månadsarkiv: juli 2013

Efter-födsel-abort

Smaka på de orden ett tag och tänk igenom vad de betyder. Visst låter det som ett skämt? Tyvärr så är det inget skämt!

I vad som faktiskt är en helt seriös forskarrapport i en tidning som heter Journal of Medical Ethics så föreslås att det ska bli tillåtet ”abortera” barn som redan är födda, oavsett anledning. Sjuka eller friska, för tidigt födda eller fullgångna barn gör det samma. Samma regler som gäller för ”vanliga” aborter ska gälla för ”efter-födsel-aborter”. För att läsa rapporten se länken i slutet av denna text.

Jag kan tycka att de människor som är mot aborter oavsett hur tidigt det är och oavsett orsak är lite fel ute. Fram till en viss gräns, den må vara 8, 12 veckor eller 18 veckor, jag har inte funderat igen detta så noga, så tycker jag abort kan vara motiverat eftersom man då har haft tillräckligt med tid att både upptäcka en eventuell graviditet och om den är oönskad så har man också haft tid att bestämma sig för om man vill och/eller kan behålla barnet. Dessutom kan inte ett barn ens med modern medicinsk hjälp klara sig utanför livmodern så tidigt under utvecklingen. Inte heller vet man ju riktigt när medvetandet uppstår, vid befruktningen, vid 8, 10 eller 12 veckor?

Själv lutar jag nog snarast mot att gränsen bör vara 12 veckor än 18, eftersom det ger tillräckligt med tid att upptäcka och bestämma sig. Vid 18 veckor är barnet väldigt långt gånger i utvecklingen och har man inte upptäck det då så får familjen eller kvinnan helt enkelt stå sitt kast.

Aborter på grund av risk för moderns liv är dock en helt annan fråga och bör såklart alltid vara tillåtet som en sista utväg om inte tidigarelagd förlossning är möjlig. Även för barn som blir gravida före en viss ålder (exakt vilken ålder vet jag dock inte) bör det nog även finnas rätt till undantag. Abort efter våldtäkt bör nog också ha rätt till undantag.

Som sagt, jag tycker de som är mot abort oavsett vad är fel ute, men de som anser att ”abort” efter födseln är okej har jag dock svårt att finna ord för. Att de har något fel i huvudet är väl det snällaste jag kan komma på.

Det finns ett annat ord för ”abort” efter födseln och det är M-o-r-d!

Enligt författarna till rapporten så är det okej med ”efter-födseln-aborter” eftersom barnet inte ännu är en person och därför ännu inte har utvecklat några mål i livet och alltså inte skulle lida av att den inte fick bli en person. Lite som tanken, att det man inte vet eller förstår, det lider man inte av. De menar att barnet bara är en potentiell person, något som blir en person och får ett värde om det tillåts leva vidare.

Problemet är att när man börjar värdera om eller när någons liv har eller inte har någon mening så är man ute på ett väldigt kraftigt sluttande moraliskt plan.

Visst är min åsikt om att abort upp till 12 veckors ålder (eller kanske 18) bör vara tillåtet också en moralisk värdering, men golvet på denna är inte fullt lika sluttande. Någonstans finns det en gräns som gör att man faller av ett golv som sluttar allt för mycket. Man måste kunna stå på en tillräckligt stabil grund i tillvaron för att bygga ett bra och stabilt samhälle.

Författarna till denna rapport nämner ingen tidsgräns för ”abort” efter förlossning, men skriver att högst några dagar efter förlossning bör läkarna kunna göra en bra bedömning av hälsotillståndet hos ett barn. De verkar alltså tycka att några dagar efter förlossningen är rimligt. De nämner att det vore bra eftersom eventuella allvarliga sjukdomar eller skador då kan upptäckas som kanske inte gick att upptäcka innan förlossningen eller uppstod vid/efter förlossningen, men de understryker också att det även är okej med ”abort” efter förlossning helt utan orsak.

Saken är dock den, om man tillåter ”abort” efter förlossningen, varför nöja sig där? Tänk om sjukdomar/skador upptäcks senare? Många sjukdomar/skador upptäcks faktiskt inte för än vid 1-3 års ålder, några få upptäcks ännu senare. Inte heller har väl en 1-åring några mål i livet? En 3-åring lider väl inte heller av att bli dödad? Eller en 5-åring? Handen på hjärtat, alla tonåringar och vuxna har inte heller så tydliga mål i livet och ingen lider ju av det man inte vet, blir man bara dödad snabbt utan att veta det lider man ju inte!?

