månadsarkiv: augusti 2013

Inga bevis att Assad använt nervgas

Washington med fleras påståenden om ovedersägliga bevis för att det är regeringssidan i Syrien med president Assad i spetsen som har använt nervgas och att de skall lägga fram bevis senare är såklart bara påhitt. Hade det funnits bevis hade krigshetsarna redan lagt fram dem.

Frånvaron av stöd av en attack mot Syrien i det brittiska parlamentet och ifrågasättandena som kommer från flera höga politiker i USA visar också på att allt inte är så entydigt som det påstås i media. Se demna artikel i SvD!

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/usa-inga-beslut-fattade-om-syrien_8465332.svd?fromMobile=true

Helt klart är i alla fall att det var nervgas som användes nu senast i Syrien. Detta förnekar ingen!

Vilka som har använt nervgas är dock i nuläget oklart. Är det regeringssidan eller rebellerna?

I stort sett samtliga västliga medier väljer, i frånvaro av verklig bevisning, att istället att föra vidare alla möjliga påståenden om att det finns bevis från alla de olika parter som vill ha ett krig med Syrien. Ofta framställs påståendena dessutom som om de inte är påståenden, utan att de är fakta.

Detta är extremt farligt och dessutom djupt oärligt!

Dessutom visar det hur korrupt det hela är och att de flesta medier har en agenda som de följer och driver som kommer av det faktum att nästan all media ägs av samma intressen som tjänar på fler krig.

För människor som inte är insatta kan de många påståendena i medierna lätt få det att verka som om det faktiskt finns bevis för att regeringssidan i Syrien har använt nervgas. Tyvärr är en stor majoritet av allmänheten helt okunniga om omständigheterna i Syrien-konflikten och sålunda ett enkelt byte för de som vill manipulera dem.

I frånvaro av bevis och i väntan på att fler bevis kommer fram så är det några väldigt viktiga fakta som alla måste känna till.

1. Nervgas har tidigare, vid minst tre tillfällen under perioden december 2012 till mars 2013, använts i Syrien. FN-utredare har undersökt detta och kommit fram till att eventuellt användande av nervgas utfördes av rebellerna. Se denna Reuters-artikel!

http://mobile.reuters.com/article/idUSBRE94409Z20130505?irpc=932

2. Obama slog för ett år sedan fast att om regeringssidan i Syrien använde sig av kemiska vapen så skulle USA ingripa militärt.

3. I nuläget har regeringssidan i Syrien stora militära framgångar och pressar tillbaka rebellerna på de flesta håll.

När man känner till dessa fakta så är det bara att använda sitt sunda förnuft och avgöra vad som verkar troligt.

För det första, man dömer inte någon som inte är bevisat skyldig och då inga riktiga bevis finns, utan bara en massa påståenden, så bör ingen attack på Syrien inledas.

För det andra, om man göra en bedömning av vad som verkar troligt och funderar över eventuella motiv så kan det säga en hel del.

Varför skulle regeringssidan välja att utföra den (nästan) enda handling som skulle medföra en attack från USA och dess allierade?

Varför skulle regeringssidan välja att använda nervgas i ett läge när de har militära framgångar och riskera att på så sätt få omvärldens vrede på sig?

Om rebellerna tidigare har bevisats använda sig av nervgas, varför skulle inte de ha kunnat göra det ytterligare en gång?

Tänker man igen alla dessa indicier så kan man bara komma fram till att det Washington påstår inte låter vidare troligt.

Dessutom är det mest sannolika faktiskt att det är rebellerna som har använt sig av nervgas. Inga säkra bevis finns, men troligtvis är det så.

False flag-operation förespråkas för attack på Iran

Lyssna på denna psykopatiske lobbyist från The Washington Institute for Near East Studies som helt seriöst på ett öppet forum förespråkar False Flag-operationer för att provocera fram ett läge där USA kan anfalla Iran.

Sådana här människor, tillsammans med de som styr stormakterna, Världsbanken, WTO, WHO, FN med flera globalistorganisationer, är de som kommer att dra in världen i det tredje världskriget.

Här är ett reportage från RT där det spektakulära uttalandet om att använda False flag-operationer för att kunna attackera Iran visas och kommenteras.

Vem utförde gasattacken mot den syriska civilbefolkningen?

Ja, nog var det lite väl lägligt med en gasattack mot civilbefolkningen i Syrien just när FN:s vapeninspektörer anlände.

