låg i barnens intresse.

Så försöker nöjesindustrin snärja barnen

”Like Britney’s song, it appears that the Illuminati is talking THROUGH Iggy, subtly letting young people know that “changing their lives” implies being exploited by the Illuminati industry.”

[Som alltid är VigilantCitizens analyser väldigt upplysande och intressanta! Helt klart döljer det sig mycket mer bakom bilderna och orden i nöjesindustrin än vad de flesta människor, speciellt de vuxna, förstår och deras budskap och kraft är riktade rakt mot hjärtat mot de mest sårbara och känsliga i vårt samhälle, mot de unga. För att kunna bekämpa något så måste man börja med att förstå vad det är man har att göra med och för att uppnå det är VigilantCitizen en utmärkt startpunkt.]

Här är länken till artikeln:

http://vigilantcitizen.com/musicbusiness/britney-spears-work-btch-iggy-azaleas-change-life-two-videos-celebrating-kitten-programming/

Eugenikern Bill Gates

Bill Gates framställs av medierna som en filantrop, men är egentligen, precis som han far var, en tokig och farlig människa, besatt av tanken att aktivt verka för att minska världens befolkningsmängd, trots att alla som är insatta vet att jordens befolkningsmängden inte är ett problem eftersom den inom några årtionden kommer att börja minska helt av sig själv.

Här är en artikel i Natural News från 2012 som beskriver hur Bill Gates på flera fronter arbetar för att minska världsbefolkningen, bl.a. genom att påverka mäns och kvinnors fertilitet på både permanent och tillfällig basis:

http://m.naturalnews.com/news/034834_Bill_Gates_sperm_infertility.html

Fattigdom och svält beror inte på att det produceras för lite mat, utan på en orättvis världsordning där vissa lever på andra och med viljes hindrar dem att bli självständiga.

Hoten mot miljön beror inte på att det finns för många människor utan på dåliga produktionsmetoder som utarmar och förgiftar naturen.

Ändra på dessa missförhållanden och jordens befolkningsmängd skulle därefter vara helt ointressant.

IIASA har visat att jordens befolkningsmängd kommer att öka till ungefär 9 miljarder någon gång 2060-2070 på grund av ökad medellivslängd, varpå den sedan kommer att börja minska på grund av de låga födelsetalen. Faktum är att det redan idag föds för få barn på jorden och denna negativa utveckling förutspås fortsätta.

Här är en väldigt bra artikelserie i Der Spiegel där man läsa om den kommande befolkningsutvecklingen i världen:

http://www.spiegel.de/international/world/the-great-contraction-experts-predict-global-population-will-plateau-a-795479.html

Andra källor säger att jordens befolkning kommer att börja minska redan vid år 2050 ungefär:

http://m.sim.sagepub.com/content/89/2/192.abstract

http://m.pop.org/content/facts-of-global-depopulation-1518

http://www.examiner.com/list/will-world-population-decrease-to-6-2-billion-by-2050

All erfarenhet visar att det bästa och mest humana sättet att minska födelsetalen, om man nu absolut vill göra det även om det inte behövs, är att förbättra människors förutsättningar. En befolkning som har fri- och rättigheter som ger dem förutsättningar att ta hand om sig själva utan att bli utnyttjade av företag och statsmakter resulterar alltid i lägre födelsetal.

Problemen idag är dock att förgiftningen av vår jord med allsköns kemikalier orsakar infertilitet hos både djur och människor. Att i ett sådant läge lägga ytterligare stenar på bördan genom att aktivt jobba för att minska fertiliteten och födelsetalen så som Bill Gates och många andra eugeniker gör riskerar att leda till en framtida katastrof där de mänskliga samhällena i världen faktiskt kan hotas av undergång.