Ja, jag överdriver en aning här, men det behövs för att visa hur sanslöst det är det som författarna till rapporten föreslår.

De flesta, av de gissningsvis väldigt få människor, som kanske inte ansåg ”abort” efter förlossning vara helt fel ryggar nog tillbaks vid tanken på ”abort” av barn vid 1-3 ålder, men som det så ofta är när att man är ute på ett väldigt kraftigt lutande plan så påverkar det andra människor och idag finns det faktiskt människor som förespråkar att ”abort” av barn upp till 3 års ålder (!) ska vara tillåtet. Tillåter man tanken att det är okej att döda redan födda människor så öppnar man genast upp för andra, ännu tokigare människor, att tänka nästa steg. Så är det! Trots att man vet att det fungerar så så upphör man dock aldrig att förvånas (chockas) när den ännu tokigare idén dyker upp kort efter den första har uttalats.

Tillåter man aborter av redan födda barn finns en risk för att det i framtiden kommer att börja pratas om ”aborter” av sjuka och gamla människor. Många av dessa har kanske inte heller något sådär övertydligt mål i livet och klarar sig kanske inte heller själva.

Det man gör om man talar om att aborter ska vara tillåtet trots att graviditeten har lite väl långt eller när barn till och med redan är födda är att man minskar människovärdet. Vad som är enormt viktigt att komma ihåg är att om man minskar människovärdet för en grupp så gör man det för alla!

Slutligen vill jag bara säga att det finns många stora problem i vårt samhälle och ett av dessa är att det kan vara svårt för en kvinna eller en familjer att få ett barn, eller ännu fler barn än de redan har. Lösningen är dock inte sena aborter eller ”aborter” efter födseln, utan istället måste vi förbättra samhället. Vi måste förbättra alla människors bildning (observera att jag inte menar skola, vilket snarare ger motsatsen) och deras möjligheter att leva och uppnå sina mål och drömmar i vårt samhälle oavsett om de har eller inte har barn. Vi måste skapa ett samhälle där det inte är ett hinder om man har barn. Vidare måste ännu bättre stöd finnas för de familjer och kvinnor som behöver och vill ha stöd av andra och det ska finnas bra möjligheter och system för att kunna adoptera bort ett barn om man inte kan eller absolut inte vill behålla det. Det finns många par som inte kan få barn och inget hellre vill än att adoptera. Vidare ska det inte vara accepterat att män smiter undan sitt ansvar i den utsträckning som de historiskt har gjort, det krävs faktiskt två för att skapa ett barn och då ska också båda vara med och ta ansvar.

Källor för texten:

http://m.jme.bmj.com/content/early/2012/03/01/medethics-2011-100411.full

Är mindre tid i solen och mer solkräm lösningen?

Text: Tobias Lindberg 2013-07-22. Uppdaterad 2015-07-02.

Allt fler bränner sig i solen nuförtiden och allt fler får hudcancer. Myndigheterna påstår att solen är farlig, att vi ska vara mindre ute i solen och om vi ändå är ute i solen så ska vi vara ordentligt insmörjda i solskyddskräm.

Solen är dock inte det verkliga problemet, utan det är de onaturliga liv vi nu för tiden lever, där vi är inomhus så mycket så att kroppen inte får en chans att vänja sig vid solen på det sätt som den skulle ha gjort om vi alla var utomhus så mycket som vi har varit under merparten av människans utveckling. Människans kropp är utvecklad för att vara ute hela dagarna och en stor del av dagen vistas i direkt solljus. Det är bara det senaste århundradet vi har börjat vara inne för mycket och de senaste årtiondena har det bara blivit värre och värre.

Problemet idag är att människor är inomhus nästan hela dagarna. De flesta jobbar eller är på dagis eller skola hela dagarna och sedan när de kommer hem ser de på tv och spelar dataspel.

När det sedan plötsligt blir riktigt varmt och soligt med bra badväder, så går de flesta ner till stranden och ”pressar” länge i solen och använder massor av solkräm på kroppen för att kunna vars i solen extra länge. Detta är ett recept för katastrof och det är därför antalet fall med hudcancer ökar!

Kroppen behöver tid för att vänja sig vid solen. Redan tidigt på våren, när solens strålning fortfarande är svag, måste kroppen börja vänjas vid solen och solskenet måste får komma åt hela kroppen så att kroppen hinner anpassa sig och bilda allt skyddande pigment och all den D-vitamin som behövs.