Det är väldigt osannolikt att regeringssidan skulle välja att använda kemiska stridsmedel i detta läge, dels med tanke på hur det skulle riskera att ena världen mot dem och dels med tanke på att regeringssidan faktiskt har medgång i striderna just nu.

Det hela är dock väldigt passande för USA och globaliseringsförespråkarna i smutskastandet av Syriens regering. samt en bra anledning till ytterligare militär upptrappning i området inför en eventuell framtida militär aktion mot Syrien.

Det finns ingen tvekan att världseliten vill återupprepa vad de lyckades med i Libyen, att ersätta en marionettregim som inte ville ställa upp på riktigt vad som helst med en ny som spelar med i alla lägen.

Så, det troligaste är att terrorattacken mot civilbefolkningen utfördes av någon som vill lägga skulden på Syriens regering och då är de så kallade ”rebellerna”, som egentligen är inresta Al-Qaida-krigare, ett hett tips.

För bättre information om vad som pågår i Syrien just nu läs infowars.com eller drugereport.com och vad gäller just detta med gasattacken på civilbefolkningen så ska du läsa denna artikel:

http://www.infowars.com/experts-doubt-syrian-chemical-weapons-claims/

Fri- och rättigheten att lära och utbilda sig som man själv vill

En frihet som är och alltid har varit allvarligt hotad i Europa, just nu speciellt i Sverige och Tyskland, är friheten att utbilda sig på det sätt man själv vill.

Dagligen pågår en hård kamp för utbildningsfrihet med ett stort personligt lidande för de drabbade familjerna. Tråkigt nog sker allt detta i det tysta, utanför de vanliga mediernas ljus och är helt okänt för den absoluta majoriteten av européer.

Helt nyligen skrev Peter Gray, som driver den utmärkta bloggen ”Freedom to Learn” på siten ”Psychology Today”, ett mycket bra och balanserat inlägg om den europeiska kampen för utbildningsfrihet.

The Human Rights Struggle in Europe: Educational Choice

Mitt förslag är att du läser hans inlägg och på så sätt blir införstådd i den mest bortglömda av kamper för de mänskliga fri- och rättigheter som vi alla människor ska åtnjuta för att vi är födda fria. Fri- och rättigheter är något vi ska ha för att vi är människor, inte för att några lagar eller konstitutioner garanterar oss dem.

Såhär avslutar Peter Gray sitt inlägg:

”These parents are not fighting to shut off the option of conventional schools for those who want them. They are fighting for their own and everyone’s right to choose. And, most of all, they are fighting to preserve and promote the healthy physical, social, emotional, and intellectual development of their own children. The state is treating them as if they are neglectful and abusive parents for not sending their children to the state school, but, in fact, they are fighting this battle precisely because they are among the most loving, caring, and responsible parents that can be found anywhere.

This is a human rights struggle on a par with other human rights struggles throughout the ages. We have seen the struggles for religious freedom and for equality before the law regardless of race, gender, or sexual orientation, which are still continuing in many places. Now, in Europe, we are witnessing the struggle for freedom in education. Let’s keep a close eye on this and support these brave families in whatever ways we can. Let’s see if European countries can live up to their claims to be democracies that respect human rights.”

Skolan gör lärandet svårare än det är!

Att lära sig att läsa och skriva i ett samhälle där individen känner att dessa förmågor är meningsfulla är enkelt och naturligt. Det krävs ingen skola och inget skoltvång för att det ska ske.

Text: Tobias Lindberg 2013-08-17. Uppdaterad 2015-05-17

Foto:  Phil Dowsing Creative http://bit.ly/1QTL00d

Foto:
Phil Dowsing Creative
http://bit.ly/1QTL00d

Här är en text där neuroforskaren Martin Ingvar får det att låta som om det det skulle vara något svårt för barn att lära sig att läsa och skriva och att skolan skulle vara avgörande för att lyckas med detta. Jag anser att Martin Ingvar har cyklat rejält vilse i denna fråga!

http://modernpsykologi.wordpress.com/2013/02/15/vad-var-det-jag-sa-martin-ingvar-om-den-svenska-skolkrisen/