De som styr världen idag och som tjänar på tingens nuvarande ordning är dock helt ointresserade av de verkliga miljöproblemen som framförallt utgörs av att vi håller på att förstöra och förgifta vår jord genom att bruka den på fel sätt och sprida allsköns skadliga kemikalier. Vi utarmar jordbruksmarken genom industriellt jordbruk, vi utrotar skogarna och djurarterna genom felbruk och förgiftar luften, marken och vattnen med kemikalier och strålning. Istället för att ta tag i något av dessa verkliga problem försöker de maktintressen som styr världen på riktigt rikta allt fokus mot några låtsasproblem, som överbefolkningen och växthuseffekten, som för de som styr medför fördelarna att de inte begränsar deras vinster då de kan fortsätta med att producera och sälja allt det som orsakar de verkliga miljöproblemen, att de ger dem möjlighet att tjäna ännu mer pengar genom att låtsasproblemen ökar deras vinster genom högre energipriser och att de ger dem ännu större makt och inflytande över världen genom att allt mer makt förskjuts till några få gigantiska globala organ som de har lättare att kontrollera än många enskilda nationalstater.

Källor för denna artikel:

I en intervju med Bill Moyers på PBS erkände Bill Gates att hans far tidigare var ordförande för eugenikerorganisationen (eugenik = rashygien el. rasförädling) ”Planned Parenthood”, en organisation som grundades på konceptet att de flesta människor är oansvariga barnaalstrare och mänskligt ogräs som behöver gallras.

”When I was growing up, my parents were almost involved in various volunteer things. My dad was head of Planned Parenthood. And it was very controversial to be involved with that. And so it’s fascinating.”

http://www.pbs.org/now/transcript/transcript_gates.html

”Planned Parenthood” växte fram ur organisationen ”American Eugenics Society” som tillsammans med eugeniken hade fått ett så dåligt rykte att det 1942 krävdes en helt ny organisation med ett nytt namn, men som ändå fortsatte med samma verksamhet fast med en modernare metoder och retorik. På senare tid har ”Planned Parenthood” och organisationens många försvarare försökt frigöra organisationen från dess smutsiga historia och från de tveksamma åsikter som många av dess grundare stod för genom att dels förneka historiska fakta och dels försköna historieskrivningen om händelser och personer som organisationen fortfarande vill förknippas med. Exempel på detta är hur ”Planned Parenthood” försöker att tvätta rent historieskrivningen av en av dess förgrundsfigurer, Margaret Sanger, grundaren av ”The American Birth Control League”, genom att förneka hennes väldigt tveksamma och ibland rasistiska syn på vilka egenskaper i den mänskliga populationen som anses vara eftersträvansvärda.

http://www.washingtontimes.com/news/2014/may/5/grossu-margaret-sanger-eugenicist/

Mobiltelefoner och trådlös teknik ökar risken för aggressiv hjärntumör

En svensk oberoende forskargrupp publicerade i slutet av september nya resultat som visar att användning av mobiler och trådlösa telefoner ökar risken för aggressiv hjärntumör.

Här är forskarrapporten i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Oncology:

http://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2013.2111

Här kan man läsa allt om de nya forskningsresultaten på den fristående och ideella organisationen Strålskyddsstiftelsens hemsida:

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/op/pressmeddelande/mobilen-okar-risken-for-aggressiv-hjarntumor-visar-ny-stor-svensk-undersokning

Även nyhetssidan NewsVoice skrev nyligen mycket bra om detta:

http://newsvoice.se/2013/10/05/mobilen-okar-risken-for-aggressiv-hjarntumor-visar-ny-stor-svensk-undersokning/

Det alla genast bör göra är att plocka bort mobilerna från era barn (barn är extra känsliga för mobilstrålning men får ändå sina första mobiler vid 8 års ålder i snitt), byt ut den trådlösa hemtelefonerna mot väggfasta, ta bort WiFi och trådlös teknik från ert hem och ersätt med sladdar till datorerna, ha inte mobilen bredvid er när ni sover, använd mobilerna mindre, använd handsfree om/när ni måste använda mobilen och prata inte i mobil när ni sitter i bilen, bussen eller på tåget eftersom fordonen fungerar som faraday-burar och förstärker strålningen man utsätts för många gånger.

Slutligen vill jag rekommendera alla som inte har sett den än den utmärkta dokumentären ”Resonance: Beings of Frequency”:

http://youtu.be/zzzSWjbVlW8