När solen träffar huden bildar kroppen D-vitamin. Bara 15-30 minuter i solen per dag, mitt på dagen, ungefär mellan kl. 11-15, under perioden maj-augusti, ger tillräckligt med D-vitamin för ett par tre dagar. Resten av året är det viktigt att få i sig tillräckligt med D-vitamin via kost och tillskott. Tillskott av D-vitamin är tyvärr ett måste eftersom kroppens behov är mycket större än vad som går att få i sig via kosten och mycket större än statens rekommenderade dagliga intag (RDI). Statens rekommendation på 400 Internationella enheter (IE) för barn och vuxna och 800 IE för äldre människor och människor med begränsad solexponering [1] skyddar bara mot rena bristsymptom, för att kroppen ska fungera optimalt och för att hälsan bli så stor som möjligt så krävs så mycket att man kommer i närheten av de 10.000 IE eller mer som kroppen bildar när man är i solen mitt på dagen under sommaren. Detta innebär att barn under 10 år bör ta tillskott som ger 3.000-10.000 IE per dag, barn över 10 år, vuxna och äldre bör ta 5.000-20-000 IE per dag och ammande mödrar bör ta 10.000-20.000 IE per dag [2]. Generellt bör man ta närmare de lägre värdena i varje kategori ju yngre man är och ju mindre man väger och närmare de högre värdena ju äldre man är och ju mer man väger. När man talar om tillskott av D-vitamin så är det alltid D3-vitamin som avses, den form av D-vitamin som djur bildar, eftersom den formen har mycket större biotillgänglighet än det D-vitamin som finns i växter som är av formen D2-vitamin.

Vänjer man kroppen med solen, så att tillräckligt med pigment och D-vitamin bildas så klarar sig kroppen bra när solen sedan blir allt starkare ju längre våren och sommaren lider eftersom pigmentet skyddar mot solen och D-vitaminet mot cancer.

Då problemen egentligen beror på att vi, både som enskilda individer och som samhälle lever på fel sätt, så är den självklara lösningen att vi börjar vara ute i solen mer regelbundet och under längre tid, inte att vi använder oss av solskyddskräm. De solskyddskrämerna som de flesta smetar på sig själva i tron att de skyddar mot brännskador och hudcancer bidrar dessutom paradoxalt nog till till både cancer och andra sjukdomar, speciellt då de olika formerna av hudcancer, på grund av alla de skadliga kemikalier de innehåller. Viktigt är att vi redan tidigt på våren börjar vara ute i solen med så lite kläder som möjligt så att en så stor del av kroppen som möjligt exponeras och om vi gör på det sättet så kommer vi sedan utan fara kunna vara ute länge i solen även under sommaren.

Självklart måste man även då vara vaksam på att man inte får allt för mycket sol. Kanske bör man även om man har vant in kroppen ordentligt med solen vara lite försiktig då den är som allra starkast på sommaren och då ligga lite i skuggan eller ha skyddande kläder på sig någon eller några timmar mitt på dagen. Dessutom finns det alltid individuella skillnader. Även om alla skulle vänja sig vid solen ordentligt så skulle vissa vara tvungna att vara försiktigare än andra.

Har man inte tagit sig tiden att vara ute i solen mycket och regelbundet redan från första vårsolen så är det extra viktigt att inte frestas och försöka ta genvägen att använda solkräm för att kunna vara ute längre i solen. Den enda acceptabla lösningen som finns i det läget är att bara vara ute så länge kroppen klarar det. Lite i börja och sedan sakta öka på tiden i solen allt eftersom, dag för dag. Det finns inga andra lösningar som inte skadar kroppen. Den tiden man inte kan vara i solen så måste man sitta i skuggan eller ha tillräckligt skyddande kläder.

Alla människor måste bli vuxna och ta ansvar för sitt eget liv och hälsa. Sluta vara naiv, sluta tro på sagor och sluta att ständigt välja de enklaste lösningarna. Sluta tro på de industrier som faktiskt tjänar stora pengar på att det är som idag med alla de solskyddskrämer, den sjukvård och de cancermediciner de säljer. Det finns inga mirakellösningar som löser allt, inga mirakelpiller eller mirakelkrämer som löser det som borde egentligen borde lösas genom att bara leva naturligt, vara ute mycket, äta hälsosamt och undvika att utsätta sig för skadliga ämnen!

 

Källor:

[1] http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/vitamin-d/

[2] http://kostkunskap.blogg.se/2013/june/vitamin-d3-till-nnr5.html