Problemen med lära sig läsa och skriva är sprungna ur institutionen skolan, eftersom den dels gör läsandet och skrivandet till något svårare än det faktiskt är och dels förfäktar den tokiga idén att alla ska lära sig samma saker i samma ålder. Att lära sig läsa och skriva i ett samhälle där läsandet och skrivandet är viktigt och känns betydelsefullt för individen är faktiskt något som är enkelt och som i stort sett kommer av sig självt. Just ett sådant samhälle har vi idag, där det mesta vi gör i samhället kräver att man kan läsa och skriva och i ett sådant samhälle behöver inte barn mer än lite tid och hjälp från sina föräldrar för att lära sig att läsa. Det som krävs är att föräldrarna läser regelbundet för sina barn och hjälper dem lite när de undrar över saker. När barnet sedan en dag plötsligt blir riktigt intresserad av att lära sig att läsa, den dagen kommer för alla barn, fast vid olika ålder för olika individer, så gäller det att passa på och hjälpa till lite extra mycket just då. Att smida medan järnet är varmt. Det är allt. Det behövs ingen skola, inga utbildade lärare och inga färdiga inlärningsmodeller som måste följas för något så enkelt och självklart som att kunna läsa och skriva i ett modernt samhälle. Läs mer

Ge dina barn nervgift på en buss nära dig!

Ja, det är verkligen plågsamt att hela dagen behöva se ignoranta människor spruta i sig själva och sina barn en massa gifter. Här i form av en TBE-vaccination.

20130817-144828.jpg

De allra flesta människor har inte en aning om vad det är de sprutar i sig och sina barn. De har inte läst innehållsförteckningarna, de har inte satt sig in i forskningen, inte lärt sig om den moderna medicinens historia, utan litar bara blint på vad några människor i vita rockar som de upplever som auktoriteter säger. Precis som de människor som för flera decennier sedan duschade och gnuggade in sig själva och sina barn med DDT-pulver i mitten av 1900-talet efter försäkran av människor i vita rockar att det var bra för dem och helt ofarligt.

TBE-vaccinet innehåller, precis som de flesta andra vaccin, Aluminiumhydroxid som är ett av forskningen bevisat nervgift, lika farligt som kvicksilvret som tidigare fanns i de svenska vaccinerna, och barn är såklart extra känsliga med sina nervsystem som är under snabb utveckling.

Här är en av forskningsrapporterna som bevisar att Aluminiumhydroxid är ett nervgift:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2819810/

Är barn som inte går på dagis en kvinnofälla?

Många av er som läser detta anser nog att detta med att föräldrar ska vara hemma längre med sina barn är en kvinnofälla och att samhället skulle förlora massa pengar på det eftersom förre är ute i arbete. Tyvärr måste ni nog tänka om.

Självklart ska grundsynen vara att män och kvinnor i samhället delar lika på uppgiften att ta hand om barnen, men inte slaviskt med millimeterrättvisa, utan utifrån varje föräldrapars förutsättningar och preferenser. Alla människor är olika och i vissa föräldrapar är kvinnan den som vill vara hemma och lämpar sig bäst för det, i andra är det mannen och i ytterligare andra delar man på det mer lika. Hade det inte varit för könsrollerna och den dåliga jämställdheten skulle omhändertagandet av barnen antagligen vara jämnare fördelat mellan könen. En sak som är säkert är att barnen inte gagnas av att vara hemma med en förälder som inte vill vara hemma med barnet. Vill ingen av föräldrarna var hemma är det såklart bättre om andra tar hand om det istället, kanske en vän eller släkting, eller ett dagis. I vår familj är det jag som har valt att vara hemma med barnen, att vara hemmaman. För att detta med att ta hand om barn på samhällsnivå ska bli mer ”rättvist” så måste könsroller och ojämställdheten bort. Viktigt är dock att man börjar i rätt ände, med könsrollerna och ojämställdheten, inte med att sätta alla barnen på dagis för att därefter hoppas att könsrollerna och jämställdheten kommer efter. Som det är nu har man försökt skapa jämställdhet på barnens bekostnad. Det har ju inte heller blivit särskilt bra trots att nästan alla barn är på dagis. Kvinnor har fortfarande lägre lön och de flesta arbetar fortfarande med vård och omsorg, fast nu på en arbetsplats där de tar hand om främlingar istället för i hemmet där de tog hand om människor som betydde något för dem. Kampen mot könsroller och ojämlikhet måste föras på samma sätt som all annan lyckad kamp genom att man går ihop, organiserar sig, argumenterar för sin sak, bildar sig, strejkar och vägrar ställa upp på sånt man inte vill göra. Det finns inget annat sätt om man inte vill att barnen ska behöva bära bördan.

Inte heller skulle det bli dyrare för samhället om föräldrar skulle vara hemma längre med barnen. Samhället skulle tvärt om faktiskt tjäna på det. Ett barn som är inskrivet på heltid på dagis subventioneras i dagens Sverige med i snitt 12.700 kr per månad av samhället. En förälder som har ett barn på dagis och arbetar heltid med normal lön betalar kanske 6000 kr i skatt varje månad vilket inte alls täcker dagiskostnaderna. Har man två eller ännu fler barn på dagis blir skillnaden ännu större. Vidare tillkommer för samhället kostnader för att bygga, underhålla och värma upp dagisbyggnaderna, som dessutom bara används halva dygnet, jämfört med då föräldrarna är hemma med barnen då inga lokalkostnader finns eftersom hemmen redan finns och ingen onödig uppvärmning krävs eftersom de används dygnet runt. Det skulle helt klart var mer ekonomiskt för samhället att införa vårdnadsbidragen i hela landet och göra dem mer generösa än dagens än att fortsätta subventionera dagis till alla barn. Dessutom är det väldigt orättvist att samhället bara stödjer de föräldrar som väljer att ha sina barn på dagis så att de istället kan arbeta och tjäna pengar samtidigt som man inte ger något stöd, eller bara ett mycket lågt stöd, till de föräldrar som vill ta hand om sina barn själva trots att det arbete de utför har hög kvalité och har ett högt värde om man skulle överföra det till arbetsmarknaden.

Källor

Hur höga kommunernas kostnader för barnomsorg är ser man i följande två länkar.

Enligt denna artikel i UNT (se nedan) så har Riksdagens utredningstjänst beräknat kostnaden per heltidsinskrivet barn år 2013 till 165.000 kr/år. Drar man bort det belopp som föräldrarna själva finansierar (avgiftsfinansieringen) som 2013 ligger på 7% så blir kostnaden för kommunerna drygt 153.000 kr/år, vilket ger en kostnad på drygt 12.700 kr/månad. Sedan dess har kostnaden för kommunerna fortsatt att öka och är sålunda idag ännu lite högre.

http://www.unt.se/asikt/debatt/mer-vuxentid-for-barnen-3122720.aspx

För den som vill ha fler källor för kostnaderna finns en tabell på Skolverkets hemsida som jag länkar till här nedanför som visar att ett heltidsinskrivet barn år 2007 kostade kommunerna drygt 12.000 kr/mån. Detta blev 144.000 kr/år. Utöver detta betalade sedan föräldrarna ytterligare ungefär en tusenlapp varje månad ur egen ficka vilket i tabellen benämns som ”avgiftsfinansieringsgraden”. Totalkostnaden för ett heltidsinskrivet barn 2007 var 157.000 kr/år.

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.58461!/Menu/article/attachment/F%25F6rskola-Kostnader-Tab2-L%25E4ns.xls

Att äta rå animalisk föda

Proteinsyntes är en väldigt intressant blogg som jag rekommenderar alla att läsa!

Även om bloggen för min del kanske är lite väl ”hard core” vad gäller ätande av rå animalisk mat så tror jag att han som skriver bloggen, Arvid, som i princip äter allt animaliskt i rått skick, har helt rätt i att det är väldigt nyttigt att äta råa animalier.

Självklart förutsätter ätande av råa animalier att handhavandet av maten är korrekt.

Även om jag kanske inte tycker allt han skriver om alltid låter så lockande, vilket såklart beror på ovana från min sida, så är jag dock helt övertygad av att det är enormt viktigt att dagligen eller nästan dagligen i vart fall äta något animaliskt (kött, mjölk, ägg) i rått, icke tillagat, tillstånd, eftersom all uppvärmning, även försiktig sådan, faktiskt förstör en stor del av de för vår hälsa enormt viktiga enzymer, aminosyror, fettsyror och vitaminer som finns i födan.

De flesta människor äter ju en hel del grönsaker och frukt i rått skick, vilket gör att de i alla fall hjälpligt klarar sig vad gäller det vi behöver få i oss från den vegetariska födan, men tyvärr äter allt för få tillräckligt med råa animalier, vilka innehåller sådant som helt enkelt inte går att få i sig genom vegetabilierna, vilket leder till brist på viktiga näringsämnen. Visst klarar vi oss genom att bara äta uppvärmda och tillagade animalier, men vi blir inte så friska och hälsosamma som vi skulle kunna bli.

Jag vill påpeka att jag inte förespråkar att all mat ska ätas rått. Tillagad mat gör ändå att näringen blir mer åtkomlig för oss, vilket är bra. Skulle vi bara äta rå mat skulle vi få lägga nästan all vår tid på att sitta och äta. Det jag säger är bara att det är viktigt att också äta en del rå mat, även när det kommer till den animaliska maten.